• 3. Розвиваюча та корекційна діяльність.
 • 4. Освіта і консультування дітей та підлітків, батьків та працівників
 • 5. Робота з охорони здоровя і безпечної життєдіяльності.
 • 6.Соціально-диспетчерська діяльність
 • Методи організації соціально - реабілітаційного процесу і пізнавальної діяльності дітей
 • Методи стимулювання мотивації та активності дітей в реабілітаційному процесі
 • Методи контролю ефективності соціально - реабілітаційного процесу
 • 2.1 Планування і організація дослідження
 • Програма дослідження включає в себе наступні етапи
 • База дослідження
 • Методи дослідження
 • 2.2 Аналіз результатів і висновки
 • діяльності відділення.
 • 2.2.3 Розробка програми літнього табору для дітей з обмеженими можливостями здоровя, а так само їх здорових братів і сестер, «Сонячне місто»
 • Розвиток дрібної моторики
 • Розвиток основних видів рухів
 • Розвиток культурно - гігієнічних навичок
 • Розвиток творчих здібностей
 • Розвиток пізнавальних процесів

 • Скачати 46,06 Kb.

  Сприяння сім'ї, яка виховує дитину з обмеженими можливостями здоров'я в організації соціальної реабілітації
  Дата конвертації30.03.2017
  Розмір46,06 Kb.
  Типатестаційна робота

  Скачати 46,06 Kb.
  досвід. Від нього вимагається дотримання зводу правил застосування психодіагностичних засобів, заснованих на знанні властивостей вимірюваних змінних і вимірюють інструментів, на знанні етичних та професійних норм психодіагностичного обстеження.

  В ході вивчення дитини необхідно враховувати його мотивацію на обстеження, вміти її підтримувати, мати чуйністю до дій, які мимоволі можуть завдати шкоди обстежуваному, вміти оцінювати стан обстежуваного в цілому і багато іншого.

  3. Розвиваюча та корекційна діяльність. Даний напрямок є центральним у соціально-реабілітаційної роботи з дітьми та підлітками. Вихідними його даними є результати психодіагностичного обстеження.

  Зміст, форми і методи розвиваючої та корекційної роботи повинні забезпечувати цілісне вплив на особистість дитини чи підлітка. Тому процес соціальної реабілітації необхідно будувати з урахуванням системи дидактичних принципів, таких як: принципи цілісності, доступності, послідовності, ефективності, і спиратися на них.

  Розвиваюча робота спрямована на цілісне психологічне розвиток дітей і традиційно орієнтована на розвиток пізнавальної, емоційної, вольової і соціальної сфер особистості. Її зміст випливає з цілей і завдань соціальної реабілітації і визначається робочою програмою та індивідуальним планом корекції і розвитку особистості кожної дитини. Реалізація цієї програми здійснюється шляхом включення дитини в різні форми взаємодії, спілкування і діяльності.

  Це може бути: спеціальним чином організована з урахуванням розвиваючого ефекту ігрова, яка обслуговує, трудова діяльність, навчальна, спеціальні розвиваючі заняття, на яких вирішуються завдання, наприклад, формування навичок спілкування, співпраці або конкурентної поведінки, навичок розуміння почуттів і переживань інших людей, самооцінки і самоаналізу своєї поведінки і багато інших. У процесі такої взаємодії у дітей поступово розвивається не тільки інтелектуальна сфера, а й розширюється досвід соціальних відносин, здобувається певний духовний і емоційний досвід.

  Психокорекційна робота орієнтована на вирішення конкретних проблем, пов'язаних з вторинними порушеннями в розвитку дитини. Основним її інструментарієм є корекційні методики і технології, які дозволяють моделювати ситуації, в яких найбільш повно задіюються сфери особистості дитини, потребують виправлення. Психокорекційна робота здійснюється в двох формах: індивідуальна і групова. Вибір названих форм і підбір корекційних методик визначається конкретними завданнями, поставленими перед кожною дитиною.

  4. Освіта і консультування дітей та підлітків, батьків та працівників, які беруть участь в обслуговуванні дітей з обмеженими можливостями.

  Психолого-педагогічна освіта - принципово важливий напрям в соціально-реабілітаційної діяльності. Головним його завданням є придбання дітьми і підлітками певних знань і навичок, які покликані допомогти їм підвищити мотивацію життєдіяльності, активність, успішно взаємодіяти з іншими людьми.

  У роботі з дітьми, що мають обмежені можливості, завдання це непросте. Щоб знання, навички та вміння, що передаються і прищеплений дитині, активно включалися в процес особистісного розвитку, необхідно серйозно підходити до відбору змісту доступного і цікавого дитині, а також до вибору форм їх передачі. Основною умовою тут виступає облік індивідуальних і вікових особливостей дітей, рівень їх реального розвитку, готовність до засвоєння тих чи інших знань. Найбільш ефективними формами для дитини є ті, які для нього доступні, привабливі, актуально значущі.

