Скачати 26,42 Kb.

Семінар-практикум для педагогів «Соціо-ігрові технології в логопедії»
Дата конвертації16.06.2017
Розмір26,42 Kb.
ТипДитячі ігри

Скачати 26,42 Kb.

Катерина Озерова
Семінар-практикум для педагогів «Соціо-ігрові технології в логопедії»

Соціо-ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГІЯ

Мета роботи: Навчання застосуванню соціо-ігрової технології в рамках навчально-виховного процесу в ДНЗ.

завдання:

1. Підвищити рівень професійної компетентності педагогів, їх мотивацію на системне використання в практиці соціо-ігрової технології.

2. Створити умови для здобуття більшістю педагогів свого власного професійного стилю, який дозволив би вихованцям реалізувати позицію суб'єкта в різних видах діяльності.

Програма семінару-практикуму:

1. "Соціо -Ігровий стиль роботи з дітьми як ефективна педагогічна технологія".

2. Практикум: заняття з дітьми 6-7 років «Порятунок Планети Роботоландія»

хід практикуму

Гра для соціо -Ігровий залучення до справи "За алфавітом".

(Пропоную всім учасникам семінару встати в коло. Кожен стоїть в колі називає слово або словосполучення вітання-напуття всім присутнім в залі. Кожне слово-фраза починаються з подальшою літери алфавіту.)

- Сучасні діти не можуть похвалитися богатирським здоров'ям. Наші діти - це люди нового покоління, сучасники інформаційного суспільства. Сучасні діти люблять грати, але грають в телефонах, в гаджетах. І майже не вміють грати в колективні ігри та взаємодіяти. І спілкуються, в основному, з комп'ютером і телевізором.

Відповідно до федеральних державних освітніх стандартів до основної загальноосвітньою програмою дошкільної освіти побудова освітнього процесу має будуватися на адекватних віку формах роботи з дітьми. Основною формою роботи з дітьми дошкільного віку і провідним видом діяльності для них є гра.

Сприяють цьому розвиваючі педагогічні технології, в тому числі соціоігровая, яка розвиває дитину в ігровому спілкуванні з однолітками, маючи на увазі свободу дій, свободу вибору, свободу думок дитини. Соціоігровая технологія орієнтує педагога на пошук способів такого спілкування з дітьми, при якому примус поступається місцем захопленості. «Треба не вчити, а налагоджувати ситуацію, коли їх учасникам хочеться довіряти одне одному, і свого власного досвіду, в результаті чого відбувається ефект добровільного навчання, тренування і навчання» (В. М. Букатов).

Крім того, ФГОС дошкільної освіти формулює вимоги до змісту і умов реалізації освітньої галузі «Соціально-комунікативної розвиток»

Зміст направлено на:

• присвоєння норм і цінностей, прийнятих у суспільстві, включаючи моральні та етичні цінності;

• розвиток спілкування і взаємодії дитини з дорослими і однолітками;

• становлення самостійності, цілеспрямованості і саморегуляції власних дій;

• розвиток соціального і емоційного інтелекту, емоційної чуйності, співпереживання;

• формування готовності до спільної діяльності з однолітками

• формування шанобливого ставлення і почуття приналежності до своєї сім'ї, і до товариства дітей і дорослих в Організації;

• формування позитивних установок до різних видів праці

і творчості;

формування основ безпеки в побуті, соціумі, природі

Соціально-комунікативної компетентність - це готовність суб'єкта отримувати в діалозі необхідну інформацію, представляти і відстоювати свою точку зору на основі визнання різноманітності позицій і шанобливого ставлення до цінностей інших людей, співвідносити свої устремління з інтересами інших людей, продуктивно взаємодіяти з членами групи, вирішальною загальну задачу

Розвиток соціально-комунікативної компетентності дошкільнят -

важлива соціальна і психолого-педагогічна проблема

Взаємодія та спілкування з дорослими і однолітками є найважливішим фактором, багато в чому визначає розвиток дитини як людини суспільної. Ця взаємодія є вихідним моментом формування соціальних зв'язків і визначається як спосіб здійснення соціальних відносин в системі.

Формування цієї здатності - важлива умова нормального психологічного розвитку дитини, а також підготовки його до успішного навчання в школі і до подальшого життя

Основна ідея соціоігровой технології - організація власної діяльності дітей, якій дитина хоче займатися і в якій він: робить, слухає, дивиться і каже.

