• Список літератури

 • Сприйняття творів мистецтва - основа естетичного виховання
  Дата конвертації30.03.2017
  Розмір4,53 Kb.
  Типстаття

  Сприйняття творів мистецтва - основа естетичного виховання

  Бастун В.В.

  Взаємодія дитини і будь-якого виду мистецтва насамперед починається з сприйняття. Твір мистецтва досягає своєї виховної, освітньої мети тоді, коли воно безпосередньо сприйнято школярем, коли освоєна його ідейно-художня сутність. Дуже важливо приділяти особливу увагу саме процесу сприйняття художнього твору. Т.Б. Лихачов, піднімаючи цю проблему, виділив три етапи сприйняття художнього твору школярем.

  До першого етапу належить первинне сприйняття, тобто творче відтворення у свідомості художніх образів. Сутність етапу в тому, що первинне сприйняття дітьми художнього твору необхідно аналізувати. При первинному неорганізованому сприйнятті, дітьми, як правило, часто упускається то що здалося незрозумілим або не цікавим, що пройшло повз їхню увагу через брак життєвого досвіду чи кволість художньо-естетичного розвитку. З самого початку знайомства дітей з творами мистецтва необхідно розвивати комплекс здібностей всебічного їх сприйняття: талант читача, глядача, слухача, талант співучасть у творчості Особливе місце на даному етапі слід відводити методикою викладання дисциплін Найбільш ефективно перша зустріч дитини з твором мистецтва відбувається у формі вільного спілкування . Педагог попередньо зацікавлює дітей, вказує, на що звернути особливу увагу і готує до самостійної роботи. Таким чином реалізується педагогічний принцип єдності організації колективної, класної, позакласної, позашкільної та домашньої роботи. Позакласна і домашня робота з своїми вільними формами поступово стає невід'ємною частиною уроків. З цією метою вчитель на уроці вчить дітей навичок прийоми самостійної роботи, привчаючи дітей до колективного прочитання уривків, прослуховування дисків, індивідуальним читання, колективного співу і т. Д.

  В рамках позакласних та домашніх занять пропонується дати дітям завдання з відшукання історичного матеріалу, що характеризує час, описане, зображене, звучить у творі. Виконання дослідницьких завдань зі збору фактів, що стосуються створення твору, обговорення з дітьми спірних місць у творі, незрозумілих ситуацій і термінів - всі ці прийоми активізують сприйняття, роблять його більш глибоким і повним, породжують стійкий інтерес, створюють реальну основу для подальшої роботи над твором.

  Другий етап розуміння художнього твору школярами - це отримання учителем зворотної інформації про глибині первинного засвоєння учнями минулого матеріалу. Сутність даного етапу в тому, що вчитель надає дітям можливість творчого відтворення художнього твору або його частин у власній діяльності, аби з'ясувати чи твір мистецтво духовним надбанням школяра [2]. Якщо учні володіють виконавськими навичками, вони можуть отримати завдання імпровізувати на ту чи іншу тему. Все це в комплексі вирішує найважливішу педагогічну задачу: здійснення в єдності глибокого і всебічного засвоєння дітьми ідеї художніх образів твору, отримання учителем зворотної інформації про глибині засвоєння учнями матеріалу, розвитку інтелектуальних і мистецьких здібностей дітей [2]

  Третій етап - це етап наукового розуміння художньої діяльності. В якості головних методів виступають методи теоретичного художнього та наукового аналізу. Розуміння дитиною витвори мистецтва за допомогою аналізу можна організувати двома шляхами. Перший полягає в тому, щоб школяр зробив самостійну спробу теоретичного осмислення художнього явища.

  Другий полягає в тому, щоб школяр приступив до творчого освоєння літературно-художньої критики.

  Третій етап сприйняття художнього твору важливий, але його дуже складно здійснити в початкових класах, зважаючи на обмеженість знань і розвитку аналітичної діяльності молодших школярів. Психологічно важливо, щоб педагог, даючи самостійні творчі завдання, організований їх ретельний облік і розбір.

  На основі перших трьох етапів можливий і четвертий, етап забігання вперед і повернення до пройденого, заснованому на більш глибокому рівні сприйняття і розуміння ідей і художніх образів необхідних освоєння витвори мистецтва.

  Таким чином, пройшовши цей шлях, пропонований Т.Б. Лихачовим, можна максимально наблизити дитину до сприйняття художнього твору мистецтва, і тим самим розвинути в ньому хороший естетичний смак.

  Список літератури

  1. Лихачов Т.Б .. Теорія естетичного виховання школярів. - М: Просвітництво 1985.

  2. Методика виховної роботи під ред. / Азарова Ю.П., Байтенова Л.М. - М: Просвітництво 1980.

  Сприйняття творів мистецтва - основа естетичного виховання