• Завдання і зміст програми музичного виховання

 • Скачати 14,91 Kb.

  Система музичного виховання Ветлугиной
  Дата конвертації21.06.2017
  Розмір14,91 Kb.
  Типреферат

  Скачати 14,91 Kb.
  Зміст ВведеніеЗадачі і зміст програми музичного воспітаніяВіди і форми організації музичної діяльності детейМузикальний букварьЗаключеніе Список літератури Введення Різні види мистецтва мають специфічними засобами впливуна людину. Музика ж має можливість впливати на дитину на самихранніх етапах. Доведено, що навіть внутрішньоутробний період надзвичайно важливий для подальшого розвитку людини: музика, яку слухає майбутня мати, впливає на самопочуття ребенка.Музика є одним з найбагатших і дієвих засобів естетичного виховання, вона має велику силу емоційного впливу, виховує почуття людини, формує смаки Сучасне наукові дослідження свідчать про те, що розвиток музичних здібностей, формування основ музичної культури - тобто музичне виховання потрібно починати в дошкільному віці. Відсутність повноцінних музичних вражень у дитинстві з працею восполнимо згодом. Щоб полюбити музику, дитина повинна мати досвід сприйняття музичних творів різних епох і стилів, звикнути до її інтонаціям, співпереживати настрою. Музичне розвиток надає нічим не замінні вплив на загальний розвиток: формується емоційна сфера, удосконалюється мислення, виховується чуйність до краси в мистецтві і житті. «Тільки розвиваючи емоції, інтереси, смаки дитини, можна долучити його до музичної культури, закласти її основи. Дошкільний вік надзвичайно важливий для подальшого оволодіння музичною культурою. Якщо в процесі музичної діяльності буде сформовано музично-естетичну свідомість, це не пройде безслідно для подальшого розвитку людини, його загального духовного становлення »(4). Завдання і зміст програми музичного виховання Н.А Ветлугіна розробила систему музичного виховання для дітей дошкільного віку, яку активно застосовують в дитячих садах. Метою програми є розвиток у дитини загальної музикальності. Музикальність - це засвоєний музичний досвід, способи засвоєння досвіду, а також здатності, що виступають як результату засвоєння дітьми узагальнених способів музичної діяльності. Музикальність у дітей - це комплекс здібностей, що сприяють успішному прояву активної музичної діяльності в доступних формах. Інтерес до музики і досить розвинений музичний слух, говорять про музикальності дитини. . Музикальність формується через музичну діяльність дітей. Існують можливості, наявність яких необхідна дитині для виконання конкретної діяльності - слухання, виконання, творчості. Такими здібностями є: 1) здатність цілісного сприйняття музики (уважне слухання і співпереживання художнього образу в його розвитку) і диференційованого (розрізнення засобів музичної виразності); 2) виконавські здібності (чистота співочих інтонацій; узгодженість рухів при грі на дитячих інструментах); 3) здібності, які проявляються в творчій уяві при сприйнятті музики, в пісенних, музично ігрових танцювальних імпровізаціях.Ветлугіна виділила основні вміння і навички музичної дея ельності: 1. Цілісне і диференційоване сприйняття того чи іншого твору, орієнтування в ньому. Цілісне сприйняття передбачає правильну емоційну реакцію на загальний настрій пісні або п'єси. Дитина стежить за розвитком художнього образу, вираженого комплексом музичних засобів в певній формі. Кількаразове прослуховування дозволяє сприймати мелодію диференційовано, вловлювати кількість її характерних рис. Ці вміння допомагають покращувати якість власного ісполненія.2. Співпереживання почуттів, настроїв, виражених в музиці. Воно необхідне для виразної виконавської деятельності.3. Художнє виконавство. Дітям є вміння проявити своє ставлення до виконуваного твору; невимушеність, природність дій у всіх видах музичної діяльності; відносна точність співочих та музично - ритмічних навиков.4. Творчі прояви дітей. Створення нових образів і действій.5. Самостійні дії. Вміння діяти без сторонньої помощі.