Засновники соціоігровой технології Е. Е. Шулешко, А. П. Єршова, В. М. Букатов вивели таких законів спілкування:

- Чи не принижуйте дитини, не ображайте його;

- Чи не бурчати, не нити, що не бурчати;

- вмійте знайти помилку і майте сміливість визнати її;

- будьте взаємно ввічливі, терпимими і стриманими;

- ставитеся до невдачі як до чергового досвіду в пізнанні;

- підтримай, допоможи піднятися і перемогти;

- задуваючи чужу свічку, ми не робимо свою яскравіше;

- не здіймай себе над іншими, принесеш ближнього;

- діти фантазери: не вірте їм на слово, але не залишайте без уваги їхню проблему.

Дотримуючись цих порад:

• НСД організуємо як гру-життя між микрогруппам дітей (малими соціумами - звідси і термін "соціо-ігрова") і одночасно в кожній з них;

соціо-ігрову технологію системно використовуємо як в спеціально-організованої діяльності, так і при організації вільної діяльності дітей. Це дає можливість об'єднати дітей спільною справою або спільним обговоренням індивідуальної роботи і перетворенням її в колективну.

В рамках даної технології ставимо перед собою такі завдання:

• допомогти дітям навчитися ефективно спілкуватися;

• зробити освітній процес більш захоплюючим для дітей;

• сприяти розвитку у них активної позиції, самостійності, творчості;

• виховати в дошкільників бажання пізнавати нове.

Застосування соціо-ігрової технології сприяє:

- реалізації потреби дітей в русі;

- збереженню їх психічного здоров'я;

- формування комунікативних навичок у дошкільників.

Соціо -Ігровий практика базується на трьох китах.

1. Руху!

2. Присутність зміни, різноманітності, варіативності.

3. Наявність малих груп.

В рамках застосування соціоігровой технології автори рекомендують використовувати різні методи активізації розумової діяльності:

Питання: Давайте конкретизуємо. Які методи Ви можете назвати?

1. Методи, що підвищують пізнавальну активність:

- елементарний аналіз - необхідна відправна точка для більш складного причинного аналізу, що дозволяє розглянути причинні зв'язку;

- порівняння за подібністю або контрасту: угруповання, класифікація предметів, явищ поєднання словесного пояснення, практичної реалізації та ігровий мотивації.

Групі рівних пропонується цікава справа, при вирішенні якого, щоб не було тих, у кого не вийшло і тих, хто вже давно все зробив. Кожна дитина буде відчувати себе тут вмілим, знаючим, здатним. Діти тут або вже можуть бути пов'язані спільними іграми, знаннями, загальним досвідом життя і таємницями, або ці зв'язки самостійно швидко встановлюються. Все це є дуже плідним ґрунтом для того, щоб знання можна було передавати один одному, допомагати приятелеві і підтримувати його, з'являється бажання діяти разом, а не окремо

2. Методи, що викликають емоційну активність.

Використання ігрових прийомів на уявну ситуацію:

- сюрпризні моменти, елементи новизни, які налаштовують дитину на пізнання, загострюють бажання розгадати секрет, відгадати загадку;

- придумування казок;

- ігри - драматизації;

- гумор і жарти.

Сильний вплив на почуття дітей надає поєднання різноманітних засобів на одному занятті.

3. Методи, що сприяють взаємозв'язку різних видів діяльності і областей.

- бесіда;

- створення предметного середовища - цей метод допомагає вдосконалювати мовні навички, накопичувати чуттєвий досвід, вирішувати пізнавальні завдання.

4. Методи корекції і уточнення дитячих уявлень:

- повторення;

- спостереження;

- експериментування;

- досвід.

Перечитавши книгу Е. Е. Шулешко, А. П. Єршової, В. М. Булатова "Соціо-ігрові підходи до педагогіки". Я визначила для себе особливості соціо-ігрового підходу, що застосовуються в корекційній роботі:

• Особлива психологічна атмосфера: практичний шлях корекції і розвиток дітей з порушеннями мови лежить в вираженні особистості в образі самостійно обраного дійової особи.

