Скачати 10.43 Kb.

Семінар для вихователів «Розвиваюча предметно-просторове середовище як засіб розвитку мовлення дошкільнят»
Дата конвертації04.05.2017
Розмір10.43 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Скачати 10.43 Kb.

Євгенія Башкова
Семінар для вихователів «Розвиваюча предметно-просторове середовище як засіб розвитку мовлення дошкільнят»

Розвиваюча предметно-просторове середовище як засіб розвитку мовлення дошкільнят

Немає такої сторони виховання, що розуміється в цілому,

на яку обстановка не чинила б впливу,

немає можливості, що не може бути надана в прямій залежності

від безпосередньо навколишнього дитини конкретного світу.

Той, кому вдасться створити таку обстановку,

полегшить свою працю надзвичайно.

Серед неї дитина буде жити-розвиватись

власної самодостатньої життям,

його духовне зростання буде відбуватися

з самого себе, від природи.

Е. І. Тихеева

слайд 1

Предметний світ дитинства - це не тільки ігрове середовище, але і середовище розвитку всіх специфічних дитячих видів діяльності (А. В. Запорожець, жодна з яких не може повноцінно розвиватися поза предметної організації. Сучасний дитячий сад - це місце, де дитина отримує досвід широкого емоційно-практичної взаємодії з дорослими і однолітками в найбільш значущих для його розвитку сферах життя. Можливості організації та збагачення такого досвіду розширюються за умови створення в групі дитячого садка предметно-просторі ної розвиваючого середовища. Розвиваюче середовище освітнього закладу є джерелом становлення суб'єктного досвіду дитини. Кожен її компонент сприяє формуванню у дитини досвіду освоєння коштів і способів пізнання і взаємодії з навколишнім світом, досвіду виникнення мотивів нових видів діяльності, досвіду спілкування з дорослими і однолітками.

слайд 2

Створена розвиваюча предметно-просторове середовище будь-якої вікової групи в ДНЗ, враховує психологічні основи конструктивної взаємодії учасників виховно -освітній процесу, дизайн і ергономіку сучасного безпекового середовища дошкільного закладу і психологічні особливості вікової групи, на яку націлена дана середу.

Під, розвиваючої предметно-просторовим середовищем слід розуміти природну комфортабельну обстановку, раціонально організовану в просторі і часі, насичену різноманітними предметами і ігровими матеріалами.

Активність дитини в умовах збагаченої розвиваючого середовища стимулюється свободою вибору діяльності. Дитина грає, виходячи зі своїх інтересів і можливостей, прагнення до самоствердження; займається не з волі дорослого, а за власним бажанням, під впливом привернули його увагу ігрових матеріалів.

Таке середовище сприяє встановленню, утвердженню почуття впевненості в собі, але ж саме воно визначає особливості особистісного розвитку на ступені дошкільного дитинства.

Слайд3

Мова- провідна засіб спілкування супроводжує всі види діяльності

Мовна діяльність немислима без пізнання, без освоєння дитиною навколишнього світу

У порожніх стінах дитина не заговорить - зауважила свого часу Олена Іванівна Тихеева.

слайд 4

Психолого - педагогічні вимоги до створення предметно-просторового розвиваючого середовища.

Насиченість, поліфункціональна, трансформована, доступна, безпечна і варіативна

слайд 5

Насичуючи групове простір, наші педагоги дбають в першу чергу про те, щоб діти в групі могли задовольнити свої важливі життєві потреби в русі, пізнанні, спілкуванні з дорослими і однолітками. Групи дитячого садка оснащені сучасним ігровим і дидактичним обладнанням, яке включає наочний, роздатковий матеріал, що забезпечує більш високий рівень пізнавально-мовного розвитку дітей.

Педагогами накопичений і систематизований різноманітний практичний матеріал для організації мовних ігор та занять: картотеки і посібники для проведення артикуляційних гімнастики, комплекси пальчикових ігор, іграшки та ігрові посібники для розвитку правильного мовного дихання, тематичні альбоми, ігри для збагачення пасивного і активного словника, формування граматично правильного ладу мови, зв'язного мовлення, розвитку фонематичного слуху і дрібної моторики.

слайд 6

- поліфункціональність, що передбачає забезпечення всіх складових виховно -освітній процесу і можливість різноманітного використання різних складових предметно просторової розвиваючого середовища. Даний принцип реалізується в дитячому садку завдяки комплексно-тематичного планування та інтеграції освітніх областей. Предметно- просторова розвиваюче середовище перетворюється відповідно до теми тижня - оформляються куточки, дітям надається ігровий матеріал, який служить розвитку і закріпленню певних пізнавально-мовних здібностей.

