Скачати 10.44 Kb.

Семінар-практикум для вихователів «Рухливі ігри» в розвитку дітей дошкільного віку
Дата конвертації30.07.2019
Розмір10.44 Kb.
ТипДитячі ігри

Скачати 10.44 Kb.

галина Головінова
Семінар-практикум для вихователів «Рухливі ігри» в розвитку дітей дошкільного віку

Гра була супутником людини з незапам'ятних часів. Прогресивні російські вчені - педагоги, гігієністи (П. Ф. Лесгафт, А. П. Усова та багато інших) розкрили роль гри як діяльності, що сприяє якісним змінам в фізичному і психічному розвитку дитини, яка надає різнобічну вплив на формування його особистості.

Цікаві дослідження з питання походження гри проведені Н. Фхілітісом. Він вважав, що гра - це відпочинок від серйозної роботи для відновлення сил. За цією теорією, ігри існують для того, щоб дитина відпочивала в звичних, радісних, легких, що не вимагають великої витрати сил, вправах, що дозволяють відновити сили для трудового порядку, необхідні для підтримки життя. Засновник російської системи фізичного виховання. Ф. Лесгафт відводив грі велике місце. Визначаючи гру як вправу, за допомогою якого дитина готується до життя.

«Рухлива гра - це свідома, активна діяльність дитини, що характеризується точним і своєчасним виконанням завдань, пов'язаних з обов'язковими для всіх граючих правилами».

За визначенням П. Ф. Лесгафта, рухлива гра є вправою, за допомогою якого дитина готується до життя. Цікавий зміст, емоційна насиченість гри спонукають дитину до певних розумових і фізичних зусиль. Специфіка рухомий гри полягає в блискавичної, миттєвої реакції дитини на сигнал «Лови!», «Біжи!», «Стій!» І ін.

На думку М. Н. Жукова, «рухома гра - відносно самостійна діяльність дітей, яка задовольняє потребу у відпочинку, розвазі, пізнанні, в розвитку духовних і фізичних сил».

А В. Л. Страковская вважає, що «рухлива гра - це засіб поповнення дитиною знань і уявлень про навколишній світ, розвитку мислення, цінних морально-вольових якостей».

У формуванні різнобічно розвиненої особистості дитини рухливим іграм відводиться найважливіше місце. Вони розглядаються як основний засіб і метод фізичного виховання. Будучи важливим засобом фізичного виховання, рухлива гра одночасно надає оздоровчий вплив на організм дитини. Гра є незамінним засобом вдосконалення рухів; розвиваючи їх, сприяє формуванню швидкості, витривалості, координації рухів. Велика кількість рухів активізує дихання, кровообіг і обмінні процеси. Це в свою чергу робить благотворний вплив на психічну діяльність.

Велика роль рухомий гри і в розумовому вихованні дитини: діти вчаться діяти відповідно до правил, опановувати просторової термінологією, усвідомлено діяти в зміненій ігрової ситуації і пізнавати навколишній світ. В процесі гри активізуються пам'ять, уявлення, розвиваються мислення, уява. Діти засвоюють сенс гри, запам'ятовують правила, вчаться діяти відповідно до обраної роллю, творчо застосовують наявні рухові навички, вчаться аналізувати свої дії і дії товаришів. Рухливі ігри нерідко супроводжуються піснями, віршами, лічилки, ігровими зачинами. Такі ігри поповнюють словниковий запас, збагачують мова дітей.

Велике значення мають рухливі ігри і для морального виховання. Діти вчаться діяти в колективі, підкорятися загальним вимогам. Спільні дії в іграх зближують дітей, доставляють їм радість від подолання труднощів і досягнення успіху. Правила гри діти сприймають як закон, і свідоме виконання їх формує волю, розвиває самовладання, витримку, вміння контролювати свої вчинки, свою поведінку. У грі формується чесність, дисциплінованість, справедливість. Рухлива гра вчить щирості, товариству.

У рухливих іграх вдосконалюється естетичне сприйняття світу. Діти пізнають красу рухів, їх образність, у них розвивається почуття ритму. Вони опановують поетичної образною мовою.

Рухлива гра готує дитину до праці: діти виготовляють ігрові атрибути, мають у своєму розпорядженні і прибирають їх в певній послідовності, вдосконалюють свої рухові навички, необхідні для майбутньої трудової діяльності.

Класифікація рухливих ігор

Рухливі ігри ділять на елементарні і складні. Елементарні в свою чергу ділять на сюжетні і безсюжетні, ігри-забави, атракціони.

Сюжетні ігри мають готовий сюжет і твердо зафіксовані правила. Сюжет відображає явища навколишнього життя (трудові дії людей, рух транспорту, руху і повадки тварин, птахів і т. Д., Ігрові дії пов'язані з розвитком сюжету і з роллю, яку виконує дитина. Правила обумовлюють початок і припинення руху, визначають поведінку і взаємини грають, уточнюють хід гри. Підпорядкування правилам обов'язково для всіх.

