Семінар «Взаємодія ДНЗ та сім'ї в рамках введення ФГОС дошкільної освіти»
Дата конвертації05.04.2017
Розмір7,97 Kb.
Типпедради

Діна усенко
Семінар «Взаємодія ДНЗ та сім'ї в рамках введення ФГОС дошкільної освіти»

У педагогів і батьків єдині цілі і завдання: зробити все, щоб діти росли щасливими, здоровими, активними, життєлюбний, товариськими, щоб вони в майбутньому успішно навчалися в школі і змогли реалізуватися як особистості.

Однією з головних завдань Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти є забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім'ї та підвищення компетентності батьків (законних представників) у питаннях розвитку та освіти, охорони і зміцнення здоров'я дітей.

Ці завдання по-новому визначають роботу ДНЗ з сім'єю: від традиційної допомоги сім'ї в процесі виховання дітей - до формування компетентного батька і усвідомленого батьківства - складових успішної соціалізації дитини.

В основі нової філософії взаємодії сім'ї та дошкільного закладу лежить ідея про те, що за виховання дітей несуть відповідальність батьки, а всі інші соціальні інститути покликані допомогти, підтримати, направити, доповнити їх виховну діяльність.

За тисячолітню історію людства склалися дві гілки виховання сімейне і суспільне. Кожна з цих гілок, представляючи собою, соціальний інститут виховання, має свої специфічні можливостями у формуванні особистості дитини. Позитивні результати у вихованні дітей досягаються при вмілому поєднанні різних форм співробітництва, при активному включенні в цю роботу всіх членів колективу дошкільного закладу і членів сімей вихованців.

Термін «взаємодія» передбачає обмін думками, почуттями переживаннями, спілкування.

Взаємодія педагогів з батьками передбачає взаємодопомога, взаємоповага і взаємодовіра, знання і облік педагогом умов сімейного виховання, а батьками - умов виховання в дитячому садку. Також вона має на увазі обопільне бажання батьків і педагогів підтримувати контакти один з одним.

Мета взаємодії - встановлення партнерських відносин учасників педагогічного процесу, залучення батьків до життя дитячого садка.

Нові підходи до взаємодії педагогів і батьків: перехід від співпраці з обміну інформацією і пропаганди педагогічних знань до співпраці як міжособистісному спілкуванню педагога з батьками діалогічного спрямованості. Ключовим поняттям тут є діалог, під яким мається на увазі особистісно рівноправне спілкування, спільне придбання досвіду.

Важливим в даний час є реалізація принципу відкритості дитячого садка для батьків. Цей принцип передбачає, що батьки можуть мати можливість вільно, на власний розсуд, у зручний для них час знайомитися з діяльністю дитини в дитячому саду, стилем спілкування вихователя з дошкільниками, включаючись в життя групи.

До нових принципів взаємодії відноситься варіативність змісту, форм і методів освіти батьків. Сучасний батько потребує вивчення, як нових тем, так і старих в новому звучанні.

При організації взаємодії ДОП з сім'єю, основний акцент має ставитися на виховання суб'єктивності батьків, формування їх виховної культури. У цьому контексті завдання дошкільного навчального закладу зводиться не до заміщенню сім'ї, а до її збагачення тими практиками виховання дітей, які накопичені в педагогічній системі дошкільної освіти.

Компетентнісний підхід дозволяє актуалізувати прихований виховний потенціал сім'ї шляхом включення батьків в виховний процес ДНЗ. При цьому важливо, щоб батьки виступали в якості повноправних учасників цього процесу. Основні установки цього підходу можна виразити у вигляді формули: активність + усвідомленість + самостійність. Параметри ці являють собою новий рівень відносин батьків з педагогами, і характеризуються вони переважною активністю сім'ї в ініціюванні та підтримці взаємодії, проявом свідомої позиції. Можливі форми роботи з сім'єю під кутом компетентнісного підходу:

Форми роботи з батьками

Презентація дошкільного закладу

Можлива активізація батьків за рахунок включення їх в різні види діяльності; організації експертизи з боку батьків; прийняття до уваги пропозицій сімей

Відкриті заняття з дітьми в ДНЗ для батьків

Вихователь при проведення заняття може включити в нього елемент бесіди з батьками (посилаючись на його компетентність в якихось питаннях або, навпаки, стимулюючи дітей розповісти нове гостю)

Педагогічна рада за участю батьків

Плідний за умови участі батьків на всіх етапах педради, в першу чергу при безпосередньому проведенні педради в присутності батьків

педагогічні ситуації

Доцільні за умови вирішення типових для конкретної сім'ї ситуацій та за участю сімей вихованців.

Педагогічні бесіди з батьками

Ефективні при цільовому характері бесід (за запитами батьків, внесення елементів дискусії і проблематизації

Тематичні консультації

Виходячи із запитів батьків

Збори, круглий стіл з батьками

Використання активізують методик:

- метод групової дискусії, що підвищує психолгии-педагогічну грамотність батьків;

- метод гри, що моделює проблеми і рішення в тріаді «дитина-педагог-батько»;

- метод спільних дій, заснований на виконанні батьком і педагогом спільних дій, завдань;

- метод конструктивного спору, який допомагає порівнювати різні точки зору батьків і педагогів на виховання дитини, на вирішення проблемних ситуацій;

- метод вербальної дискусії, навчальний культурі діалогу в сім'ї, суспільстві

Конференції з батьками

На конференції в цікавій формі педагоги, фахівці і батьки моделюють життєві ситуації, програючи їх. Це дає можливість батькам не тільки накопичувати професійні знання в області виховання дітей, а й сприяє встановленню довірчих відносин з педагогами і фахівцями

Загальні збори батьків

Активне збори батьків може включати:

- елементи тренінгу;

- майстер-класи;

- семінар-практикум;

- відеотренінг;

- відеопрезентацію;

- показ занять на відеозаписі

Школа для родітелейПодобние школи повинні містити елементи школи батьків: коли сім'я виступає не тільки як об'єкт навчання, а й навчає (інших батьків) суб'єкта

Читацькі конференції по книгах про виховання

Організаторами конференцій виступають батьки; діти і педагоги є учасниками конференцій

Тематичні виставки

Виставки містять матеріал про творчість батьків, дітей. Дана форма презентації творчих робіт дитини стає частиною його портфоліо

Інформаційні бюлетені

Бюлетені містять інформацію як для батьків, так і від батьків, і можуть бути підготовлені сім'ями вихованців

Тематичні листівки

Ініціатива випуску належить батькам. Вони вибирають теми листівок.

Настільна тематична інформація

Комплектація настільної тематичної інформації здійснюється батьками або педагогом за запитами, заявками батьків

анкетування

Обробка відповідей здійснюється батьками, що дозволяє отримувати більш достовірні дані з тих чи інших проблем виховання

виступ педагога

Реклама досвіду педагогічної діяльності дошкільного закладу, успіхів в реалізації тієї чи іншої педагогічної технології

Мої досягнення. Зірка тижні. колаж інтересів

Батьки оформляють інформацію про дитину, його досягнення, захоплення і т. Д.

Семінар «Взаємодія ДНЗ та сім'ї в рамках введення ФГОС дошкільної освіти»