• Прикріплені файли

 • Скачати 12.68 Kb.

  Семінар-практикум «Формування звички до здорового способу життя у дітей дошкільного віку за допомогою валеології»
  Дата конвертації15.04.2017
  Розмір12.68 Kb.
  ТипВалеологія

  Скачати 12.68 Kb.

  Тетяна Кніжнікова
  Семінар-практикум «Формування звички до здорового способу життя у дітей дошкільного віку за допомогою валеології»

  Мета семінару:

  Систематизувати знання педагогів з формування валеологічної культури дітей дошкільного віку, звички до ЗСЖ.

  Завдання семінару:

  1. Формувати і закріплювати професійні знання, вміння і навички педагогів в роботі з дітьми по збереженню і зміцненню здоров'я.

  2. Сприяти зростанню педагогічної майстерності, створити сприятливу атмосферу для творчої роботи всіх учасників.

  План проведення:

  1 частина. Теоретична.

  1. Формування здорового способу життя за допомогою валеології. (Презентація) Кніжнікова Т. Н.

  2 частина. Практична - колективна діяльність.

  2. Досвід роботи вихователя по валеологічного виховання. (Шашлова Е. А.)

  3. Рішення кросворду на тему ЗСЖ.

  4. Тема ЗСЖ в прислів'ях і приказках.

  5. Пам'ятка для батьків.

  6. Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я по ЗСЖ для дітей

  7. Домашнє завдання. Складання конспекту заняття з валеології для кожної вікової групи. Використання презентацій, відеоматеріалів для роботи з дітьми по темі. Короткий переказ по заняттю.

  1 частина. Теоретична (презентація)

  слайд 1

  Дошкільний вік вважають найбільш важливим для фізичного і розумового розвитку дитини. У цей період закладаються основи його здоров'я, формуються головні риси характеру.

  Тому пріоритетним напрямом освіти для будь-якого дитячого садка залишається збереження і зміцнення здоров'я дитини, формування у нього звички до здорового способу життя. Головне завдання таких закладів - виробити у дітей розумне ставлення до свого організму, прищепити необхідні санітарно - гігієнічні навички, навчитися вести здоровий спосіб життя з раннього дитинства.

  Проблемі формування звички до здорового способу життя у дітей дошкільного віку за допомогою валеології буде присвячений наш сьогоднішній семінар.

  слайд 2

  Що таке валеологія? Валеологія- це наука про здоров'я. Практично всі сучасні автори починають свої міркування про валеологію з виявлення етимології слова. В його основі лежать латинські "vale" і "logos", які переводяться відповідно "будь здоров" і "вчення, знання, наука".

  Предметом її вивчення є здоров'я і його резерви, здоровий спосіб життя.

  Об'єктом є практично здорова людина або в стані хвороби.

  Слайд 3 Валеологічну освіту в дошкільному навчальному закладі

  "Валеологічну освіту - цілеспрямований процес виховання і навчання дітей дошкільного віку способам зміцнення і збереження свого здоров'я;

  Слайд 4 Специфічні риси валеології:

  антропологічно

  Особистісно орієнтована спрямованість

  Інтегральність.

  гуманістічность

  педагогічний характер

  Слайд 5 Основна мета - створення стійкої позитивної мотивації до збереження та зміцнення власного здоров'я; формування психологічного здоров'я дошкільника як важливого чинника здоров'я людини в цілому; профілактика психосоматичних захворювань.

  Слайд 6 Завдання валеологічного освіти в ДНЗ:

  1. Формувати систему знань про людський організм, призначення і функціонування органів і систем.

  2. Формувати у дітей з ранніх років валеологічне свідомість, дбайливе і дбайливе ставлення до власного здоров'я, здоров'я інших людей, як найвищої цінності;

  3. Закріплювати вміння і навички, які підтримують, зміцнюють і зберігають здоров'я, здатності до саморегуляції.

  4. Виховувати у дітей мотивації здорового способу життя та мотиваційні установки на пріоритет здоров'я перед хворобами;

  5. Виховувати у дітей бажання активно брати участь в оздоровленні оточуючих людей, використовуючи набуті теоретичні знання та елементи практичних навичок.

  Слайд 7 Принципи валеологічної освіти

  Реалізація цих завдань грунтується на валеологическом принципі: «гармонізація особистості у взаємозв'язку з навколишнім світом (космосом, природою, соціумом) - це і є основа індивідуального здоров'я».

  принцип загальності

  Принцип цілісного підходу до здоров'я дитини

  Принцип діяльнісного підходу

  Принцип гуманізму і альтруїзму (батькам, дітям).

  слайд 8

  Принцип «Не нашкодь!» Визначає, що в навчанні дітей можна використовувати тільки ті способи, методи, технології і засоби, які:

  прості,

  доступні,

  безпечні,

  ефективні,

  експертіруемих,

  слайд 9

  Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних вчених давно встановлено, що здоров'я людини лише на 7-8% залежить від успіхів охорони здоров'я і на 50% від способу життя. На тлі екологічної та соціальної напруженості в країні, на тлі небувалого зростання хвороб, щоб бути здоровим, потрібно оволодіти мистецтвом його збереження і зміцнення.

  Алгоритм формування потреби здорового способу життя для дитини такий: від задоволення - до звички, від звички - до потреби.