• Особлива позиція логопеда при піднесенні корекційно-розвивальних завдань. Якби логопед давав завдання дітям не як легке, а саме як важке, то труднощі лякала б дітей, у яких навик виконання завдання слабо сформований. Коли труднощі відкривається дітьми самостійно, то у них виникає цінне бажання впоратися з нею. Цим пояснюється той азарт, з яким діти виконують завдання і вправи. Завдання логопеда - стежити за якістю виконання завдань, не допускати перевтоми, вчасно пропонувати дітям інший вид діяльності.

• Особливі "живі" заняття: заняття, на яких учасники мають можливість "проживати" і інтелектуально, емоційно реагувати на події, що відбуваються.

Основні правила і умови:

1 правило: використовується робота малими групами або як їх ще називають «групи ровесників»

Оптимальним, для продуктивного спілкування і розвитку є об'єднання малими групами в пари і трійки, або по 5-6 дітей. Сам процес поділу на групи являє собою цікаву, захоплюючу гру і сприяє виникненню дружніх відносин між дітьми, вмінню домовитися. Можна поділитися:

- за кольором волосся, очей, одягу;

- щоб в імені хоча б одна буква була однаковою;

- хто на якому поверсі живе;

- хто сьогодні в дитячий сад приїхав на машині, а хто прийшов пішки і т. Д.

2 правило: «зміна лідерства». Зрозуміло, що робота в малих групах передбачає колективну діяльність, а думка всієї групи висловлює одна людина, лідер. Причому лідера діти вибирають самі і він повинен постійно змінюватися.

3 правило: навчання поєднується з руховою активністю і зміною мізансцен (обстановки, що сприяє зняттю емоційної напруги. Діти не тільки сидять на занятті, а й постають, ходять, плескають у долоні, грають з м'ячем. Можуть спілкуватися в різних куточках групи: в центрі , за столами, на підлозі, в улюбленому куточку, в приймальні і т. д.

4 правило: зміна темпу і ритму. Проведення занять різного роду повинно підкреслювати ритмічність роботи дітей, їх злагодженість під час занять. Це повинно стати діловим фоном для всіх хлопців. Змінювати темп і ритм допомагає обмеження в часі, н-р з допомогою піщаних і звичайних годин. У дітей виникає розуміння, що кожне завдання має свій початок і кінець, і вимагає певної зосередженості. Можна використовувати різні за темпом різні музичні композиції.

5 правило - соціоігровая методика передбачає інтеграцію всіх видів діяльності, що в сучасних дошкільних установах є найцінніше.Це дає позитивний результат в області комунікації, емоційно-вольової сфери, більш інтенсивно розвиває інтелектуальні здібності дітей у порівнянні з традиційним навчанням, сприяє мовному, пізнавальному, художньо-естетичному, соціальному, фізичному розвитку. Навчання відбувається в ігровій формі.

6 правило: у своїй роботі потрібно орієнтуватися на принцип поліфонії: «За 133 зайцями поженешся, дивись і наловиш з десяток».

Класифікація ігор соціоігровой спрямованості, запропонована Е. Е. Шулешко, А. П. Єршової і ВМ. Букатовим

1. Ігри для робочого настрою. Головне завдання ігор пробудити інтерес дітей один до одного, поставити учасників гри в якісь залежності один від одного, що забезпечують загальне підвищення мобілізації уваги і тіла.

2. Ігри-розминки (розрядки). Принцип загальної доступності, елемент змагання смішного, несерйозного виграшу; дадуть дітям можливість розім'ятися.

3. Ігри соціо -Ігровий залучення до справи. Можуть використовуватися в процесі засвоєння або закріплення навчального матеріалу; якщо діти навчаються щось розрізняти, запам'ятовувати, систематизувати і т. п., то вони навчаться цьому в процесі виконання ігрових завдань.

4. Ігри творчого самоствердження. При їх виконанні враховується художньо-виконавський результат дії.

5. Ігри вільні (на волі). Ігри, виконання яких вимагає простору і свободи пересування, т. Е. Їх не завжди можна виконувати в кімнаті. Гра виникає з особливого, незвичайного поєднання різнохарактерних зусиль. Ми з'єднуємо справу для голови зі справою для ніг, справа для очей зі справою для вух і справою для мови (слухати, чути і прислухатися до мову співрозмовника, і тоді справи стають грою

Т. О., застосування соціо-ігрової технології сприяє реалізації потреби дітей в русі, збереженню їх психічного здоров'я, а також формуванню комунікативних навичок у дошкільників

Соціо -Ігровий завдання-вправи для дітей з порушеннями мови

Ігри-завдання для робочого настрою

Назва Правила проведення

"Що змінилося?" Логопед пропонує дітям озирнутися навколо і визначити, що стало

по-іншому (старе, нове, гірше, краще і т. п.) Варіанти: про що можна сказати, що це дивовижне, радісне, схоже, яскраве, рідке, тверде, ін.; над, під, нижче, вище, поруч, між і т. п.

