Скачати 10,18 Kb.

Сучасний зміст музичного заняття відповідно до ФГОС. Цілі і завдання розвитку дітей дошкільного віку




Дата конвертації06.04.2017
Розмір10,18 Kb.
ТипКонспекти занять, НОД

Скачати 10,18 Kb.

Люда Дорофєєва
Сучасний зміст музичного заняття відповідно до ФГОС. Цілі і завдання розвитку дітей дошкільного віку

«Сучасний зміст музичного заняття відповідно до ФГОС ДО»

Цілі і завдання розвитку дітей дошкільного віку в

освітньої галузі.

«Художньо-естетичний розвиток» (музична

діяльність) відповідно до ФГОС ДО.

В області художньо-естетичного розвитку дитини основними завданнями

освітньої діяльності є створення умов для:

розвитку у дітей інтересу до естетичної стороні дійсності, ознайомлення з

різними видами і жанрами мистецтва (словесного, музичного, образотворчого, в

тому числі народної творчості;

розвитку здатності до сприйняття музики, художньої літератури, фольклору;

• залучення до різних видів художньо-естетичної діяльності, розвитку

потреби в творчому самовираженні, ініціативності і самостійності в

втіленні художнього задуму.

У сфері розвитку у дітей інтересу до естетичної

стороні дійсності, ознайомлення з різними

видами і жанрами мистецтва, в тому числі народного

творчості

• Естетичне ставлення до світу спирається

перш за все на сприйняття дійсності

різними органами почуттів.

• Дорослі сприяють накопиченню у дітей

сенсорного досвіду, збагаченню чуттєвих

вражень, розвитку емоційної

чуйності на красу природи і рукотворного

світу, співпереживання персонажам

художньої літератури та фольклору.

Дорослі знайомлять дітей

• з класичними творами літератури,

живопису,

музики,

• театрального мистецтва,

• творами народної творчості,

розглядають ілюстрації в художніх

альбомах,

• організовують екскурсії на природу, в музеї,

демонструють фільми відповідного

змісту, звертаються до інших джерел

художньо-естетичної інформації.

У сфері залучення до різних видів художньо

естетичної діяльності, розвитку потреби в

творчому самовираженні, ініціативності та

самостійності у втіленні художнього

задуму

• Дорослі створюють можливості для творчого

самовираження дітей:

• підтримують ініціативу, прагнення до

імпровізації при самостійному втіленні

дитиною художніх задумів;

• втягують дітей у різні види художньо

естетичної діяльності, в сюжетно-рольові та

режисерські ігри,

• допомагають освоювати різні засоби,

матеріали, способи реалізації задумів.

• У музичній діяльності (танцях,

співі, грі на дитячих музичних

інструментах) - створювати художні

образи за допомогою пластичних засобів,

ритму, темпу, висоти і сили звуку.

Зв'язок з іншими освітніми галузями

• Мовний розвиток.

Коли діти обмінюються думками

про чуттєвих враження чи про своїх

«Творах мистецтва», зміцнюється виразі-

ність їх мови.

• Коли діти малюють графічні символи,

складають розповіді в картинках, самі створюють

книжки з картинками і грають в театральних

постановках, з'єднуються мовні

і художні форми самовираження.

Зв'язок з іншими освітніми галузями

• Соціально-комунікативний розвиток.

• Світ образів, отриманих в ході різних

комунікацій, в тому числі за допомогою засобів масової

інформації, що містяться в ньому посили надають

вплив на дітей і надихають на їх інтерпретацію.

Наприклад, образи героїв з побачених по ТВ дитячих

мультфільмів обіграються дитиною в рольових іграх,

за допомогою «творінь», намальованих олівцями або

фарбами, зліплених, сконструйованих

в будівельному куточку, виготовлених на верстаті або

побудованих з піску.

Музика, музичний рух, танець.

• Дитина вчиться перетворювати звуки

і музику в картинки і колірні композиції,

графічні знаки або складати і створювати

звукові картини і звукові історії;

рухові фантазії перетворюються

в художню послідовність

елементів руху.

