Сучасне дитячі сади
Дата конвертації20.05.2017
Розмір10.5 Kb.
ТипТемочка

Вікторія Шматкова
Сучасне дитячі сади

Сучасні дитячі сади дуже динамічно розвиваються. Сьогодні багато хто з них зовсім не схожі навіть на ті, що існували ще буквально десять років тому, не кажучи вже про заклади радянського періоду. Іноді, здається, що єдине, що є між ними спільного - це найменування. І тому багато батьків не завжди віддають собі звіт, що може дати дитині сучасний дитячий сад.

Головна роль в дошкільному закладі належить педагогу, творцеві і шукачеві.

Змінюється світ, змінюються діти, що, в свою чергу, висуває нові вимоги до кваліфікації педагога.

Вихователям необхідно оволодівати сучасними освітніми технологіями, за допомогою яких можна реалізувати вимоги нових федеральних державних освітніх стандартів. Це добре відомі технології проблемного діалогу, ігрові педагогічні технології, технології продуктивного читання, діяльні технології, а також ІКТ-технології. Я визнаю, що комп'ютер - новий потужний засіб для інтелектуального і творчого розвитку дітей, але необхідно пам'ятати: він повинен тільки доповнювати педагога, а не замінювати його. Не можна забувати і про те, що ми покликані не тільки навчити дитину, а й зберегти його здоровим. Отже, завдання виховання сучасних дітей повинна полягати у створенні системи роботи, що забезпечує умови для зниження гіперактивності, зняття тривожності, розвитку вольових якостей, зосередженості, концентрації уваги, збереження і зміцнення фізичного здоров'я дитини

Важливе місце в освітньому процесі займає гра, гра це і дозвілля, і навчання.

Хотілося б відзначити, що діти постійно перебувають у грі, для них це спосіб життя, тому сучасний вихователь органічно «вбудовує» будь-яку діяльність в дитячу гру, що робить освітній ефект більш значним. Гра стала змістом і формою організації життя дітей. Ігрові моменти, ситуації і прийоми включаються в усі види дитячої діяльності і спілкування вихователя з дитиною. Вихователі нашого дитячого садка наповнюють повсякденне життя дітей цікавими справами, іграми, проблемами, ідеями, включають кожної дитини в змістовну діяльність, сприяють реалізації дитячих інтересів і життєвої активності. Організовуючи освітню діяльність дітей, вихователь нашого часу розвиває у кожної дитини прагнення до прояву ініціативи і самостійності, до пошуку розумного і гідного виходу з різних життєвих ситуацій.

Важливо відзначити, що працюючи по ФГОС ми прагнемо до того,

1. Щоб будь-яка дитяча діяльність (ігрова, трудова, комунікативна, продуктивна, рухова, пізнавально - дослідницька, музично-художня, читання) була мотивованою. Ми створюємо проблемні ситуації до діяльності, які стають частиною НСД (заняття, проекту, спостереження, екскурсії та надаємо дітям вибір декількох видів діяльності. Ми звикли до демократичного стилю спілкування з дітьми, радимося з ними, розмовляємо по душам на різні теми. Наші діти довіряють дорослим і з задоволенням разом з ними грають і спілкуються.

2. Щоб діти були активними учасниками навчально-виховного процесу ми будуємо ОД таким чином, щоб більшу частину говорили діти, міркували по темі, брали участь в художній творчості, дослідах, праці.

3. Щоб стимулювати дітей до успіху. Активність, успіхи дітей, добре ставлення до однолітків стимулюємо, заохочуємо, відзначаємо за допомогою екранів добрих справ, екранів настрою, відзначаємо в портфоліо, дякуємо батькам за гарне виховання дітей. Ці педагогічні прийоми добре стимулюють дітей до спільної освітньої діяльності з педагогами.

4. Сучасний вихователь ретельно продумує зміст розвивального середовища по віковим групам, постійно оновлює ігрову і наочну середу в залежності від теми ОД. При плануванні ми передбачаємо види самостійної вільної дитячої діяльності в спеціально підготовленої розвиваючої середовищі ДОП, де діти можуть закріпити знання, вміння, навички в самостійних іграх і взаємодії з навколишнім середовищем.

Ігрова культура дитинства як основна умова розвитку особистості дитини спотворена.

Серйозну проблему викликає "догляд" сюжетно-рольової гри з життя сучасної дитини. Експериментальні дослідження сюжетно-рольової гри у дошкільників 6-7 років показали, що найвищого рівня розвитку (по Д. Б. Ельконін гра не досягає. Отже, не формуються на належному рівні шкільна мотивація, узагальнення, вміння планувати, будувати свої взаємини з однолітками. результат - зниження показників готовності до навчання в початковій школі.

Серед факторів, що впливають на психічні і особистісні зміни сучасної дитини, Д. І. Фельдштейн називає орієнтацію суспільства, і відповідно, дітей на споживання, маргіналізацію, зростання девіацій, обмеження дитячої самостійності батьками. Підсумок - "омолодження" хвороб, які лікуються антидепресантами, підвищення тривожності і агресивності, зниження контролю поведінки та розвиток залежностей. З'явилися діти, які не бажають дорослішати. дослідження показали, що це відбувається, через "наслідування досвіду сімейних невдач", що відбувається внаслідок переживання дітьми батьківських проблем в сімейному і професійній сферах, привнесених в повсякденний побут дитини.

