Скачати 18,39 Kb.

Сучасні підходи у вирішенні проблеми підготовки дитини до школи за допомогою образотворчої діяльності
Дата конвертації07.04.2017
Розмір18,39 Kb.
ТипГотовність до навчання в школі. консультації

Скачати 18,39 Kb.

елена Прокопова
Сучасні підходи у вирішенні проблеми підготовки дитини до школи за допомогою образотворчої діяльності

Значення готовності дітей до навчання в школі

В системі народної освіти дитячий сад є початковою ланкою. Наступність - основне умов існування системи народної освіти, яка включає постановку і рішення навчально-виховних завдань в дитячому саду з перспективою їх подальшого вдосконалення в школі.

Програми дитячого садка по образотворчої діяльності та школи з образотворчого мистецтва передбачають виховання у дітей естетичного ставлення до дійсності і до творів мистецтва, розвиток уяви і творчих здібностей, оволодіння образотворчими вміннями і навичками.

На заняттях образотворчої діяльністю в дитячому саду вирішуються завдання всебічного розвитку дітей, яке необхідно для успішного навчання в школі.

Образотворча діяльність формується в міру становлення життя дитини і таким чином може служити показником психічного розвитку.

На думку деяких фахівців, образотворча діяльність має особливий біологічний сенс. Дитинство - період інтенсивного становлення фізіологічних і психічних функцій. Малювання при цьому відіграє роль одного з механізмів виконання програми вдосконалення організму і психіки.

У перші роки життя дитини особливо важливо розвиток зору і моторики, а також сенсо-моторної координації. Від хаотичного сприйняття простору дитина переходить до засвоєння таких понять, як вертикаль і горизонталь. І перші дитячі малюнки, що з'являються в цю пору, природно, лінійні. Малювання бере участь у формуванні зорових образів, забезпечує оволодіння формами, координувати перцептивні і моторні акти.

Образотворча діяльність вимагає узгодженого участі багатьох психічних функцій. На думку ряду фахівців малювання сприяє також узгодженості межполушарного взаємодії.

У процесі малювання координуються конкретно-образне мислення, пов'язане в основному з роботою правої півкулі головного мозку, а також абстрактно-логічне, за яке відповідально ліва півкуля.

Особливо важливий зв'язок малювання з мисленням і мовленням. Усвідомлення навколишнього відбувається у дитини швидше, ніж накопичення слів і асоціацій, і малювання представляє йому можливість найбільш легко в образній формі висловити те, що він знає і переживає, незважаючи на брак слів. Більшість фахівців на думці, що дитяче малювання - це один з видів аналітико-синтетичного мислення. Малюючи, дитина як би формує об'єкт або думка заново, оформляючи за допомогою малюнка своє знання, вивчаючи закономірності, що стосуються предметного і соціального світу. Діти як правило малюють не предмет, а узагальнене знання про нього, позначаючи індивідуальні риси лише символічними ознаками. Малювання, таким чином, виступає своєрідним аналогом мови. Л. С. Виготський навіть назвав дитяче малювання графічної промовою.

Будучи безпосередньо пов'язаними з найважливішими психічними функціями - зоровим сприйняттям, моторною координацією, мовою і мисленням, малюванням не просто сприяє розвитку кожної з цих функцій, а й пов'язує їх між собою, допомагаючи дитині впорядкувати бурхливо засвоювані знання, оформити і зафіксувати модель все більш ускладнюється уявлення про світ.

Але особливо слід підкреслити значення образотворчої діяльності для естетичного виховання.

Заняття образотворчої діяльністю - один з видів шляхів виховання в дітях почуття прекрасного, вміння помічати гарне в явищах природи, життя суспільства, в людині і його праці, творах мистецтва (в живописі, графіці, скульптурі, творах декоративного мистецтва, потреби відобразити побачене в малюнку. у процесі образотворчої діяльності в дитячому саду за умови її оптимальної організації та ефективного здійснення закладається інтерес до художньо-творчої діяльності, на основі якого впоследс вії буде формуватися художня культура людини.

