• Прикріплені файли

 • Соціальний портрет дитини 7 років, який засвоїв основну загальноосвітню програму дошкільної освіти
  Дата конвертації21.07.2017
  Розмір9,19 Kb.
  ТипОсновна освітня програма ДОУ

  Пруцков Ірина
  Соціальний портрет дитини 7 років, який засвоїв основну загальноосвітню програму дошкільної освіти

  Становлення мотиваційної сфери дитини є основоположною проблемою психології розвитку. Відомо, що мотивація визначає спрямованість особистості і спонукання до діяльності. Відсутність мотивації до навчання, пізнавання нового - основна проблема, з якою стикаються вчителі в школі, батьки і, відповідно, педагоги, які працюють в системі освіти.

  Дошкільний вік - це період найбільш інтенсивного формування мотиваційної сфери. Серед різноманітних мотивів дошкільнят особливе місце займає пізнавальний мотив, який є одним з найбільш специфічних для старшого дошкільного віку. У той же час, очевидно, що пізнавальна активність не є прямим наслідком віку, і далеко не всі сучасні дошкільнята володіють цією цінною якістю. Педагоги і батьки, як правило, стурбовані розвитком знань і умінь дитини, а не формуванням у нього інтересу до пізнання навколишньої дійсності.

  Дошкільнята схильні до різного роду впливам. Діти, як, губка, вбирають враження, стиль поведінки, знання, але далеко не відразу можна помітити наслідки цього. Особливості психічного розвитку дитини багато в чому визначає як стихійне, так і спеціально організоване навчання. Правильно організоване навчання сприяє нормальному психічному розвитку, служить його джерелом; в процесі навчання у дитини за допомогою посередника (дорослого) складаються ті чи інші психічні якості і властивості особистості, тобто психічний розвиток дитини відбувається в процесі навчання.

  Протягом дошкільного дитинства дитина безпосередньо включається в оволодіння способами цілеспрямованого пізнання і перетворення світу через освоєння умінь:

  - постановка мети і планування;

  - прогнозування можливих ефектів дій;

  - контроль за виконанням дій;

  - оцінка результатів і їх корекція.

  До 7 років відбувається формування узагальнених уявлень про простір і час, про предметах, явищах, процесах і їх властивості, про основні діях і найважливіших відносинах, про числах і фігурах, мові та мовленні. У дитини формується пізнавальне і дбайливе ставлення до світу ( «Світ повний таємниць і загадок. Я хочу їх дізнатися і розгадати. Я хочу зберегти мій світ. Йому не можна шкодити»). Загальновідомо, що накопичення індивідуального досвіду в дошкільному віці здійснюється не тільки в грі, але і в багатьох інших, суто дитячих видах діяльності: малювання, конструювання, посильній праці, діях з самообслуговування, спілкування з однолітками. Переживання успіху і неуспіху в цих видах діяльності безсумнівно вносить свій внесок в ставлення дитини до себе, а значить і в його особистісний розвиток. Мотиваційна готовність дошкільнят передбачає виявлення причин, що спонукають дитину до навчання. Діапазон мотивів досить великий: від очевидного небажання вчитися або орієнтації на зовнішню атрибутику шкільного життя (красива школа, дзвінок і т. П.) До усвідомленого прагнення зайняти нову соціальну позицію (стати школярем) і інтересу до нових знань. Пізнавальним мотивами ще тільки належить сформуватися в спільній з педагогом навчальної діяльності. На рівні готовності до навчання можуть бути представлені передумови формування пізнавальної мотивації, такі, як загальна допитливість і пізнавальна активність в ситуації інтелектуального утруднення: бажання дізнаватися щось нове, вирішити задачу, зрозуміти що-небудь. Важливим показником є і орієнтація дитини на досягнення успіху, на відміну від боязні помилитися.

  Основним завданням розвиваючої роботи є надання дитині можливості самостійно вибирати сферу докладання розумових зусиль, ставити собі мету і знаходити власні способи її здійснення.

  При виборі конкретних методичних прийомів слід пропонувати дітям ситуації, відповідні віковим особливостям і можливостям старших дошкільників, охоплювати різні види пізнавальної діяльності (тобто включати як дієвий, так і подібний спосіб пізнання. Однак слід пам'ятати, що все-таки пізнавальна мотивація старших дошкільників більш яскраво проявляється в діяльності, що має на увазі дієвий спосіб пізнання, в порівнянні з подібним.

