Скачати 10.39 Kb.

Семінар «Створення умов в ДОУ для пізнавально-мовного розвитку дошкільнят»
Дата конвертації23.10.2017
Розмір10.39 Kb.
Типпедради

Скачати 10.39 Kb.

Раїса Глазунова
Семінар «Створення умов в ДОУ для пізнавально-мовного розвитку дошкільнят»

В даний час проблеми, пов'язані з процесом розвитку зв'язного мовлення є центральним завданням мовного виховання дітей. Це, перш за все, пов'язано з соціальною значимістю і роллю у формуванні особистості. Саме в зв'язного мовлення реалізується основна, комунікативна, функція мови і мови. Зв'язкова мова - вища форма мови розумової діяльності, яка визначає рівень мовного і розумового розвитку дитини.

Зв'язкова мова, будучи самостійним видом речемислітельной діяльності, разом з тим виконує важливу роль в процесі виховання та навчання дітей, т. К. Вона виступає у вигляді засобу отримання знань і засоби контролю за цими знаннями.

Зв'язкова мова - це послідовний і логічно пов'язаний ряд думок, виражених конкретними і точними словами, з'єднаними в граматично правильні пропозиції.

Реалізація зв'язкового розгорнутого висловлювання передбачає утримування в пам'яті складеної програми на весь період мовного повідомлення, задіяння всіх видів контролю за процесом мовленнєвої діяльності з опорою як на слухове, так і на зорове сприйняття.

Таким чином, послідовність і логічність, повнота і зв'язність викладу, композиційне оформлення є найважливішими якостями монологічного мовлення, що випливають з її контекстного і безперервного характеру. Незалежно від форми (монолог, діалог) основною умовою комунікативності мови є її зв'язність.

Розвиток зв'язного мовлення відбувається поступово разом з розвитком мислення і пов'язане з ускладненням дитячої діяльності і формами спілкування з оточуючими людьми. Розвиток передумов зв'язного мовлення залежить від особливостей дітей молодшого дошкільного віку.

Перш за все, необхідно комплексно вирішити наступні завдання:

- спонукати дитину реагувати на звернену до нього мову;

-.научіть слухати вихователя;

- навчити виконувати прості доручення по словесної інструкції;

-викликати мовне наслідування (активізація мовлення дітей повинна бути тісно пов'язана з практичною діяльністю дитини, з наочною ситуацією, з грою - тільки в цьому випадку виникають мотиви, які спонукають дитину говорити);

- накопичити і розширити пасивний словник дитини.

Розвиток передумов зв'язного мовлення відбувається:

а) в роботі над звуковою стороною мови, коли крім вправ на звуковимову, важливе місце відводиться інтонації, темпу мови, дикції, силі голосу);

б) в розвитку словника, коли виступає робота над смисловою стороною слова (т. к. вона поглиблює, уточнює розуміння дитиною значення слова);

в) у формуванні граматичної будови мови, коли надається велике значення роботі над побудовою різних типів пропозицій, морфології і словотвору.

Великі можливості для розвитку передумов зв'язного мовлення надає повсякденне життя. У молодшому дошкільному віці вихователь повинен домагатися, щоб кожен малюк легко і вільно вступав в спілкування з дорослими і дітьми, вчити дітей висловлювати свої прохання словами, зрозуміло відповідати на питання дорослих, підказувати дитині приводи для розмов з іншими дітьми. Слід виховувати потребу ділитися своїми враженнями, розповідати про те, що зробив, як грав, звичку користуватися простими формулами мовного етикету (вітатися, прощатися в дитячому саду і сім'ї, заохочувати спроби дітей задавати питання з приводу найближчого оточення (Хто? Що? Де? Що робить? Навіщо).

Активна мова вважається фундаментом для розвитку зв'язного мовлення і широко використовується в процесі бесіди, розглядання іграшок, картинок, ілюстрацій. Тому ми періодично міняємо книги, ілюстрації в книжковому куточку, вносимо нові іграшки. Так, розгляд їх активізує розмовну мову і бажання обговорювати побачене. В даному випадку розповідь дитини, як правило, звернений до 1-2 слухачам, тому він простіше для дитини і легко переходить в діалог. Таке мовне спілкування має не тільки освітнє, а й виховне вплив.

Розвиток мови в процесі організації режимних моментів включає в себе:

- повідомлення дітям про те, що вони зараз будуть робити (наприклад, одягатися) - коментування дії дітей;

- пропозиція одного з вихованців розповісти про те, що він робить (тут формується комментирующая мова дитини);

- пропозиція дитині самостійно розповісти, як він буде виконувати той чи інший режимний момент;

- використання художнього слова (потішки, короткі вірші) для обговорення режимних моментів.

Велику роль у розвитку передумов зв'язного мовлення відіграє індивідуальна робота з дітьми. Індивідуальна робота з дітьми включає опис іграшок, картинок, складання спільних оповідань з дорослим, а потім самостійно. Ця робота проводиться не тільки з дітьми, пропустили ряд занять з розвитку мовлення, відстаючими від інших дітей по формуванню комунікативних умінь, а й з дітьми, що мають високий рівень мовного розвитку.

