• Прикріплені файли

 • Скачати 11,06 Kb.

  Створення умов для пізнавального розвитку дітей
  Дата конвертації17.06.2017
  Розмір11,06 Kb.
  ТипТемочка

  Скачати 11,06 Kb.

  Ольга Дорошенко
  Створення умов для пізнавального розвитку дітей

  Створення умов для пізнавального розвитку дітей

  Вихователь Мадоу №12

  Дорошенко Ольга Михайлівна

  (1 слайд)

  Розвиток пізнавальної активності дошкільників - одна з найактуальніших, оскільки взаємодія людини з навколишнім світом можливо завдяки його активності та діяльності, а ще й тому, що активність є неодмінною передумовою формування розумових якостей особистості, її самостійності та ініціативності. І тому зараз, умови пізнавального розвитку передбачають формування у дошкільнят не окремих фрагментарних «полегшених» знань про навколишній, а цілком достовірних елементарних систем уявлень про різні властивості і відносини предметів і явищ. (2 слайд)

  Метою моєї роботи є: створення позитивних умов, мікроклімату для розвитку пізнавальних інтересів і пізнавальних здібностей дітей в предметно просторового середовища.

  До завдань пізнавального розвитку в ФГОС ДО відносяться:

  - розвиток інтересів дітей, допитливості та пізнавальної мотивації

  -формування пізнавальних дій, становлення свідомості

  - розвиток уяви і творчої активності

  -формування первинних уявлень про себе, інших людей, об'єктах навколишнього світу, про властивості і відносини об'єктів навколишнього світу (форму, колір, розмір, матеріалі, звучанні, ритмі, темпі, кількості, зокрема, частини і цілому просторі і часі, русі і спокої , причини і наслідки та ін.)

  -формування первинних уявлень про малу батьківщину і Вітчизні, уявлень про соціокультурні цінності народу, про вітчизняні традиції і свята

  - формування первинних уявлень про планету Земля як спільному домі, людей, про особливості її природи, різноманітті країн і народів (3 слайд)

  Відомі методи, що стимулюють процес пізнання:

  • метод несподіваних рішень (педагог пропонує нове нестереотипно вирішення тієї чи іншої задачі, яке суперечить наявному досвіду дитини);

  • метод пред'явлення завдань з невизначеним закінченням, що змушує дітей задавати питання, спрямовані на отримання додаткової інформації;

  • метод, що стимулює прояв творчої самостійності складання аналогічних завдань на новий зміст, пошук аналогів в повсякденному житті;

  • метод «навмисних помилок» (по Ш. А. Амонашвілі, коли педагог обирає невірний шлях досягнення мети, а діти виявляють це і починають пропонувати свої шляхи і способи вирішення завдання. Більш докладно хотілося б зупинитися на методі стимулюючому прояв творчої самостійності складання аналогічних завдань на новому змісті, пошук аналогів в повсякденному житті, який мною використовуються в процесі роботи з дітьми та результатом цього є активна спільна участь у всіх видах діяльності ...

  (5 слайд)

  Ми, як педагоги при організації розвиваючої предметно просторового середовища застосовуємо накопичений педагогічний інструментарій, щоб захопити, зацікавити і розвинути пізнавальну активність у дітей дошкільного віку.

  У наших руках, руках педагогів і можливість створення в ДОУ атмосфери доброзичливості та позитиву, розвиваючої предметно-просторового середовища, стимулюючої пізнавальну і творчу активність у дітей дошкільного віку відповідно до ФГОС ДО. Отже, в зміст освітньої галузі «Пізнавальний розвиток» входить:

  - Формування елементарних математичних уявлень.

  - Розвиток пізнавально-дослідної діяльності.

  - Ознайомлення з предметним оточенням.

  - Ознайомлення з соціальним світом.

  - Ознайомлення зі світом природи. (6 слайд)

  Під формуванням елементарних математичних уявлень ми розуміємо цілеспрямований і організований процес передачі і засвоєння знань, прийомів і способів розумової діяльності, передбачених програмними вимогами. Математичні уявлення є засобом математичного розвитку дитини. Оснащенням куточка математики в нашій групі є: дидактичні ігри, ігри зроблені своїми руками, наочний матеріал, роздатковий матеріал, робочі зошити, які сприяють прямої взаємодії педагога з батьками. (7 слайд, куточок ФЕМП)

  Серед завдань по формуванню елементарних математичних уявлень виділяю саме ті, які посприяли пізнавальної активності дітей:

  - придбані знання про безліч, зокрема, розміром, формою, простір і час як основи математичного розвитку;

  - сформовані знання широкої початкової орієнтації в кількісних, просторових і часових відносинах навколишньої дійсності;

  - сформовані навички та вміння в рахунку, обчисленнях, вимірі, моделювання;

  - оволодіння математичної термінологією;

  - розвинені пізнавальні інтереси і здібності логічного мислення, загальний розвиток дитини.

