Скачати 27,43 Kb.

Складової метод навчання дошкільнят читання
Дата конвертації09.05.2017
Розмір27,43 Kb.

Скачати 27,43 Kb.

Навчання читання складовим методо м

Використання складового методу в навчанні читання дітей дошкільного віку передбачає, що одиницею читання стає склад, а не буква і звук, який вона позначає. У багатьох дітей в дошкільному віці ще ускладнено усвідомлене засвоєння навичок фонематичного аналізу і синтезу. Аналітично-синтетичний метод вимагає від дитини володіння повноцінним фонематичним аналізом, який формується тільки на 6-7-му роках життя. На практичному ж рівні навик слогосліянія доступний багатьом дітям.

Основний принцип складового методу полягає в засвоєнні складів як цілісних одиниць впізнання, або оперативних одиниць читання, з самого початку навчання.

Послідовність усвідомлення мови і мовних одиниць повинна дотримуватися принципу природосообразности. Спочатку освоюються навички, які психологічно доступніші і мають виразну чуттєву основу, а потім більш абстрактні, абстрактні. До першої категорії відноситься виділення і усвідомлення слів і складів, до другої - виділення звуків. Робота над аналізом мови ведеться в наступній послідовності:

- спочатку виділення слова з вислову,

- потім розподіл слів на склади (практично, в грі, без введення терміна "склад", підбираються слова типу СГСГ або ГССГ),

- після закріплення цих навичок перехід до виділення 1 звуку на тлі слова в легкій позиції - на початку слова.

Протягом навчального року у дітей повинні сформуватися:

- зорові образи літер, прямих складів з голосними А, О, У, И, Е;

- вміння зливати склади (типу СГ) і читати слова з 1-2 складів;

- вміння виділяти звук у слові.


Календарно-тематичний план з навчання читання дітей 4-5 років.п / п


Тема

Дата


I

Такі різні слова.

1. Розвага «Азбука - до слова сходинка».

2. Знайомство з різноманіттям слів, з терміном «слово», протяжністю слів (довгі, короткі).

3. Знайомство з різноманіттям слів, їх з вучаніем (голосно, тихо), порівняння слів за звучанням.

4. Д еление слів на склади. Ігри зі словами.

5. Практична робота: малювання ліній в заданому напрямку.

6. Закріплення пройденого матеріалу.


II

Голосні.

1. Буква А. Знайомство з буквою Я.

2. Буква О. Знайомство з буквою Е.

3. Закріплення вивчених букв: гра "Злови букву", "Сконструюй букву". Інсценування «В гостях у казки».

4. Буква У. Знайомство з буквою Ю.

5. Усні та графічні вправи на закріплення вивчених голосних.

6. Буква И.

7. Буква І. Практична робота: малювання елементів і друкування букв.

8. Буква Е. Знайомство з буквою Е.

9. Закріплення вивчених букв.


III

Згодні М, Л, Н.

1. Закріплення матеріалу по всім пройденим буквах.

2. Буква М. Складова попевка: МУ-МО-МА-МЕ-МИ.

3. Закріплення букви М і зорового образу складів з буквою М. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

4. слогообразованія, у стние і графічні вправи на закріплення букв і складів. Складання і читання перших слів (ау, уа, ам, розум).

5. Буква Л. Складова попевка: ЛУ-ЛВ-ЛА-ЛЕ-ЛИ.

6. Закріплення букви Л і зорового образу складів з буквою Л. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

7.Складання складів і слів з вивченими буквами, читання (мама, лама і т.д.).

8. Бу ква Н. Складова попевка: НУ-НО-НА-НЕ-НИ.

9. Закріплення букви Н і зорового образу складів з буквою Н. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.


IV

Згодні П, Б.

1. Буква П. Складова попевка: ПУ-ПО-ПА-ПЕ-пи.

2. Закріплення букви П і зорового образу складів з буквою П. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

3. слогообразованія, у стние і графічні вправи на закріплення букв і складів, складання і читання слів.

