Скачати 56,27 Kb.

Управління діяльністю Дитячої школи мистецтв №5
Дата конвертації30.03.2017
Розмір56,27 Kb.
ТипКурсова робота (т)

Скачати 56,27 Kb.

зміст

Вступ

. Загальна характеристика МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5»

. Організаційна структура управління

. Нормативно-правове забезпечення діяльності установи

. Система фінансування освітньої установи

. Кадрове забезпечення освітнього закладу

. Інформаційні ресурси освітнього закладу

. Критерії та показники ефективності діяльності установи

. Проблеми в діяльності установи та шляхи їх вирішення

висновок

Список використаної літератури

Вступ

Вітчизняна система освіти в сфері мистецтв має багате історичне минуле. У радянський період сформувалася трирівнева модель підготовки творчих кадрів (дитяча школа мистецтв - середній професійний навчальний заклад - вуз). Однією з найважливіших характеристик моделі є безперервність і спадкоємність освіти. Ця система є основою виконавського та образотворчого мистецтва. Освіта в галузі мистецтв забезпечує повноцінну підготовку творців художніх творів, їх виконавців, компетентних слухачів і глядачів, педагогів, відповідальних за виховання всіх зазначених вище суб'єктів творчої діяльності, що грає ключову роль в реалізації соціально-культурного потенціалу всіх видів мистецтв. Система додаткової освіти в галузі культури і мистецтв Російської Федерації є однією з провідних в світі, володіє високим рівнем ефективності та доступності для всіх верств населення і охоплює значну частину дітей і молоді, перш за все, в містах.

Мета дослідження - розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» в сучасних соціально-економічних умовах.

Завдання дослідження:

дати характеристику МАО ДО ДШМ №5;

описати організаційну структуру управління в установі

проаналізувати, нормативно-правове, кадрове та інформаційне забезпечення діяльності установи;

описати систему фінансування освітньої установи;

визначити показники ефективності діяльності установи;

виявити проблеми в діяльності установи та шляхи їх вирішення.

1. Загальна характеристика МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5»

Дитяча музична школа №5 м Улан-Уде була відкрита в 1969 р на базі діючого з 1964 по 1968 р філії Дитячої музичної школи №2. Першим директором став Б.Д. Дондоков, заслужений працівник культури РБ, завучем - В.Л. Ярец, також заслужений працівник культури РБ. Значний внесок у виховання юних музикантів внесли педагоги, які стояли біля витоків школи: О.В. Хегай (скрипка), З.В. Миколаєва, А.Г. Рєпіна, Т.П. Павленко, Р.Б. Луньова, Л.А. Гончарова, О. І. Спікіна, Л.А. Бутусіна, Л.І. Башта, М.Н. Каховська, Н.А. Колбіна (фортепіано), О.Т. Василенко (баян), ЗРК РБ Г.А. Дьоміна (музично теоретичні дисципліни), Е.А. Горшкова (народний хор), А.І. Трофимова (домра), Алексєєв П.І. (Балалайка).

У 1982 р школу очолив І.Х. Саричев. З посади завуча починав свою роботу С.В. Семикін, що став згодом директором ДШМ № 3. У ці роки працювали чудові педагоги: Є.І. Назарова (скрипка), А.А. Грудінін, Г.А. Карпов, В.С. Гончіков (баян), Л.Ф. Самбуева, Л.Г. Калашникова, Т.К. Саверченко (фортепіано), Т.Г. Олейникова (домра) і ін.

З 1984 по 1988 рр. Дитячою музичною школою №5 керувала Т.А. Мордвинцева. Були створені творчі колективи - хор російської пісні Е. Горшковій, ансамбль гітаристів О.Н. Марченко, щорічно проводилися КВК між відділеннями, під керівництвом Г.А. Дьомін і М.А. Алексєєвої, в школі часто виступали приїжджі музиканти-гастролери.

З 1988 по 1997 рр. директором була Л.А. Гончарова, завідуючої навчальною частиною була Г.А. Кучинська. Були відкриті клас композиції (Е.А. Олерскій), фольклорне відділення (керівник Н.І. Рещіков), створений хор «Акварель», ансамбль педагогів джаз-вокал «Доміно» (кер. О.А. Заяшнікова). З ініціативи педагогів Т.П. Павленко і І.А. Єршової стали проводитися міжшкільні конкурси юних піаністів, для 4-5 річних дітей була розроблена інтегрована програма по фортепіано та сольфеджіо (автори Т.П. Павленко і Г.А. Дьоміна). Вперше учні школи викладачів Т.П. Павленко, І.А. Єршової, Р.Б. Луньової, О.Н. Марченко, О.С. Смирнової та ін. Стали виступати на сцені Бурятською філармонії, на цій же сцені традиційно проходили звіти класу композиції Е.А. Олерскій.

Школа співпрацювала з багатьма відомими композиторами РБ.

Наказом відділу культури Мерії м Улан-Уде від 18.07.1996 р №105 Дитяча музична школа №5 була перейменована в Дитячу школу мистецтв №5. Слід зазначити, що в 1996 р всі дитячі музичні школи м Улан-Уде були перейменовані в дитячі школи мистецтв.

У 1997-2014 рр. Дитячу школу мистецтв №5 очолювала Е.Е. Степанова, заслужений діяч мистецтв РБ, а з лютого 2015 році директором школи призначена Т.В. Пінтаева. Педагогічний склад школи багато в чому оновився, але багато педагогів старшого покоління продовжують роботу.

До 2009 року "Дитяча школа мистецтв №5» діяла в формі муніципального освітнього закладу додаткової освіти дітей. Розпорядженням Адміністрації м Улан-Уде від 20.03.2009 р №349-р, шляхом зміни типу діяв муніципальної установи, було створено муніципальне автономне освітній заклад додаткової освіти дітей «Дитяча школа мистецтв №5» м Улан-Уде. На підставі наказу Комітету по культурі Адміністрації м Улан-Уде від 25.02.2015 р №9 було перейменовано в Муніципальне автономне установа додаткової освіти «Дитяча школа мистецтв №5» м Улан-Уде.

Муніципальне автономне установа додаткової освіти «Дитяча школа мистецтв №5» м Улан-Уде (далі - Установа) є некомерційною освітньою організацією, що здійснює освітню діяльність, створеної засновником для надання послуг, виконання робіт з метою забезпечення реалізації, передбачених законодавством України прав громадян на освіту.

Скорочене найменування МАУ ДО ДШМ № 5 м Улан-Уде.

Статут МАУ ДО ДШМ №5 представлений в Додатку 1, а ліцензія на здійснення освітньої діяльності в Додатку 2.

Установа має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням.

Права юридичної особи у Установи в частині ведення статутної діяльності, а також адміністративної та фінансово-господарської діяльності виникають з моменту його державної реєстрації.

Установа має організаційно-правову форму - муніципальне автономне, по типу освітньої організації є закладом додаткової освіти. Установа має самостійний баланс і план фінансово-господарської діяльності на період (1 рік).