  Для формування потреби в здоровому способі життя необхідно:

  • розвивати у дітей дошкільного віку навички особистої гігієни та навички надання першої допомоги;

  формувати у дошкільнят елементарні уявлення:

  про корисність, доцільності фізичної активності й особистої гігієни (при проведенні занять звертати увагу дітей на значення конкретного вправи для розвитку певної групи м'язів; при виконанні гігієнічної процедури розповідати дошкільнятам про її вплив на стан шкіри, зубів і т. д.);

  про способи заощадження психічного здоров'я (позитивний емоційний настрій, розвиток вміння контактувати з іншими людьми, вміння розслаблятися і ін.);

  • підтримувати виникнення у дітей в процесі фізичної активності позитивних емоцій, почуття "м'язової радості";

  залучати батьків до формування у дитини цінностей здорового способу життя.

  Слайд 10 Види занять

  Формування культури ЗСЖ проходить протягом всього часу перебування дитини в ДНЗ:

  • Всі компоненти фізкультурно оздоровчої роботи (еколого валеологические походи, дні здоров'я, динамічні хвилинки)

  • Режимні моменти: ранкова гімнастика, прогулянка, режим харчування, післяобідній сон.

  • Навчально-виховний процес: заняття з розділу «Здоров'я дитини» (гімнастика, пізнавальна частина, релаксація, навчально-виховні заняття (хвилинки здоров'я, физминутки, хвилинки психологічного розвантаження, фізкультурні заняття, музичні заняття (физминутки, підвищення психоемоційної стійкості, логопедичні заняття ( физминутки, словникова робота, малювання (физминутки, підвищення психоемоційної стійкості).

  Слайд 11 Форми організацій занять з дітьми

  Заняття валеологічного характеру повинні бути систематичними і комплексними, викликати у дитини позитивні емоційні реакції, по можливості містити елементи дидактичної гри і рухові вправи. Крім того, матеріали подібних занять повинні знаходити відображення в предметно - розвиваючого середовища групи.

  розвиваючі дидактичні ігри та ін.

  Таким чином, здійснюється комплексний підхід у формуванні культури ЗСЖ у вихованців ДНЗ.

  Значне місце необхідно приділяти підвищенню психоемоційної стійкості: елементи релаксації під музику і звуки природи, гімнастика для очей, дихальна гімнастика, навчання розумінню свого емоційного стану.

  Слайд 12 Словесні методи

  Слайд 13 Наочні методи. Велика увага я приділяю виготовлення і накопичення наочно-дидактичного матеріалу.

  Слайд 14, 15 Практичні методи

  Так як дітям дошкільного віку властиво наочно - дієве мислення, тому пізнання будь-якого об'єкта чи явища природи починається з його неодноразового спостереження з підключенням різних аналізаторів (помацати, понюхати, послухати і т. Д.). І саме в пошуково-дослідницької діяльності ми з хлопцями та реалізуємо прихований потенціал можливостей людини:

  • навчитися сприймати навколишній світ цілісно, ​​включаючи всі сенсорні канали;

  • збільшити обсяг пам'яті (доведено, ніж більш комплексно сприймається об'єкт, тим більш чіткий «слід» він залишає в пам'яті.

  Слайд 16 Форми роботи з батьками:

  Успішне формування уявлень про ЗСЖ у дошкільнят багато в чому залежить від цілеспрямованої систематичної воспитательно- освітньої роботи в ДНЗ та в родині, створення умов для здійснення педагогічного процесу, узгодженого взаємодії в тріаді дитина - педагог - батько, ініціатором і координатором якого повинен виступати педагог.

  На сьогоднішній день існують певні труднощі у вирішенні проблеми формування здорового способу життя у дітей:

  • Не завжди враховуються вікові особливості дошкільників, дітям пропонується досить складна інформація щодо структури та функцій мозку, нирок, печінки, серця і т. Д.;

  Формування здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу часто обмежується окремими заходами, які проводяться де більшого епізодично і безсистемно;

  • При проведенні з дошкільнятами занять по валеології переважає репродуктивний метод;

  • Відсутність наочного матеріалу і недостатнє використання ІКТ;

  • Проблема формування здорового способу життя дошкільників недостатньо висвітлена в психолого-педагогічній літературі;

  • У рішенні задач формування здорового способу життя часто не використовується принцип інтеграції освітніх областей;

  Слайд 17 Форми роботи з батьками:

  Головне не просто вчити, а доводити дітям необхідність захисту свого організму, формувати в свідомості дітей відповідальність за своє здоров'я.Паралельно необхідно вести роботу з батьками, щоб вони стали активними учасниками валеологічного процесу.

  Слайд 18 Куточок здоров'я

  Розвиваючий характер навчання заснований на дитячої активності в пошуково-дослідницької діяльності, вирішенні проблемних ситуацій.

  Проводити досліди, спрямовані на вивчення процесів функціонування організму людини і вплив на нього навколишнього середовища.

  Наприклад: проводячи досліди з циклу «Повітря-невидимка» ми досліджуємо процеси дихання людини; досліди з циклу «Чарівниця-вода» досліджуємо процеси фільтрації води, потреби людини у воді; цикл «Звук» - органи слуху;

  2 практична частина (домашнє завдання)

  Складання конспекту заняття з валеології для кожної вікової групи. Використання презентацій, відеоматеріалів для роботи з дітьми по темі. Короткий переказ по заняттю.

  Мета - активізація використання ІКТ в роботі з дітьми з формування уявлень про здоровий спосіб життя.

  Прикріплені файли:

  valeologicheskoe-obrazovanie_747vf.ppt | 6286,5 КБ | Завантажено: 211


  Скачати 12.68 Kb.


  Семінар-практикум «Формування звички до здорового способу життя у дітей дошкільного віку за допомогою валеології»

  Скачати 12.68 Kb.