  - Консультування розраховане на роботу з дітьми старшого віку - підлітків і старшокласників. Консультування - індивідуальний вид роботи і організовується в більшості випадків за запитом дітей і за результатами психодіагностичного обстеження. Воно може мати різний зміст, стосуватися багатьох проблем розвитку і особистісного самовизначення підлітка чи юнака, взаємодії з іншими людьми, взаємини статей і т. П.

  Консультування може мати на меті надання допомоги підліткові, що відчуває труднощі в спілкуванні, в придбанні навичок самопізнання, саморозкриття і самоаналізу своїх психологічних і фізичних можливостей, надання психологічної допомоги та підтримки дитини, що знаходиться в стані сильного емоційного переживання, стресу, конфлікту і ін.

  Консультування батьків і співробітників, що займаються соціальною реабілітацією дітей, є важливою умовою налагодження відносин і спільної співпраці, з'ясування точок дотику у вирішенні основного завдання соціальної реабілітації - формування стійкої особистості дитини з обмеженими можливостями, здатної до взаємодії в навколишньому середовищі.

  5. Робота з охорони здоров'я і безпечної життєдіяльності. Збереження і зміцнення повноцінної життєдіяльності дитини з обмеженими можливостями здоров'я - найважливіше завдання всіх реабілітаційних заходів. Спеціаліст із соціальної реабілітації повинен знати закономірності виникнення, перебігу і результат хвороби як базової передумови при визначенні та розробці основних підходів соціальної реабілітації дитини. Щоб грамотно організувати соціально-реабілітаційний процес, важливо враховувати особливості захисно-пристосувальних реакцій і перебудови динамічного стереотипу організму в процесі одужання і їх вплив на процес реабілітації.

  Важливо домогтися, щоб дитина усвідомив, що результати його одужання і розвитку знаходяться в прямій залежності від повноцінного життя і багатьох інших чинників: харчування, стану навколишнього середовища, наявності шкідливих звичок, психогігієнічних навичок, фізичної тренованості організму. Оздоровча робота - в її завдання входить розвиток і зміцнення фізичних сил і можливостей дитини.

  6.Соціально-диспетчерська діяльність:

  Мета - отримання дітьми, їхніми батьками та колегами від фахівця з соціальної реабілітації соціальної та психологічної допомоги, по-перше, виходить за рамки його функціональних обов'язків, а по-друге, - за рамки його компетенції. З цією метою фахівець із соціальної реабілітації повинен володіти банком даних про службах і фахівцях, які змогли б надати реальну допомогу дитині. Причому фахівець із соціальної реабілітації не тільки дає консультацію, а й сам організовують це взаємодія.

  В рамках соціально-диспетчерського напрямку передбачається вирішення наступних завдань:

  · Визначення характеру проблеми і можливостей її вирішення;

  · Пошук служби або фахівця, здатного надати дитині допомогу;

  · Підготовка необхідної супровідної документації;

  · Відстеження результатів взаємодії дитини з фахівцем;

  · Здійснення психологічної підтримки дитині під час його взаємодії з фахівцями;

  · Контроль, організації допомоги дитині в умовах освітнього закладу.

  Спеціаліст відділення повинен володіти засобами і методами впливу на дитину. До засобів реабілітаційного впливу на дитину відносяться різні види діяльності:

  · Ігрова,

  · Навчальна,

  · Трудова, і.т.д.

  Психологічної допомоги:

  · Психолого-профілактична

  · Просвітницька

  · Психологічне консультування

  · Психокоррекция

  · Психотерапія

  Спеціальної допомоги:

  · Игротерапия

  · Арттерапія

  · Музикотерапія

  · Библиотерапия

  · Танцювальна терапія

  · Проективний малюнок

  · Казкотерапія

  Предмети духовної і матеріальної культури:

  · Технічні пристосування та обладнання

  · Література

  · Засоби масової інформації

  Процес соціальної реабілітації протікає тільки в діяльності, Вона забезпечує пізнання дитиною навколишнього світу, породжує нові потреби, стимулює виникнення у дітей почуттів, активізує волю, є джерелом оволодіння досвідом міжособистісних відносин і поведінки. Основні види діяльності: гра, навчання і праця.

  Гра - є для дитини формою реалізації активності та сферою життєдіяльності, де він отримує задоволення. Реальні і уявні предмети, образи, іграшки допомагають дитині пізнати навколишній світ, привчають його до цілеспрямованої діяльності, сприяють розвитку пам'яті, мислення, мовлення, емоції.

  Вчення - дитина вчиться керувати своїми психічними процесами, виробляється вміння вибирати, організовувати, направляти свій дії навички та досвід відповідно до розв'язуваної завданням.

  Трудова діяльність - це побутовий працю, працю з самообслуговування і інше.

  Методи соціальної реабілітації - це способи професійної взаємодії фахівця і дитини з обмеженими можливостями здоров'я з метою вирішення соціально - реабілітаційних завдань. Їх можна поділити на три групи:

  · Методи організації соціально - реабілітаційного процесу і пізнавальної діяльності дітей: До них відносяться:

  - словесні (розповідь, бесіда, робота з книгою, наочні (метод прикладу);

  - практичні (вправи, привчання). Вправа - це багаторазове повторення, будь-яких дій з метою формування певних навичок і вмінь.

