Співпраця навчального закладу з сім'єю по оптимізації процесу мовного розвитку дітей
Дата конвертації21.06.2017
Розмір6,93 Kb.

Баркова Олена Володимирівна
Співпраця навчального закладу з сім'єю по оптимізації процесу мовного розвитку дітей

У міру зростання знань в галузі педагогіки і психології, поширення педагогічної думки створюються нові концепції виховання, розробляються стандарти освіти, вивчаються теоретичні основи і технології виховання дітей з проблемами розвитку, досліджуються особливості освітнього процесу в корекційних освітніх установах різних видів. Орієнтиром при цьому виступає положення про формування особистості дитини в процесі взаємодії з навколишньою дійсністю і людьми в мікро- макро соціумі.

Дитячий садок № 247 створено в 1968 році. Після проблемно орієнтованого аналізу рівня мовного розвитку дітей виникла необхідність по відкриттю мовних груп.

Багаторічна діяльність колективу дитячого садка будується на принципах гуманістичної педагогіки, спираючись на комплексний підхід у вирішенні важливих питань і повсякденних проблем. Одна з традицій дитячого садка: здійснювати постійний взаємозв'язок з сім'ями наших вихованців. Успіх розвитку дітей залежить від багатьох факторів, в тому числі і від системи відносин з дорослими в дитячому садку і сім'ї. Сім'я є найближчим оточенням дитини. Ні з чим не можна порівняти її вплив на його розвиток. Сьогодні традиція взаємодії педагогів і сім'ї перейшла на якісно новий рівень. Батьки залучені в усі сфери життєдіяльності дитячого садка - від спільного проведення свят до підключення до процесу психолого-педагогічного спостереження та діагностики за динамікою розвитку дитини.

Діти, що мають проблеми в мовному розвитку, - складна багато характерна група. Мовні аномалії по-різному відображаються на формуванні соціальних зв'язків дітей. Батьки повинні мати уявлення і правильне розуміння сутності проблем, особливості розвитку їхньої дитини, для успішної організації спілкування з ним, його виховання, корекції. На цьому шляху логопед і сім'я повинні бути союзниками і партнерами. Однак, є ряд суперечностей, що мають коріння в родині, і істотно впливають на розвиток і виховання дитини з мовними порушеннями, наведу деякі з них:

батьки глибоко переживають проблеми в розвитку дитини, жаліють його, оточують надмірною увагою, що позбавляє дитину самостійності, можливості належним чином пристосуватися до життєвих умов;

не бажаючи примірятися, батьки перебільшують можливості дитини, ігноруючи особливості його мовного розвитку та відповідні можливості; це створює для логопеда великі труднощі, т. к. очікування батьків неадекватні можливостям дітей і педагогів, відповідно виникає загострення взаємин між батьками і дитячим садом, сто неминуче відбивається на самопочутті дитини;

батьки соромляться недоліків своєї дитини, уникають громадських місць, тим самим позбавляючи дитину життєвих вражень, навички придбані в мовної групі не підкріплюються в соціальному житті;

в сім'ї над дитиною з недоліками в мовному розвитку сміються, підкреслюючи його проблеми, тому у дитини пригнічений стан, він уразливий, дратівливий, упертий; все це істотно ускладнює взаємодію в стінах дитячого садка;

батьки не звертають увагу на дитину, прагнучи всю відповідальність за виховання перекласти на педагогів.

У зв'язку з вище означеними труднощами взаємодія з батьками набуває пріоритетного значення в нашому дитячому садку.

У контексті нового розуміння взаємодії з сім'ями завданнями нашої роботи з батьками стають:

1. Сприяння формуванню адекватного сприйняття батьками своєї дитини: важливо відійти від поняття «хвороби» і перейти до поняття «особливих законів розвитку»

2. Сприяння формуванню сприятливого мікроклімату в родині, що сприяє максимальному розкриттю наявних у дитини особистісних, творчих і соціальних ресурсів.

3. Формування партнерських взаємовідносин батьків з педагогами, що дозволяють реалізувати принцип взаємозв'язку і взаємодоповнення.

4. Сприяння особистісному і соціальному розвитку батьків, формування навичок соціальної активності та конструктивності.

Традиційно ці завдання вирішуються дошкільним установами за допомогою консультування батьків. Однак, досвід показує, що цього недостатньо. Потрібний комплексний, системний підхід до реалізації взаємодії логопеда з батьками. Мною запропоновані наступні аспекти:

дослідний - проводжу дослідження, що стосуються особистісних особливостей батьків вихованців, вплив сім'ї на розвиток дитини;

освітній - прагну створити «спільність термінологічного мови» для спілкування з батьками, для цього передаю спеціальні знання, якими володію; на спеціально організованих семінарах батьки освоюють нові прийоми взаємодії з дитиною;

інтеграційний - організую різні заходи: відкриті свята, прес-клуби, круглі столи, на яких батьки можуть поділитися своїм досвідом виховання дитини з мовними порушеннями.

Форми взаємодії з батьками.

Використовую різноманітні форми роботи з батьками.

Серед них традиційні:

індивідуальні консультації з питань розвитку дитини;

залучення до участі в масових заходів;

батьківські збори;

відкриті заняття;

консультативні лекції для батьків;

анкетування.

І нетрадиційні:

семінари - практикуми (розкажи казку - макети);

круглі столи, по темі заявленої батьками;

аналіз аудіо і відео матеріалів (як метод інтенсивного навчання батьків);

заняття в системі дитина - батько-логопед;

розвиваючі ігри з дітьми в домашніх умовах;

залучення до організації виїзних заходів - відвідування музеїв, виставок, театрів, виїзд за місто;

залучення до експертизи динаміки розвитку дитини;

клуб спілкування батьків, де вони можуть вільно спілкуватися один з одним, ділитися досвідом, отримувати підтримку.

Таким чином, в процесі функціонування системи комплексно використовуються теоретичні, діагностичні, практичні методи. Впевнена, що тільки в тісному партнерському взаємодії з батьками вдасться вирішити проблеми, що виникають у дітей з мовною патологією.

Співпраця навчального закладу з сім'єю по оптимізації процесу мовного розвитку дітей