Теоретичні основи гендерного підходу в освітньому процесі, їх облік в організації Рппс.
Дата конвертації27.07.2017
Розмір7,94 Kb.
Типгендерне виховання

Ірина Михайлова
Теоретичні основи гендерного підходу в освітньому процесі, їх облік в організації Рппс.

Формування гендерної приналежності дитини - найважливіше завдання дошкільного дитинства, актуальність якої зростає в зв'язку з ослабленням поляризації чоловічого і жіночого начала, статевих ролей і пов'язаних з ними гендерних стереотипів.

Зміст існуючих на сьогоднішній день програм виховання дітей в ДНЗ складено без врахування гендерних особливостей хлопчиків і дівчаток.

У них робиться наголос на психологічні, індивідуальні та вікові особливості дітей, без акценту на гендер.

Соціальна стратегія держави передбачає включення гендерного компонента в усі сфери суспільного життя: в освіту, культуру, політику і економіку.

Виконання вимог, позначених в ФГОС ДО досить важко без урахування особливостей статі навчаються, тому реалізація гендерного підходу полегшить реалізацію стандартів нового покоління всіх рівнів освіти, сприятиме підвищенню якості освіти, відповідати світовим освітнім стандартам.

У сучасному суспільстві спотворюються традиційні моделі чоловічого та жіночого поведінки, а еталони- зразки мужності і жіночності як ніколи суперечливі.

Дитині-дошкільнику часом непросто зрозуміти, якими мають бути справжній чоловік і справжня жінка.

Відсутність чітких орієнтирів у змісті чоловічих і жіночих ролей негативно позначається на особистісному розвитку дитини. У дітей формуються нечіткі або неадекватні підлозі гендерні установки, психологічні якості і моделі поведінки.

Гендерна освіта повинна тривати все життя.

Це дозволить створити ефективно діючу систему гендерного просвітництва населення.

Доцільним буде введення гендерної складової в навчальні програми на всіх тупенях освіти.

Подолання роз'єднаності хлопчиків і дівчаток в дошкільному віці, формування у них дружніх відносин, культури спілкування, поваги один до одного - одне з найважливіших умов реалізації гендерного підходу.

Значимість роздільного проведення окремих видів дитячої діяльності покказана на слайді у вигляді діаграми.

Статеве виховання - це виховання, засноване на знанні фізіологічних особливостей статевого розвитку дитини. А так же - це система медико-педагогічних заходів по вихованню у батьків, дітей, підлітків та молоді правильного ставлення до питань статі.

Гендер - це соціально-психологічна стать людини, сукупність його психологічних характеристик та особливостей соціальної поведінки, що виявляються в спілкуванні і взаємодії.

Гендер розуміється як соціальна стать людини, що формується в процесі виховання особистості і включає в себе психологічні, соціальні, і культурні відмінності між чоловічою і жіночою статтю.

Термін «стать» робить акцент на біологічних особливостях, «гендер» - на соціокультурних, яких суспільство наказує виконувати людям залежно від їх біологічної статі.

Метою гендерного підходу в педагогіці є виховання дітей різної статі, однаково здатних до самореалізації і розкриття своїх потенціалів і можливостей в сучасному суспільстві.

Гендерний підхід в освіті - це індивідуальний підхід до прояву дитиною своєї ідентичності, що дає в подальшому людині велику свободу вибору і самореалізації, допомагає бути достатньо гнучким і вміти використовувати різні можливості поведінки.

Наступні слайди показують які якості притаманні хлопчикам, а які більш значущі для дівчаток.

Соціальні інститути передають з покоління в покоління сформувалися в культурі уявлення про те, як слід поводитися хлопчикові і дівчинці, юнакові і дівчині, якими особистісними якостями повинні володіти чоловіки і жінки.

Закінчилася 1 частина виступу, в якій я хотіла просто вам нагадати, що таке статеве виховання, що характеризує гендерний підхід і хто вони хлопчики і дівчатка.

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

• освіта батьків з питань важливості і необхідності гендерного виховання дітей;

організація розвиваючої предметно-просторового середовища, орієнтованої на самопізнання дитини;

• створення умов для виконання гендерних ролей дітьми, здійснюваних з позицій духовно-морального становлення особистості

Гендерні характеристики дитячої іграшки.

Поділ праці між чоловіком і жінкою, їх різне призначення в суспільному житті позначилося на різному змісті іграшок для дівчаток і хлопчиків.

Для хлопчиків виготовляли такі іграшки, як фігурки воїнів, коней.

Шарнірні ляльки, прекрасна бронзовий посуд, меблі і ін. Були цікавими іграшками дівчаток і служили прекрасним засобом виховання естетичного смаку.

Гендерну приналежність іграшки часто містить в собі її назву або упаковка:

Іграшки для дівчаток видно відразу. Їх упаковка виконана зазвичай в рожевих або пастельних тонах, на коробці - зображення дівчинки, а за змістом вони пов'язані або з доглядом за собою (наприклад, іграшкова косметика, або з турботою про дитину (ляльки - малятка, або з домашніми справами (іграшкові пилососи, маленькі кухонні плити, посуд і т. п.).

Іграшки для хлопчиків перебувають в яскраво розфарбованих коробках із зображенням граючого хлопчика, бувають часто пов'язані з будівництвом (різні конструктори, кубики) або активною діяльністю (спортивний інвентар, зброя і т. П.).

У центрі уваги та інтересів дівчинки, починаючи з раннього віку, перебувають взаємини між людьми, предмети споживання; одяг, начиння. Простір, що представляє для дівчинки інтерес, невелика, проте воно ретельно, до дрібниць опрацьовано, актуально відображено в свідомості.

У хлопчика простір, в якому знаходяться цікаві для його об'єкти, практично не обмежена. Звідси, зокрема, інтерес до засобів транспорту (літаки, пароплави, машини та інша техніка).

Іграшки та ігри допомагають дівчаткам практикуватися в тих видах діяльності, які стосуються підготовки до материнства і ведення домашнього господарства, розвивають вміння спілкуватися і навички співпраці. Зовсім інакше справа йде у хлопчиків: іграшки та ігри спонукають їх до винахідництва, перетворення навколишнього світу, допомагають розвинути навички, які пізніше ляжуть в основу просторових і математичних здібностей, заохочують незалежне, змагальне і лідерська поведінка ».

Формування гендерної ідентичності хлопчиків і дівчаток можливо лише в спільній середовищі, де хлопчики і дівчатка мають можливість спілкуватися, грати, трудитися разом, але при цьому вони можуть і проявити свої індивідуальні особливості, а також особливості, властиві своєму гендеру.

При спільному вихованні хлопчиків і дівчаток дуже важливою педагогічної завданням є подолання роз'єднаності між ними і організація спільних ігор, в процесі яких діти могли б діяти спільно, але відповідно до гендерними особливостями. Хлопчики беруть на себе чоловічі ролі, а дівчатка - жіночі.

Одним з найважливіших умов формування гендерної ідентичності є створення поліфункціональної розвиваючої предметно-просторового середовища, що оточує хлопчиків і дівчаток (виділення ігрових зон для хлопчиків, ігрових зон для дівчаток, оформлення передпокої, спальні та інших приміщень, в яких бувають діти).

Теоретичні основи гендерного підходу в освітньому процесі, їх облік в організації Рппс.