Фактичний і юридична адреса установи: 670034, Республіка Бурятія, Улан-Уде, вул. Революції 1905 року, д. 32.

Установа не має філій та представництв.

Цілі діяльності Установи - освітня діяльність за додатковими предпрофессиональное і общеразвивающим освітніми програмами з метою задоволення індивідуальних потреб учнів в художньо-естетичному, моральному та інтелектуальному розвитку, соціалізації і адаптації учнів до життя в сучасному суспільстві, формування у них високого рівня культури, формування і розвитку творчих здібностей учнів, виявлення, розвитку та підтримки талановитих учнів, їх професійної орієнтації.

Основні завдання установи: забезпечення необхідних умов для особистісного розвитку, професійного самовизначення і творчої праці дітей у віці до 18 років, адаптація їх до життя в суспільстві, формування загальної культури, організація змістовного дозвілля.

Установа в установленому законодавством порядку здійснює основні види діяльності по реалізації додаткових загальноосвітніх програм в галузі мистецтва (з різних видів): додаткових предпрофессиональное загальноосвітніх програм, додаткових загальнорозвиваючих програм, освітніх програм додаткової освіти художньо-естетичної спрямованості.

Дитяча школа мистецтв №5 виконує муніципальне завдання відповідно до передбачених Статутом видами діяльності і не має права відмовитися від виконання муніципального завдання. Установа має право понад установлений муніципального завдання, а також у випадках, визначених федеральними законами, в межах встановленого муніципального завдання виконувати роботи, надавати послуги, пов'язані з її основними видами діяльності, передбаченим Статутом, для громадян і юридичних осіб за плату і на однакових при наданні одних і тих же послуг умовах.

Установа має право здійснювати інші види діяльності, які не є основними видами діяльності, лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вона створено, і відповідні зазначеним цілям, за умови, що така діяльність передбачена в Статуті.

Установа має право здійснювати наступні види платних послуг та іншої приносить дохід діяльності, за умови їх відповідності цілям діяльності Установи, передбаченим в його Статуті:

проведення суспільно-значущих заходів в сфері освіти і культури (конференцій, виставок, конкурсів, концертів і т.д.);

надання додаткових освітніх послуг на договірній основі (репетиторства та інформаційно-консультаційні послуги, індивідуальне та групове навчання дітей і дорослих до знання музичного, образотворчого мистецтва та ін., створення різних груп з адаптації дітей до умов шкільного життя), в т.ч. за плату, за межами загальноосвітніх програм, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

надання послуг по копіюванню (ксерокопіювання) документів, прокату музичних інструментів, послуги ведучого, організація та проведення заходу, надання концертних номерів.

надання допомоги у вигляді консультацій, рецензування програм, проведення методичних і семінарських занять, майстер-класів, відкритих уроків, лекцій, в організації концертів, виставок, в роботі журі конкурсів педагогічним колективам інших освітніх організацій в реалізації додаткових загальноосвітніх програм, в області музичного мистецтва, на договірній основі; надання послуги з організації та проведення спільних заходів, в т.ч. послуги з надання сценічних і концертних майданчиків іншим організаціям і установам;

здача в оренду за згодою органу, що здійснює функції і повноваження Власника нерухомого або особливо цінного рухомого майна, закріпленого за Установою на праві оперативного управління або іншого майна в установленому законодавством порядку.

виробництво образотворчої, друкованої, сувенірної та іншої тиражованої продукції (методички, каталоги, афіші, буклети, і т.д.).

Платні освітні послуги не можуть бути надані замість освітньої діяльності, що фінансується за рахунок коштів бюджету.

В даний час в Дитячій школі мистецтв №5 функціонує 6 відділень - фортепіанне, російських народних і бурятських народних інструментів, ударних і духових інструментів, хоровий та художнє, підготовче, клас композиції. Відкрито нові спеціалізації - балалайка, флейта, саксофон, Морін-Хур, чанза, ятаг, іочін, лімба, віолончель.

У школі діє кілька творчих колективів:

зразковий хор «Акварель», керівник - О.А. Заяшнікова, концертмейстер - М.В. Сороковікова. Звання «зразковий» хор «Акварель» отримав у 2007 році, а в 2013 і 2015 рр. - успішно підтвердив його;

колектив-супутник хор «акварельку», керівник - О.А. Заяшнікова, концертмейстер - М.В. Сороковікова;

вокальний ансамбль «Сі-джем», керівник - О.А. Заяшнікова, концертмейстер - М.В. Сороковікова. Лауреат Всеросійського відеоконкурсу вокальних ансамблів «Золотий соловей» (м.Москва), II премія;

ансамбль акордеоністів «Бегін», керівник - О.Д. Огнєва;

ансамблі гітаристів, керівники - С.В. Сапожников, Е.А. Слєпньова;

ансамбль чанзістов «Жегуур» (молодша та старша групи), керівник - С.Н. Будаева;

фортепіанні ансамблі, керівники - М.Н. Каховська, І.А. Єршова, Л.А. Гончарова, Л. П. Попова, О.А. Черних.

В кінці лютого 2016 року в Установі навчалося 379 чол., З них 223 учня на бюджетних місцях і 156 осіб на комерційній основі.

. Організаційна структура управління

Згідно зі статутом засновником і власником майна МАУ «Дитяча школа мистецтв №5» є муніципальне утворення міський округ «місто Улан-Уде». Функції та повноваження засновника Установи від імені міського округу «місто Улан-Уде» здійснює Комунальний заклад «Комітет по культурі Адміністрації м Улан-Уде». Функції та повноваження власника майна Установи від імені міського округу «місто Улан-Уде» здійснює Комунальний заклад «Комітет з управління майном і землекористуванню р Улан-Уде».

Одноосібним виконавчим органом Установи є директор, який здійснює поточне керівництво його діяльністю.

В Установі формуються колегіальні органи управління:

наглядова рада Установи;

загальні збори трудового колективу;

педагогічна рада;

батьківські збори (батьківський актив);

Крім того, в Установі діє профспілкова організація, яка структурно входить в БРО профспілки працівників культури.

До компетенції Комітету з культури відноситься:

затвердження статуту Установи, внесення змін і доповнень;

призначення директора Установи та припинення його повноважень, а також висновок і припинення трудового договору з ним;

затвердження в установленому порядку муніципального завдання;

твердження надбавок, доплат і розмірів премій директору;

встановлення вихідних даних господарсько-фінансової діяльності Установи, в тому числі контрольних цифр контингенту учнів (учнівських місць в школі, що фінансуються за рахунок коштів бюджету міського округу «місто Улан-Уде»), в рамках муніципального завдання;

отримання від Установи інформації про його діяльність, щорічних звітів про надходження та витрачання коштів;

здійснення контролю за відповідністю діяльності Установи Статуту, проведення щорічних (але не частіше ніж один раз на рік) комплексних перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності Установи;

інші повноваження, передбачені Статутом Установи.

Безпосереднє управління МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» здійснює директор, який призначається і звільняється з посади Комітетом з культури.

