• Сімейне виховання дітей: загальні принципи і положення
 • Сімейне виховання дітей дошкільного віку
 • Роль сімейних традицій у вихованні дітей

 • Сімейне виховання дітей
  Дата конвертації19.04.2017
  Розмір6.99 Kb.
  ТипСтаття

  Значення сімейних традицій у вихованні дітей Сім'я - головний інститут виховання людини. Сімейне виховання дітей - це система виховних та освітніх процесів, що регулюється певними традиціями і нормами, прийнятими в умовах окремо взятої родини, і реалізована силами всіх членів сім'ї. Головною метою сімейного виховання є формування моральної, інтелектуально розвиненої особистості, підготовленої до життя в сучасному суспільстві. Сім'я є для дитини природним середовищем існування, що відрізняється від інших колективів, з якими йому доведеться взаємодіяти в подальшому житті. Яка роль сім'ї і сімейних традицій у вихованні дітей? Чим відрізняється сімейне виховання від виховних процесів, що реалізуються іншими освітніми та виховними інститутами?

  Сімейне виховання дітей: загальні принципи і положення

  Сімейне виховання дітей - це сукупність методів і заходів, що вживаються членами сім'ї послідовно і регулярно з метою формування у дитини соціальних і особистісних норм поведінки, моральних і етичних цінностей і засад, загальногромадянських і загальнолюдських ідеалів.

  Сімейне виховання дітей - один з основних механізмів, що забезпечують підготовку особистості до інтеграції в сучасне суспільство. Саме в сімейному середовищі дитина отримує перші уявлення про взаємодію особистості і суспільства, про інтереси та пріоритети, про вигоди обох сторін.

  Характер сімейного виховання обумовлений такими факторами:

  • Фізичне і психічне здоров'я членів сім'ї;
  • спадковість;
  • Матеріально-економічний статус сім'ї;
  • Соціальний статус сім'ї;
  • Уклад життя;
  • Кількість членів сім'ї;
  • Умови проживання;
  • Відносини між членами сім'ї;
  • Культурний, моральний, етичний потенціал сім'ї.

  Основними завданнями сімейного виховання дітей є:

  • Створення максимально сприятливих умов для розумового, фізичного і психічного розвитку дитини;
  • Передача життєвого досвіду і знань, систем цінностей;
  • Навчання дітей базовим навичкам і вмінням, прищеплення інтересу до знань і пізнання;
  • Виховання почуття власної гідності, цінності власного «я».

  Основними методами реалізації сімейного виховання дітей є:

  • Переконання (бесіди, поради, навіювання);
  • Особистий приклад;
  • Заохочення і розвиток в дитині почуття задоволеності своїми успіхами;
  • Покарання (обмеження задоволень дитини, однак без застосування фізичних заходів).

  Основні принципи сімейного виховання дітей зводяться до наступних положень:

  • Визнання дитини рівноправним членом сім'ї, шанобливе ставлення до його особистості, інтересам, потребам;
  • Сприйняття свою дитину такою, якою вона є, не пред'являючи завищених вимог до його діяльності і досягнень;
  • Створення сприятливої, емоційно-комфортної, довірчої атмосфери для встановлення контакту з дитиною;
  • Надання необхідної допомоги дитині, уникаючи при цьому гіперопіки;
  • Послідовність в своїх діях і вимогах, як у виховному процесі, так і в повсякденному житті;
  • Побудова виховних стратегій з урахуванням вікових, гендерних та особистісних особливостей дитини.

  Дитина сприймає сім'ю, її традиції і прийняті в сімейному колі норми, як належне. Сім'я для малюка є першим виховним інститутом, що є найбільш авторитетним на відміну від кожного наступного. А також тим природним фільтром, який має безпосередній вплив на формування особистості. Так, батьки в перші роки життя дитини визначають основне коло його інтересів, коло його спілкування, місця його перебування і точки дотику з соціумом. Саме в атмосфері сім'ї дитина пізнає перший досвід межгендерних відносин (матері і батька), досвід відносин поколінь (батьки і діти). Діти підсвідомо копіюють поведінку дорослих, приймаючи їх моделі поведінки як справжні і єдино правильні. У подальшому житті дитині буде вкрай складно зрозуміти, чому у нього не складаються стосунки в колективі, з друзями, особисті стосунки з протилежною статтю.

  Сімейне виховання дітей дошкільного віку

  Діти дошкільного віку є найбільш вразливими до ситуацій, подій, що відбуваються в колі їх сім'ї. Це пояснюється основною особливістю сімейного виховання дітей, яке вибудовується на почуттях і емоціях, а не на осягненні нового досвіду, отримання нових знань (що реалізується в дитячих садах, школах, інших освітніх установах). Основа успішного сімейного виховання дітей дошкільного віку - любов батьків до дитини, яка повинна проявлятися в словах, щодо, вчинках, відчуттях дитини, сімейній атмосфері. Дитина, недоотримують батьківської уваги і любові, всіма силами намагається привернути відсутню увагу різними вчинками, непослухом, примхами, замкнутістю. Основною помилкою батьків в даному випадку є покарання дитини без виявлення сутності проблеми такої поведінки. Багато батьків вважають за краще вирішувати проблеми з дітьми із залученням педагогів та психологів, хоча дитині в цей момент просто необхідна батьківська ласка і підтримка. До основних помилок сімейного виховання дітей дошкільного віку відносяться:

  • Визнання матеріальних благ пріоритетними над духовними і моральними цінностями;
  • Низький культурний, моральний і духовний потенціал батьків, їх аморальну, аморальну поведінку;
  • Авторитаризм і безкарність, а також надмірне фізичне покарання дітей;
  • Важка психологічна атмосфера в сім'ї.

  Роль сімейних традицій у вихованні дітей

  Цінність сімейного виховання дітей дошкільного віку Сімейні традиції - це сукупність прийнятих і додержуються норм, правил, звичаїв і поглядів, що визначають поведінку кожного члена сім'ї окремо, а також сім'ї в загальному, що передаються з покоління в покоління. Сімейні традиції у вихованні дітей відіграють першорядну роль. Це саме той фактор, який відрізняє сім'ю від інших колективів, з якими дитині доведеться взаємодіяти. Сімейні традиції зміцнюють родинні зв'язки, розвивають почуття обов'язку і відповідальності, гордості за сім'ю і переживання за її цілісність і єдність. З падінням цінності інституту сім'ї в сучасному суспільстві сімейні традиції є інструментом зміцнення сім'ї.

  Дотримання сімейних традицій впорядковує життя людини. Традиції об'єднують покоління, дозволяючи дітям в процесі виховання краще засвоювати механізми взаємовідносин поколінь. Дотримання традицій прищеплює дитині почуття любові, прихильності, поваги. Спільне дозвілля на вихідних, спільні недільні обіди, святкування важливих подій сприяють не тільки зміцненню сімейних зв'язків і цінностей, а й формують позитивну атмосферу сім'ї.

  Сімейне виховання дітей