Стаття «Презентація як засіб розвитку дошкільників»
Дата конвертації17.06.2017
Розмір6,2 Kb.
ТипТемочка

Ірина Щелканогова
Стаття «Презентація як засіб розвитку дошкільників»

Використання інформаційних технологій у всіх сферах життя людини - нагальна потреба. Сучасна освіта теж не можна уявити без інформаційних технологій. Нові вимоги змушують педагогів освоювати і впроваджувати цей інструментарій в свою практику.

Застосування комп'ютерної техніки дозволяє урізноманітнити освітню діяльність, зробити її нетрадиційної, яскравою, насиченою, сприяє використанню різних способів подачі нового матеріалу. Крім того, вивчення складних для розуміння дошкільниками тим за допомогою мультимедійних презентацій, дає можливість педагогам наочно продемонструвати їм події та явища реального життя.

Переваги використання ІКТ. Одним з основних засобів розширення дитячих уявлень про навколишній є презентації. Наочність допомагає педагогу вибудувати пояснення матеріалу логічно, науково, з використанням відеофрагментів. При такій організації освітньої діяльності включаються три види пам'яті дітей дошкільного віку: зорова, слухова, моторна. Презентація дає можливість розглянути складний матеріал поетапно, звернутися не тільки до нової теми, а й повторити попередню, більш детально зупинитися на питаннях, що викликають у вихованців труднощі. Використання анімаційних ефектів сприяє підвищенню інтересу дітей до досліджуваного матеріалу.

Застосування ІКТ дозволяє подолати інтелектуальну пасивність дошкільнят, підвищити їх мотивацію і пізнавальну активність (завдяки різноманітним формам роботи, можливості включення ігрового моменту, а також ефективність освітньої діяльності. Емоційний підйом, викликаний такою діяльністю, сприяє збільшенню обсягу засвоюваних знань.

У порівнянні з традиційними формами навчання дошкільнят ІКТ мають ряд переваг:

Подання на екрані інформації в образному вигляді, зрозумілому дошкільнятам.

Рухи, звук, мультиплікація утримують увагу дитини.

Проблемні завдання, заохочення дітей комп'ютером за правильне рішення стимулюють їх пізнавальну активність.

Можливість індивідуального підходу до навчання.

Діяльність за комп'ютером, виконання завдань в презентації вселяють в дитини впевненість в собі, в те, що він багато чого може.

Включення ІКТ в виховно - освітній процес надає педагогам можливість перейти від пояснювально-ілюстрованого способу навчання до діяльнісного, при якому дитина стає активним суб'єктом, а не пасивним об'єктом педагогічного впливу. Це сприяє усвідомленому засвоєнню знань дошкільнятами, їх розумовому і мовному розвитку.

Переваги ІКТ для педагога:

1. Допомагає краще оцінити здібності і знання дитини.

2. Дає можливість самостійно підібрати новий матеріал, виходячи з особливостей конкретної групи дітей, теми і предмета вивчення.

3. Спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

4. Стимулює професійне зростання.

Презентації можна застосовувати на будь-якому етапі освітньої діяльності. Однак в ході підготовки і під час проведення освітньої діяльності з використанням мультимедійних презентацій педагоги можуть зіткнутися з низкою проблем:

Перш за все недостатньо практичних матеріалів, які можна використовувати при роботі з дошкільнятами. Зміст ігор і презентацій, що знаходяться у відкритому доступі в мережі Інтернет, не завжди відповідає принципу науковості, при цьому найчастіше в них не враховуються вікові особливості дітей дошкільного віку.

Педагог, як правило, не має часу для підготовки до освітньої діяльності з використання комп'ютера.

У ДОП може бути недостатня матеріальна база.

І, звичайно, позитивний, величезний потенціал ІКТ не замінить живого спілкування педагога з дитиною.

Попередня підготовка педагога полягає в:

Складання дидактичних завдань.

Пошук ілюстрацій в електронному вигляді.

Виготовлення дидактичних ігор з урахуванням тематичного плану і поставлених цілей.

Для оптимального застосування презентації в роботі з вихованцями необхідно дотримуватися таких методичні рекомендації:

! Презентація в роботі з дошкільнятами використовується як дидактичний засіб при безумовному дотриманні фізіолого-гігієнічних, ергономічних і психолого-педагогічних норм і рекомендацій.

! Інформаційно-дидактичні посібники повинні відповідати віковим, психічним і психофізіологічним можливостям дітей.

! Організація і проведення заняття з використанням презентації повинні відповідати методиці проведення традиційного заняття і основним дидактичним принципам дошкільної педагогіки.

! Заняття, на якому застосовується презентація, складається з декількох частин, і тільки одна з них присвячується безпосередньо роботі з презентацією.

! При складанні плану заняття з використанням презентації необхідно враховувати наявні у дітей знання, отримані на традиційних заняттях в процесі реалізації основної освітньої програми дошкільної освіти.

! На заняття з презентацією обов'язково використання елементів предметно розвиваючого середовища - іграшок, ігор, демонстраційного матеріалу.

ВИСНОВОК: Таким чином, використання мультимедійної презентації в ході освітньої діяльності покращує якість навчання дошкільнят з проблеми, допомагає їм оволодіти новими навичками, відпрацювати їх до автоматизму, усвідомленого виконання день у день. Тому з упевненістю можна сказати, що ІКТ є невід'ємною частиною процесу навчання дошкільнят. Це не тільки є і звично для дітей нового покоління, а й зручно для сучасного педагога - завжди під рукою необхідна, барвиста і динамічна інформація.

Стаття «Презентація як засіб розвитку дошкільників»