• ПІДГОТОВКА В РАМКАХ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ »
 • Список використаної літератури

 • Скачати 17,22 Kb.

  Стаття «предшкольном ПІДГОТОВКА В РАМКАХ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ»




  Дата конвертації28.06.2017
  Розмір17,22 Kb.

  Скачати 17,22 Kb.

  «предшкольном ПІДГОТОВКА В РАМКАХ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ »

  У російському освіті необхідними умовами формування гармонійно розвиненої людини є інтелектуальна свобода, хороший естетичний смак, толерантність в соціальному спілкуванні. Сьогодні перед педагогом поставлено завдання вдосконалення традиційних методів дошкільного виховання дітей і пошуку нових підходів до організації освітнього процесу.

  Формування комунікативної компетентності у майбутніх школярів, їх підготовка до навчання в рамках Федеральних державних стандартів загальної освіти є одним із завдань освітньої установи. Основним напрямком становлення і розвитку комунікативної компетентності дітей є театрально-ігрова діяльність в дитячому садку. Існує реальна суперечність між установками традиційної системи навчання дошкільнят і педагогічними чинниками, які зумовлюють необхідність розвитку творчого потенціалу особистості в умовах виховної системи дошкільного закладу.

  У Законі Російської Федерації «Про освіту» поставлено ще одна соціально значуще завдання сучасного суспільства - творчий розвиток особистості, готової до вирішення нестандартних завдань в різних областях діяльності. Прагнення до підвищення рівня комунікативної розвитку майбутніх школярів підтверджує актуальність даного досвіду і дозволяє виділити протиріччя:

  - між процесом творчого розвитку дітей та системою традиційної освіти;

  - потребою суспільства в підвищенні рівня комунікативної компетентності, загальної культури і недостатнім досвідом залучення дітей до театралізованої діяльності.

  В даний час реалізація змісту освітніх галузей «Комунікація» і «Соціалізація» є найважливішою ланкою в процесі творчого і пізнавально-мовного розвитку дитини-дошкільника. Організовуючи театралізовану діяльність дітей, знаходиться рішення багатьох проблем сучасної педагогіки і психології, пов'язаних з художньою освітою і вихованням, розвитком комунікативних якостей особистості, навчанням вербальним і невербальним видам спілкування. Театралізована діяльність дозволяє формувати досвід соціальних навичок поведінки тому, що кожне літературний твір для дітей дошкільного віку завжди має моральну спрямованість (дружба, доброта, чесність, сміливість). Завдяки театралізації, дитина не тільки пізнає світ, а й висловлює своє власне ставлення до добра і зла, долучається до фольклору, національної культури. Тому завдання залучення дітей до театралізованої діяльності стає актуальною для педагогів дошкільних установ.

  Необхідний перегляд стратегії педагогічної діяльності вихователя сучасного дошкільного закладу, з тенденцією підвищення рівня розвитку творчих здібностей. У зв'язку з цим, виникла ідея з'єднання інноваційних форм організації спільної освітньої діяльності дітей і педагогів, системи музично - ритмічних вправ, ігрових технологій, леготехнологій і традиційних підходів до розвитку мовлення і спілкування дошкільнят, в основі якої лежить виховна система теорії розвитку творчої особистості. Після введення Федеральних державних вимог постало питання про використання інтеграційного підходу до утворення дошкільнят. Здійснення синтезу як інтеграції освітніх областей в залученні дошкільнят до російських культурних традицій є головним принципом побудови змісту освіти в умовах багатонаціональності Росії і сприяє досягненню пізнавального результату - формуванню цілісної картини світу. Творчі здібності - це індивідуальні особливості, якості дитини, які визначають успішність виконання ним творчої діяльності різного роду.