Заняття малюванням створюють грунт для творчого прояву і в цих та в інших діяльностях. Зрозуміло, образотворча діяльність є лише одним із засобів естетичного виховання, і здійснення повноцінного естетичного виховання можливе лише при комплексному характері естетичних впливів на людину і вдосконаленні всіх засобів естетичного виховання.

Формування готовності до навчання в школі означає створення у дітей передумов для успішного засвоєння навчальної програми і входження в учнівський колектив. Це тривалий і складний процес, метою якого є всебічний розвиток дошкільнят.

Дитина повинна бути готовий не тільки до нової діяльності в школі, але і до нового соціального стану учня, який має свої права і обов'язки. Поряд з грою в розвитку дітей сьомого року життя, виробленню у них психологічних якостей, необхідних для переходу до шкільного навчання, значну роль відіграють продуктивний вид діяльності - малювання. Л. А. Венгера дають також підстави вважати, що малювання є тим видом діяльності дошкільнят.

Розглядаючи роль образотворчої діяльності у вирішенні завдань всебічного розвитку дитини-дошкільника, особливо важливо визначати мож-ливість занять малюванням в підготовці дітей в дитячому садку до школи. Така продуктивна діяльність, як малювання, має неоціненне значення для всебічної підготовки до школи. Ця підготовка включає формування психологічної готовності, що складається з компонентів навчальної діяльності психологічної спрямованості на вчення, здійснення правильної діяльності та вміння займатися, а так само спеціальну (предметну) підготовку. Для готовності до шкільного навчання велике значення має формування елементів навчальної діяльності. Уміння дитини проаналізувати способи дії - важливий компонент навчальної діяльності, без якого не може успішно здійснюватися образотворча діяльність. Організовуючи свої дії для створення зображення, дитина повинна контролювати їх, зіставляти їх з наявними уявленням про те, як ці дії потрібно використовувати, в разі необхідності виправляти їх, домагаючись застосування різноманітних, ефективних, відповідних образотворчої завданню способів зображення. Дослідження Т. Н. Розгоновой показало, що на заняттях в процесі навчання малюванню у дітей старшого дошкільного віку можна поступово сформувати дії контролю 3-х видів: контролю за результатом, контролю за способом дії і передумов предвосхищающего контролю.

Спочатку дітям показують, як здійснити дії контролю, а потім звертають їхню увагу на необхідність контролювати зображення. Це підводить дітей до самостійного використання дії контролю. Навчання цим діям здійснюється з використанням ігрових прийомів, в образно-емоційно формі і тому не суперечить образно-творчого характеру образотворчої діяльності. Застосування їх сприяє вдосконаленню створюваних зображень, поглибленню їх образно виразного рішення, і підвищенню якості зображення, в цілому, що викликає у дітей почуття задоволеності, підвищує інтерес до діяльності, прагнення виконати її якнайкраще, освоївши і застосувавши для цього зображальні засоби. Разом з тим поліпшується підготовка до школи.

Діти набувають необхідні для навчання в школі вміння; формується потреба контролювати себе при будь-якій роботі.

Ще одним компонентом навчальної діяльності, для формування якого в образотворчої діяльності є все у умови, є оцінка результату. Діти вчаться застосовувати дії оцінки і в процесі створення зображення, і при його завершенні, складаючи отримані форми з наявними уявленнями або натурою. У них формується вміння оцінювати результат з точки зору рівня та якості виконання поставленої образотворчої завдання.

Всі якості, що формуються в процесі образотворчої діяльності за умови правильної її організації та керівництва нею з боку педагога.

2. Спеціальна підготовка дітей до школи в області малювання

На заняттях в дитячому саду здійснюється відповідного напряму підготовки дітей до школи. Опановуючи знаннями, навичками і вміннями в області малювання діти отримують можливість успішного засвоєння матеріалу на уроках образотворчого мистецтва в школі.

Для готовності до шкільного навчання важливе значення має формування елементів навчальної діяльності: вміння слухати і виконувати вказівки педагога, розуміти поставлене завдання. Щоб намалювати, створити зображення, дитина повинна застосувати певні способи, необхідні для вирішення даної образотворчої завдання. Придбане на заняттях з образотворчої діяльності, вміння контролювати свою роботу допоможе дитині і при виконанні завдань в школі.