Узагальнивши фундаментальні дослідження останніх років, академік Д. І. Фельдштейн, окреслив коло значущих змін у сучасних дітей:

- різке зниження когнітивного розвитку дітей дошкільного віку;

- зростання емоційного дискомфорту і зниження бажання активних дій;

- відхід з життя дитини сюжетно-рольової гри і, як наслідок, зниження довільності і мотиваційно-потребностной сфери;

- зниження допитливості і уяви у дошкільнят, нерозвиненість внутрішнього плану дій;

- недостатня сформованість дрібної моторики і, отже, графічних навичок у дітей дошкільного віку вказують на нерозвиненість відповідних мозкових структур, в тому числі відповідають за довільність;

- значне зниження соціальної компетентності та самостійності в прийнятті рішень;

- зростання "екранної" залежності;

- обмеження спілкування з однолітками, поява почуття самотності, розгубленості, зневіри в себе;

- збільшення числа дітей з емоційними проблемами;

- зниження вибірковості уваги і оцінки інформації, зменшення обсягу робочої пам'яті у підлітків;

- астенізація статури і зниження м'язової сили;

- зростання кожні 10 років на 10-15% основних форм психічних захворювань;

- зростання числа дітей з обмеженими можливостями здоров'я;

- збільшення чисельності обдарованих дітей.

Отже, сучасний дошкільник досить суперечливий. При цьому поляризація прояви індивідуальних особливостей розвитку зараз, мабуть, стають все більш вираженими.

Основна проблема сучасного дошкільника - це те, що культурне середовище, в якій він розвивається, експлуатація величезного потенціалу його пам'яті відбувається на шкоду життєво необхідного в цьому віці особистісному становленню, заснованому на любові, душевного тепла та уваги до його особистості. В результаті страждає розвиток його самостійності та ініціативності, довільність, становлення творчих потенціалів, уяви і фантазії.

Ось чому основним завданням виховання дошкільнят сьогодні стає збереження (і / або відродження) умов, в яких дитина грає з однолітками, співпрацює з іншими дітьми в рішенні різноманітних пізнавальних завдань, проявляє пізнавальну ініціативу, задовольняє власну цікавість, розвиває власну уяву і творчі здібності. Де він експериментує, фантазує, обговорює, вчиться вибудовувати відносини з людьми, співпереживати і знаходити своє місце в колективі, відчуває турботу про себе і намагається піклуватися про інших.

Сьогодні важливо забезпечити кожній дитині увагу і турботу про його психічному і фізичному здоров'ї і для цього спільними зусиллями дитячого садка і сім'ї важливо сформувати у дітей почуття емоційного благополуччя і психологічного комфорту, щоб він зміг радісно і повноцінно прожити самий, мабуть, важкий і відповідальний період своєї життя - дитинство. саме "тут і зараз" закладаються основи особистості Людини майбутнього. І якщо ми, дорослі, не усвідомлюємо цього, нам нема на що розраховувати в майбутньому.

Дитинство - незабутня пора в житті кожної людини. Вона наповнена добрими руками батьків і турботою вихователів. Батьківська любов дає людині «запас міцності», формує почуття психологічної захищеності. Хто допомагає батькам у вихованні дітей? Вихователі - перші помічники батьків, в їх руках діти стають допитливими, активними, творчими

На сучасному етапі, сімейне виховання визнано провідним, що відображено в ст. 18 Закону РФ «Про освіту». Відповідно до закону «Про освіту» РФ, де записано, що батьки є першими педагогами, вони зобов'язані закласти основи фізичного, морального, інтелектуального, особистісного розвитку дитини. Успішне здійснення цієї великої і відповідальної роботи неможливо у відриві від сім'ї.

Головним в роботі будь-якого ДОУ є збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я вихованців, їх творче й інтелектуальне розвиток, забезпечення умов для особистісного та гармонійного зростання. Для досягнення високої результативності виховно-педагогічного процесу в ДОУ велике значення має робота з батьками вихованців. Батьки. Батьків. Батькам ... можна хоч, скільки схиляти це слово, дієвим заклинанням, що приносить плоди для поліпшення взаємин між ДНЗ та сім'ями. У зв'язку з цим змінюється і позиція ДОУ в роботі з сім'єю.

На сьогоднішньому сучасному етапі виховання нашого підростаючого покоління потрібно враховувати потреби суспільства в створенні людини майбутнього, в інтересах сім'ї і стрімко мінливого світу.

Педагоги сучасного саду розуміють, що, на відміну від інших стандартів, ФГОС дошкільної освіти не є основою оцінки відповідності встановленим вимогам освітньої діяльності та підготовки учнів. Стандарт дошкільного дитинства - це, по суті справи, визначення правил гри, в яких дитина повинна бути приречений на успіх. Правила розвитку дитини, а не його навчання. Вперше в історії нашої культури дошкільне дитинство стало особливим самоцінним рівнем освіти - такого не було ніколи.

Сучасне дитячі сади