Названние вміння і навички сприяють реалізації основних завдань музичного виховання: 1. Виховувати стійкий інтерес і любов до музики, закладати основи музичного смаку, розвивати прагнення спільно виконувати пісні, танці, розвивати моральні якості, емоційну чуйність, музичні здібності і память.2. Розвивати здатність сприйняття і виконавства: цілісне і диференційоване сприйняття, співочий голос, слуховий самоконтроль, виразність співу, образність і ритмічність рухів, вміння грати в ансамблі на різних інструментах.3. Знайомити з найпростішими відомостями про характер музики, її розвитку, зміні, про східних і контрастних побудовах, виразних засобів, про наявність високих - низьких, довгих - коротких звуков.4. Розвивати творчі здібності дітей, залучаючи їх до пісенним імпровізацій, інсценування ігрових песен.Названние вище завдання конкретизуються у формі певних видів музичної діяльності. (2,3) Види і форми організації музичної діяльності дітей. Першим і головним виглядом в дитячій музичній діяльності є слухання - сприйняття. Слухання складається з наступних дій: -слушанія творів; -слушанія в процесі розучування пісень, хороводів, танцев.-слухання з метою визначення властивостей звуку в дидактичних іграх.Вторим видом музичної діяльності є дитяче виконавство. Спів є масовим і доступним видом виконавства. Пісня - цінний засіб морально-естетичного виховання завдяки єдності музичного і літературного тексту. Ще одним видом є ритміка. Музично - ритмічна діяльність умовно ділитися на дві групи: сприйняття музики і відтворення її виразних властивостей і рухів. Перша група дій пов'язана з цілісним сприйняттям музики, яке поступово диференціюється, ставати більш точним. Дитина виділяє окремі найбільш яскраві засоби - регістри, динамічні, темпові нюанси, метричну пульсацію, структуру твору і т.д. Друга група дій спрямована на освоєння рухових навичок в процесі музичних ігор, хороводів, танців. При цьому використовуються різні рухи: з області фізичних вправ, танцю. Всі музично - ритмічні рухи виконують спільне завдання - домогтися неподільності характеру руху і музики. Музичні гри - провідна форма організації ритмічних рухів. В основі гри найчастіше музика, яка підказує хід дій сюжетної гри, музичну характеристику персонажів. Хороводи найчастіше проходять під народні пісні. Танці побудовані на зафіксованих рухах в певній послідовності і побудова (пари, коло) - складаються із знайомих елементів рухів, які повторюються на приспів. Гра на дитячих музичних інструментах. Спочатку дітей знайомлять з різними інструментами, називають їх, звертають увагу дітей на темброве забарвлення, пояснюють розташування високих і низьких звуків, показують прийоми гри. Поступово в самостійної діяльності діти освоюють прийоми гри. Дошкільнятам доступні такі виконавські якості як: виразність відтворення, вміння проявити своє ставлення до виконуваного твору; невимушеність, природність дій у всіх видах музичної діяльності; відносна точність співочих та музично - ритмічних навиков.Третій вид діяльності - дитяче музичне творчість. У співі це імпровізація найпростіших мотивів, придумування своїх мелодій на заданий текст. Танцювальна творчість проявляється в умінні комбінувати знайомі елементи танцю, створювати власні руху, придумати простий танец.Четвертим видом є вивчення елементарних відомостей про музику. Цей вид діяльності не включений в програму дитячого садка. Сюди включені відомості, як загального, так і спеціального характера.Первая група відомостей дає зрозуміти дітям, що музика завжди відображає певні почуття, думки, вона як би оповідає про що - то і тому так різна за своїм характером, настроєм. Дітям повідомляється, що музику створюють композитори, народ.