"Що чутно?"

(за вікном, за дверима і т. п.) Логопед пропонує дітям послухати звуки, що доносяться ззовні. Все почуте діти перераховують, доповнюючи один одного. Звуки не повинні бути вигаданими. Варіанти: логопед пропонує пояснити зв'язок звуків або скласти розповідь (єдина сюжетна картинка) по почутим звукам.

"Шуми" Діти вибирають виконавця шуму, який ховається за ширму. Слухачі визначають: Що? Де? Коли? Варіант: виконавці (2 і більше дітей) відтворюють картинку з ряду послідовних шумових звуків.

"Сядь за знаком" Діти стоять у колі. Логопед (дитина) з'єднує долоні і діти сідають, відкриває долоні - встають. Варіант: ведучий змінює теми гри (повільно-швидко; швидко-повільно); відволікає гравців розмовами)

"Дізнайся по голосу" Діти стоять у колі, водить зав'язують очі. Один з гравців по сигналу логопеда (дитини) вимовляє слово (фразу). Ведучий дізнається гравця по голосу. Варіант: "Жмурки" - на дотик дізнатися одного з гравців.

"Встань на пальцях"

(гра з пендагогамі) Логопед (дитина) стає спиною до дітей, показує на пальцях число і повільно рахує до 5, після слова "замри" має залишитися стільки дітей, скільки було пальців показано.

"Руки ноги"

(гра з педагогами) Гравці сидять (на стільцях, на килимі). Логопед (дитина) плескає 1 раз - команда рукам (підняти, опустити, на пояс, за голову і т. П., Плескає 2 рази - команда ногам (встати, сісти, схрестити і т. П.). Послідовність рухів (ударів, темп можуть змінюватися.

"Давайте порахуємося" Логопед пропонує всім разом знайти варіанти вимови лічилок: за словами, по складах, пошепки, швидко, повільно, з різною інтонацією ,,., Розраховує одна дитина, розраховують двоє (вимовляють разом або один вимовляє, інший - показує, один говорить і показує (інші плескають у долоні, вимовляють слова по черзі (з закритими очима, розраховуються, відвернувшись з кола і ін. варіанти.

«Знайти друга» Використовується для поділу на мікрогрупи; потрібно об'єднатися в групи за певним принципом: по місяцю народження, за кольором волосся мул очей, за гороскопом і т. д.

«Вибір ведучого» Варіанти жеребкувань: на кулачках (представники команд затискають кулаком по черзі частина гімнастичної палиці один за іншим, чий верх, той перший вступає в гру); всілякі лічилки; витягування жереба (учасники по черзі витягають з шапки записки із зазначенням номера вступу в гру).

«Розподіл на компанії»

1. За лічилки. На перших порах, щоб уникнути сварок і непорозумінь пропонується використовувати будь-які лічилки. Педагог за допомогою відповідної лічилки сам формує склад тимчасових компаній.

2. Розрізні картинки. Беруться чотири-п'ять поштових листівок (картинок) (однакових або різних; краще - великого формату). Кожна з них розрізається на шість (чотири, п'ять) частин. Всі частини перемішуються. На столах необхідно покласти цілу картинку. Кожен з вихованців витягує за фрагментом і шукає свою команду, об'єднуючись з тими, кому дісталися фрагменти, необхідні для складання цілої картинки.

3. За картками. Беруться 4-6 картинок з певних казок (сюжетних картинок, стан природи, іграшки і т. Д.) В руках у педагога піднос з картинками. На столах необхідно покласти цілу картинку. Кожен з вихованців витягує одну і шукає свою команду, об'єднуючись з тими, кому дісталися інші необхідні для складання єдиної картини (сюжету і т. Д.) Завдяки подібній формі об'єднання присутніх в мікро-групи (ігрові команди, саме об'єднання учні сприймають як абсолютно самостійний .