  - метод моделювання виховують ситуації - це коли дитині пропонується певна ситуація в, якій він повинен зробити вибір.

  - інструктаж - це коли дитина не має чіткого уявлення про способи та умови вирішення тих чи інших практичних завдань.

  · Методи стимулювання мотивації та активності дітей в реабілітаційному процесі: До них відносяться:

  - змагання - в основі лежить прагнення підлітків до суперництва і самоствердження. Це стимулює дітей бути активними, ініціативними і відповідальними.

  - заохочення - дитина переживаючи почуття задоволення, відчуває прилив сил, впевненість і бажання виконувати дію далі.

  - покарання - це засудження дій і вчинків, що суперечать нормам і правилам поведінки в суспільстві, прийнятим в суспільстві. Цей метод може застосовуватися, тільки в екстремальних і виняткових випадках.

  · Методи контролю ефективності соціально - реабілітаційного процесу: Методи контролю дозволяють визначити результативність соціальної реабілітації.

  Основна форма організації соціальної реабілітації є реабілітаційне (корекційна) заняття.Воно може бути як індивідуальним, так і груповим.

  Всі методи сприяють тому, щоб вибрати спільно з батьками одну лінію проведення соціальної реабілітації. На сьогодні завдання фахівців відділення зробити інформацію і послуги доступними, а саме спілкування батьків з фахівцями позитивним, тобто націленим на досягнення взаєморозуміння. Це має величезне значення. У соціальній роботі з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я слід виходити з такого принципу: дітям вдається досягти набагато, великих результатів в реабілітаційному процесі в цілому, коли батьки і фахівці стають партнерами, і спільно працюють над вирішенням поставлених завдань.

  Треба мати на увазі, що соціальна реабілітація - складний процес і визначається, перш за все, особистістю фахівця з соціальної реабілітації. Знання розглянутих підходів допоможе йому стати професійно грамотним і чітко уявляти коло своїх обов'язків.

  Роль фахівця з соціальної роботи полягає в сприянні, консультуванні і підтримці сімей мають дітей з обмеженими можливостями здоров'я, виступає посередником між сім'ями і різними органами установами та організаціями.

  Спеціаліст із соціальної роботи, який займається з сім'ями, що мають дітей з обмеженими можливостями здоров'я повинен бути професійно грамотним, йти в ногу з часом. І головна його мета полягає в тому, щоб допомогти дітям з відхиленнями в розвитків по можливості компенсувати порушення, розвинути здібності і використовуючи власні ресурси жити повноцінним життям. Наша підтримка і допомога повинні бути спрямовані на те, щоб навколишній світ став зрозумілий для дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

  Глава 2. Вивчення практичної діяльності сприяння сім'ї яка виховує дитину з обмеженими можливостями здоров'я, в організації соціальної реабілітації (на прикладі, спеціалізованого відділення соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників при МУКЦСОН «Гармонія» м Устюжна)

  2.1 Планування і організація дослідження

  Найбільш принциповою і важливим завданням розв'язуваної на спеціалізованому відділенні соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників, є забезпечення можливості їх максимальної і повноцінної соціальної інтеграції. На це і спрямований комплекс проведених на відділенні реабілітаційних заходів (Додаток № 12).

  Метою даного дослідження є вивчення діяльності спеціалізованого відділення соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників з соціальної реабілітації. А у введенні інше завдання?

  Програма дослідження включає в себе наступні етапи:

  Порівняльний аналіз діяльності спеціалізованого відділення соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників, за чисельністю обслуговуваних і надання гарантованих і додаткових соціальних послуг.

  Аналіз анкетування, серед сімей мають дітей з обмеженими можливостями здоров'я знаходяться на обслуговуванні в спеціалізованому відділенні соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників.

  Розробка програми літнього табору для дітей з обмеженими можливостями здоров'я, а так само їх здорових братів і сестер, «Сонячне місто».

  Розробка програми індивідуальних занять у напрямку соціальна реабілітація в спеціалізованому відділенні соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями здоров'я, командою соціальних працівників батькам мають дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

  В анкетуванні брали участь батьки дітей з обмеженими можливостями здоров'я вікові рамки, яких склав від 20 до 50 років і старше. Вік дітей становив від новонароджених до 18 років. Дітей з обмеженими можливостями здоров'я складається на обслуговуванні чоловічої статі 9 осіб, жіночого 10 осіб. Сім'ї мають різний соціальний статус. Рід занять батьків в основному робітників професії. Рід занятті, дитини з обмеженими можливостями здоров'я в більшості своїй це знаходження будинку або відвідування школи (додаток №).

  База дослідження: спеціалізоване відділення соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями здоров'я, командою соціальних працівників при Муніципальному установі «Комплексний центр соціального обслуговування населення« Гармонія ».

  Методи дослідження:

  Анкета - це опитувальний лист для отримання, будь - яких відомостей про те хто його заповнює.

  Анкетування - це збір відомостей шляхом отримання відповідей на певні запитання.