Сюжетні рухливі ігри переважно колективні (невеликими групами і всією групою). Ігри цього виду використовуються у всіх вікових групах, але особливо вони популярні в молодшому дошкільному віці.

Безсюжетні рухливі ігри «ловишка», «Перебіжки» не мають сюжету, образів, але схожі з сюжетними наявністю правил, ролей, взаємозумовленістю ігрових дій всіх учасників. Ці ігри пов'язані з виконанням конкретного рухового завдання і вимагають від дітей великий самостійності, швидкості, спритності, орієнтування в просторі.

У дошкільному віці використовуються рухливі ігри з елементами змагання (індивідуального і групового, наприклад: «Чиє ланка швидше збереться», «Хто перший через обруч до прапорця» і ін. Елементи змагання спонукають до більшої активності у виконанні рухових завдань. У деяких іграх ( « переміни предмет »,« Хто швидше до прапорця ») кожна дитина грає сам за себе і намагається виконати завдання якомога краще. Якщо ці ігри проводяться з поділом на команди (ігри-естафети, то дитина прагне виконати завдання, щоб поліпшити результат команди.

До безсюжетні відносяться також ігри з використанням предметів (кеглі, кольцеброси, «Школа м'яча» і ін.). Рухові завдання в цих іграх вимагають певних умов, тому вони проводяться з невеликими групами дітей (двоє, троє і т. Д.). Правила в таких іграх спрямовані на порядок розстановки предметів, користування ними, черговість дій гравців. У цих іграх спостерігаються елементи змагання з метою досягнення кращих результатів.

В іграх-забавах, атракціонах рухові завдання виконуються в незвичайних умовах і часто включають елемент змагання, при цьому кілька дітей виконують рухові завдання (біг в мішках і ін., Інші діти є глядачами. Ігри-забави, атракціони доставляють глядачам багато радості.

До складних ігор відносяться спортивні ігри (городки, бадмінтон, настільний теніс, баскетбол, волейбол, футбол, хокей). У дошкільному віці використовуються елементи цих ігор і діти грають за спрощеними правилами.

Рухливі ігри розрізняються і по їх руховому змісту:

- ігри з бігом, стрибками, метанням і ін.

За ступенем фізичного навантаження, яку отримує кожен грає, розрізняють ігри великої, середньої і малої рухливості.

До ігор великої рухливості належать ті, в яких одночасно бере участь вся група дітей і побудовані вони в основному на таких рухах, як біг і стрибки.

Іграми середньої рухливості називають такі, в яких теж активно бере участь вся група, але характер рухів грають відносно спокійний (ходьба, передача предметів) або рух виконується підгрупами.

В іграх малої рухливості руху виконуються в повільному темпі, до того ж інтенсивність їх незначна.

Зміст рухомий гри

Ігри підбираються з урахуванням вікових особливостей дітей, їх можливостей виконувати ті чи інші рухи, дотримуватися ігрові правила.

Зміст рухомий гри складають її сюжет (тема, ідея, правила і рухові дії. Зміст виходить з досвіду людини, що передається від покоління до покоління.

Сюжет гри визначає мету дій граючих, характер розвитку ігрового конфлікту. Запозичується з навколишньої дійсності і образно відображає її дії (наприклад, мисливські, трудові, військові, побутові) або створюється спеціально, виходячи із завдань фізичного виховання, у вигляді схеми протиборства при різних взаємодіях грають. Сюжет гри не тільки оживляє цілісні дії граючих, а й надає окремим прийомам техніки і елементів тактики цілеспрямованість, робить гру захоплюючою.

Правила - обов'язкові вимоги для учасників гри. Вони обумовлюють розташування і переміщення гравців, уточнюють характер поведінки, права і обов'язки грають, визначають способи ведення гри, прийоми і умови врахування її результатів. При цьому не виключаються прояв творчої активності, а також ініціатива грають в рамках правил гри.

Рухові дії в рухливих іграх дуже різноманітні. Вони можуть бути, наприклад, наслідувальними, образно-творчими, ритмічними; виконуватися у вигляді рухових завдань, що вимагають прояви спритності, швидкості, сили та інших фізичних якостей. Всі рухові дії можуть виконуватися в самих різних комбінаціях і поєднаннях.

Рухлива гра - природний супутник життя дитини, джерело радісних емоцій, що володіє великою силою. Рухливі ігри є традиційним засобом педагогіки. Таким чином, рухлива гра - незамінний засіб поповнення дитиною знань і уявлень про навколишній світ, розвитку мислення, цінних морально-вольових і фізичних якостей.Скачати 10.44 Kb.


Семінар-практикум для вихователів «Рухливі ігри» в розвитку дітей дошкільного віку

Скачати 10.44 Kb.