Словесні ігри в дошкільному віці
Дата конвертації08.05.2017
Розмір4.82 Kb.
ТипДитячі ігри

Інна Гоцманова
Словесні ігри в дошкільному віці

Цінність словесних ігор полягає в тому, що вони допомагають дітям освоїти найбільш складний програмний матеріал, закріпити його на заняттях і в позаурочний час. Кожна гра самостійна має свої навчальні завдання. У той же час гри збудовані так, що чітко простежується тенденція до ускладнення завдань, методів і прийомів а також словникового матеріалу.

Давайте більш детально зупинимося на ролі словесних ігор та вправ в розвитку мови.

Словесні ігри дають можливість повправлятися в граматиці, розвивати фонематичний слух, визначати якість звуку при проголошенні слова, використовувати моделі звуків і слів. Словесні ігри побудовані на словах і діях, що грають. У таких іграх діти вчаться, спираючись на наявні уявлення про предмети, поглиблювати знання про них, так як в цих іграх потрібно використовувати набуті раніше знання в нових зв'язках, в нових обставинах. Діти самостійно вирішують різноманітні розумові завдання; описують предмети, виділяючи характерні їх ознаки; відгадують за описом; знаходять ознаки подібності та відмінності; групують предмети за різними властивостями, ознаками; знаходять алогізми в судженнях.

У молодших і середніх групах гри зі словом спрямовані в основному на розвиток мови, виховання правильної звуковимови, уточнення, закріплення та активізацію словника, розвиток правильного орієнтування в просторі.

У старшому дошкільному віці, коли у дітей починає активно формуватися логічне мислення, словесні ігри частіше використовують для формування розумової діяльності, самостійності в рішенні задач. Ці дидактичні ігри проводяться у всіх вікових групах, але особливо вони важливі у вихованні і навчанні дітей старшого дошкільного віку, так як сприяють підготовки хлопців до навчання в школі: розвивають вміння уважно слухати педагога, швидко знаходити потрібну відповідь на поставлене запитання, точно і чітко формулювати свої думки, застосовувати знання відповідно до поставленим завданням.

За допомогою словесних ігор у дітей виховують бажання займатися працею. У грі сам процес мислення протікає активніше, труднощі розумової роботи дитина долає легко, не помічаючи, що його вчать.

Як відібрати словесну гру для вирішення того чи іншого завдання?

Для зручності використання словесних ігор в педагогічному процесі їх умовно можна об'єднати в чотири основні групи.

В першу з них входять ігри, за допомогою яких формують вміння виділяти суттєві (головні) ознаки предметів, явищ: «Відгадай-ка», «Магазин», «Радіо». Другу групу складають ігри, що використовуються для розвитку у дітей уміння порівнювати, зіставляти, помічати алогізм, робити правильні умовиводи: «Похож- не схожий», «Хто більше помітить небилиць?»

Ігри за допомогою яких розвивається вміння узагальнювати і класифікувати предмети за різними ознаками, об'єднані в третій групі: «Кому що потрібно?», «Назви три предмети», «Назви одним словом».

В особливу групу виділено гри на розвиток уваги, кмітливості, швидкості мислення, витримки, почуття гумору: «Зіпсований телефон», «Барви», «Білого і чорного не буває».

Пропоновані словесні ігри дозволять навчити дітей:

Описувати ознаки предметів, слів;

• Визначати різні і однакові властивості предметів і слів;

• Порівнювати між собою слова;

• Узагальнювати;

Класифікувати слова;

• Визначати послідовність подій;

• Визначати відносини між предметами типу рід- вид;

• Розвивати розумові операції аналізу і синтезу;

Розвивати мова, винахідливість і кмітливість.

На закінчення слід підкреслити, що словесні ігри та вправи, допоможуть вихователю проводити заняття з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим жвавіше і цікавіше. Майже всі ігри-багатоцільові. Отже, педагог неодноразово може повертатися до них, допомагаючи дітям засвоїти новий матеріал і закріпити пройдений.

До більшості ігор даються варіанти: а) для навчання дітей на заняттях; б) для індивідуальної роботи з однією дитиною або невеликою групою з 4-6 осіб; в) для самостійних ігор дітей.

Словесні ігри в дошкільному віці