Необхідними в шкільному навчанні є активність і самостійність. Великі можливості для формування цих якостей є на заняттях з малювання у вільний від занять час, коли діти малюють, конструюють за власним вибором.

Малювання в дитячому садку дозволяє здійснити і спеціальну підготовку дітей до школи, до уроків образотворчого мистецтва: програма школи включає всі ті види малювання, які проводяться в дитячому саду. А на уроках праці діти ліплять, конструюють, роблять аплікації.

Таким чином, в процесі образотворчої діяльності здійснюються різні сторони виховання: сенсорне, розумове, естетичне, моральне та трудове. Основне значення ця діяльність має для естетичного виховання, важлива вона і для підготовки до школи.

В результаті всієї роботи у дітей розвиваються здібності до образотворчої діяльності. Вони набувають вміння зображати самі разнооб-різні предмети і явища дійсності, у них розвивається естетичне сприйняття, естетичні почуття: кольору, композиції, пропорцій. Діти стають самостійними, здатними проявляти творчість, створити цікаве, виразне зображення. Все це свідчить про те, що в процесі навчання образотворчої діяльності здійснювалося їх естетичне виховання, естетичні почуття: кольору, композиції, пропорції.

3. Роль малювання в опануванні письма

Дослідження показують, що успішне оволодіння графічними навичками малювання полегшує засвоєння письма в школі, так як обидві графічні діяльності мають багато спільного. В обох випадках ця графічна діяльність зі знаряддями, що залишають на папері сліди у вигляді ліній. При цьому потрібно певне положення корпусу і рук, навик правильного тримання олівця, ручки (олівець або ручка лежать на середньому пальці, зверху дотримуються вказівним, з боку великим пальцем, кисть руки спирається на мізинець, пальці стиснуті без напруги). Розвиток м'язів у дітей відбувається нерівномірно. Спочатку розвиваються великі м'язи плеча, передпліччя, пізніше - м'язи кисті рук. Тому до шести років дітям дається тонка робота пальцями, а в 6-7 років дитина вже може успішно займатися такою діяльністю. У цьому віці можливе поступове навчання письму. Однак вправи в листі не повинні бути тривалими, щоб не втомлювати ще не зміцнілі м'язи кистей рук. У листі необхідно опанувати написанням елементом букв з урахуванням каліграфії, тобто правильного їх розташування на лінійках і клітинах пропорційного співвідношення відповідного натиску, з'єднання букв. Лист більшою мірою, ніж малювання вимагає обмеження руху руки в певному просторі лінійок, точного виконання завдання.

При малюванні діти зображують предмет, проводячи лінії в різних напрямках, різної товщини і довжини. Рухи руки при цьому контролюються візуально і обмежуються площиною аркуша паперу, але таке обмеження не вимагає особливої ​​уваги і посилення волі, як в листі. Перед дітьми стоїть завдання - використовувати різноманітність ліній для передачі просторових властивостей зображуваних предметів. Таке зіставлення письма та малювання показує, що навчання в дитячому садку створює необхідні передумови для успішного оволодіння листом.

Наприклад, на заняттях малюванням в підготовчій групі діти опановують навичкою вільного володіння олівцем і пензлем, вчаться регулювати свої рухи щодо темпу, сили натиску, в результаті чого у них виробляється плавність, рівномірність руху руки, які необхідні і для письма.

У процесі малювання предметів різної форми, величини, пропорцій засвоюється вміння зберігати певний напрям руху і при необхідності застосовувати цей напрямок, витримувати потрібну тривалість руху, підпорядковуючи його розмірами предмета по ширині і довжині.

Новим є освоєння рухів, швидко змінюють напрямки на протилежне. Наприклад, при малюванні завитків вправо і вліво, петель - вісімок (декоративне малювання, криволінійних форм.

Малювання такого роду ліній і форм дозволяє домогтися рухливості пальців і свободи осьових рухів кисті руки, керуючих діями олівцем і пензлем.

