• Прикріплені файли

  • Театралізована діяльність в художньо-естетичному вихованні дошкільнят
    Дата конвертації29.04.2017
    Розмір7.57 Kb.
    ТипТеатр. Театральна діяльність

    елена зайцева
    Театралізована діяльність в художньо-естетичному вихованні дошкільнят

    «Театралізована діяльність в художньо - естетичному вихованні дошкільнят»

    Зайцева Е. Ю - вихователь.

    ГБОУ ЗОШ №2 «ОЦ» с. Кінель-Черкаси структурний підрозділ (д / с «Сонечко»)

    Впровадження ФГОС відповідає новим соціальним запитам і формує завдання виховати людину любознательнoго, активного, хто цікавиться новим, невідомим в навколишньому світі, здатного самостійно діяти. І в той же час ставить завдання - формування у дітей естетичного ставлення до світу, накопичення естетичних уявлень і образів, розвиток естетичного смаку, художніх здібностей, освоєння різних видів художньої діяльності. Стимулювати розвиток сенсорних здібностей, почуття ритму, кольору, композиції; вміння висловлювати в художніх образах свої творчі здібності, тобто особлива увага приділяється художньо -естетичні розвитку дошкільнят.

    Особливу роль в естетичному вихованні дітей відводиться мистецтву. Хвилюючи і радуючи, воно розкриває перед дітьми соціальний сенс життєвих явищ, примушує їх пильніше вдивлятися в навколишній світ, спонукає до співпереживання, до засудження зла.

    Театр є однією з найбільш яскравих, барвистих і доступних сприйняттю дитини сфер мистецтва. Він доставляє дітям радість, розвиває уяву і фантазію, сприяє творчому розвитку дитини і формування базису його особистісної культури. За естетичної значущості і впливу на загальний розвиток дитини театралізованої діяльності по праву належить почесне місце поряд з музикою, малюванням і ліпленням.

    Велика роль театралізованої діяльності та в мовному розвитку дитини. Ми переконані, що значення театралізованої діяльності в художньо -естетичні розвитку дитини настільки велике, що вона повинна зайняти гідне місце в системі виховно -освітній роботи з дітьми. У цьому полягає актуальність мого проекту.

    Працюючи по цій темі, ми визначила основні цілі, принципи та завдання:

    Основна мета:

    Створити умови для розвитку творчої активності дітей в театралізованій діяльності (заохочувати виконавську творчість, розвивати здатність вільно і розкуто триматися при виступі, спонукати до імпровізації засобами міміки, виразних рухів і інтонації)

    Основні принципи:

    - імпровізаційність;

    - гуманність;

    - систематизація знань;

    - облік індивідуальних здібностей кожної дитини.

    завдання:

    - Залучати дітей до театральної культури (знайомити з пристроєм театру, театральними жанрами, з різними видами лялькових театрів);

    - Забезпечувати взаємозв'язок театралізованої з іншими видами діяльності в єдиному педагогічному процесі;

    - Створити умови для спільної театралізованої діяльності дітей і дорослих.

    Новизна мого проекту полягає в особливій організації предметно-просторового середовища. Середовище є одним з основних засобів розвитку особистості дитини, джерелом його індивідуальних знань і соціального досвіду. Причому предметно-просторова середовище не тільки повинна забезпечувати спільну театралізовану діяльність дітей, а й бути основою самостійної творчості кожної дитини, своєрідною формою його самоосвіти. Тому при проектуванні предметно-просторового середовища, що забезпечує театралізовану діяльність дітей, я враховувала такі особливості:

    Соціально-психологічні особливості, допитливість і дослідницький інтерес, вікову адресність обладнання і матеріалів, індивідуальний інтерес, схильностей і потреб, право і свобода вибору;

    Таким чином, при проектуванні зони театралізованої діяльності ми руководствовалаісь дотриманням основних принципів побудови предметно-просторового середовища в дошкільному навчальному закладі:

    - поліфункціональність використання приміщень і обладнання;

    - надання права і свободи вибору;

    - вікова та статева адресність обладнання і матеріалів.

    - забезпечення балансу між спільної та індивідуальної діяльністю дітей;

    - створення умов для моделювання, пошуку та експериментування;

    Форми організації театралізованої діяльності

    гурткова діяльність (1 раз в тиждень);

    міні - ігри на інших заняттях;

    театралізована гра на святах, розвагах;

    спільна театральна діяльність дорослих і дітей;

    музей ляльок;

    самостійна театрально художня діяльність;

    відвідування дітьми театрів спільно з батьками

    Приблизний зміст освітньої діяльності: музично-ритмічна розминка; дихальна і мовна гімнастика; гри; етюди; хвилина пустощі; театральна діяльність.

    У свої НОД я включаю не тільки знайомство з текстом будь-якого літературного твору або казки, а й з жестами, мімікою, рухом, костюмами, мізансценою, т. Е. Зі знаками візуальної мови. На таких заняттях найважливішим методичним принципом проведення є практична дія кожної дитини.

    Поетапне освоєння різноманіття засобів художньої виразності:

    Художньо-образні виражальні засоби: інтонацію, міміку, пантоміму (жести, позу, ходу);

    Освітні вміння (імітація характерних рухів казкових тварин: гра «Хто як ходить», вправа «Змалюй героя», гра-імітація «Як ти гадаєш, про кого я говорю»);

    Художньо-образні виконавські вміння, розвиваю творчу самостійність в передачі образу, виразність мовних і пантомимических дій.

    На НСД намагаюся організувати театралізовану діяльність так, щоб кожна дитина мала можливість проявити себе в якійсь ролі. Для цього під час імпровізацій по добре знайомим казок використовують різноманітні прийоми:

    - вибір дітьми ролі за бажанням;

    - призначення на головні ролі найбільш боязких, соромливих дітей;

    - розподіл ролей за картками

    Добрими помічниками в роботі по театралізованої діяльності стали батьки хлопців. Ми використовуємо отримані вміння дітей на дитячих ранках, концертах, розвагах, при постановці сценок і спектаклів.

    Результати та перспективи:

    Порівнюючи і аналізуючи результати діагностики, я можу з упевненістю сказати, що діти в результаті занять театралізованої діяльністю стають більш розкутими, поступово набувають впевненість в собі, в своїх силах, вміння мислити, фантазувати. Проведена робота підтвердила доцільність обраного мною напрямку.

    Таким чином, ми вважаємо розвиток творчих здібностей дітей за допомогою театралізованих ігор важливим напрямком в системі виховно -освітній роботі в дитячому садку.

    Прикріплені файли:

    zaiceva_etp0a.ppt | 11910,5 КБ | Завантажено: 128
    Театралізована діяльність в художньо-естетичному вихованні дошкільнят