Скачати 20.78 Kb.

Стаття "Розвиток самостійності молодших школярів на уроках" (1-4 класи)
Дата конвертації27.07.2017
Розмір20.78 Kb.

Скачати 20.78 Kb.

РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ


Тома Е.Е., вчитель II категорії

Некрасівській ЗОШ Совєтського району

Республіки Крим


Розвиток самостійності учнів - одна з актуальних задач сучасної освіти, а прищеплення молодшим школярам навичок самостійної роботи над навчальним матеріалом є одним з обов'язкових умов успішного навчання.

Розвиток самостійності у дітей процес складний, часом суперечливий.

Сучасне суспільство потребує людей, здатних до самостійних думок і оцінок, вчинків і дій. У здатності і можливості проявити самостійність виражаються потреби дитини. Психологи вважають, що потреба в самостійності властива дітям з раннього дитинства.

Самостійність - якість складне, воно виражається в свободі від зовнішніх впливів і примусів. Це здатність підкоряти свою поведінку власним поглядам, готовність здійснювати діяльність без опори на сторонню допомогу.

Самостійність - якість складне, воно виражається в свободі від зовнішніх впливів і примусів. Це здатність підкоряти свою поведінку власним поглядам, готовність здійснювати діяльність без опори на сторонню допомогу.

Сучасний етап розвитку суспільства висуває особливі вимоги до змісту шкільної освіти. Навчально - виховний процес покликаний вирішувати завдання: виховання соціально активної, творчої, здатної до саморозвитку особистості школяра.

Самостійність не народжується сама по собі, вона виховується і розвивається.

Самостійність можна розвивати на всіх уроках у початковій школі. Давати учням домашні завдання пошукового характеру. Наприклад, по навколишнього світу я задаю творче завдання додому, написати повідомлення на певну тематику або досліджувати наше село, в рамках теми «Природа рідного краю».

Ефективність самостійної роботи в більшій мірі залежить від якості керівництва з боку вчителя. Він розробляє систему завдань і чітко визначає завдання кожної самостійної роботи, навчає учнів раціональним прийомом розумової праці, інструктує перед виконанням завдання, спостерігає за ходом самостійної роботи, своєчасно надає допомогу учням в подоланні труднощів і виправленні допускаються помилок, підводить підсумки, активізує і оцінює результати кожної роботи.

Однією з головних завдань в процесі навчання є розвиток умінь самостійного пізнання, приділяє ться велика увага формуванню у молодших школярів навичок самостійної роботи, розвитку навчальних умінь, включенню в навчальний процес різного роду систематизують узагальнень в різних видах самостійних робіт. Самостійна робота є ефективним засобом формування особистості, спонукає розумову самостійність у дітей. Вона дисциплінує думку, народжує у школярів віру в себе, в свої сили і можливості. У початкових класах все залежить від вчителя: як він буде вчити дітей виконання самостійної роботи.

Стає очевидним, що тільки формуванням предметних знань, умінь і навичок ця задача вирішена бути не може. Метою шкільної освіти стає вміння вчитися, пов'язане з умінням школярів самостійно здобувати знання в умовах дослідного пошуку. При цьому пошук і самостійна діяльність ні в якому разі не ототожнюються із стихійністю і некерованістю. Навпаки, розвиток самостійної, пізнавальної діяльності підпорядковується строгим психологічним законам: поетапне освоєння школярами вміння вчитися як ускладнюється системи самостійної діяльності; основною формою організації навчально - виховного процесу стає колективні, групові та індивідуальні форми навчальної діяльності; причому спільна навчальна діяльність сама ускладнюється від етапу до етапу. Розвитку вміння вчитися як універсальної характеристики особистості школяра здійснюється в проблемних ситуаціях, самостійне вирішення яких самими школярами (під керівництвом вчителя) є основною умовою організації навчально - виховного процесу; спільна форма навчальної діяльності є умовою забезпечення індивідуального шляху розвитку кожного школяра.

Важлива ланка в навчанні правопису - самостійна робота учнів над своїми помилками.

Прийоми самостійної роботи учнів над помилками можуть бути найрізноманітнішими. Вони залежать від типу правил, на які допущені помилки, від підготовленості класу, від уміння учнів працювати самостійно та інших умов. Не слід забувати про те, що робота над помилками повинна бути навчальною, тобто бути продовженням діяльності учнів по засвоєнню орфографічних правил.

Базовим в єдиному навчально - виховному процесі повинен стати процес виховання і розвитку вміння вчитися (тобто виховання і розвиток самостійної пізнавальної діяльності). Всі навчальні предмети забезпечують розвиток вміння вчитися.

Мислення молодших школярів, їх самостійність буде розвиватися найбільш успішно, якщо вони оволодіють формами і способами здійснення самостійної роботи, яка розглядається в якості однієї з основних складових навчального процесу, орієнтованого на активізацію пізнавальної діяльності учнів.

Розвиток самостійності учнів необхідно починати вже з перших днів навчання в школі, оскільки саме в молодшому шкільному віці відбувається становлення таких якостей особистості, як самостійність, відповідальність і здатність до самоконтролю.

В результаті ігрової та навчальної діяльності сприйняття саме переходить в самостійну діяльність, в спостереження.

1. Підбери латочку до чобітки.

2. Збери розбитий глечик, вазу, чашки, тарілки.

3. Вправа Геометричні фігури.

4. Вправа Трикутники.

5. Таблиця з геометричними фігурами різної форми.

6. Таблиця з геометричними фігурами різного розміру.

7. Таблиця з геометричними фігурами не тільки різної форми, але і білого і чорного кольору.

8. 100-клітинна таблиця, заповнена цифрами.