Заступники директора призначаються на посаду директором за погодженням з Комітетом з культури. Директор Установи має право передати частину своїх повноважень заступникам. Повноваження і обов'язки Директора установи представлені в Статуті.

Директор в рамках своїх повноважень: здійснює поточне керівництво Установою; розробляє штатний розклад в межах плану фінансово-господарської діяльності, чисельність штату та представляє його на узгодження до Комітету з культури Адміністрації м Улан-Уде; забезпечує раціональне використання фінансових коштів; забезпечує дотримання норм охорони праці і техніки безпеки; видає накази в межах своєї компетенції; здійснює підбір, прийом на роботу і звільнення працівників, укладання та розірвання трудових договорів; заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення; затверджує план роботи; організовує господарську діяльність Установи та ін.

На рис. 1 представлена ​​адміністративна структура управління МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5».

правової кадровий освітній управління

Мал. 1. Адміністративна структура управління МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5»

В Установі немає власної бухгалтерії або бухгалтера, фінансове забезпечення його діяльності здійснюється централізованою бухгалтерією Комітету з культури Адміністрації м Улан-Уде.

З малюнка видно, що в МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» діє лінійно-функціональна структура управління.

Безпосередньо в установі є три рівні управління:

I рівень - директор Установи;

II рівень - 2 заступники директора (з навчально-виховної роботи та адміністративно-господарської частини);

III рівень - завідувачі відділеннями дитячої школи мистецтв.

Всі інші співробітники школи є виконавцями.

Заступник директора з навчально-виховної роботи забезпечує організацію навчально-виховного процесу в Установі, методичне керівництво педагогічним колективом школи. Заступник директора з АГЧ здійснює керівництво господарською діяльністю Установи, керує роботою налагоджувальника музичних інструментів, бібліотекаря, вахтерів, сторожів, прибиральників. Завідуючі відділеннями керують їх діяльністю, організовують освітній процес в своїх відділеннях, забезпечують виконання навчальних планів і програм та інше. Секретар керівника відповідає за документаційне забезпечення управління.

. Нормативно-правові основи діяльності установи

У своїй діяльності Установа керується Конституцією РФ, Цивільним кодексом РФ, Бюджетним кодексом РФ, Податковим кодексом РФ, Трудовим кодексом РФ, Федеральним законом від 29.12.2012 р №273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації», Федеральним законом від 06.10.2003 м №131-ФЗ «про загальні принципи організації місцевого самоврядування в РФ», Федеральним законом від 03.11.2006 р №174-ФЗ «про автономних установах», «Основами законодавства України про культуру», указами і розпорядженнями Президента РФ, постановами і розпорядженнями Уряду РФ, «Порядком організації та здійснення освітньої діяльності за додатковими загальноосвітніми програмами», затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки РФ від 29.08.2013 р №1008, Законом Республіки Бурятія від 01.02.1996 р №246-I «Про культуру», іншими нормативно-правовими актами РФ і РБ, а також муніципальними правовими актами муніципального освіти міської округ «місто Улан-Уде», наказами голови Комітету з питань культури Адміністрації м Улан-Уде, Статутом установи.

Згідно з пунктом 2 статті 44 Конституції РФ «кожен має право на участь у культурному житті і користування установами культури, на доступ до культурних цінностей».

У статті 13 «Основ законодавства України про культуру» (затв. ЗС РФ 09.10.1992 р №3612-1) визначено, що «кожен має право на естетичне виховання та художню освіту, на вибір форм отримання естетичного виховання і художньої освіти в відповідно до законодавства про освіту ».

А в ст. 30 «Основ законодавства України про культуру» (затв. ЗС РФ 09.10.1992 р №3612-1) зазначено, що «держава відповідальна перед громадянами за забезпечення умов для загальнодоступності культурної діяльності, культурних цінностей і благ. З метою забезпечення загальнодоступності культурної діяльності, культурних цінностей і благ для всіх громадян органи державної влади і управління, органи місцевого самоврядування відповідно до своєї компетенції зобов'язані:

заохочувати діяльність громадян по залученню дітей до творчості та культурного розвитку, заняття самоосвітою, аматорським мистецтвом, ремеслами;

створювати умови для естетичного виховання і художньої освіти перш за все за допомогою підтримки і розвитку організацій, що здійснюють освітню діяльність за освітніми програмами в галузі культури і мистецтв, а також збереження безкоштовності для населення основних послуг загальнодоступних бібліотек.

Особливості реалізації освітніх програм в області мистецтв визначені в статті 83 Федерального закону від 29.12.2012 р №273-ФЗ «Про освіту в РФ», в п. 1 статті зазначено, що «художню освіту і естетичне виховання громадян, підготовка кваліфікованих творчих і педагогічних працівників в області мистецтв здійснюються за допомогою реалізації освітніх програм в області мистецтв. Реалізація освітніх програм в області мистецтв заснована на принципах безперервності і наступності і спрямована на виявлення обдарованих дітей і молоді в ранньому віці, професійне становлення, розвиток учнів, засноване на вікових, емоційних, інтелектуальних і фізичних факторах, а також послідовне проходження взаємопов'язаних етапів професійного становлення особистості ».

У п. 3 ст. 83 Закону визначено, що «додаткові предпрофессиональное програми в області мистецтв реалізуються з метою виявлення обдарованих дітей в ранньому віці, створення умов для їх художньої освіти та естетичного виховання, набуття ними знань, умінь, навичок в області обраного виду мистецтв, досвіду творчої діяльності та здійснення їх підготовки до отримання професійної освіти в галузі мистецтв. Додаткові предпрофессиональное програми в області мистецтв реалізуються в освітніх організаціях додаткової освіти дітей (дитячих школах мистецтв за видами мистецтв), в професійних освітніх організаціях, що реалізують інтегровані освітні програми в області мистецтв, освітні програми середньої професійної освіти в галузі мистецтв, і в освітніх організаціях вищої освіти ».

Велике значення має Федеральний закон від 03.11.2006 р №174-ФЗ «Про автономних установах», в якому визначено правове становище автономних установ, порядок їх створення, реорганізації і ліквідації, цілі, порядок формування і використання їх майна, основи управління автономними установами , основи відносин автономних установ з їх засновниками, з учасниками цивільного обороту, відповідальність автономних установ за своїми зобов'язаннями.

Відповідно до пункту 1 ст. 2 Закону «автономним установою визнається некомерційна організація, створена РФ, суб'єктом РФ чи муніципальній освітою для виконання робіт, надання послуг з метою здійснення передбачених законодавством РФ повноважень органів державної влади, повноважень органів місцевого самоврядування в сферах науки, освіти, охорони здоров'я, культури, ЗМІ, соціального захисту, зайнятості населення, фізичної культури і спорту, а також в інших сферах у випадках, встановлених федеральними законами ». У пункті 2. ст. 2 Закону «автономне установа є юридичною особою і від свого імені може набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді».