• Сліди рухів стають видимими. В

Залежно від конкретної теми можна

включити і інші освітні області,

в першу чергу пізнавальний розвиток.

Основною метою, представленої в розділі

«Музика», є розвиток у дитини

ініціативи слухання музичних

творів і самостійної

музичної діяльності.

Зазначена мета досягається через розв'язання таких

взаємопов'язаних завдань:

- розвиток емоційно-ціннісного

сприйняття творів музичного

мистецтва;

- формування елементарних

уявлень про види музичного

мистецтва;

- реалізація самостійної творчої

музичної діяльності дітей.

Кожна культурна практика - будь то слухання,

або виконання музики, повинна знаходитися під

пильною увагою дорослим.

Виконання музики в дошкільному дитинстві

представлено незначно, так як воно вимагає

великих зусиль зацікавлених дорослих і

самої дитини.

Дошкільна дитинство є сензитивним

періодом для розвитку іншої музичної

здібності - бути слухачем, безпосередньо

і осмислено слідувати за музичної думкою,

сприймати як окремі музичні

деталі, але і спонтанно утворюючи зв'язку, розуміти

ціле.

Розвиток слухацьких здібностей у дитини

має на увазі їх розвиненість у дорослого.

• Люди, здатні до осмисленого розуміння

музичного твору, та ще й з виконавськими

здібностями, зустрічаються нечасто.

• Можливість того, що дитина набуде досвіду

осмисленого слухання музики у оточуючих його

дорослих, досить невелика.

• Традиційне для сучасного суспільства рясне, і як

наслідок, внесобитійное і бездумне прослуховування

музичних записів може привести до діаметрально

протилежного ефекту - регресу слуху, його

пасивності, несосредоточенность.

Розвитку у дитини навички осмислено вслухатися в

музичний твір.

Частково вирішити цю проблему в рамках дошкільного

освіти покликаний музичний керівник. апріорі він

має ті якості особистості і конкретними навичками,

які в початковому вигляді передбачається розвинути у дитини.

Основними рисами музичного керівниками,

відрізняють його від інших дорослих людей, які виховують

дитини, є здатність слухати і розуміти

музичний твір, а також вільне володіння

виконавської практикою (спів і гра на двох-трьох

музичних інструментах).

Особливо відзначимо необхідність вміння грати не тільки за

нотах, а й імпровізувати, підбираючи мелодію на слух.

Це вміння дозволить йому на прохання дітей виконати музику

з мультфільму або будь-яке інше музичний твір

субкультурного змісту.

Зміст діяльності, що сприяє

музичному розвитку дітей, носить суто

варіативний характер і визначається

конкретної соціальної ситуацією,

інтересами дітей і безліччю інших

чинників.

Музичний керівник здійснює

заняття з підгрупами дітей.

Мета і зміст занять можуть бути

різними. Це може бути підготовка до

свят, слухання і виконання музики,

бесіди з історії музики (в старшому

дошкільному віці).

Музичний керівник вирішує безліч

інших, не менш важливих завдань. він підбирає

записи музичних творів, семантично

(за змістом) підходять для слухання дітьми в

Під час здійснення тієї чи іншої діяльності в

Протягом дня.

Це може бути музика:

• - для ранкової зарядки;

• - для прийому їжі;

• - для «спокійних» видів діяльності;

• - для діяльності, пов'язаної з високою

руховою активністю;

• - для одягання на прогулянку;

• - перед відходом до сну (колискові);

• - для пробудження від сну.

Він також підбирає твори, які підходять

для безпосередньої музичної діяльності

в групі (спільне спів вихователя разом

дітьми, музичні включення в

освітню діяльність).

Музичному керівникові ставиться в

обов'язок підтримувати взаємодію

дитячого садка з навколишнім соціумом.

• Він може компетентно і обгрунтовано

запропонувати батькам з дітьми відвідати ті чи

інші музичні концерти, спектаклі та п'єси,

організовує музичні концерти.



Скачати 10,18 Kb.


Сучасний зміст музичного заняття відповідно до ФГОС. Цілі і завдання розвитку дітей дошкільного віку

Скачати 10,18 Kb.