Система формування самостійності у молодших школярів на уроках включає в себе такі взаємопов'язані компоненти: забезпечення для учнів інтересу і особистісного сенсу навчально-пошукової діяльності; зміст навчально-пошукової діяльності; організацію навчально-пошукової діяльності.

На уроках російської мови я застосовую різні види діяльності. Наприклад, вивчивши новий матеріал переходимо до його закріплення. Багато уваги приділяю вправам з підручника, але метою закріплення і подальшого вдосконалення вміння і навичок поряд з роботами за зразком необхідно використовувати практичні вправи, засновані вже не тільки на операціях впізнавання і встановлення подібності, а й різних перетвореннях граматичних об'єктів, на порівнянні і зіставленні не тільки досліджуваних в даний момент понять і правил, а й раніше вивчених, на застосування досліджуваних граматичних законів самих різних мовних ситуаціях. У цих випадках відтворення включає певні елементи творчості.

Частково творчий характер носить робота по завершенню пропозицій по здогаду:

Хлопці були в лісі. Раптом сли¼ во¼ ялинки хтось шур¼. Там yo¼! Напала Жучка на ¼ ¼. Проте не так сталося ¼! Наколола вона нас і ¼.

Так само творчий характер носять завдання виду:

від, сховалися, деревом, дощу, дівчатка, під.

будинку, ми, в, живемо, цегляному.

росте, школи, старий, нашої, близько, дуб.

на, коні, лузі, пасуться.

Дітям пропонується написати текст, попередньо відновивши сенс кожного слова і пропозиції в цілому.

Зміа.

Впиа снге. У лсеу тхіо. Мдвдееі злглаеі в брлгеоу і сптя. Блкеі сдтія в дплуе і грзтиу рхоеі. Зйкаі злзлаеі пдо кстуи. Лзие влкоі бгтоаю оп лсеу.


Спишіть, вставляючи пропущені букви і розставляючи розділові знаки. Підкресліть іменники, які відповідають на питання хто? У решти іменників визначити рід.

Скоро розтане сні ... прокинуться дерев ... я набухнуть бруньки побіжать руч ... і вони прилетять гр ... чи й шпаки Саша і Ол ... га повісять шпаківні.


З кожної групи слів складіть по два речення.

А) Ярко. Цвірінькають. Сонце. Голосніше. Світить. Горобці.

Б) Днем. Замерзають. Лід. Вночі. Тане. Калюжі.


Підкресліть іменники, напишіть натхненність і рід.

Хоробра людина; пухнастий кіт;

Зла собака, дощова осінь.


Вставте замість крапок слова, що відповідають на питання хто? що?

(хто?) ......... пізнається в біді.

(хто?) ......... сильна крилами, а (хто?) ......... дружбою.

(що?) ......... з гір потекла - весну принесла.

Волга всіх річках ......... (хто?).

Весняний (що?) ......... цілий рік годує.

Земля годує людей, як (хто?) ......... дітей.

При вивченні слів з словника

У початковому курсі граматики, правопису і розвитку мовлення велике значення надаю словникової-орфографічної роботи, в процесі якої, діти засвоюють слова з непроверяемимі або труднопроверяемимі написаниями.

Дуже важливо при роботі над словником розвивати в учнів уміння точно вживати слова в мові. Тут допомагають такі вправи, як заміна словосполучення одним словом, наприклад:

Вправа № 1

  1. Як називається великий населений пункт? (Місто)

  2. Як одним словом назвати жителів країни? (Народ)

Потім роботу можна ускладнити: записати слова за варіантами, поставити до них запитання "хто?" Або "що?".

  1. варіант "хто?"

II. варіант "що?"

Тут же даю завдання: поставити наголос, знайти споріднені слова, скласти з одним із слів пропозицію, розібрати його по членам. В результаті слово кілька разів повторюється в різних видах вправ на уроці і добре запам'ятовується.

Вправа № 2

Словникові слова об'єднують в тематичні групи.

  • Овочі - картопля, капуста, морква, огірок, помідор, горох.

  • Школа - хлопці, учень, вчитель, зошит, пенал, дівчинка, хлопчик, черговий.

Підбираю до кожної групи картинки.

Проводжу картинно-словникові диктанти. Діти перевіряють роботу один - одного, за зразком, написаним на дошці або плакаті.

Заданіе№1.

Роздаю учням картки, на яких записані такі слова без будь-яких вказівок і коментарів.

ложечка, книжечка, човник, казочка, сорочечка.

- Яку тему ми вивчаємо?

- Правопис парних дзвінких і глухих приголосних в середині слова і перед приголосними.

- Прочитайте слова, записані на картках. Як ви думаєте, ці слова мають відношення до нашої теми?

- Мають. Ні, в цих словах немає сумнівів. Тут приголосні перевіряти не потрібно.

- І все ж цю вправу на нашу тему.

- Для чого вам дано ці слова?

- Це перевірочні слова. Треба самим придумати слова, які потрібно перевірити. Щоб вони перевірялися цими словами.

- Виконуйте письмово, а потім перевіримо, хто більше підбере слів.

Школярі працюють самостійно з великим інтересом. Підібрали слова і вказали, які згодні в них потребують перевірки.

Така організація самостійної роботи дозволяє розвивати у дітей інтерес до вивчення російської мови, формувати вміння самостійно застосовувати наявні і здобувати нові знання та навички, розвивати творчу і пізнавальну активність учнів.

Таким чином, самостійна діяльність учнів є необхідною умовою розвитку пізнавальних здібностей.

Скачати 20.78 Kb.


Стаття "Розвиток самостійності молодших школярів на уроках" (1-4 класи)

Скачати 20.78 Kb.