4. Буква Б. Складова попевка: БО-БО-БА-БЕ-Б.

5. Закріплення букви Б і зорового образу складів з буквою Б. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

6. Складання складів і слів з вивченими буквами, читання (мама, тато, баба, лапа і т.д.).


V

Повторення пройденого матеріалу.

1. У стние і графічні вправи на закріплення букв і складів, читання і складання слів.

2. Відео-салон (презентації, мультфільми про літери).

3. Практична робота: конструювання букв, малювання елементів і друкування вивчених букв.


VI

Згодні В, Ф.

1. Буква В. Складова попевка: ВУ-ВО-ВА-ВЕ-ВИ.

2. Закріплення букви В і зорового образу складів з буквою В. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

3. слогообразованія, у стние і графічні вправи на закріплення букв і складів.

4. Буква Ф. Складова попевка: ФУ-ФО-ФА-ФЕ-фи.

5. Закріплення букви Ф і зорового образу складів з буквою Ф. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

6. Г рафіческіе вправи на закріплення букв, складові і словесні ігри.


VII

Згодні Г, К.

1. Буква Г. Складова попевка: ГУ-ГО-ГА-ГЕ-ги.

2. Закріплення букви Г і зорового образу складів з буквою Г. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

3. слогообразованія, у стние і графічні вправи на закріплення букв і складів.

4. Буква К. Складова попевка: КУ-КО-КА-КЕ-ки.

5. Закріплення букви К і зорового образу складів з буквою К. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

6. Г рафіческіе вправи на закріплення букв, складові і словесні ігри.


VIII

Згодні З, С.

1. Буква З. Складова попевка: З У-З О З А- З Е З И.

2. Закріплення букви З і зорового образу складів з буквою З. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

3. слогообразованія, у стние і графічні вправи на закріплення букв і складів.

4. Буква С. Складова попевка: З У-С О С А- З Е З И.

5. Закріплення букви З і зорового образу складів з буквою С. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

6. Г рафіческіе вправи на закріплення букв, складові і словесні ігри.


IX

згодні Д, Т.

1. Буква Д. Складова попевка: Д У-Д О Д А-Д Е Д И.

2. Закріплення букви Д і зорового образу складів з буквою Д. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

3. слогообразованія, у стние і графічні вправи на закріплення букв і складів.

4. Буква Т. Складова попевка: Т У-Т О Т А- Т Е Т И.

5. Закріплення букви Т і зорового образу складів з буквою Т. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

6. Г рафіческіе вправи на закріплення букв, складові і словесні ігри.
Згодні Ж, Ш.

1. Буква Ж. Складова попевка: Ж У-Ж О Ж А- Ж Е Жи.

2. Закріплення букви Ж і зорового образу складів з буквою Ж. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

3. слогообразованія, у стние і графічні вправи на закріплення букв і складів.

4. Буква Ш. Складова попевка: Ш У-Ш О Ш А- Ш Е ШИ.

5. Закріплення букви Ш і зорового образу складів з буквою Ш. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

6. Г рафіческіе вправи на закріплення букв, складові і словесні ігри.X

Згодні Х, Ц, Ч, Щ.

1. Буква Х: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

2. Буква Ц. Г рафіческіе вправи на закріплення букв, складові і словесні ігри.

3. Буква Ч: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

4. Буква Щ. Практична робота: читання, написання складів і слів з вивченими буквами.

5. Ігри для закріплення навички читання: «Знайди будиночки для слів»; «Доріжки»; «Хто як кричить?».

6. Повторення і закріплення пройдених приголосних.


XI

Згідний Р.

1. Буква Р. Складова попевка: РУ-РО-РА-РЕ-ри.

2. Закріплення букви Р і зорового образу складів з буквою Р. Практична робота: конструювання літери, малювання елементів і друкування.

3. Повторення і закріплення пройденого.Скачати 27,43 Kb.


Складової метод навчання дошкільнят читання

Скачати 27,43 Kb.