Слід зазначити Федеральний закон від 08.05.2010 р №83-ФЗ «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з удосконаленням правового становища державних (муніципальних) установ», в якому всім бюджетним установам було запропоновано вибрати, в якому правовому статусі вони будуть діяти далі: як бюджетні установи, казенні або автономні. При цьому перехід бюджетних установ в автономні був дозволений і до прийняття цього федерального закону. Так, наприклад, дитячі школи мистецтв м Улан-Уде, в тому числі ДШМ №5 перейшли в форму автономних ще в 2009 р

Порядок організації та здійснення освітньої діяльності за додатковими загальноосвітніми програмами (далі - Порядок) регулює організацію та здійснення освітньої діяльності за додатковими загальноосвітніми програмами. Порядок є обов'язковим для організацій, що здійснюють освітню діяльність і реалізують додаткові загальноосвітні програми (додаткові загально програми і додаткові предпрофессиональное програми), а також індивідуальних підприємців (далі - організації, що здійснюють освітню діяльність).

В регіоні діє Закон Республіки Бурятія від 01.02.1996 р №246-I «Про культуру», прийнятий Народним Хуралом РБ 01.02.1996 р У Законі відображені загальні положення про культуру в Республіці Бурятія, права і свободи народів та інших етнічних спільнот в галузі культури, національне культурне надбання і культурну спадщину народів РБ, обов'язки Республіки Бурятія в області культури, управління і економічне регулювання в галузі культури, повноваження органів державної влади РБ і органів місцевого самоврядування в РБ в області культури і ін.

Наказ Комітету по культурі від 27.12.2003 р №127 / 1 «Про затвердження переліку послуг, що надаються муніципальними установами культури в якості основних видів діяльності» як видно з його назви визначив перелік послуг, що надаються дитячими школами мистецтв міста.

. Система фінансування освітньої установи

У табл. 1 представлені фінансові результати діяльності МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» в період 2013-2015 рр. З таблиці видно, що загальні доходи установи в 2014 р знизилися на 320,1 тис. Руб. або на 2% в порівнянні попереднім роком, потім в 2015 р збільшилися на 961,4 тис. руб. або на 6% в порівнянні з 2014 р В цілому, за три останні роки загальні доходи установи збільшилися на 641,3 тис. руб. або на 3,9%.

Доходи МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» складаються з:

доходів від надання платних послуг;

доходи по субсидіях на виконання муніципального завдання;

доходів по субсидіях на інші цілі (цільовим субсидіях);

інших інших доходів.

Більшу частину доходів МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» в досліджуваному періоді становили надходження по субсидіях на виконання муніципального завдання, їх частка в загальному обсязі надходжень в 2013 р склала 83%, в 2014 р - 89,1%, в 2015 м їх частка знизилася до 75,7%.

Субсидії на виконання муніципального завдання установа витрачає на заробітну плату працівникам школи і нарахування на виплати з оплати праці, а також частково на оплату комунальних послуг.

Таблиця 1. Фінансові результати діяльності МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» в 2013-2015 рр. (тис. руб.)

Найменування показателя2013 г.2014 г.2015 г.2015 р До 2013 г.тис. руб.% Доходи від надання платних послуг (робіт) 1 065,71 117,01 657,6 + 591,9155,5Доходи від операцій з актівамі-- 422,6 --- Інші доходи15 259,815 310,915 309,0 + 49,2100 , 3в т.ч. по субсидіях на виконання муніципального заданія13 541,814 263,712 835,7-706,194,8по субсидіям на інші целі1 250,0329,42 473,3 + 1 223,3197,9іние інші доходи468,0717,8 --- РАЗОМ ДОХОДОВ16 325,416 005,316 966,7 + 641,3103,9Оплата праці та нарахування на виплати з оплати труда13 225,914 343,915 153,5 + 1 927,6114,6Пріобретеніе робіт, послуг2 366,31 513,71 185,3-1 181,050,1в т.ч. послуги связі62,244,551,7-10,583,1транспортние услугі10,0205,010,0-100,0коммунальние услугі311,9392,0377,7 + 65,8121,1работи, послуги з утримання імущества258,4431,8383,8 + 125,4148, 5прочіе роботи, послуги1 723,8440,3362,1-1 361,721,0Безвозмездние перерахування організаціям-10,0299,0 + 299,0-Соціальне обеспеченіе18,022,23,0-15,016,7в т.ч. пенсії, допомоги, що виплачуються організаціями сектору державного управленія18,022,23,0-15,016,7Прочіе расходи75,049,4 --- Витрати за операціями з актівамі468,3482,4325,9-142,469,5ІТОГО РАСХОДОВ16 153,516 421,616 966,7 + 813 , 2105,0Чістий операційний результат171,9- 416,3 --- Податок на прібиль34,4 ----

В даний час в Дитячій школі мистецтв №5 діють тарифи на платні послуги від 20.11.2013 р У переліку 16 видів платних послуг, велика частина з них пов'язана з навчанням музичному або художнього мистецтва. Є послуги, пов'язані з дозвіллям учнів - недільна школа «Тінейджер», послуги, пов'язані з організацією і проведенням заходів, інформаційно-консультаційні послуги та копіювання документів. Таким чином, тарифи не змінювалися більше 2 років.

Мал. 2. Динаміка доходів від надання платних послуг (робіт) в МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» в 2013-2015 рр. (тис. руб.)

Доходи від надання платних послуг (робіт) в досліджуваному установі в 2014 р збільшилися на 51,3 тис. Руб. або на 4,8% в порівнянні з попереднім роком. У 2015 року доходи установи значно зросли в порівнянні з попереднім роком - на 540,6 тис. Руб. або на 48,4% (рис. 2).

Витрати установи в досліджуваному періоді також зросли - на 813,2 тис. Руб. або на 5%. При цьому, спостерігалося стабільне зростання - на 268,1 тис. Руб. або на 1,7% в 2014 р і на 545,1 тис. руб. або на 3,3% в 2015 р

У структурі витрат переважають витрати на оплату праці та нарахування на виплати з оплати праці, при цьому їх частка в загальних витратах поступово зростає з 81,9% в 2013 р, 87,3% в 2014 р до 89,3% в 2015 м

Витрати на оплату праці та нарахування на виплати з оплати праці за три останні роки зросли на 1 927,6 тис. Руб. або на 14,6%.

Частка витрат на придбання робіт, послуг у цьому періоді знижується з 14,6% в 2013 р, 9,2% в 2014 р до 7% в 2015 р Витрати на придбання робіт, послуг у цей період знизилися на 1 181 тис . руб. або на 49,9%. Серед витрат на придбання робіт, послуг переважають комунальні послуги, роботи, послуги з утримання майна, інші роботи та послуги.

. Кадрове забезпечення освітнього закладу

В установі використовуються традиційні методи відбору і прийому працівників (резюме, співбесіда). Трудові відносини між роботодавцем і працівниками регулюються Трудовим кодексом РФ.

Розглянемо соціально-демографічні та професійні характеристики персоналу МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5».

На рис. 3представлена ​​структура персоналу установи за віком на 31 грудня 2016 року, на рис. 3 - по підлозі, на рис. 4 - за рівнем освіти.