  Мета анкетування - вивчення думки респондентів з приводу задоволення і якості послуг, що надаються, спеціалізованим відділенням.

  Варіанти питань:

  · Відкриті;

  · Закриті.

  2.2 Аналіз результатів і висновки

  2.2.1 Порівняльний аналіз діяльності спеціалізованого відділення соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників, за чисельністю обслуговуваних і надання гарантованих і додаткових соціальних послуг

  На обслуговуванні у відділенні складаються не тільки діти з обмеженими можливостями, а й вся родина в цілому. Соціальна діяльність по реабілітації дітей проводиться комплексно, так як співробітники відділення на досвіді своєї практичної діяльності переконалися, що ефективне проведення реабілітації дитини можливо лише за умови надання йому максимально більшого набору соціальних послуг: соціально - побутових; соціально - психологічних; соціально - педагогічних; соціально - економічних; соціально - правових; соціально - медичних.

  Основні принципи соціального обслуговування клієнтів відділення:

  · Доступність соціальних послуг;

  · Надання їх комплексно;

  · Пріоритет інтересів клієнта;

  · Обслуговування командою соціальних працівників.

  Проводимо порівняльний аналіз кількості обслуговуваних і наданих гарантованих і додаткових соціальних послуг спеціалізованим відділенням соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників.

  Таблиця 1

  Чисельність обслуговуються на спеціалізованому відділенні медико-соціального обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників.

  1

  2

  3

  4

  Найменування

  2005р.

  2006р.

  2007р.

  Чисельність осіб, обслужених відділенням

  77

  78

  68

  Дітей з обмеженими можливостями здоров'я

  15

  21

  19

  Дорослих членів сімей

  34

  46

  40

  дітей

  26

  11

  9

  У 2005 році в порівнянні з 2006 роком відбулося зростання чисельності обслуговуваних відділенням осіб. Це сталося за рахунок отримання клієнтами інформації про відділення. Працівники відділення виходили в сім'ї, які виховують дітей з обмеженими можливостями та розповідали про відділення. Неодноразово давалася інформація в засоби масової інформації. Співробітники охорони здоров'я, заповнюючи індивідуальну програму реабілітації, радили звернутися в спеціалізоване відділення. А зниження чисельності обслуговуваних осіб відбулося за рахунок зняття дітей з обслуговування. Так як відділення займається комплексною реабілітацією (психолог, педагог, інструктор ЛФК, інструктор з трудотерапії, медичний працівник та інші), працівники підготували дітей до школи і дитячого садка. Тобто ці сім'ї перестали мати потребу в послугах відділення, у деяких дітей з обмеженими можливостями здоров'я була знята група інвалідності (додаток №)

  Таблиця №2

  Гарантовані соціальні послуги, що надаються на спеціалізованому відділенні медико-соціального обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників.

  1

  2

  3

  4

  5

  пп

  найменування послуг

  2005р.

  2006р.

  2007р.

  1

  Соціально-побутові послуги

  +1793

  1 849

  1741

  2

  Соціально-медичні послуги

  9915

  10059

  8806

  3

  Соціально-психологічні послуги

  64

  85

  60

  4

  Соціально-педагогічні послуги

  111

  155

  108

  5

  Соціально-економічні послуги

  25

  34

  23

  6

  Соціально-правові послуги

  82

  110

  72

  7

  Разом:

  11990

  12292

  10810

  Таким чином, в 2005 - 2006 року видно динаміка зростання надання гарантованих соціальних послуг.Це сталося за рахунок фінансування програми із закупівлі соціальних послуг. Це дозволило придбати необхідний інвентар для проведення соціальної реабілітації (розвиваючі ігри, обладнання для кімнати психологічного розвантаження, тренажери, методичні посібники, оргтехніка). У 2007 році, в порівнянні з 2005 і 2006 рр., Відбулося зниження надаються відділенням послуг і чисельності обслуговуваних. Одна з причин - зміна форми звітності. Раніше фахівці відділення при проведенні занять з дитиною враховували всі види послуг, що надаються як окремі, тепер заняття з дитиною розглядається як одна послуга. Наприклад: раніше при проведенні з дитиною заняття з математики могли поставити 3 послуги (розвиток математичних здібностей, розвиток мови і розвиток дрібної моторики рук), тепер ця послуга вважається як одна.

  Таблиця 3

  Додаткові послуги, що надаються на спеціалізованому відділенні медико-соціального обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників.

  1

  2

  3

  4

  5

  пп

  найменування послуг

  2005р.

  2006р.

  2007р.