Завдання для творчого самоствердження

"Тварини" Логопед пропонує граючим вибрати, в яких тварин вони "перетворяться" (диких, домашніх). Діти послідовно здійснюють певні дії, характерні для обраної тварини. "Глядачі" відгадують, що було задумано. Варіант: грають вибирають тварин і місце проживання.

"Що на що схоже" Логопед пропонує знайти схожість одного предмета з іншим (ножиці схожі на окуляри, велосипед) Варіант: назвати або обіграти, показати жестами.

"Перетворення предмета" Логопед пропонує за допомогою дії-руху перетворити один предмет в інший (ручку - в указку, носовичок - в фартух, пелюшку, скатертину і т. П.)

"Обіграй перетворення" Логопед передає по колу предмет, називаючи його певним ім'ям, що грають діють з ним так, як якщо б це було те, що назвав ведучий (предмет М'ЯЧ, провідний називає його "яблуко", що грають "їдять", "нюхають" )

"Перетворення кімнати" Логопед пропонує за допомогою зображення дій перетворити кімнату в інше місце (в парк, ліс, цирк, театр і т. П.). Варіант: зберегти єдиний задум для всіх граючих ( "ліс", де кожен вибирає для себе роль (шумове оформлення, елементи декорації, актори)

"Пори року" Граючої пропонується придумати і зобразити дії, що відбуваються в різні пори року. Глядачі відгадують "коли", "що" (взимку катаються на лижах, влітку пливуть на човні)

"Змалюй професію" Гравці зображують дії, характерні певної професії (шофер сідає, береться за кермо, включає двигун, їде по дорозі). Діти називають професію. Варіанти: діти називають ряд дій, показаних задумщіком, групою дітей; намалювати предмети, дізнатися в показі (лікар - градусник, таблетки, шофер - автомобіль, кермо)

"Чарівна мотузочок" Гравці парами (трійками) викладають на підлозі задуманий предмет, використовуючи мотузку (1,5 - 2 м, дізнаються, висловлюють варіанти подібності з іншими предметами.

«Вгадай-ка» Ведучий задумує предмет, розділились на команди діти задають ведучому питання, а він на ці запитання відповідає тільки «так» або «ні». Після серії питань кожна команда отримує 30 секунд для обдумування і спільного обговорення.

Одне і те ж по-різному групка дітей пропонується показати, хто як, наприклад, літає. Звучить: покажіть, як літає метелик, - діти показують. Потім вони показують, як літає комар, літак, вертоліт, голуб, ракета і т. Д. Всі вони літають, але по-різному і цю різницю діти із задоволенням починають вловлювати. Виконання багатьох дій може відбуватися по-різному. Бігти може і спортсмен, і ведмідь, і мишка, і мураха, і хмарка, і навіть річка. І сидять всі по-різному: зайчик не так як курочка, собачка не так як метелик і т. Д. І навіть людина сидить біля телевізора не так як за шахівницею, за кермом не так як за чашкою чаю, на футболі не так як на концерті і т. д.

«Пишу по повітрю» Обраний провідний пише по повітрю цифри, букви, геометричні фігури, а команди відгадують, що було намальовано. Писати по повітрю можна не тільки пензлем руки, а плечем, головою, ногою, коліном і т. П.

Актори Діти, розбиті на мікро-групи спільно обіграють задану скоромовку (етюд, загадку) за допомогою міміки і жестів. Інші компанії намагаються вгадати, що їм показали.

«Чарівна паличка» ( «Знавці») (будь-яка іграшка, будь-який предмет)

(гра з педагогами) Діти стоять у колі, «Чарівна паличка» передається зліва - направо, з рук в руки, дивлячись один одному в очі і при цьому супроводжується промовою по якомусь заздалегідь заданому замовлення-правилом.

* На що схожий предмет

* Яка буває (зима, весна, природа ,,

* Ласкаві слова * домашня адреса

* Ім'я, по батькові мами (тата, своє)

* І т. Д. - при передачі «чарівної палички» можна домовитися про обов'язкову умову: дивитися один одному в очі; при необхідності називати ім'я стоїть поряд дитини

Ігрові розминки

"Дзеркало" Гравці стоять парами обличчям один до одного. Один з партнерів - "дзеркало", інший - стоїть перед ним. "Дзеркало" має повторювати рухи, склади, слова. Варіанти: логопед (дитина) грає роль стоїть перед дзеркалом, а грають - "осколки дзеркала", його відображають; "Відбивається" вираз обличчя, настрій (похмурий, радісний, ображений) і т. П.