Мал. 3. Структура персоналу МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв» №5 за віком на 31 грудня 2015 р (в%)

За рис. 3 видно, що найбільшу частку в структурі персоналу школи займають працівники у віці від 30 до 45 років (42,8%), на другому місці за чисельністю працівники у віці старше 55 років (32,7%), потім у віці від 45 до 55 років (16,3%). Найменше молодих співробітників (8,2%). При цьому частка осіб пенсійного і передпенсійного віку становить 38,8%. Таким чином, найважливішою проблемою кадрової роботи в досліджуваному закладі є старіння його персоналу. Необхідно вжити заходів щодо залучення молодих працівників, перш за все, молодих викладачів.

Мал. 4. Структура персоналу МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв» №5 по підлозі на 31 грудня 2015 року (в%)

За рис. 4 видно, що переважна більшість працівників школи - жіночої статі (85,7%), відповідно чоловіків - 14,3%.


З рис. 5 видно, що більша частина працівників школи має вищу освіту (65,3%), середньо-спеціальну освіту має 26,5% працівників. Працівників із середньою освітою найменше (8,2%).

У табл. 2 представлена ​​чисельність працівників і зовнішніх сумісників МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» на 31 грудня 2015 р

Таблиця 2. Чисельність працівників та зовнішніх сумісників МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» на 31 грудня 2015 р

НаіменованіеЧісленность работніковЧісленность працівників без зовн. совм.Із них жінок (з гр. 2) Чисельність працівників (з гр. 2) Крім того, зовнішні совместітеліімеющіхІмеющіх внутрішнє совмест-воімеющіх кваліфікаціюнеполн. занят.полн. занят.висш. кат.1 кат.2 кат.нет кат.всегоіз них жен.12345678910111213Всего працівників учрежденія49374218311016712512-в тому числі керівні работнікі333-322--1 - руководітель111-111 ----- зам. руководітеля222-211--1 - педагогічні работнікі36253216207147114119в тому числі педагоги ДО36253216207147114119учебно-допоміжний персонал32212 ---- 31-обслуговуючий персонала775161 --- 7--

Станом на 31 грудня 2015 р в установі працює 37 постійних працівників і 12 зовнішніх сумісників, в т.ч. 11 викладачів.

Практично половина педагогічного колективу МАУ ДО ДШМ №5 має вищу і першу кваліфікаційну категорію. Чотири викладачі носять звання «Заслужений працівник культури Республіки Бурятія» - це І.А. Єршова, В.І. Костіна, О.А. Заяшнікова, Д.Д. Артем'єва, в 2011 році викладачеві хорових дисциплін О.А. Заяшніковой було присвоєно звання «Заслужений працівник культури Російської Федерації», вона ж увійшла в десятку «Лідерів культури Республіки Бурятія 2010».

Більше половини працівників установи мають досвід роботи в сфері культури понад 10 років (59,2%), досвіду роботи до 5 років мають 26,5% працівників, від 5 до 10 років в сфері культури працюють 14,3% працівників.

Молодий викладач по класу гітари Д.С. Михайлов здобув перемогу в Міжнародному конкурсі молодих композиторів імені Е. Денисова. Викладач художнього відділення С.А. Іваннікова є лауреатом кількох міжнародних конкурсів - «Золоте кільце» (м Суздаль), «Вікно в Європу» (м.Москва), IX молодіжні Дельфійські ігри Росії, «Преображення» (м.Санкт-Петербург), «Art Week» ( м Москва).

Характеристика руху кадрів: в 2015 р на роботу в МАУ ДО ДШМ №5 було прийнято 15 чол., В т.ч. 1 молодий спеціаліст, вибуло 8 чол.

Молодий фахівець був прийнятий на роботу після закінчення Коледжу мистецтв ім. П.І. Чайковського на посаду викладача з теоретичних дисциплін. В даний час триває кураторська робота з ним з боку досвідчених викладачів (консультування, обмін методичної та нотної літературою, взаємовідвідування занять і т.д.).

У 2015 р ДШМ №5 було атестовано 3 фахівця на вищу кваліфікаційну категорію. На республіканських курсах підвищили кваліфікацію - 2 чол., На інших курсах підвищення кваліфікації - 9 чол.

Триває робота по залученню молодих фахівців до школи, так, в 2015 р пройшли практику студенти ВСГАКІ: 1 студент диригентсько-хорового відділення, 2 - відділення культурно-дозвіллєвої діяльності.

. Інформаційні ресурси освітнього закладу

МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» представлена ​​в мережі інтернет, у неї є власний web-сайт.

На ньому представлена ​​інформація по діяльності дитячої школи мистецтв, історія її створення та розвитку, цілі і завдання діяльності, контакти. Описано всі відділення, включаючи підготовче, представлений керівний та викладацький склад школи. На сайті розміщені документи, що регламентують функціонування установи і матеріали фінансово-господарської діяльності (звітність, плани, баланс і т.д.). Також представлені публікації про школу і її випускників в ЗМІ, є розділ про відомих випускників школи (Лудуб Очиров і Дмитро Маслеев).

Для учнів на сайті є розклад занять, положення про творчих конкурсах, що проводяться в школі і про міжшкільних конкурсах, оголошення по заходам, новини школи, привітання зі святами.

Зворотній зв'язок на сайті представлена ​​розділом: «Інтернет-приймальня», де можна відправити питання, відповідь прийде на вказану електронну адресу. На сайті немає форуму, чату або розділу «Питання-відповідь», немає розділу FAQ з популярними, повторюваними питаннями щодо діяльності школи, наприклад, «Як вчинити в Вашу школу?», «Чи потрібна міська реєстрація для навчання в школі?» І т . Д., як прийнято робити на інших сайтах.

Загальна інформація (адреса, години роботи, контакти) про МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» є на сайтах Міністерства культури РБ, Комітету по культурі Адміністрації м Улан-Уде, а також на інформаційно-довідкових сайтах і в інформаційних системах (наприклад , «2ГІС»).

У соціальних мережах, таких популярних в РФ як «Вконтакте», «Однокласники», «Facebook», освітня установа не представлено, що в сучасних умовах є значним упущенням. Сьогодні багато освітні установи (в тому числі і дитячі школи мистецтв) мають власні офіційні і неофіційні групи в соціальних мережах, де збирається інформація про діяльність установ, анонсуються і висвітлюються культурно-масові заходи, викладаються фотографії та відеозаписи, проходить обговорення діяльності установ.

У Комітету з культури Адміністрації м Улан-Уде є група в соціальній мережі «Вконтакте». Вона створювалася для висвітлення діяльності комітету і його підвідомчих установ, в тому числі і дитячих шкіл мистецтв м Улан-Уде. Група діє з 2011 року, і за п'ять років в ній є 20 записів, 23 фотографії і 195 учасників, остання запис зроблено в серпні 2013 г. Таким чином, група фактично не діє.