  1

  Транспортні послуги

  1801

  2085

  +1721

  2

  масаж

  325

  452

  420

  3

  ЛФК

  693

  730

  680

  4

  акватерапія

  280

  504

  0

  5

  Іпотерапія

  170

  278

  0

  6

  Разом:

  3269

  4049

  2821

  У порівнянні 2005 рік з 2006 роком видно збільшення наданих відділенням додаткових послуг. Наявність фінансування дозволило організувати надання додаткових реабілітаційних послуг відновлювальної терапії: акватерапія, іпотерапія, масаж, ЛФК, заняття з логопедом. Ці послуги надавалися за договором, що укладається з сім'єю, згідно індивідуальних програм реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров'я. У 2007 році число додаткових послуг знизилося, так як не проводилися реабілітаційні послуги з відновлювальної терапії (аква - і іпотерапії), в зв'язку з відсутністю грошових коштів. Дітям з обмеженими можливостями здоров'я надаються послуги дуже подобалися, і вони із задоволенням ними користувалися. Однак, батьки дітей з обмеженими можливостями найчастіше мають дохід нижче рівня прожиткового мінімуму, встановленого по Вологодської області, тому оплачувати такі послуги вони не в змозі (додатки №).

  Таким чином, робота відділення залежить від безлічі факторів. Важливу роль відіграє фінансування, інформування клієнтів. У зв'язку з цим і відбувається те збільшення, то зменшення кількості чисельності обслуговуваних осіб і послуг, що надаються.

  2.2.2 Аналіз анкетування, серед сімей мають дітей з обмеженими можливостями здоров'я знаходяться на обслуговуванні в спеціалізованому відділенні соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників

  В результаті анкетування прийшли до наступних висновків.

  1. З яких джерел Ви дізналися про спеціалізованому відділенні:

  · Від родичів - 20%;

  · Від знайомих - 30%;

  · Від медичних працівників - 30%;

  · Від соціальних працівників - 20%.

  Таким чином, більшість анкетованих осіб дізналося про роботу спеціалізованого відділення соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників від знайомих і медичних працівників.

  2. Як давно Ваша сім'я складається на обслуговуванні в спеціалізованому відділенні:

  Отже, найбільше варто на обслуговуванні сімей від одного року до двох років. Це говорить про те, що послуги, що надаються, спеціалізованим відділенням користуються, попитом у сімей такого профілю

  3. Які соціальні послуги Вам надають на спеціалізованому відділенні:

  Думку респондентів на спеціалізованому відділенні лідирують соціально - медичні. На другому місці соціально - психологічні, на третьому соціально - побутові та на 4,5,6 відповідно соціально - правові, соціально-педагогічні та соціально - економічні.

  4. Чи задоволені Ви якістю наданих послуг?

  · Так - 19 (100%)

  · Ні - 0

  · Причини незадоволеності

  На це питання все дев'ятнадцять сімей відповіли позитивно, це показує, що всі сім'ї задоволені якістю наданих на відділенні послуг.

  5. Які соціальні послуги Ви хотіли б отримувати на спеціалізованому відділенні:

  Батьки дітей з обмеженими можливостями здоров'я хотіли б отримувати послуги соціального працівника і брати участь в колективних заняттях. На їхню думку, мета цих занять полягає в підготовці дітей до самостійного життя.

  6. Чи траплялися у Вас конфліктні ситуації?

  7. Хто допоміг Вам у вирішенні конфліктної ситуації?

  На шостий і сьомий питання, більшість респондентів відповіли негативно, значить між батьками і фахівцями відділення конфліктних ситуації не виникало. У чотирьох сімей виникали конфліктні ситуації в побуті, їх допомогли вирішити психолог і завідувач спеціалізованого відділення, а в одному випадку родичі сім'ї.

  8. Ставлення до Вашої дитини з боку працівників відділення.

  Всі сім'ї відзначили доброзичливе ставлення з боку працівників відділення до своїх дітей.

  8. Ставлення до Вашої дитини з боку працівників відділення.

  Всі сім'ї відзначили доброзичливе ставлення з боку працівників відділення до своїх дітей.

  9. Хто допомагає вам долати життєві труднощі?

  Таким чином, найчастіше долати життєві труднощі сім'ям допомагають працівники відділення, на другому місці - родичі і на третьому - батьки справляються самостійно.

  10. Відвідує чи ваша дитина заходи, що організовуються працівниками відділення?

  Отже, практично всі діти в міру можливості відвідують заходи, що проводяться спеціалізованим відділенням. Труднощі виникають з підвезення на заходи сільських дітей.

  11. Яке із заходів найбільше запам'яталося Вашій дитині?

  На думку батьків брали участь в анкетуванні, їхні діти з обмеженими можливостями здоров'я були в захваті від цих заходів.

  13. Чи вважаєте Ви, що соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров'я необхідна?

  14. Чи задоволені Ви тим, як ваша дитина проходить соціальну реабілітацію у відділенні?

  Отже, всі респонденти вважають, що соціальна реабілітація для дітей з функціональними відхиленнями необхідна. Вони задоволені якістю наданих на відділенні послуг, відзначають позитивну динаміку.

  15. Чи відзначаєте Ви поліпшення в самопочутті і розвитку дитини як результат проведеної соціальної реабілітації?

  Вісімнадцять батьків відповіли на це питання позитивно, один відповідь була негативною, причину цей респондент не пояснив.

  16. Ваші пропозиції, зауваження та побажання щодо поліпшення діяльності відділення.

  Батьки запропонували надавати більше інформації про послуги і специфіці діяльності МУ КЦСОН «Гармонія» та спеціалізованого відділення, а також запропонували вирішити проблему з транспортом, щоб в повному обсязі надавати послуги на селі.