Слайд7

Трансформованою предметно-просторового розвиваючого середовища наших груп відбувається в основному за рахунок раціонального розміщення столів, використання мольбертів. Якщо вихователь планує індивідуальну роботу, закріплення навичок організованості, то столи стоять рядами. Якщо планується спільна діяльність, яка вимагає терпіння і наполегливості, меблі розташовують у вигляді півкола, або квадрата. Часто вихователі обходяться і зовсім без столів: під час бесіди, дидактичних ігор, діти сідають прямо на килим. Плануємо використовувати переносні легкі ширми і будиночок-перегородку для поділу простору групи, що в свою чергу підвищить зацікавленість дітей і надасть можливість розвинути комунікативні вміння.

слайд 8

варіативність, яка визначається общеразвивающим видом освітньої установи, в нашому випадку, пріоритетним мовним напрямком в розвитку дошкільників, регіональними особливостями, культурними традиціями. Наш дитячий садок має 5 груп компенсує спрямованості, в кожній з яких працює вчитель-логопед. Відповідно до пріоритетним напрямком діяльності дошкільного закладу, педагоги приділяють велику увагу мовним куточках оформлення приміщень приймальні і групи, залучаючи до цієї діяльності дітей і батьків. Регулярно в приймальні групи оформляються виставки з творчими сімейними роботами вихованців, в яких відбивається тематика нашого регіону. Регіональні особливості також враховуються в оформленні групи, в ігрових та ілюстративних матеріалах, які сприяють розвитку пізнавально-мовних навичок дошкільнят.

слайд 9

Доступність середовища нашого дитячого садка передбачає:

Доступність для вихованців всіх приміщень, де здійснюється освітня діяльність

Вільний доступ до ігор, іграшок, посібників, що забезпечує всі види дитячої активності

Справність і збереження матеріалів і устаткування

слайд 10

Безпека середовища

Відповідність всіх її елементів щодо забезпечення надійності та безпеки

Важливо, що розвиває предметно-просторове середовище має характер відкритої, незамкненою системи, здатної до зміни, коригування та розвитку. Інакше кажучи, середовище не тільки розвиває, але й розвивається. Практика підказує: повністю замінювати предметне середовище в групі складно. Але все-таки при будь-яких обставинах предметний світ, що оточує дитину, необхідно поповнювати і оновлювати, що ми і робимо. Тільки тоді середовище сприяє формуванню пізнавальної, мовної, рухової і творчої активності.

висновок

У сучасній дошкільній педагогіці на перший план висуваються завдання гуманізації процесу виховання і навчання, охорони і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, їх повноцінного розвитку. Розвиток пізнавально-мовних здібностей у дітей це одна з головних завдань дошкільної освіти. Одне з найважливіших пізнавальних процесів людини ця мова. Вирішення цих завдань неможливе без створення сучасної розвиваючої предметно-просторового середовища.

Організація «Розвиваючої предметно просторового середовища» в дитячому саду несе ефективність виховного впливу, спрямованого на формування у дітей активного пізнавального ставлення до навколишнього світу предметів, людей, природи.

Педагоги нашого дитячого садка особливу увагу приділяють предметної середовищі, перш за все її розвиває характеру. Однією з основних завдань вважається збагачення середовища такими елементами, які б стимулювали пізнавальну, мовленнєву, рухову і іншу активність дітей.

слайд 11

Дякуємо за увагу

Список літератури:

1. Анохіна Т. Як організувати сучасну предметно розвиваюче середовище [Текст]: / Т. Анохіна // Дошкільне виховання. - 1999. - №5. - С. 32 - 34.

2. Желєзнова С. В. До питання про організацію розвиваючої предметного середовища в дошкільному закладі / Дошк. образоват. уста. № 122 "Сонечко" м Тольятті [Текст]: / С. В. Желєзнова, Т. А. Фалькова. - Ульяновськ, 2001. - 72 с.

3. Новосьолова С. Розвиваюча предметне середовище [Текст]: Методичні рекомендації з проектування варіативних дизайн - проектів розвиваючої предметного середовища в дитячих садах і навчально-виховних комплексах / С. Новосьолова. - М .: Просвещение, 2001. - 89 с.

4. Родіонова О. Р. Педагогічні умови організації розвиваючої предметного середовища в дошкільному навчальному закладі [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук / О. Р. Родіонова. - М., 2000. - 18 с.

5. Рижова М. А. Розвиваюче середовище дошкільних установ [Текст]: / Н. А. Рижова. - М .: Лінка-Прес, 2004. -174 с.Скачати 10.43 Kb.


Семінар для вихователів «Розвиваюча предметно-просторове середовище як засіб розвитку мовлення дошкільнят»

Скачати 10.43 Kb.