  Основні принципи формування потреби в навчанні:

  1. Емоційна залученість дорослого в пізнавальну діяльність (ПД). Тільки в тому випадку, якщо дорослий сам з інтересом занурений в будь-яку діяльність, може відбуватися передача особистісних смислів діяльності дитині. Він бачить, що можна отримувати задоволення від інтелектуальних зусиль, переживати «красу рішення» проблеми. В роботі мається на увазі не тільки «активність присвоєння» з боку дитини, а й «активність віддачі» з боку дорослого

  2. Стимуляція допитливості дитини. В роботі слід використовувати оригінальні іграшки та матеріали, які можуть викликати інтерес, здивування, укладати в собі загадку (коробочка з секретом, гіроскоп, стрічка Мебіуса, головоломки, магніти, розглядання картинок із зображенням екзотичних тварин і птахів та ін.).

  3. Передача ініціативи від дорослого дитині. Важливо не тільки зацікавити дитину, а й навчити його ставити собі цілі в процесі пізнавальної діяльності і самостійно знаходити способи їх здійснення.

  4. безоціночно. Оцінка дорослого (як позитивна, так і негативна) може сприяти фіксації дитини на власних успіхах, достоїнства і недоліки, тобто розвитку зовнішньої мотивації. Якщо ми прагнемо до розвитку внутрішньої мотивації ПД, то слід акцентувати увагу на самій діяльності і її ефективності, а не на досягнення дитини.

  5. Підтримка дитячої активності, дослідницького інтересу і цікавості. Дорослий прагнув не тільки передати ініціативу дитині, але і підтримати її, тобто допомогти втілити дитячі задуми, знайти можливі помилки, впоратися з труднощами. Якщо діти переривають заняття, яке вони самі вибрали, то дорослий пропонує (але не наполягає) разом завершити те, що було задумано дитиною. У старшому дошкільному віці на базі отриманого досвіду навчальної, ігровий і трудової діяльності, складаються передумови для оформлення мотивації досягнення успіхів. Завдання батьків, педагогів виховати в дошкільника прагнення розвивати мотивацію досягнення успіхів. Це дозволить дитині досягти успіху в житті, вирости щасливою і гармонійною особистістю.

  Список використаної літератури

  1. Божович Л. І. Проблеми розвитку мотиваційної сфери дитини. В кн .: Вивчення мотивації поведінки дітей і підлітків / За ред. Л. І. Божович, Л. В. благонадійних - М., 1972

  2. Виноградова Е. Л. «Мотиваційні переваги різних форм пізнавальної діяльності старших дошкільників».// Журнал прикладної психології № 2 - М., 2003 р

  3. Виноградова Е. Л. «Умови становлення пізнавальної мотивації дошкільнят 5-6 років».// Психологічна наука і освіта. № 1 - М., 2004 р

  4. Виготський Л. С. Вибрані психологічні дослідження. - М., 1956

  5. Ганошенко Н. І., Юркевич В. С. Про розвиток пізнавальної потреби у дошкільнят // Нові дослідження в психології. - 1983. - № 1 (28).

  6. Годовикова Д. Б. Спілкування і пізнавальна активність у дошкільнят // Питання психології - 1984. № 1

  7. Запорожець А. В. Розвиток логічного мислення у дітей в дошкільному віці. Питання психології дитини дошкільного віку. Зб. статей під ред. А. Н. Леонтьєва та А. В. Запорожця, М. -Л., 1948

  8. Котирло В. К., Дуткевич Т. В. Роль спільної діяльності у формуванні пізнавальної активності дошкільників // Питання псіхологіі1991№2

  9. Лісіна М. І. Розвиток пізнавальної активності дітей в ході спілкування з дорослими і однолітками // Питання психології - тисячі дев'ятсот вісімдесят два № 4

  10. Матюшкін А. М. Психологічна структура, динаміка і розвиток пізнавальної активності // Питання психології. 1982, № 4

  11. Обухова Л. Ф. Дитяча психологія: Дитяча психологія. Теорія. Факти. Проблеми. - М. 1995.

  Прикріплені файли:

  motivacija-obuchenija-2_sm5ae.ppt | 7588,5 КБ | Завантажено: 131
  Соціальний портрет дитини 7 років, який засвоїв основну загальноосвітню програму дошкільної освіти