У підготовчій групі триває відпрацювання та вдосконалення навичок регуляції сили натиску на олівець. У підготовчій групі вимоги до передачі пропорцій предметів і їх частин ускладнюються: діти повинні передавати предмети різної форми і величини з великою точністю. У зв'язку з цим продовжується вдосконалення вмінь підкоряти рух руки соразмеренность відрізків і форм за пропорціями. Оволодіння цим комплексом умінь неможливе без доброго володіння рухами рук, підготовленого формуванням технічних навичок в попередніх групах і вимагає розвиток окоміру розумових процесів, таких, як аналіз і синтез, порівняння, конкретизація.

Ці труднощі обумовлені слабкістю дрібної моторики пальців руки і недостатньою сформованістю навичок зорово-рухового координації, довільної уваги; аналітичного сприйняття, зорової пам'яті. Підготувати руку дитини до систематичного листа, сформувати елементарні специфічні графічні навички письма.

4. Розвиток графічних навичок письма дошкільнят

Дитина знайомиться з зошитом, її разлиновкой, робочої рядком; вчиться виконувати завдання в обмеженому просторі - клітці; порівнює об'єкти за розміром і формою; креслить прямі лінії різної довжини і в різних напрямках, хвилясті лінії, дуги, кола, овали; обводить контур зображення; малює по клітинам; розфарбовує; запам'ятовує теплі і холодні кольори.

У процесі роботи в зошити у дитини зміцнюється дрібна мускулатура пальців руки, удосконалюються зорово-рухова координація і орієнтування в мікропросторі, розвиваються довільна увага, зорова пам'ять, аналітичне сприйняття, мова.

У кожного аркуша дві сторони - сторінки. На них пишуть, креслять, малюють. Розглянути сторінку. На ній накреслені прямі лінії зверху вниз і зліва направо, які утворюють однакові квадрати - клітини.

Це можуть бути похилі прямі лінії з різними інтервалами і комбінації з них, трикутники різної форми і штрихування їх прямими похилими лініями, зафарбовування їх в теплі або холодні кольори за вказівкою вихователя.

Діти найчастіше зазнають труднощів з листом: швидко втомлюється рука, втрачається робоча рядок, не виходить правильне написання букв; нерідко зустрічається і «дзеркальне» лист; дитина не розрізняє поняття «ліво» і «право», «лист», «сторінка» та «рядок», не вкладається в загальний темп роботи.

Особливість малювання полягає в тому, що для її здійснення важливо не тільки розвиток руки, а спільне розвиток руки і очі, зоровий контроль над рухом руки необхідний на всіх етапах створення зображення.

Око оцінює виходить зображення і виправляє його, якщо воно не відповідає сформованому образу предмета. Поступово, у міру формування способів дії, роль зорового контролю дещо знижується: рука набуває уявлення про рух, відчуття як би входить в руку, і малює дошкільник може призвести, рух майже не дивлячись. Однак зоровий контроль не може бути знятий зовсім, т. К. Без нього неможливо передати образ предмета, його в ньому властивості. Правильні технічні навички і вміння, що формуються не відразу, а поступово, від заняття до заняття, за умови, якщо вихователь звертає на нього увагу і вчить дітей правильним способам дії. В результаті продуманого процесу навчання малюванню, де оволодіння правильними способами здійснюється не в результаті сухих вправ, а при вирішенні дитиною цікавих для нього, різноманітних образотворчих завдань (дітям пропонується малювати і зафарбовувати улюблені іграшки, смачні овочі та фрукти і багато іншого, що їх оточує, викликає їх цікавість, бажання розглянути і зобразити).

Основними властивостями руху необхідними для оволодіння листом, пише С. Л. Рубінштейн, є:

1. швидкість (швидкість проходження траєкторії);

2. сила;

3. темп (кількість рухів за певний проміжок часу, що залежить не тільки від швидкості, але і від інтервалів між рухами);

4. ритм (тимчасової, просторовий, силовий);

5. координованість;

6. точність і влучність;

7. розмах;

8. пластичність і спритність.

Щодо дітей старших вікових груп неодноразово вказується на необхідність розвитку сміливості рухів, швидкого темпу і енергійного натиску, а також ритмічності рухів, поживності штрихування, що в подальшому допоможе освоєння навичок письма.Скачати 18,39 Kb.


Сучасні підходи у вирішенні проблеми підготовки дитини до школи за допомогою образотворчої діяльності

Скачати 18,39 Kb.