Індивідуальна робота проходить в ранкові та вечірні години і ставить собі за мету розвиток мовних здібностей кожної дитини, вона пропонується в формі гри, без зайвого дидактизму, в обстановці природного спілкування партнерів по грі.

Вся робота, яка проводиться нами з дітьми - це фронтальні і ігрові форми навчання, складання описових і розповідних оповідань, переказування знайомих казок, ігри та вправи, ігри в вигляді інсценівок і драматизаций, настільні мовні дидактичні ігри, рухливі ігри - все це спрямовано на вирішення основної завдання - розвитку зв'язного мовлення.

Дітям трьох років вже доступна проста форма діалогічного мовлення (питання і відповідь, однак при цьому малюк часто відволікається від змісту питання. Уміння правильно викласти свої думки діти молодшого дошкільного віку тільки починають опановувати, допускаючи багато помилок в побудові речень, особливо складних, в узгодженні слів . Перші висловлювання дітей трьох років складаються з двох - трьох фраз, проте їх необхідно розглядати як пов'язане виклад. Виходячи з актуальності цієї проблеми, Б ... Олена Миколаївна підготувала виступ з опи а своєї роботи на тему «Розвиток передумов зв'язного мовлення у молодших дошкільників»

Батьки не зовсім точно представляють рівень розвитку мови своєї дитини, помічаючи, перш за все недоліки в звуковимови при заучуванні віршів. Тому необхідно знайомити батьків не тільки з результатами моніторингу з розвитку мовлення, а й пропонувати систему домашніх завдань. Наприклад: по виділенню характерних ознак і якостей предмета, за вмінням вести діалог, використовувати ігри - драматизації, по зв'язку 2-3 пропозицій, щодо активізації дієслівної лексики.

По-перше необхідно підбирати такі завдання, на яких би діти навчалися бачити і називати характерні ознаки та якості предмета. Всю НСД проводити у вигляді ігор типу: «Дізнайся за описом?», «Вгадай, що за звір?», «Знайди іграшку», «Що за предмет?». Зараз ... продемонструє кілька ігор, які вона використовує в своє роботі на НОД з музичного виховання. Таким чином, ми визначаємо вміння дітей швидко і різноманітно характеризувати предмети за основними ознаками.

На другому етапі треба вчити дітей пов'язувати дві пропозиції і формувати уявлення у дітей про те, що будь-яке висловлювання має початок, середину і кінець, т. Е. Будується за певною схемою. Спочатку вчимо описувати предмет колективно, а потім прищеплюємо навички самостійного опису предмета через ігри: «Магазин», «Зоопарк», «Загадки» і т. Д. Щоб вчити дітей дотримуватися послідовність і зв'язок між частинами, пропоную використовувати ігри: «Хто знає, той далі продовжує ». Запропонувати кілька пропозицій, вимовляючи їх з певною інтонацією, щоб діти відчули, який характер несе розповідь. Наприклад: «Пішов ослик ...» «Там він зустрів ...» «Вони стали ...»

У спільних оповіданнях поступово ускладнюємо основну частину тексту, включаємо елементи опису, дії героїв. У сюжет включаємо дієслова спілкування: запитав - відповів, попросив - сказав, закричав - образився. Так ми вчимо дітей передавати діалоги дійових осіб. Спільне розповідання закріплюємо навідними питаннями, щоб діти могли виділити основні зв'язки між частинами.

Вчити дітей вести монолог, діалог в іграх - драматизація, розповіді, підвести дітей до складання розповіді з елементами творчості. Про це докладно розповість учитель-логопед Н ....

Так як в групі мова у кожної дитини розвинена по-різному, треба приділяти велику увагу індивідуальній роботі з дітьми з розвитку мовлення. У цій роботі ми використовуємо опис іграшок, складання спільних оповідань, виконання лексичних, фонетичних і граматичних вправ. Цю роботу проводимо, як в ранкові години, так і в другій половині дня, в ігровій формі, в обстановці природного спілкування дітей, враховуючи індивідуальні особливості дітей, їх схильності. Мета таких індивідуальних занять - розвивати мовні здібності кожної дитини. Результати таких занять не можуть не позначитися на дітях. Більш сором'язливі діти стануть активніше, стануть брати на себе ролі, поменше стануть звертатися до педагога за допомогою.

Робота з розвитку зв'язного мовлення трудомістка і завжди майже повністю лягає на плечі педагогів. Великий вплив на мова дітей надає вихователь. У зв'язку з цим його власна мова повинна, перш за все, враховувати вік дітей. Педагог повинен виховувати своєю мовою. Як говорив К. Д. Ушинський: «Слово вихователя, що не зігріте теплотою його переконання, не матиме ніякої сили».

Отже, розвиток передумов зв'язного мовлення у молодших дошкільників і її значення для розвитку дитини важко переоцінити.

Ігрова форма навчання робить його привабливим для дитини і більш результативним.

На завершення нашого семінару хотілося б вручити Вам пам'ятки-буклетиСкачати 10.39 Kb.


Семінар «Створення умов в ДОУ для пізнавально-мовного розвитку дошкільнят»

Скачати 10.39 Kb.