Вторая група відомостей пов'язана з різними видами музичної деятельності.Ветлугіна Н.А виділила 3 форми занять: Фронтальні заняття з усією групою дітей. Воно передбачає наступну послідовність дитячої музичної діяльності: на початку заняття музично - ритмічні вправи, слідом за ними слухання музики, потім спів і після цього музична гра або танец.Построеніе заняття повинно відповідати наступним вимогам: 1) Враховувати розумову, фізичну та емоційну навантаження дітей; 2) Встановлювати спадкоємність розвитку музичних здібностей у процесі набуття навичок, знань, засвоєння музичних творів; 3) Забезпечувати зв'язок та послідовність видів еятельность і розучуваного матеріалу; 4) Бути варіативними і відповідати віковим можливостям дітей, навчальним завданням. Індивідуальні музичні заняття з дітьми будуються на основі ретельного вивчення педагогом вікових та типологічних особливостей дітей, аналізу їх поведінки і діяльності в колективі, обліку рівня їх фізичного, розумового і естетичного розвитку, емоційного життєвого тонусу. Педагог - музикант враховує особливості кожної дитини і створює йому умови для розвитку, надає індивідуальну допомогу, навчає і виховує ребенка.Музикальние заняття з невеликими групами проводяться з дітьми, у яких недостатньо розвинені музично слухові уявлення, музично - ритмічне почуття, з сором'язливими дітьми, які можуть проявляти себе творчо, але бояться колективу. (3) На них вирішуються завдання музично - сенсорного розвитку дітей, навчання різним способам виконання музичних завдань по співу, творчі музичні завдання. По кожній віковій групі є коротка характеристика психофізичних особливостей дітей та визначено завдання морального, розумового і естетичного і фізичного розвитку. Спільними вимогою по всіх вікових щаблях є виховання любові, інтересу до музики, емоційної чуйності, а так само розвиток музичних і творчих здібностей. Завдання, послідовно ускладнюються, тобто використовується концентричний спосіб побудови программи.Ветлугіна Н.А зазначила риси, що характеризують твори, призначені для дітей. При цьому необхідно, щоб твори: -отбіралісь з трьох джерел: народної музичної творчості, класики і сучасної музики; - були пройняті гуманізмом; - відрізнялися проникненням у світ почуттів дітей, відбивали їх інтереси, були образними; - були яскравими запам'ятовуються, спиралися на інтонаційно - ладовий лад музики; - художній рівень повинен відповідати вимогам великого іскусства.Советовала використовувати народну творчість, його фортепіанну обробку і твори композиторів, написані на національній основі. Класична музика так само представлена ​​в репертуарі програми. Відомо, що композитори - класики проявили великий інтерес до створення творів для дітей: Чайковський І.П. «Дитячий альбом», Шуман Р. «Дитячі сцени», Мусоргський М.П. «Картинки з виставки» і т.д. . Для занять ритмікою використовується, в основному народна музика і музика, написана для дітей радянськими композиторами. (2) Для виконання оркестром Н.А.Ветлугина рекомендує використовувати твори, вивчені раніше з програми зі співу, слухання або рітміке.Для більш повного сприйняття твори дітьми автор рекомендує використовувати наочність. якщо мова йде про літературному творі (вірші, цитата з тексту пісні) або про фрагментах з самого музичного твору, то можна говорити про слуховий наочності, оскільки вона звертається до слуху дитини. При цьому бажано використовувати технічні засоби, пластинки, магнітофонні записи. Для зорової наочності можуть бути застосовані різні наочні посібники - літературний текст, умовні позначення, картки, відповідні характеру п'єси, руху мелодії. Рекомендується один твір слухати кілька занять поспіль, з кожним прослуховуванням акцентуючи увагу на формі твору, засобах виразності, ритмі і т.