• Прикріплені файли

 • Скачати 11,33 Kb.

  Сучасні підходи та форми організації роботи по художньо-творчому розвитку в образотворчій діяльності
  Дата конвертації20.06.2017
  Розмір11,33 Kb.

  Скачати 11,33 Kb.

  Юлія Кузьміна
  Сучасні підходи та форми організації роботи по художньо-творчому розвитку в образотворчій діяльності

  Дошкільна дитинство - дуже важливий період в житті дітей. Саме в цьому віці кожна дитина є маленького дослідника, з радістю і здивуванням відкриває для себе незнайомий і дивовижний навколишній світ. Чим різноманітніше дитяча діяльність, тим успішніше йде різнобічний розвиток дитини, реалізуються його потенційні можливості і перші прояви творчості.

  У сучасному суспільстві відбуваються соціальні та економічні зміни, і це позначається і на освіту. Змінюється зміст, ускладнюються функції сучасного ДНЗ та умови виховання. І з'являється потреба в пошуку нових сучасних підходів і форм організації роботи по художньо - творчому розвитку в образотворчій діяльності.

  Адже - Художньо-естетичний розвиток / по ФГОС / передбачає:

  - Розвиток передумов ціннісно - смислового сприйняття творів мистецтва, світу природи;

  - Становлення естетичного ставлення до навколишнього світу;

  - Формування елементарних уявлень про види мистецтва;

  - Реалізація самостійної творчої діяльності дітей (образотворчої, конструктивно-модельної і ін.).

  2 слайд - Сучасні підходи

  Хочеться виділити наступні підходи, які найчастіше використовуються в роботі:

  Особистісно - орієнтований підхід,

  Поліхудожнього підхід,

  Інтегрований підхід,

  Системно - діяльнісний підхід,

  Індивідуальний підхід,

  Гендерний підхід.

  Давайте обговоримо вище перераховані підходи. Як вони впливають на розвиток і формування творчої особистості.

  3 слайд - Особистісно - орієнтований підхід

  Виявляється в орієнтації всього педагогічного процесу на вирішення завдання сприяння розвитку основ особистісної культури дитини.

  Виявляється в побудові способів взаємодії з дітьми, орієнтованих:

  - на прийняття дитини таким, яким він є, співпраця з ним;

  - віру в позитивний розвиток дитини;

  - розуміння його емоційного стану, співпереживання і підтримку;

  - визнання права дитини на свободу, ініціативу, права вибору.

  Ми повинні приймати дитину такою, якою вона є, співпрацювати з ним, підтримувати, давати можливість проявляти себе в грі, творчій роботі. Також підтримувати право вибору: хоче використовувати в своїй роботі кольорові олівці, нехай ними і виконує творчу роботу.

  4 слайд - поліхудожнього підхід

  Розглядається як своєрідне занурення в мистецтво, яке передбачає тісне зіткнення дошкільника з його образами, що збагачують естетичний досвід і розвивають здатність сприйняття образно-символічної мови мистецтва.

  Включає активізацію естетичних здібностей (відчуття форми, здатність до натхнення та перетворення форми) і розвиток дитячої художньої творчості.

  Кожна дитина може успішно просуватися в кожному з видів художньої діяльності і творчості. Сутність поліхудожнього підходу полягає в організації художньої освіти дітей. Слід проводити бесіди про мистецтво, розглядати твори мистецтва / наприклад: картину І. Т. Хруцкого «Натюрморт» і висловлювати своє ставлення до неї /.

  5 слайд - Інтегрований підхід

  Важливо враховувати внутрішні, образні, духовні зв'язки мистецтва на рівні творчого процесу, їх слід відрізняти від звичних міжпредметних зв'язків або взаємного ілюстрування одного мистецтва прикладами іншого по їх сюжету і змісту.

  Інтеграція різних видів мистецтва і художньої діяльності в естетичному розвитку дітей забезпечує різносторонній вплив на дитину, сприяє пізнанню предметів і явищ на основі сприйняття дійсності різними органами почуттів і передачі образів сприйнятого або створених уявою дитини в різних формах художньої діяльності з використанням специфічних засобів виразності. Тобто, поряд з малюванням, ліпленням і аплікацією пропонується займатися з дітьми оформлювальних мистецтвом.

  6 слайд - Системно - діяльнісний підхід

  Ключовим моментом цього підходу є поступовий відхід від інформаційного репродуктивного знання до знання дії.

  В основі системно - діяльнісного підходу в навчанні лежить завдання навчити користуватися знаннями у своїй навчальній і повсякденній діяльності: хлопці в процесі навчання вчаться використовувати отримані знання в процесі виконання конкретних завдань.

  Художній розвиток здійснюється в практичній, діяльнісної формі в процесі художньої творчості кожної дитини. Тому підсумком творчого процесу повинна стати здатність через сприйняття багатовікового культурного досвіду людства зробити спробу створити свій витвір мистецтва. Наприклад: розглянувши картину І. Т. Хруцкого «Натюрморт», обговоривши або висловивши своє ставлення до неї, педагог пропонує створити свій твір, свій натюрморт.