Пропонується створити групи Дитячої школи мистецтв №5 в основних соціальних мережах ( «Вконтакте», «Однокласники»). За допомогою соціальних мереж можна підвищити привабливість дитячої школи мистецтв, залучити в неї інших дітей, активніше залучати батьків учнів до справ школи. У групах установи в соціальних мережах учні могли б знайомитися з художніми творами в інтерактивній формі, переглядати і обговорювати їх з друзями, іншими учнями і викладачами. З'явиться можливість завантажувати в групу записи виступів учнів (у разі якщо це не порушить авторське право третіх осіб), потім розсилати посилання на них друзям і родичам. Можна буде організувати розсилання учням розкладів занять, навчальних програм та інших матеріалів.

. Критерії та показники ефективності діяльності установи

Ефективність діяльності МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» оцінюється за такими основними показниками:

) Кількість учнів (солістів, колективів), які беруть участь в конкурсах, фестивалях, оглядах, виставках різних рівнів до загальної кількості учнів;

) Результативність виступу учнів (солістів, колективів) в конкурсах, фестивалях, оглядах, виставках різних рівнів;

) Частка дітей, які залучаються до участі в мистецьких заходах від загального числа дітей;

) Частка випускників, які поступили в профільні вузи (%);

) Частка педагогічних працівників ДШМ, що мають першу та вищу кваліфікаційну категорії (%);

) Частка споживачів, задоволених якістю послуги, що надається ДШМ, від загального числа опитаних (%).

Таблиця 3. Показники ефективності діяльності МАУ ДО ДШМ №5 в 2013-2015 рр.

№Показатель2013 г.2014 г.2015 г.чел.в% чел.в% чел.в% 1Колічество учнів (солістів, колективів), які беруть участь в конкурсах, фестивалях, оглядах, виставках різних рівнів до загальної кількості учащіхся436195,517176,721395 , 52Результатівность виступи учнів (солістів, колективів) в конкурсах, фестивалях, оглядах, виставках різних рівнів (% вважаються від числа що беруть участь) 4610,59857,36730,03Доля дітей, залучених до участі в мистецьких заходах від загального числа детей463207,6568264,0663297, 34Випускнікі, що надійшли до профільних ВНЗ і ссузи310,0411,836,85Доля педагогич ських працівників, що мають першу та вищу кваліфікаційні категорії (на кінець року) 2551,02449,02346,96Доля споживачів, задоволених якістю послуги, від загального числа опрошенних2893,32996,72996,7

Результати оцінки ефективності представлені в таблиці 3.

Кількість учнів (солістів, колективів), які беруть участь в конкурсах, фестивалях, оглядах, виставках різних рівнів до загальної кількості учнів за три роки знизилося в 2 рази - з 436 чол. до 213 чол. При цьому, результативність їх виступів збільшилася з 10,5% від загального числа що беруть участь в 2013 р до 57,3% в 2014 р, потім трохи знизилася і склала 30% в 2015 р, що є вельми гідним результатом. Частка дітей, які залучаються до участі в мистецьких заходах в досліджуваному періоді збільшилася з 463 до 663 чол. Таким чином, в творчою діяльністю зайняті практично всі учні досліджуваного установи.

З дня заснування дитячої школи мистецтв учні активно і успішно беруть участь в різних конкурсах і фестивалях: тільки за період з 2010 по 2015 рр. вони взяли участь в 25 міжнародних, 29 всеукраїнських, 25 республіканських і 22 міських. Найзначніші з них:

міжнародний фестиваль хорового співу, Австрія, 2010 р зразковий хор «Акварель», пед. О. Заяшнікова, концертмейстер М. Сороковікова;

міжнародний конкурс «Сузір'я в Несебрі», Болгарія, 2011 р зразковий хор «Акварель», дует морін-хурістов - Перші місця, педагоги О. Заяшнікова, Л. Шаралдаева, концертмейстер М. Сороковікова;

«Словаччина запалює зірки», 2011 р - I премія, Л. Очиров, педагог О. Заяшнікова;

Всеросійський конкурс сімейних династій «Віра. Надія. Любов », Москва, 2011 р - Гран-прі Л. Очиров, фортепіано / вокал, педагоги І. Єршова, О. Заяшнікова);

III міжнародний музичний конкурс «Найдана-2011» - Диплом IV ступеня, Федотов О., Морін-Хур, педагог Л.Шаралдаева і Диплом V ступеня, Семенов А., балалайка, педагог А.І. Алексєєв);

Міжнародний конкурс «Острів мрії», о. Мальта, 2013 р.- I місце, хор «Акварель», пед. О. Заяшнікова, концертмейстер М.Сороковікова;

VII Всеросійський конкурс дитячої та юнацької творчості «Москва-Байкальск, транзит», травень 2013 року - I місце і Гран-прі, хор «акварельку», пед. О. Заяшнікова, концертмейстер М.Сороковікова;

XIX Міжнародний конкурс «Роза Вітрів-2013», Москва, I місце, хор «акварельку», пед. О. Заяшнікова, концертмейстер М.Сороковікова;

Міжнародний конкурс музикантів-виконавців і композиторів «Романтизм: витоки і горизонти» пам'яті А. Караманова. 2 дипломи II ступеня в номінації «Народні інструменти-соло», 2 дипломи III ступеня в номінації «Композиція» Бубеева С., Бубеева А., педагоги Е.Олерская і засл. арт. РБ Л.Шаралдаева;

XXIII Міжнародний фестиваль художньої творчості дітей та юнацтва «Нові імена» країн азіатсько-тихоокеанського регіону-2013, м Хабаровськ - Диплом II ступеня А.Бубеева (морінхуур), педагог Л.Шаралдаева;

Міжнародний конкурс «Хуурайм наадан-2013» - Диплом II ступеня А. Бубеева і III ступеня дует С. і А. Бубеевих, педагог Л. Шаралдаева концертмейстер М. Сороковікова;

Міжнародний декоративно-прикладної конкурс «Класичне мистецтво», номінація: розпис площинних об'єктів, професійна категорія «профі», м.Москва, 2011 р - II місце, Іваннікова С.А .;

Міжнародний фестиваль-конкурс «Южноуральск-Зальцбург», м Зальцбург, 2012 року - Диплом Лауреата - Миколаєва А. і Ланина А., педагог В. Роднабазарова;

III Міжнародний фестиваль дитячого образотворчого мистецтва «Всі фарби світу - 2012», м Москва - Диплом I ступеня Цидипова С. (конкурс «Джерело творчості»), педагог В.В. Роднабазарова;

Всеросійський конкурс дитячої творчості «Назустріч зими» в номінації малюнок «Радості морозних днів», м Курган, 2012 року - I місце - Дамбарінчінова І., III місце - Ланина А. педагог В.В. Роднабазарова;

На рис. 6 представлено число випускників МАУ ДО ДШМ №5 в період 2013-2015 рр., В т.ч. число надійшли в ГАПО РБ «Коледж мистецтв ім. П.І. Чайковського ». В інші коледжі та вузи на спеціальності в сфері мистецтв випускники школи в досліджуваному періоді не надходили.

Мал. 6. Число випускників МАУ ДО ДШМ №5 в 2013-2015 рр., В т.ч. число надійшли в Коледж мистецтв ім. П.І. Чайковського, чол.