"Роззяви" Гравці йдуть по колу, тримаючись за руки. За сигналом логопеда (дитини) діти зупиняються, роблять 4 бавовни, повертаються, йдуть в іншому напрямку. "Зевака" виходить з гри. Варіанти: ходьба спиною вперед; до бавовни підключається прітопиванія, промовляння складів, слів, ін.

"Тінь" (гра з педагогами) Гравці парами рухаються по кімнаті - одна дитина "тінь", другий - партнер. "Тінь" якомога точніше повторює дії, склади, слова партнера.

"Ехо" Логопед (дитина-ведучий) відбиває ударами нескладний ритмічний малюнок. "Ехо" по сигналу (по погляду або ін.) Повторює ритм ударами (притопуванням, відбиттям по столу долонями і ін.) Варіант: промовляння складів, слів, фраз, читання вголос.Хто говорить (читає) вимовляє - грають "відлунням" повторюють приглушено, але точно так само, як було вимовлено автором.

"Загадки" Грають 4-6 дітей. Логопед (дитина-ведучий) загадує загадку (про предмет, тварину, рослину і т. П., Відгадати без слів зображують відгадку. Варіант: діти загадують загадки один одному, все разом вирішують, якою буде відгадка (за допомогою слів, дій, малюнків )

«Зіпсований телефон» Якнайшвидше передати один одному якесь слово пошепки на вухо один одному так, щоб все, наприклад, в середньому ряду по ланцюжку отримали і передали слово. Всі інші ловлять слово на слух, намагаючись зрозуміти, що це за слово передає ряд. Потім педагог запитує, яке слово передавалося у тих, хто ловив, у останнього гравця і у першого.

Ігри для соціо -Ігровий залучення до справи, під час виконання яких вибудовуються ділові взаємини педагога з дітьми, і дітей один з одним

"Люблю - не люблю"

(гра з педагогами) Діти стоять у колі. Логопед (або ведучий-дитина) передає за годинниковою стрілкою м'яч і каже: "Я не люблю, коли діти сваряться", наступний повинен запропонувати свій варіант "Я не люблю. ". Проти годинникової стрілки гра триває "Я люблю, ..."

«Аукціон» (авторська) Діти сидять за столами і визначаються зі звуком. Потім «викуповують» у логопеда картку за правильну вимову слова, причому вимовляє слово стільки разів, скільки визначить логопед. Потім складають пропозиції з цими словами. Виграє той, хто складе пропозицію, використовуючи якомога більше викуплених слів.

«Японська машинка»

(граємо з педагогами) Пояснення гри найкраще проводити одночасно з тренуванням. Уявіть собі, що всі учасники занять виконують синхронно ряд рухів (як машина): 1) ляскають перед собою в долоні, 2) двома руками плескають по колінах - права по правому, ліва - по лівому, 3) не випрямляючи лікоть, викидають через верх праву руку вправо, бажано клацаючи при цьому пальцями, 4) те ж саме роблять лівою; далі повторюють 1) - знову бавовна перед собою, 2 ... і т. д. Після того як діти починають справлятися з послідовністю рухів і виконують їх ритмічно і синхронно, вводиться мова. (Можна називати наприклад: Ім'я по батькові дитини (мами, тата); домашня адреса, відповідати на будь-яке поставлене питання: яка буває зима (яскрава, сніжна, морозна) і т. Д.) Дана гра тренує а) координацію рухів, б) зв'язок координації з проголошенням слів, в) вміння розподіляти увагу.

Заховані слово Той, кому дісталося відгадувати, виходить з кімнати на час, поки всі інші домовляються, яке слово згадати. Потім ведучий (він може бути не один, а з помічником - дуже часто так і веселіше, і корисніше) повертається і починає одному за іншим задавати будь-які питання (про їстівності, кольорі, розмірі, вазі, способі використання і т. Д.). Той, кого запитали, відповідати повинен коротко і точно. Місце ведучого займає той, на кого слово відгадати.Скачати 26,42 Kb.


Семінар-практикум для педагогів «Соціо-ігрові технології в логопедії»

Скачати 26,42 Kb.