  Таким чином, на підставі анкетування змогли дізнатися думку респондентів, про подання та якість послуг, що надаються спеціалізованим відділенням. Всі батьки відзначати позитивну динаміку у дітей з особливостями у розвитку, так само наголошують на необхідності проведення соціальної реабілітації затребуваність спеціалізованого відділення соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників.

  Це дозволило розробити ряд рекомендації родині яка виховує дитину з обмеженими можливостями здоров'я (додатки №).

  2.2.3 Розробка програми літнього табору для дітей з обмеженими можливостями здоров'я, а так само їх здорових братів і сестер, «Сонячне місто»

  Спільно з працівника відділення розроблена програма літнього табору для дітей з обмеженими можливостями здоров'я, а так само їх здорових братів і сестер, «Сонячне місто».

  Дана програма допоможе дітям з обмеженими можливостями здоров'я в освоєнні моральних цінностей, нових соціальних ролей, в накопиченні досвіду самодіяльності, самоорганізації.Також освоєння таких завдань, як виховання чесності, сміливості, волі, наполегливості в досягненні мети, почуття товариства. Діти стануть більш творчо ставитися до завдань, навчаться в соціально прийнятній формі висловлювати свої думки і почуття, співпереживати ближньому, слухати співрозмовника, познайомляться з правилами хорошого тону, заняття творчістю сприятимуть розвитку творчого потенціалу дітей, розкриття їх творчих здібностей. Чи стане більш стійким увагу, підвищиться працездатність. Діти в повній мірі зможуть відчути себе комфортно і безпечно, отримати психологічну, педагогічну допомогу, придбати нові вміння та навички, нових друзів, (додаток №).

  На відділенні в основному складаються на обслуговуванні діти дошкільного та молодшого шкільного віку. Цей вік сприятливий для розвитку основ екологічної культури. Пізнавальна спрямованість на вивчення навколишнього світу, активне засвоєння загальнолюдських цінностей і норм поведінки. Самою природою обумовлено соціальне призначення дитинства - адаптація дитини до природи і суспільства.

  Програма літнього табору для дітей з обмеженими можливостями здоров'я, а так само їх здорових братів і сестер, «Сонячне місто» проходила на спеціалізованому відділенні в період з 01.08 по 25.08.2008 року, табір відвідувало 8 дітей з обмеженими можливостями здоров'я та 7 здорових дітей.

  В результаті роботи літнього табору у всіх дітей спостерігається поліпшення комунікативних навичок (спілкування), розкутість, зменшення порогу тривожності, вміння орієнтуватися в різних ситуаціях. Діти адекватно стали реагувати на підвищену увагу з боку оточуючих. Придбали найпростіші вміння та навички з розвитку мовлення на основі ознайомлення з навколишнім світом. Спостерігалося поліпшення розвитку дрібної моторики, навичок культурного поведінки в громадських місцях, навички сам обслуговування і самоконтролю, доступні трудові навички, збагатився словниковий запас. Діти брали активну участь в бесідах, захоплено і з задоволенням виконували всі завдання запропоновані організаторами табору. Протягом всієї зміни серед дітей здорових і з обмеженими можливостями здоров'я спостерігалося почуття взаємопідтримки і взаємодопомоги. Програмою можуть скористатися і інші установи даної спрямованості.

  2.2.4 Розробка програми індивідуальних занять у напрямку соціальна реабілітація в спеціалізованому відділенні соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями здоров'я, командою соціальних працівників батькам мають дітей з обмеженими можливостями здоров'я

  Одним напрямків в роботі фахівця із соціальної роботи є соціальна реабілітація. Напрямком соціальної реабілітації, є індивідуальні заняття. Індивідуальні заняття - це якась спільна навчальна, розвиваюча діяльність, що проводиться з конкретною людиною. Індивідуальні заняття дуже ефективними, так як вся увага фахівця направлено на конкретну особу (дитину), це і є відмінність від групових занять. Спільно зі спеціалізованим відділенням соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників, в період проходження мною переддипломної практики розробили програму індивідуальних занять з дитиною з обмеженими можливостями здоров'я (додаток №).

  Метою цієї програми є надання реабілітаційних послуг в комплексі. Ми ставили перед собою наступні завдання:

  · Формування навичок спілкування і взаємин;

  · Розвиток загальної і дрібної моторики;

  · розвиток мовлення;

  · Розвиток пам'яті;

  · Розвиток основних видів рухів.

  У період з 16 квітня 2008 року по 30 серпня 2008 року проводилися індивідуальні заняття з С.А., 2005 року народження. Дитина інвалід виховується в неблагополучній, багатодітній родині. Мати з низьким педагогічним рівнем в силу зайнятості не може займатися з дітьми. У родині не простежується система виховання, дозвілля дітей не організований. У дитини немає іграшок, розвиваючих посібників. Емоційна атмосфера сім'ї негативна, в будинку постійні скандали матері зі старшими дітьми і у старших дітей з молодшими.