У 2013 р МАУ ДО «Дитячу школу мистецтв №5» закінчили 30 чол., З них 3 надійшли в ГАПО РБ «Коледж мистецтв ім. П.І. Чайковського »(10% від загального числа випускників), в 2014 р - 4 з 34 випускників вступили до коледжу (11,8%), а в 2015 р - 3 з 44 чол. (6,8%). Таким чином, число випускників дитячої школи мистецтв, які продовжують навчання в професійних освітніх установах сфери культури і мистецтва в 2013-2015 рр. не змінилося в абсолютному вираженні (3-4 чол. в рік), але при цьому знизилося в відносному вираженні (з 10% до 6,8%).

Всього за 46 років роботи школа випустила понад 1000 учнів, багато з них вибрали музику і мистецтво своєю професією. Так, в рідну школу повернулися і продовжують роботу Л.П. Попова, О.А. Заяшнікова, Е.А. Олерскій, Л.А. Рябчикова, Т.А. Степанова, М.Г. Корнілова. Установа підготувало 3 композиторів - Б. Дондокова, Л. Санжіеву і Е. Олерскій.

В даний час 28 випускників продовжують своє навчання в середніх і вищих професійних навчальних закладах країни. В Улан-Уде 21 осіб - «Коледж ім. П.І. Чайковського », БРПК, ВСГАКІ, БГУ (музичне Педагогічного інституту), ВСГУТУ (факультет дизайну); а також в Санкт-Петербурзької консерваторії ім. Н.А. Римського-Корсакова, в РАМ ім. Гнєсіних, в Псковському музичному училищі та ін.

Аспірантуру Російської академії музики ім. Гнєсіних по спеціальності «фортепіано» закінчила Л.А. Рябчикова, викладач ВСГАКІ і ДШМ №5, після закінчення Хоровий академії ім. А. Свєшнікова Б. Очиров викладає хорове диригування в Коледжі мистецтв ім. П.І. Чайковського, композиторський факультет Санкт-Петербурзької консерваторії закінчили Н. Галютіна і сестри А. і Е. Парфиненко. Один з провідних концертмейстерів БГАТОіБ - випускниця школи Н. Селіванова, в багатьох школах мистецтв г Росії працюють викладачами випускники школи.

Особливо МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» пишається своїм випускником Д. Маслеевим - в 2001 р він був відзначений на Міжрегіональному конкурсі «Найдана» і премією мера м Улан-Уде «Зірочки надії». На сьогоднішній день Д. Маслеев є лауреатом численних конкурсів в РФ, Румунії, Німеччини, Франції, Італії, з відзнакою закінчив Московську державну консерваторію ім. П.І. Чайковського і продовжив навчання в аспірантурі. У рідному м Улан-Уде він не раз виступав із сольними концертами на сцені Бурятською державної філармонії. У 2015 р.Д. Маслеев здобув перемогу на XV Міжнародному конкурсі ім. П.І. Чайковського, ставши володарів золотої медалі і лауреатом I ступеня.

Частка педагогічних працівників, які мають першу та вищу кваліфікаційні категорії в установі незначно знизилася з 51% в 2013 р до 49% в 2014 р, потім знизилася до 46,9% в 2015 р

Щорічно в школі проводиться опитування батьків учнів для виявлення їх думки щодо якості послуг. Опитування показує високий рівень задоволеності батьків якістю послуг (93,3-96,7%).

Таким чином, в цілому, МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» працює з високим ступенем ефективності, що підтверджується високою часткою учнів, які беруть участь в конкурсах, фестивалях, оглядах, виставках різного рівня, і результативністю їх виступів. При цьому в 2013-2015 рр. спостерігається зниження частки випускників, які продовжують навчання в профільних вузах і ссузах за профільними спеціальностями.

.Проблеми в діяльності установи та шляхи їх вирішення

В ході дослідження були визначені найбільш значущі проблеми в діяльності МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5», в їх числі:

нестача фінансування;

слабка матеріально-технічна база закладу;

відсутність кадрів, низька заробітна плата викладачів;

проблема мотивації учнів;

недостатньо ефективна робота по залученню дітей до школи;

пріоритет культурно-масової роботи і дозвілля.

Перші дві проблеми тісно взаємопов'язані, нестача фінансування визначає слабку матеріально-технічну базу школи. В даний час МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв» №5 потребує розширення навчальних площ, ремонті приміщень, в т.ч. стель, стін коридорів, заміні систем електро- і водопостачання, опалення та каналізації і т.д.

Багато музичні інструменти школи мають високий ступінь зносу. Школі постійно не вистачає коштів на придбання якісних професійних музичних інструментів. В даний час їх вартість може досягати 1 млн. Руб. і більше, наприклад, хороший рояль коштує до 1,5 млн. руб., а акордеон - до 500 тис. руб. Школа може придбати, недорогі за професійними мірками інструменти - рояль за 1 млн. Руб., Акордеон за 300 тис. Руб., Китайського виробництва, які за технічними характеристиками значно поступаються якісним музичним інструментам, і в ході використання швидше виходять з ладу.

Дві наступні проблеми пов'язані між собою, в даний час у деяких учнів спостерігаються проблеми з мотивацією. Це зумовлено тим, що дітьми і їх батьками додаткову освіту сприймається як загальний розвиток і корисне дозвілля, без подальшого розвитку.

В даний час в школі проводиться недостатньо ефективна робота по залученню дітей до школи. Мало публікацій в ЗМІ, відсутня реклама послуг установи, сайт школи маловідомий і малоинформативен для відвідувачів, школа зовсім не представлена ​​в соціальних мережах.

В даний час на діяльність установи впливає економічна нестабільність, доходи населення знижуються, батьки урізують витрати не першої необхідності, в їх число потрапляють витрати на додаткову освіту дітей, які можуть бути відкладені «до кращих часів».

Однією з сучасних тенденцій в діяльності дитячих шкіл мистецтв є зміщення акценту з художньо-естетичного, творчого, інтелектуального розвитку учнів на організацію культурно-масової роботи і дозвілля. Учні та творчі колективи школи постійно залучаються до організації культурно-масових виступів з різних приводів (на День міста, до військових частин, будинок інвалідів і т.д.), що негативно впливає на реалізацію навчального процесу, відволікає дітей.

Для вирішення цих проблем пропонуються наступні заходи:

необхідно оновити матеріально-технічну базу закладу, для цього треба розробити проект фінансування модернізації і розвитку МАУ ДО ДШМ №5, приурочений до святкування її 50-річчя в 2019 р .; а також активніше проводити роботу з меценатами та спонсорами;

створити групи МАУ ДО «Дитяча школа №5» у великих соціальних мережах ( «Вконтакте», «Однокласники») і активізувати їх роботу;

проводити постійний моніторинг вступу випускників школи до профільних ВНЗ і ссузів (за профільними спеціальностями), розглянути можливість організувати «Клуб випускників МАУ ДО ДШМ №5».

