Трудова діяльність в молодшому дошкільному віці як засіб розвитку співробітництва з дорослими і однолітками
Дата конвертації24.10.2017
Розмір4.48 Kb.

Тетяна Дем'янко
Трудова діяльність в молодшому дошкільному віці як засіб розвитку співробітництва з дорослими і однолітками

Анотація: Стаття присвячена ролі трудової діяльності дітей молодшого дошкільного віку в розвитку взаємин і співпраці між дорослими і одноліткам.

Ключові слова: праця, трудова діяльність, засіб співпраці, залучення дітей молодшого дошкільного віку до праці.

Однією з головних завдань у вихованні та розвитку дітей дошкільного віку є завдання навчити їх співіснувати як один з одним, так і в групі, в сім'ї, в суспільстві, в світі; навчити дітей співставляти і порівнювати свої власні потреби, устремління і бажання з потребами, прагненнями і бажаннями інших. Очевидно, що це шлях, який дитині не під силу пройти одному. Рука об руку з ним повинні йти не тільки педагоги, а й батьки.

Одним з перших кроків на цьому шляху є розвиток і виховання у дітей дошкільного віку трудових навичок і, нерозривно пов'язаних з ними, комунікативних умінь, які, в свою чергу, формуються за допомогою співпраці дітей як один з одним, так і в групі, колективі, в цілому, так і з дорослими - педагогами і батьками.

З одного боку, трудова діяльність дошкільника просто неможлива, в силу віку дитини, без співпраці; з іншого боку, - саме співпраця і стає основним фактором становлення і розвитку особистості дитини, а також його соціалізації.

Ставлення дітей до праці вивчалося вітчизняними педагогами, психологами за такими напрямками як зміст праці, оволодіння працею як діяльністю (В. Г. Нечаєва, Я. З. Неверович, І. Лаунер, види і форми організації праці (З. Н. Борисова, Г . Н. Годіна, Р. С. Буре, Н. К. Дідівських, В. Д. Калішенко, А. Д. Шатова, виховання у праці моральних якостей особистості (Д. В. Сергєєва, Г. Н. Годіна, Т. А. Куликова, С. А. Козлова).

Педагоги, психологи і автори книг відзначали в своїх роботах значення трудової діяльності, яка впливає на розвиток майбутньої особистості, і те, яку важливу роль відіграють дорослі в трудовому вихованні дитини.

Трудова діяльність в дошкільній педагогіці несе в собі інтегративні якості, оскільки в даному виді діяльності зачіпаються такі освітні області як «соціалізація» та «праця».

Залучення дитини дошкільного віку до трудової діяльності необхідно, оскільки відбувається розвиток комунікативних навичок, а також формуються навички співпраці між дитиною і дорослим. Трудова діяльність розширює пізнання дитини про навколишній світ, а через знайомство з навколишнім світом діти дошкільного віку починають засвоювати стереотипи поведінки, відбувається формування цінностей в оточуючому світі.

Трудова діяльність сприяє пізнавальної активності, оскільки трудове дію вимагає від дитини вміння мислити, спостережливості, уваги, пам'яті, навичок спілкування та співпраці.

Праця виховує самостійність, впливає на розвиток ініціативності, відповідальності, працьовитості, а також сприяє прояву індивідуальності дитини. Після того як дитина виконає трудове дію, він починає аналізувати і оцінювати продукт своєї праці, але найважливіше для нього - це оцінка оточуючих його людей. Тільки тоді він починає розуміти значущість своєї праці, і тільки тоді він отримує задоволення, емоційний винагороду, у нього виникає відчуття власної значущості, підвищується самооцінка, він усвідомлює, що результат його діяльності корисний і потрібний людям.

У своїх роботах вітчизняні педагоги С. А. Козлова, Т. А. Куликова, пишуть: «Праця задовольняє потребу дитини в самоствердженні, в пізнанні власних можливостей, зближує його з дорослими - так сприймає цю діяльність сама дитина (звичайно, не надаючи це сприйняття в наукові терміни) »

Трудова діяльність в молодшому дошкільному віці як засіб розвитку співробітництва з дорослими і однолітками