  Була проведена діагностика індивідуальних особливостей С.А .. Результати діагностики наступні: по розвитку дитина відстає від однолітків, словниковий запас бідний (4 слова 0 мама, баба, дядько, Саша). Чи не розвинені культурно гігієнічні навички, не вміє роздягатися одягатися, потрібна допомога дорослого. Чи не розвинена дрібна моторика, погано захоплює дрібні предмети. З однолітками добре вступає в контакт, товариський, виконує інструкції дорослого. Чи не розвинені основні види рухів: не вміє грати з м'ячем, не розвинені навички ходьби.

  За результатами діагностики С.А. розроблена програма індивідуальних занять. З 16 квітня по 30 серпня 2008 року проводилися індивідуальні заняття, згідно складеного плану. Після курсу реабілітаційних занять була проведена повторна діагностика набутих знань і умінь, що показало позитивну динаміку. Розвиток дрібної моторики: дитина навчилася тримати олівець, малювати прості елементи, захоплювати дрібні предмети (мозаїка, конструктор). Пальці стали більш пластичні (за зразком дорослого виконує різні вправи). Розвиток основних видів рухів: навчився ходити прямо, не відхиляючись в бік. Зберігає зазначений напрямок руху, крок став більш рівномірним і ритмічним, але руху рук в такт ходьбі не скоординовані. Навчився стрибати на двох ногах, перестрибувати через предмети, грати з м'ячем, передавати м'яч дорослому, катати, кидати. При бігу зберігає рівновагу. Розвиток культурно - гігієнічних навичок: сам миє руки, обличчя, користується рушником. Застібає блискавки, гудзики без допомоги дорослого. Користується носовою хусткою і акуратно складає верхній одяг. Розвиток творчих здібностей: навчився тримати олівець, пензлик, малює малюнки без задуму за допомогою дорослого. Навчений найпростішим прийомам ліплення (ковбаска, бублик і.т.д.) Розвиток пізнавальних процесів: виділяє червоний колір серед інших квітів, дізнається на зображенні домашніх і диких тварин. Збільшився словниковий запас. З'явився інтерес до розглядання картинок, книжок. Збільшився обсяг уваги, може займатися 10 хвилин не відволікаючись.

  Підсумок цієї програми - дитина адаптований до умов дитячого садка. Мамі дані консультації по створенню розвиваючої обстановки будинку. Ця програма також може використовуватися іншими установами, для роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я.

  Гіпотеза даної роботи повністю підтвердилася. Діти з обмеженими можливостями здоров'я за сприяння фахівців спеціалізованого відділення соціально - медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників, показали позитивні зміни в розвитку і інтеграції в суспільство. Дана робота показала необхідність соціальної реабілітації.

  висновок

  Дитяча інвалідність істотно відрізняється від інвалідності дорослого, а інвалід з дитинства - від людини, яка стала інвалідом вже в дорослому віці.

  Відповідно, дитинство і юність дитини з обмеженими можливостями, становлення його особистості, його реабілітації та адаптації в соціумі є ключовими для його долі, майбутнього життя, формування внутрішнього світу і власного «Я». У цьому велика роль сім'ї, батьків, які повинні знаходитися в тісному контакті з фахівцем з соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Всі методи і технології соціальної реабілітації сприяють тому, щоб вибрати спільно з батьками одну лінію проведення соціальної реабілітації. Напрацьований фахівцями відділення невеликий досвід роботи з такими сім'ями свідчить про низьку правову, медичної, психолого-педагогічної грамотності батьків і необхідності проведення систематичної, планомірної роботи з батьками і дітьми. Соціальна робота з сім'єю повинна бути неформальною і різнобічної, це допоможе дітям з обмеженими можливостями здоров'я в соціальній реабілітації. Таким чином, йде спільне навчання дітей і батьків умінням і навичкам незалежного життя.

  Роль фахівця з соціальної роботи полягає в сприянні, сім'ям виховують дітей з обмеженими можливостями здоров'я, і ​​головна його мета полягає в тому, щоб допомогти дітям з відхиленнями в розвитків по можливості компенсувати порушення, розвинути здібності і використовуючи власні ресурси жити повноцінним життям. Наше сприяння повинно бути направлено на те, щоб навколишній світ став зрозумілий для дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

  На сьогоднішній день тема, проведення соціальної реабілітації, дуже актуальна, тому що існує тенденція до збільшення числа дітей з вродженими чи набутими захворюваннями, особливо в ранньому віці. Якщо у дитини з обмеженими можливостями здоров'я є сім'я і є можливість в ній виховуватися, то небажано ізолювати його від неї, від суспільства, а знаходити більш прийнятний вихід із ситуації.

  Гіпотеза даної роботи повністю підтвердилася. Діти з обмеженими можливостями здоров'я за сприяння фахівців спеціалізованого відділення соціально-медичного обслуговування сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями, командою соціальних працівників, показали позитивні зміни в розвитку і інтеграції в суспільство. Дана робота показала необхідність соціальної реабілітації. Всі поставлені завдання в даній роботі ми виконали.

