Шляхи активізації пізнавальної і творчої діяльності дошкільнят на основі використання проблемної ситуації
Дата конвертації06.08.2017
Розмір7,65 Kb.
ТипТемочка

Світлана Кувшинова
Шляхи активізації пізнавальної і творчої діяльності дошкільнят на основі використання проблемної ситуації

Сучасні діти живуть в епоху інформаційної цивілізації, нових комп'ютерних технологій. Особливу цінність сьогодні набуває розвиток здатності самостійно і творчо мислити.

У школі все починається з перших днів, з перших прикрощів. Діти і не припускають, що вчитися нелегко. Виконання будь-якого завдання вимагає від дитини цілеспрямованих зусиль, які треба розвивати і формувати задовго до школи. Так як успішність навчання в школі багато в чому визначається не запасом уявлень, набутих дітьми в дошкільний період (знання букв, умінням читати, рахувати і т. Д., А рівнем розвитку психічних процесів, зокрема розумових операцій, наявністю у дитини досвіду самостійного вирішення ситуацій проблемного характеру.

У практиці роботи дитячого садка ми використовуємо різні методи активізації пізнавальної діяльності дітей: проблемні питання, розвиваючі ігри та т. Д, але труднощі виникає в тому, що не завжди педагог може створити ситуацію пошуку, дати можливість розкритися дитині, і активність у вирішенні питання проявляє він сам, а не дитина. Ефективність такого заняття низька. А діти стають пасивними спостерігачами.

Виникла необхідність у вивченні і впровадженні технології вирішення проблемних ситуацій.

Сутність і механізм проблемної ситуації

Центральним ланкою проблемного навчання, є проблемна ситуація - за допомогою якого пробуджується думка, пізнавальна потреба, активізується мислення, створюються умови для формування правильних узагальнень.

Проблемна ситуація - це інтелектуальне утруднення людини, що виникає в разі, коли він не знає, як пояснити виникле явище, факт, процес дійсності, не може досягти мети відомим йому способом дії. Це спонукає людину шукати новий спосіб пояснення або спосіб дії. Проблемна ситуація є закономірність продуктивної, пізнавальної творчої діяльності. Вона спонукає початок мислення, активну, розумову діяльність, яка протікає в процесі постановки і вирішення проблеми.

Пізнавальна потреба виникає у людини в тому випадку, коли він не може досягти мети за допомогою відомих йому способів дії, знань. Ця ситуація і називається проблемною. Саме проблемна ситуація допомагає викликати пізнавальну потребу дитини, дати йому необхідну спрямованість думки і тим самим створити внутрішні умови для засвоєння

нового матеріалу, забезпечити можливість управління з боку педагога.

Що ж включає в себе проблемна ситуація? Які її основні елементи? У ролі одного з головних компонентів проблемної ситуації психологи виділяють невідоме, розкривається в проблемній ситуації.

Тому, щоб створити проблемну ситуацію, зазначає А. М. Матюшкін [57], потрібно поставити дитину перед необхідністю виконання такого завдання, при якому підлягають засвоєнню знання будуть займати місце невідомого. Уже факт зіткнення з труднощами неможливістю запропонованого завдання за допомогою наявних знань і способів народжує потребу в новому знанні.

Ця потреба є основною умовою виникнення проблемної ситуації і одним з головних її компонентів.

Активність мислення і інтерес дошкільника до досліджуваного питання виникає в проблемній ситуації, навіть якщо проблему ставить і вирішує вихователь.

Для того щоб дитина усвідомлено і глибоко засвоював матеріал, і при цьому у нього формувалися необхідні прийоми пізнавальної діяльності, повинна бути певна послідовність розумових дій дошкільника. А для цього діяльність вихованця повинна бути організує вихователем на всіх етапах навчання.

Процес навчання може бути керованим тільки в тому випадку, якщо дитина володіє способами і прийомами:

A) аналізом проблемної ситуації;

Б) формулювання проблем;

B) аналізу проблеми і висунення припущень;

Г) обгрунтування гіпотези;

Е) перевірки вирішення проблем;

Психологічної наукою встановлена певна послідовність етапів продуктивної пізнавальної діяльності людини в умовах проблемної ситуації:

Проблемна ситуація ->; проблема ->; пошук способів вирішення -> рішення проблеми

Пізнавальний інтерес до навчального матеріалу, викликаний проблемною ситуацією, не у всіх дітей однаковий. Для посилення цього інтересу вихователь прагне створити підвищений емоційний настрій, застосовуючи особливі методичні прийоми емоційного впливу на вихованців перед, або в процесі створення проблемної ситуації. Використання елементів новизни, ігрових моментів, емоційного викладу матеріалу, є важливими способами

Адже будь-яке питання викликає активну розумову діяльність. питання

стає проблемним при наступних умовах:

1. Він може мати логічний зв'язок з раніше вивченими поняттями і з тим, які підлягають засвоєнню в певній навчальній ситуації;

2. Містить пізнавальну трудність і видимі межі відомого і невідомого,

3. Викликає почуття подиву при зіставленні нового з раніше відомим, не задовольняє наявним запасам знань, умінь, навичок.

Завдання може бути проблемною і не проблемної як методами її постановки, а й за змістом. Якщо рішення задачі колишніми способами неможливо, потрібен новий спосіб вирішення, то ця проблемна ситуація (за змістом).

Чи завжди дитина виходить із ситуації пізнавального утруднення? Як показує практика, з проблемної ситуації може бути чотири виходи:

A) вихователь сам ставить і вирішує проблему;

Б) вихователь сам ставить і вирішує проблему, залучаючи дітей до формулювання

проблеми, висування припущень, доказів гіпотези і перевірку рішення;

B) Більш високий рівень, коли: діти самостійно ставлять і вирішують проблему без допомоги вихователя (але, як правило, під його керівництвом).

Проблемна ситуація спеціально створюється вихователем шляхом застосування особливих методичних прийомів:

- він підводить дошкільнят до протиріччя і пропонує їм самим знайти спосіб його вирішення;

- зіштовхує протиріччя практичної діяльності;

- викладає різні точки зору на один і той же питання;

- пропонує дітям розглянути явище з різних позицій;

- спонукає вихованців робити порівняння, узагальнення, висновки із ситуації, зіставляти

факти;

- ставить конкретні питання (на узагальнення, обгрунтування, конкретизацію, логіку міркування; - ставить проблемні завдання.

Шляхи активізації пізнавальної і творчої діяльності дошкільнят на основі використання проблемної ситуації