  7 слайд - Індивідуальний підхід

  Заснований на виявленні індивідуальних відмінностей дітей і визначенні оптимальних шляхів розвитку творчих художніх здібностей кожної дитини.

  Для здійснення такого підходу треба уважно спостерігати за кожною дитиною в процесі його діяльності, виділяючи для себе характерне для кожного: що виходить, а що ні.

  Необхідно надавати допомогу, якщо цього потребує дитина, тактовно направляти ті чи інші дії дітей.

  Роль вихователя надавати дітям в процесі творчої роботи індивідуальну допомогу (задаються питання за змістом малюнка, уточнюється підбір образотворчих матеріалів). Педагог заохочує ініціативу, дає делікатні поради в індивідуальній формі.

  8 слайд - Гендерний підхід

  Хлопчики і дівчатка. Вони такі різні, і слід враховувати їх особливості навчання в сучасному дитячому садку.

  У хлопчиків емоції виражаються через дію, а у дівчаток - емоції виражаються словами.

  У хлопчиків менше обсяг уваги і глибина співпереживання, а у дівчаток - більше обсяг уваги і глибина співпереживання.

  У хлопців ігри пов'язані з фізичним контактом, безперервним процесом, а у дівчаток в іграх більшу частину часу займають по черзі дії і прихована конкуренція.

  Хлопчики орієнтовані на інформацію, частіше задають питання заради отримання конкретної відповіді, а дівчатка віддають перевагу відновленню контактів.

  Як ми бачимо, розглянуті сучасні підходи тісно

  взаємопов'язані між собою.

  Найбільш часто використовувані форми роботи з художньо - творчому розвитку в образотворчій діяльності

  9 слайд - Форми організації роботи по художньо - творчому розвитку в образотворчій діяльності

  Гра.

  Спільна творча діяльність в організовано освітньої діяльності.

  Спільна творча діяльність в ході режимних моментів.

  Творча діяльність в самостійної діяльності.

  Проектна діяльність.

  Свята, дозвілля.

  Виставки дитячих робіт.

  10 слайд - Гра - основна форма роботи з дошкільнятами

  Розвиваючий потенціал гри закладений у самій її природі. У грі одночасно уживаються добровільність і обов'язковість, розвага і напруга, містика і реальність, відособленість від буденного і постійний зв'язок з ним, емоційність і раціональність, особиста зацікавленість і колективна відповідальність. Педагогічна цінність гри полягає в тому, що вона стає найсильнішим мотиваційним фактором, дитина керується особистісними установками і мотивами.

  11 слайд - Спільна творча діяльність в організовано освітньої діяльності / заняття /

  Основне завдання організованих форм освітньої діяльності з розвитку художньо-естетичної діяльності - формування у дітей структури самої діяльності / навчання дітей ліплення, малювання, аплікації /.

  І дуже важливо, щоб діяльність дитини на занятті була різноманітною, змістовною. Радісним повинен стати процес пізнання світу з неминучими труднощами, успіхами, невдачами.

  12 слайд

  Дитячі творчі роботи на тему «Натюрморти».

  У самостійній творчій діяльності кожна дитина отримує конкретне завдання, виконує його, а в кінці діяльності з дитячих робіт складається композиція або панно.

  13 слайд

  Колективна творча робота дітей старшої групи.

  Колективна діяльність має величезне значення в художньому вихованні дошкільнят, є засобом активізації розвитку їх творчого потенціалу, формування та вдосконалення навичок спільної роботи, розвитку потреби в спілкуванні і інтересу до образотворчої діяльності.

  14 слайд - Проектна діяльність

  Саме його використання характеризує пошук педагогами нових форм організації процесу навчання і проведення організаційних форм освітньої діяльності з дітьми в дитячому садку / Наприклад: проект «Що таке натюрморт?» /

  15 слайд - Виставки дитячих робіт

  Всі дитячі роботи обов'язково зберігаємо в окремих папках. Вони використовуються для проведення групових, персональних і колективних виставок.

  З одного боку, це сприяє тому, що діти починають дорожити своїми роботами, прагнути до хорошого результату; формує емоційне ставлення дітей та їх батьків до продуктивної діяльності;

  З іншого - виставки дитячих робіт дозволяють простежити динаміку навченості дитини від молодшої до підготовчої до школи групи, наочно представити результати роботи в групі.

  Хочеться зробити висновок: - Залучення дітей до мистецтва - це саме той «ключик», який розкриває в дітях творчий потенціал, дає реальну можливість адаптуватися їм у соціальному середовищі.

  Прикріплені файли:

  sovremenye-podhody-i-formy-organizaci-raboty-po-hudozhestveno_72u6k.pptx | 2688,36 КБ | Завантажено: 28


  Скачати 11,33 Kb.


  Сучасні підходи та форми організації роботи по художньо-творчому розвитку в образотворчій діяльності

  Скачати 11,33 Kb.