  Наукові дослідження і педагогічна практика доводять, що початок розвитку творчих здібностей припадає на дошкільний вік. У цьому віці діти надзвичайно допитливі, у них є величезне бажання пізнавати навколишній світ. Мислення дошкільнят вільніше, ніж мислення більш дорослих дітей. Воно більш незалежно. І це якість необхідно розвивати. Тому метою педагогічної діяльності вихователів нашої групи стало розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами театралізованої діяльності. Виходячи з поставленої мети, визначені наступні завдання:

  · розвивати стійкий інтерес до театрально-ігрової діяльності;

  · розвивати уяву, фантазію, увагу, самостійність мислення;

  · удосконалювати ігрові навички і творчу самостійність через театралізовані ігри, що розвивають творчі здібності дошкільнят;

  · збагачувати і активізувати словник;

  · розвивати діалогічну і монологічну мова;

  · виховувати гуманні почуття у дітей.

  Для того щоб всі діти були залучені до роботи, використовуються різноманітні прийоми: творчі завдання; вправи і етюди; вибір дітьми ролі за бажанням; призначення на головні ролі найбільш боязких, соромливих дітей; розподіл ролей за картками (діти беруть з рук педагога будь-яку картку, на якій схематично зображено персонаж); програвання ролей в парах.

  Робота по театрально-ігрової діяльності ведеться в тісному контакті з педагогічним колективом: музичним керівником, учителем-логопедом, педагогом-психологом і інструктором з фізичного виховання.

  Для успішної роботи створена предметно-просторове середовище: в групі руками вихователів і батьків обладнані театральні куточки для самостійної діяльності дітей з різними видами театрів, виготовлені елементи костюмів, декораціі.Кроме того, в музичному залі встановлено завісу, виготовлені ляльки-маріонетки і пальчиковий театр, наочно-дидактичні посібники, що включають в себе мімічні зображення емоцій, піктограми, картки із зображенням казкових персонажів для роботи над пантомимикой. Зроблена картотека театральних етюдів, вправ по ритмо, ігор на вираз різних емоцій, ігор - перетворень, ігор для розвитку міміки і пантоміміки, комунікативних ігор-вправ.

  Співпраця з батьками включило в себе такі форми роботи, як виступ на батьківських зборах; індивідуальне консультування; допомога у виготовленні атрибутів, театральних костюмів і декорацій; участь в написанні сценаріїв; тематичні виставки та папки-пересування; участь у святах, розвагах, театральних виставах.

  Результатом роботи стала участь дітей в музичних виставах: «Кошенята-поварята» і «Теремок» в середній групі »,« Коза і семеро козенят на новий лад »в старшій групі,« Чомучка »і« Наші добрі сусіди »в підготовчій групі.Крім того, хлопці виступали в інсценуваннях на ранках, у фольклорних святах і на батьківських зборах. Елементи театралізації використовувалися в безпосередньо освітньої діяльності (НОД) і в самостійній діяльності дітей.

  Підсумки спостережень, здійснених в процесі цієї складної, але такій важливій і цікавої роботи, дозволили зробити висновки про позитивні результати проведеної роботи: переважна кількість дітей вільно володіють імпровізаційними вміннями; вміло використовують засоби театральної виразності: міміку, жест, руху і засоби інтонації; володіють технікою ляльководіння; володіють найпростішими виконавськими навичками і активно беруть участь у театралізованих виставах; із задоволенням виконують творчі завдання; стали набагато добрішим, товариськість, уважніше один до одного.

  Таким чином, можна зробити висновок про позитивні результати розвитку комунікативних здібностей дошкільнят у процесі театралізованої діяльності.

  Список використаної літератури:

  1. Антипина А.Є. Театралізована діяльність в дитячому садку. - М., «ТЦ Сфера», 2011.

  2. Артемова Л.В. Театральні ігри дошкільнят. - М .: Просвещение, 2012. 3. 3. Губанова Н.Ф. Театралізована діяльність дошкольніков.- М .: Вако, 2011 року.

  4. Прилепська Н.А. Ваша дитина - який він? М., 2010 року.

  5. Сорокіна Н.Ф. Граємо в ляльковий театр: Програма «Театр - творчість - діти». -М .: АРКТИ 2009.





  Скачати 17,22 Kb.


  Стаття «предшкольном ПІДГОТОВКА В РАМКАХ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ»

  Скачати 17,22 Kb.