  Розроблена анкета, програми та рекомендації можуть бути використані в роботі інших установі соціальної спрямованості при роботі з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я.

  Соціальна інтеграція - це свого роду підсумок соціальної роботи з дитиною з обмеженими можливостями здоров'я, який був позбавлений можливості рівноправно жити і розвиватися в суспільстві, а досягається соціальна інтеграція за рахунок соціальної реабілітації.

  Список літератури

  1. Безлепкина Л.Ф. Сім'я потребує підтримки. - М .: Просвещение, 1986. - 285 с.

  2. Власова Т.А. Про дітей з відхиленнями у розвитку. / Т.А.Власова, М.С. Певзнер. М .: Просвещение, 1973. - 175с.

  3. Холостова Є.І. Соціальна реабілітація: навч. посібник / Е.І.Холостова, Н.Ф.Дементьева. - 2-е изд., - М .: Видавничо - торгова корпорація «Дашков і К», 2003. - 340С.

  4. Ковальов С.В. Психологія сучасної сім'ї. - М .: Просвещение, 1988.- 208 с.

  5. Л.Е.Нікітіна. Соціальний педагог в школі. - М .: Академічний Проект. 2003. - 112с.

  6. М. Юровицький. Соціальна адаптація хворих дітей. - М .: Просвещение. 1998. - 56с.

  7. Н.Володіна. Реабілітація тих, хто не «вписався в стандарт». - М .: Просвещение. 1997. - 115с.

  8. Психолого-педагогічна реабілітація дітей з обмеженими

  можливостями / п од ред. С.А.Белічевой. - М .: Педагогіка, 1998. - 210 с.

  9. С. Романовська. Використання гри в соціальній реабілітації дітей з

  обмеженими можливостями. - СПб .: Пітер, 2002. - 230 с.

  10. Ю.В.Васількова. Методика й досвід роботи соціального педагога: навч.

  посібник для студ.вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія», 2001. - 160с.

  11. Ярська-Смирнова Є.Р. Соціальна робота з інвалідами. / Е.Р.Ярская-

  Смирнова, Е.К. Наберушкіна - СПб .: Питер, 2004. - 316 с.

  12. Акатов Л.И. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров'я. навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - М .: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. - 368с.

  13.Віхорев Д.І. Проблеми навчання та адаптації дітей інвалідів в Росії

  // Вища освіта інвалідів. Матеріали Міжнародної науково -

  практичної конференції. - СПб .: Пітер, 2000. - 360 с.

  14.Соціальная робота / За заг. Редакцією В.І. Курбатова. - Ростов-на-на - Дону: Фенікс, 1999. - 576 с.

  15. Ярська - Смирнова Є.Р. Соціальне конструювання інвалідності // Соціологічні дослідження. - М .: ІНІСН РАН, 1997. № 1. С. 83-90.

  16. Ярська - Смирнова Є.Р. Коли в родині дитина інвалід // Соціологічні дослідження. - М .: ІНІСН РАН, 1997. № 4. С. 3-9.

  17. Ярська - Смирнова Є.Р. Соціокультурний аналіз нетиповість // соціологічні дослідження. - М .: ІНІСН РАН, 1998. № 2. С. 8-10.

  18. Гришина Л.П. Актуальні проблеми інвалідності в Російській Федерації. - М .: Академічний проект, 1995. - 203 с.

  19. Забратная С.Д. Ваша дитина вчиться в допоміжній школі: Робоча книга батьків. - М .: Педагогіка - Прес, 1993. - 208 с.

  20. Єськов Г.С. Твої права, людина. - М .: ІНІСН РАМ, 1993. - 56 с.

  21.Федеральний закон від 24 листопада 1995р. N 181-ФЗ "Про соціальний захист інвалідів в Російській Федерації" // Відомості Верховної Ради України від 27 листопада 1995р. N 48, ст. 4563.

  22.Постановленіе Уряду РФ від 03.10.2002 N 732 (ред. Від 30.12.2005) "Про федеральної цільової програми" Діти України "на 2003 - 2006 роки" // Відомості Верховної РФ, 14.10.2002, N 41, ст. 3984.

  23. Мошняга В. Т. Технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями / Технології соціальної роботи. / Під. ред. І. І. Холостовой, - М .: Инфра-М, 2003.- 285 с.

  24.Основи соціальної роботи: навч. посібник / відп. ред. П.Д. Павленок. М .: 2001р. - 360 с.

  25.Словарь - довідник з соціальної роботи / під ред. Е. І. Холостовой. М .: Юристь, 1997. - 367 с.

  26.Ткачева В. В. Про деякі проблеми сімей, які виховують дітей з відхиленнями у розвитку // Дефектологія. 1998. - №1.- с. 25-30.

  27.Холостова Є.І. Соціальна робота: теорія і практика. Учеб.пособие / Є.І. Холостова, А.С. Сорвіно. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 570 с.

  ...........  Скачати 46,06 Kb.


  Сприяння сім'ї, яка виховує дитину з обмеженими можливостями здоров'я в організації соціальної реабілітації

  Скачати 46,06 Kb.