д. У розділі спів на музичних заняттях акцентується увага на використанні попевок - вправ, багаторазове повторення яких розвиває правильність і чистоту інтонування. Н.А.Ветлугина вважає, що для повноцінного сприйняття музики необхідно навчати дошкільнят співу по нотах. Методика навчання співу по нотах викладена в «Музичному букварі». (4) «Музичний буквар» Завдання «Музичного букваря» - зацікавити дітей музикою, розвинути їх музичний слух.Підготувати до співу по нотам.Прежде за все, потрібно, щоб дитина навчилася слухати музику, і полюбив ее.Кніга складається з чотирьох розділів. Перший розділ - донотний. Він містить завдання і вправи, спрямовані на розрізнення дитиною високих і низьких, довгих і коротких звуків, рух мелодії вгору і вниз. Все це дитина засвоює на слух. Вміщені тут картинки дають наочно зорове уявлення. Другий розділ-буквар. Діти знайомляться з написанням і розташуванням нот і привчаються співати по нотах. Вони отримують найпростіші відомості; дізнаються кілька нот, знайомляться з восьмими і четвертими тривалості. До кожного завдання потрібно повертатися кілька разів, тільки тоді засвоєння нового матеріалу буде міцним і стійким. У третьому розділі - поміщені найпростіші пісні. Їх діти співають вже по нотах. Розучуючи пісню, дитина спочатку називає ноти, тривалості. Потім дорослий дає перший тон. Діти виконують пісні спочатку по нотах, а потім зі словами. Всі вправи в букварі дано на звуках ФА першої октави - ДО другої октави. Четвертий розділ - (додаток) - «Нотний лото». У цьому розділі дані гри, які допоможуть дитині в цікавій для нього формі освоїти все те, що він вже вивчив по кніге.Кніга написана для дітей і батьків. Кожна ліва сторінка призначена для дорослого, кожна права - для дитини. Заняття повинні бути систематично, і за часом не перевищувати 15 мінут.В дитячому садку педагоги працюють на розділом книги, який названий «Ми співаємо» Першу завданням є - навчити дітей відрізняти і пропевать 2-3 різних по висоті звука.Вторая завдання - розвивати у дітей здатність розрізняти і пропевать сусідні звуки, що йдуть вгору і вниз. Діти знайомляться з звукорядом.Третья завдання - поступове ознайомлення з різницею звуків по тривалості. Поняття про тривалість дається в найпростішій формі, по аналогії з різними явищами. (1) Висновок Таким чином, ми розглянули систему музичного виховання, запропоновану Ветлугиной Н.А., і прийшли до висновку, що займаючись музичним вихованням, важливо пам'ятати і про загальний розвитку дітей. Дошкільнята мають невеликий досвід уявлень про почуття людини, що існують в реальному житті. Музика, передає всю гаму почуттів і їх відтінків, може розширити ці уявлення. Крім морального аспекту, музичне виховання має велике значення для формування у дітей естетичних почуттів: прилучаючись до культурного музичної спадщини, дитина пізнає еталони краси, привласнює цінний культурний досвід поколінь. Музика розвиває дитину і розумово. Крім різноманітних відомостей про музику, що мають пізнавальне значення, розмова про неї включає характеристику емоційно-образного змісту, отже, словник дітей збагачується образними словами і виразами, що характеризують почуття, передані в музиці. Уміння представити і відтворити висоту звуків в мелодії як і передбачає розумові операції: порівняння, аналіз, зіставлення, запам'ятовування, що так само впливає не тільки на музичне, а й на загальний розвиток дитини.

  Список літератури

  1. Ветлугіна Н.О. Музичний буквар. - М.: Музика, 1966.-92 с .;

  2. Ветлугина Н.А. Музичне виховання в дитячому саду.- М.: Просвещение, 1981.-240 с .;

  3. Ветлугіна Н.О., Кенеман А.В. Теорія і методика музичного виховання в дитячому садку. - М .: Просвещение, 1983.- 255с .;

  4. Специфіка музичного виховання // www.ret.by / refs / 62/13539 / 1.htm;  Скачати 14,91 Kb.


  Система музичного виховання Ветлугиной

  Скачати 14,91 Kb.