Реалізація цих заходів, сприяє вдосконаленню роботи установи і його подальшого розвитку, і в цілому, сприяє реалізації цілей установи в художньо-естетичному, моральному та інтелектуальному розвитку учнів, їх соціалізації в суспільстві, формуванні і розвитку творчих здібностей учнів школи.

висновок

Муніципальне автономне установа додаткової освіти «Дитяча школа мистецтв №5» м Улан-Уде є некомерційною освітньою організацією, що здійснює освітню діяльність, створеної засновником для надання послуг, виконання робіт з метою забезпечення реалізації, передбачених законодавством РФ прав громадян на освіту. В установі діє лінійно-функціональна структура управління.

У своїй діяльності Установа керується Конституцією РФ, Цивільним кодексом РФ, Бюджетним кодексом РФ, Податковим кодексом РФ, Трудовим кодексом РФ, Федеральним законом від 29.12.2012 р №273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації», Федеральним законом від 06.10.2003 м №131-ФЗ «про загальні принципи організації місцевого самоврядування в РФ», Федеральним законом від 03.11.2006 р №174-ФЗ «про автономних установах», «Основами законодавства України про культуру», указами і розпорядженнями Президента РФ, постановами і розпорядженнями Уряду РФ, «Порядком організації та здійснення освітньої діяльності за додатковими загальноосвітніми програмами», затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки РФ від 29.08.2013 р №1008, Законом Республіки Бурятія від 01.02.1996 р №246-I «Про культуру», іншими нормативно-правовими актами РФ і РБ, а також муніципальними правовими актами муніципального освіти міської округ «місто Улан-Уде», наказами голови Комітету з питань культури Адміністрації м Улан-Уде, Статутом установи.

Станом на 31 грудня 2015 р в установі працює 49 чол., В т.ч. 37 постійних працівників і 12 зовнішніх сумісників. Велика частина працівників школи - жінки (85,7%), більше половини працівників має вищу освіту (65,3%), середньо-спеціальну освіту має 26,5% працівників, працівників із середньою освітою найменше (8,2%).

МАУ ДО «Дитяча школа мистецтв №5» представлена ​​в мережі інтернет, у неї є власний web-сайт, розміщений за адресою: # "justify"> 1. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993 р) (з урахуванням поправок, внесених Законами РФ про поправки до Конституції РФ від 30.12.2008 р №6-ФКЗ, від 30.12.2008 №7-ФКЗ, від 05.02.2014 №2-ФКЗ, від 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Відомості Верховної РФ. - 04.08.2014. - №31. - У розділі ст. 4398.

2. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31.07.1998 р №145-ФЗ (ред. Від 15.02.2016 р) // Відомості Верховної РФ. - 03.08.1998. - №31. Ст. 3823.

. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина I) від 30.11.1994 р №51-ФЗ (ред. Від 31.01.2016 р) // Відомості Верховної РФ. - 05.12.1994. - №32. - У розділі ст. 3301.

. Трудовий кодекс Російської Федерації від 30.12.2001 р №197-ФЗ (ред. Від 30.12.2015 р) // Відомості Верховної РФ. - 07.01.2002. - №1 (ч. 1). - У розділі ст. 3.

. Основи законодавства України про культуру, затверджені ЗС РФ 09.10.1992 р №3612-1 (ред. Від 28.11.2015 р, з ізм. І доп., Вступ. В силу з 01.01.2016 р) // Відомості Верховної Ради України. - 19.11.1992. - №46. - У розділі ст. 2615.

. Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в РФ: федеральний закон від 06.10.2003 р №131-ФЗ (ред. Від 15.02.2016) // Відомості Верховної РФ. - 06.10.2003. - №40. - У розділі ст. 3822.

. Про автономні установи: федеральний закон від 03.11.2006 р №174-ФЗ (ред. Від 29.12.2015 р) // Відомості Верховної РФ. - 06.11.2006. - №45. - У розділі ст. 4626.

. Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з удосконаленням правового становища державних (муніципальних) установ: федеральний закон від 08.05.2010 р №83-ФЗ (ред. Від 29.12.2015) // Відомості Верховної РФ. - 10.05.2010. - №19. - У розділі ст. 2291.

. Про освіту в Російській Федерації: федеральний закон від 29.12.2012 р №273-ФЗ (ред. Від 30.12.2015 р) // Відомості Верховної РФ. - 31.12.2012. - №53 (ч. 1). - У розділі ст. 7598.

. Про затвердження Порядку організації та здійснення освітньої діяльності за додатковими загальноосвітніми програмами: наказ Міністерства освіти та науки Росії від 29.08.2013 р №1008 (зареєстровано в Мін'юсті Росії 27.11.2013 р №30468) // Російська газета. - 11.12.2013. - №279.

. Про культуру: закон Республіки Бурятія від 01.02.1996 р №246-I (ред. Від 17.12.2015 р) // Відомості Народного Хурал Республіки Бурятія. - 1996. - №10.

. Аракелова О.А. Дитячі школи мистецтв на етапі відродження втрачених позицій / О.А. Аракелова // Известия Самарського наукового центру Російської академії наук. - 2011. - №2-5. Т.13. - С. 1252-1256.

. Аракелова А.О. На шляху до оптимальної регламентації освітньої діяльності дитячих шкіл мистецтв / А.О. Аракелова // Известия Самарського наукового центру Російської академії наук. - 2011. - №2-6. Т.13. - С. 1461-1466.

. Артеменкова Т.А. Основи управління дитячою музичною школою / А.А. Артеменкова. - Новосибірськ: НГОНБ, 1997. - 120 с.

. Карякін В.Ф. Напрямки і методи управління в сфері культури / В.Ф. Карякін // Аналітика культурології. - 2010. - №17.

. Кривицька Т.М. Передумови зміни структури управління в умовах реорганізації в установах культури додаткової освіти (на прикладі Азовської дитячої школи мистецтв) / Т.М. Кривицька // Омський науковий вісник. - 2011. - №2-96. - С. 134-137.

. Самовік О.А. Дитячі музичні школи і дитячі школи мистецтв в системі сучасного модернізується музичної освіти / О.А. Самовік // Вісник Адигейського державного університету. Серія 3: Педагогіка і психологія. - 2013. - №2.

. Сраджев В.П. Розвиток системи музичної освіти в Росії: ретроспективний аналіз (на прикладі дитячих шкіл мистецтв) / В.П. Сраджев, Є.П. Кондакова, І.П. Мандебура // Наука. Мистецтво. Культура. - 2013. - №2. - С. 129-136.

. Томіліна Є.Г. Специфіка педагогічної діяльності арт-студій (студій з, музичної освіти, літературних студій) / О.Г. Томіліна // Вісник Московського державного університету культури і мистецтв. - 2007. - №6. - С.109-111.

. Тульчинський Г.Л. Менеджмент в сфері культури / Г.Л. Тульчинський, Е.Л. Шековая. - 4-е изд., Испр. і доп. - СПб .: «Лань»; «Планета музики», 2009. - 528 с.Скачати 56,27 Kb.


Управління діяльністю Дитячої школи мистецтв №5

Скачати 56,27 Kb.