Теоретичні основи розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку
Дата конвертації13.06.2017
Розмір5,59 Kb.

Аліса Рехтіна
Теоретичні основи розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Вступ

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства загострилася потреба в ініціативних і комунікабельних людей, які можуть активно включатися в виробничу і побутову життя, пристосовуватися до швидко мінливих життєвих ситуацій. Дошкільна дитинство - це унікальний період для засвоєння рідної мови і розвитку дитини. Тому, однією з найважливіших задач дошкільних установ є формування комунікативних умінь дітей, головними складовими яких є спілкування і мова.

Результат розвитку мови залежить від багатьох причин, але, перш за все, від соціального середовища, що забезпечує дитині мовне спілкування. З точки зору Л. П. Федоренко, для нормального розвитку діалогічного мовлення дітей, необхідно, щоб навколишня їх мовна середовище володіла в гідною мірою розвивають потенціалом, який визначається багатством мови оточуючих, активністю дитини.

Така активність забезпечується в процесі провідної діяльності дошкільника - ігровий. В рамках ігрового спілкування, завдяки використанню словесних, театралізованих та особливо сюжетно-рольових ігор у дошкільних закладах відбувається формування і вдосконалення діалогічного мовлення дітей.

Ступінь вивченості проблеми значення сюжетно-рольової гри ля розвитку дошкільників в психолого-педагогічній літературі досить висока. Нею займалися такі автори як Е. А. Аркін, Д. В. Менжеріцкая, А. П. Усова, Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв і багато інших дослідників. Л. А. Венгер в своїх дослідженнях розкриває значення сюжетно-рольової гри для розумового розвитку дитини. А. П. Усова підкреслює, що сюжетно-рольова гра є тією формою діяльності, в якій в значній мірі формуються комунікативні вміння, суспільна поведінка дошкільнят, виражається їх ставлення до життя, один одному. Однак, на сьогоднішній день проблема використання сюжетно-рольової гри як засобу розвитку мовлення дошкільнят є особливо гострою. Останнім часом вихователі та психологи відзначають зниження рівня рольових ігор у дошкільнят. Діти грають менше, ніж 20-30 років тому, їх рольові ігри більш примітивні і одноманітні, мова дітей в такій грі стереотипна і незмістовними. Це, мабуть, пов'язано з тим, що діти в більш віддаляються від дорослих, вони не бачать і не розуміють діяльності дорослих, погано знайомі з їхньою працею і відносинами. Педагоги в постійно мінливих умовах модернізації освіти зазнають труднощів при плануванні, організації сюжетно-рольових ігор, часто їм просто не вдається знайти час в режимі дня дошкільнят для їх проведення. Повноцінна ж діалогічна мова формується у дітей тільки в умовах грамотного педагогічного керівництва сюжетно-рольовою грою.

Але, не дивлячись на те, що в теорії сюжетно-рольова гра розглядається досить повно, в практиці ДОУ її недооцінюють і недостатньо використовують саме в розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку. Тому існує суперечність між завданням розвитку діалогічного мовлення дошкільників і недостатнім використанням сюжетно-рольової гри для її вирішення.

Проблема: які можливості сюжетно-рольової гри у розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Зазначена проблема підтверджує актуальність обраної теми: «Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку».

Мета: Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності використання сюжетно-рольової гри у розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Об'єкт: розвиток діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Предмет: сюжетно-рольова гра як засіб розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

гіпотеза:

Сюжетно-рольова гра буде ефективним засобом розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку, якщо:

- буде розроблено та впроваджено комплекс занять з використанням сюжетно-рольових ігор;

- при організації сюжетно-рольових ігор будуть враховуватися індивідуальні можливості і особливості дітей, їх переваги та інтереси при розподілі ролей;

- постійно в системі, з поступовим ускладненням завдань, будуть організовуватися сюжетно-рольові ігри під керівництвом вихователя.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати теоретичне і практичне стан проблеми розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку

2. Визначити особливості розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку;

3. Визначити рівень сформованості діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку;

4. Розробити комплекс занять з використанням сюжетно-рольової гри і експериментально перевірити його ефективність у розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літератури, спостереження, бесіда, експеримент.

Теоретичні основи розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку