Що таке Федеральний державний стандарт дошкільної освіти?
Дата конвертації25.12.2019
Розмір7.19 Kb.
ТипТемочка

Євгенія Петренко
Що таке Федеральний державний стандарт дошкільної освіти?

Федеральні державні стандарти встановлюються в Російській Федерації відповідно до вимоги статті 12 «Закону про освіту» і являють собою «сукупність обов'язкових вимог до дошкільної освіти».

Стандарт розроблений з урахуванням Конвенції ООН про права дитини, Конституції Російської Федерації, законодавства Російської Федерації, в основі яких закладені такі основні принципи:

підтримки специфіки і різноманітності дитинства;

збереження унікальності і самоцінності дитинства як важливого етапу в загальному розвитку людини;

особистісно-розвивальний і гуманістичний характер взаємодії дорослих і дітей;

повагу особистості дитини як обов'язкова вимога до всіх дорослих учасникам освітньої діяльності;

здійснення освітньої діяльності в формах, специфічних для дітей даної вікової групи, перш за все, у формі гри, пізнавальної і дослідницької діяльності.

Стандарт спрямований на досягнення наступних цілей:

підвищення соціального статусу дошкільної освіти;

забезпечення державою рівних можливостей для кожної дитини в отриманні якісної дошкільної освіти;

забезпечення державних гарантій рівня і якості освіти на основі єдності обов'язкових вимог до умов реалізації основних освітніх програм, їх структурі та результатами їх освоєння;

збереження єдності освітнього простору Російської Федерації щодо рівня дошкільної освіти.

Стандарт спрямований на вирішення наступних завдань:

охорони і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, в тому числі їх емоційного благополуччя;

забезпечення рівних можливостей повноцінного розвитку кожної дитини в період дошкільного дитинства незалежно від місця проживання, статі, нації, мови, соціального статусу, психофізіологічних особливостей (в тому числі обмежених можливостей здоров'я);

забезпечення наступності основних освітніх програм дошкільної та початкової загальної освіти;

створення сприятливих умов розвитку дітей відповідно до його віковими та індивідуальними особливостями і схильностями розвитку здібностей та творчого потенціалу кожної дитини як суб'єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими і світом;

об'єднання навчання і виховання в цілісний освітній процес на основі духовно-моральних і соціокультурних цінностей і прийнятих у суспільстві правил і норм поведінки в інтересах людини, родини, суспільства;

формування загальної культури особистості дітей, розвитку їх соціальних, моральних, естетичних, інтелектуальних, фізичних якостей, ініціативності, самостійності та відповідальності дитини, формування передумов навчальної діяльності;

забезпечення варіативності і різноманітності змісту освітніх програм і організаційних форм рівня дошкільної освіти, можливості формування освітніх програм різного спрямування з урахуванням освітніх потреб і здібностей дітей;

формування соціокультурного середовища, відповідної віковим, індивідуальним, психологічним і фізіологічним особливостям дітей;

забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім'ї та підвищення компетентності батьків (законних представників) у питаннях розвитку та освіти, охорони і зміцнення здоров'я дітей;

визначення напрямків для систематичного взаємодії фізичних і юридичних осіб, а також взаємодії педагогічних і громадських об'єднань.

Які вимоги висуває новий ФГОС ДО?

Стандарт висуває три групи вимог:

• Вимоги до структури освітньої програми дошкільної освіти;

• Вимоги до умов реалізації освітньої програми дошкільної освіти.

• Вимоги до результатів освоєння освітньої програми дошкільної освіти

Що є відмінною рисою Стандарту?

Вперше в історії дошкільне дитинство стало особливим самоцінним рівнем освіти, які ставлять головною метою формування успішної особистості. Ключова установка стандарту - підтримка різноманітності дитинства через створення умов соціальної ситуації сприяння дорослих і дітей заради розвитку здібностей кожної дитини.

Якою має бути випускник ДНЗ?

Дитина - випускник ДНЗ повинен володіти особистісними характеристиками, серед них ініціативність, самостійність, впевненість у своїх силах, позитивне ставлення до себе та інших, розвинену уяву, здатність до вольових зусиль, допитливість.

Як ФГОС забезпечить підготовку дітей до школи?

Чи не дитина повинна бути готова до школи, а школа - до дитини! Діти повинні бути такими на виході з дитячого саду, щоб вони не відчували себе в першому класі невротиками, а здатними спокійно пристосуватися до шкільних умов і успішно засвоювати освітню програму початкової школи. При цьому школа повинна бути готова до різних дітям. Діти завжди різні і в цих відмінностях і різноманітному досвіді перших років життя закладений великий потенціал кожної дитини. Мета дитячого садка - емоційно, комунікативно, фізично і психічно розвинути дитини. Сформувати стійкість до стресів, до зовнішньої і внутрішньої агресії, сформувати здібності, бажання вчитися. При цьому треба враховувати, що діти сьогоднішні, це діти не ті, що були вчора.

Приклад: Дитині 3 років дали картинки з А. Пушкіна, він приставив пальчики і став розсовувати цю картинку в книзі. Але вона, природно, не рухалася, і він, ображено витягнувши губи, відкинув книгу. Коли вже до 2.5-3 років діти долучаються до інформаційної соціалізації, вже стають інформаційними акселератами, вони стають іншими. Для них потрібні зовсім інші ігри. А чим з ними займатися?

Чи будуть вчитися дошкільнята як в школі?

Дитина повинна вчитися через ігри. Перші навички в малюванні, співі, танцях, читання. Рахунки і листи увійдуть в світ пізнання дитини через ворота дитячої гри і інші дитячі види діяльності. Через гру, експериментування, спілкування діти знайомляться з навколишнім світом. При цьому головне не насунути на дошкільну освіту форми шкільного життя.

Яка участь батьків?

Батьки мають право вибирати будь-яку форму отримання освіти. Це і приватні сади, сімейні, при цьому вони мають право «на будь-якому етапі навчання продовжити освіту в освітній організації» Стаття 44 «Закон Про освіту в РФ» «батьки зобов'язані забезпечити отримання дітьми загальної освіти».

Що таке Федеральний державний стандарт дошкільної освіти?