  Основне завдання по залученню до соціального світу полягає в тому, щоб сформувати у дітей цілісне сприйняття і уявлення про різні предмети та явища навколишньої дійсності. Ознайомлення з предметним оточенням і соціальним світом забезпечує суттєві результати в розумовому розвитку дітей лише в тому випадку, коли діти отримують не окремі знання про предмет або явище, а певну цілісну систему знань, яка відображатиме істотні зв'язки і залежності в тій чи іншій області.

  Ознайомлення з явищами соціального життя вводить дітей у світ соціальних відносин і формує уявлення про людину, про види діяльності людини, про його почуттях і взаєминах в соціумі. В ході ознайомлення з предметним світом, створеним руками людини, у дітей формується уявлення про функціональне призначення основних предметів, що оточують дитину, і про способи дії з ними. Вашій увазі пропонується продуктивна діяльність дітей нашої групи при взаємодії з педагогом. (9 слайд фото спільну діяльність)

  В процесі ознайомлення зі світом природи у дітей формується уявлення про живому і неживому світі, про взаємозв'язку і взаємозалежності об'єктів і явищ природи. Особлива увага звертається на залежність життя і діяльності людини від природних умов в постійно мінливому середовищі - діти вчаться бачити і розуміти реальні причини залежності. (10 слайд методи ознайомлення зі світом природи, потім 11 слайд фото куточка природи.)

  Дитина дошкільного віку - невтомний дослідник, який хоче все знати, все зрозуміти, в усьому розібратися. У нього своєрідне, особливе бачення навколишнього. Він дивиться на те, що відбувається навколо з захопленням і подивом і відкриває для себе чудовий світ, де так багато цікавих предметів і речей, подій і явищ, так багато таємного і непізнаного!

  Розвиток пізнавально-дослідної діяльності дітей дошкільного віку передбачає вирішення наступних завдань:

  • формування у дошкільнят діалектичного мислення, тобто здатності бачити розмаїття світу в системі взаємозв'язків і взаємозалежностей;

  розвиток власного пізнавального досвіду в узагальненому вигляді за допомогою наочних засобів (еталонів, символів, умовних заступників, моделей);

  • розширення перспектив розвитку пошуково-пізнавальної діяльності дітей шляхом включення їх в розумові, що моделюють і перетворюють дії;

  • підтримання у дітей ініціативи, кмітливості, допитливості, критичності, самостійності. (12 слайд)

  Саме розвиток власного пізнавального досвіду знаходить своє відображення при організації та оснащенні нашого куточка пізнавально - дослідницької діяльності.

  Хочеться Вашу увагу звернути на наш компактний, мобільний експерементальний куточок, що не опустив без уваги жодного з «юних дослідників». Будь-який бажаючий з дітей може взяти участь в різних видах експерементірованія, застосувавши при цьому компонент мобільності куточка, що знаходить своє відображення при оснащенні та організації активної пізнавальної діяльності дітей. (13 слайд фото куточка)

  Слід зауважити, що фактором успішності при реалізації ідеї експериментування є дотримання наступних "психолого-дидактичних умов організації освітнього процесу та отже умов пізнавального розвитку:

  пізнавальний матеріал (характер його пред'явлення) забезпечує виявлення змісту суб'єктивного досвіду дитини, включаючи досвід його попередніх знань;

  • виклад знань педагогом спрямоване не тільки на розширення їх обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення предметного змісту, а й на перетворення особистого досвіду кожної дитини;

  • активне стимулювання дитини до діяльності забезпечує йому можливість саморозвитку, самовираження в ході оволодіння знаннями;

  пізнавальний матеріал організований так, щоб дитина мала можливість вибору при виконанні завдань, вирішенні задач;

  • забезпечені контроль і оцінка не тільки результату, але і процесу навчання, тобто тих трансформацій, які здійснює дитина, засвоюючи матеріал.

  На завершення свого виступу, хотілося б відзначити, що при створенні умов для розвитку пізнавальної активності залежить не стільки від педагогічних технологій, скільки від особистості, професіоналізму педагога, його розвитку ініціативи і творчості, від його прагнення опанувати досягненнями педагогічних наук, освоїти ідеї інноваційного досвіду.

  Відповідно для ефективного розвитку пізнавальної активності важливо вміння бачити і цінувати в кожній дитині єдину, неповторну, самоценную і вільну особистість, з індивідуальними, властивими тільки їй рисами та особливостями. Все це допоможе зберегти самооцінку дитини, буде сприяти збереженню і підтримці позитивного ставлення до пізнавального процесу.

  Дитина, як і дорослий, знаходиться в постійному процесі пізнання світу, він думає, аналізує, каже, слухає, розуміє, відчуває, спілкується з іншими людьми. В процесі спілкування і пізнавальної діяльності і відбувається інтенсивний розвиток особистості дитини, її пізнавальної активності.

  Прикріплені файли:

  sozdanie-uslovii-dlja-poznavatelnogo-razvitija-detei_q8mpg.pptx | 3845,32 КБ | Завантажено: 182


  Скачати 11,06 Kb.


  Створення умов для пізнавального розвитку дітей

  Скачати 11,06 Kb.