Самоаналіз результатів використання нових освітніх технологій у фізичному вихованні дошкільнят
Дата конвертації12.04.2017
Розмір7,59 Kb.
Типсамоаналіз

Лариса Бородіна
Самоаналіз результатів використання нових освітніх технологій у фізичному вихованні дошкільнят

Майстер клас. Інструктор з фізичної культури Бородіної Л. Н вищу кваліфікаційну категорію

Удосконалення фізичного виховання та здоров'я дітей дошкільного віку набуло особливого значення у зв'язку з модернізацією освіти в нашій країні. Однією з найбільш важливих проблем сучасної дошкільної освіти є перехід на проектування спеціального організованого здоров'язберігаючих освітнього простору дитячого садка, всередині якого при дотриманні оптимальних психофізичних навантажень організується життєдіяльність дітей - дошкільнят, що забезпечує збереження і зміцнення їх здоров'я.

Я, як інструктор з фізичної культури, виконую багато обов'язки: консультування, планування, прогнозування, підготовка звітної документації, проведення НСД, ДВД, організація спортивно - масових, оздоровчих заходів, охорона життя і здоров'я дітей, загартовування, робота з батьками. Погіршення стану здоров'я дошкільнят, різний рівень фізичної підготовленості змушує мене регулярно коригувати зміст фізкультурних занять, переглядати плани з урахуванням результатів діагностики фізичного стану вихованців.

Підвищення професійної кваліфікації інструкторів з фізичної культури є найважливішим засобом розв'язання суперечностей, що виникають в нашій повсякденній діяльності. У процесі навчання ми, слухачі курсів, отримуємо унікальну можливість трансформувати наявні знання, вміння і навички в «компетенції». Компетентність інструктора з фізичної культури проявляється, на мою думку, в здатності грамотно організувати рухову діяльність дитини. Щорічно я навчаюся на курсах підвищення кваліфікації, як в рамках іменного освітнього чека, так і за рахунок семінарів, конференцій, вебінарів, методичних об'єднань педагогів дошкільної освіти. З 2007 року я є керівником районного методичного об'єднання педагогічних працівників дошкільної освіти.

У зв'язку з перетворенням розвитку всієї педагогічної системи, необхідно вибирати більш ефективні засоби навчання і виховання на основі сучасних методів і нових інтегрованих технологій. Традиційний підхід в нашій роботі припускав, що головна функція педагога полягала в безпосередній організації діяльності дітей, передачі їм в цій діяльності свого дорослого досвіду. Сьогодні особистісно - орієнтована модель відводить педагогу іншу роль, яка забезпечить самостійну діяльність і ефективне накопичення дитиною свого особистого досвіду. Саме тому в своїй роботі з дітьми я активно використовую наступні технології: інформаційно-комунікаційні, проектні, здоров'язберігаючих.

Сучасні освітні технології ефективно використовую у своїй діяльності не тільки в роботі з дітьми, а також з сім'ями вихованців.

Інформаційно-комунікаційні технології

Сучасний рівень розвитку дошкільної освіти передбачає активне використання інформаційних технологій у всіх напрямках роботи ДНЗ: в управлінні, вихованні та освіті, у взаємодії з батьками вихованців. Одним з важливих умов поновлення організації освітнього процесу є використання інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ).

Вони допомагають мені

- фіксувати діагностику фізичного розвитку;

- будувати діаграми і графіки фізичного розвитку;

- створити портфоліо інструктора з фізичної культури:

- використовувати ресурси мережі Інтернет для підбору відео, аудіо і текстової інформації;

- підбирати заняття з використанням презентацій та мультимедійного обладнання.

ІКТ я використовую в створенні різних картотек:

- картотеки загальнорозвиваючих вправ;

- картотеки рухливих народних ігор;

- картотеки ігор та ігрових вправ на повітрі;

- батьківські збори, конференції, консультації, бесіди з використанням презентацій, відеороликів, фотографій;

- планування в електронному вигляді освітнього процесу з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-масових заходів, індивідуальної роботи з дітьми, заходів з педагогами ДОУ і батьками.

За допомогою графічного редактора мною були зроблені картки за основними видами руху. Дітям дуже подобається така форма роботи. Картки спонукають мислити, думати, самостійно виконувати вправи, розставляти і прибирати спортивний інвентар.

З використанням сканера і графічного редактора були виготовлені маски для рухливих ігор, емблеми та кросворди для фізкультурних дозвілля і свят.

ІКТ використовуються в роботі з дітьми (використання ресурсів мережі Інтернет для підбору відео, аудіо і текстової інформації; заняття з використанням презентацій та мультимедійного обладнання, в роботі з педагогами (педагогічні ради, семінари, консультації з використанням відеофільмів, презентацій, мультимедійного обладнання, роботі з батьками (консультування і освіта на сайті ДНЗ; батьківські збори, конференції, консультації, бесіди з використанням презентацій, відеороликів, фотографій, в організаційно - мето іческой діяльності (планування в електронному вигляді освітнього процесу з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-масових заходів, індивідуальної роботи з дітьми, заходів з педагогами ДОУ і батьками).

Комп'ютер є ефективним технічним засобом, за допомогою якого я можу значно урізноманітнити освітній процес, зробити його цікавим, зацікавити дітей і тим самим підвищити якість освіти. Використання мультиплікації, звуку забезпечує розважальний характер пропонованого загальноосвітнього характеру. А це гарантує високу ступінь уваги, мотивації та взаємодії з боку дитини. ІКТ пропонують можливості для безпосереднього спілкування і підвищують ступінь комунікативності дітей, надають великі можливості для вирішення багатьох освітніх завдань в ігровій формі.

Використання мультимедійних презентацій дозволяють зробити фізкультурні заняття емоційно забарвленими, привабливими, вони викликають у дитини живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє гарній результативності заняття.

У роботі з дітьми були використані мультимедійні презентації «Небезпечно-безпечно», «Космос», «Здоровий спосіб життя», «Спортивні змагання», «Зимові види спорту», «Спорт», «Футбол», «Баскетбол», «Види м'ячів »і т. д. Мультимедійні презентації успішно застосовую так само в роботі з батьками під час проведення консультацій і батьківських зборів (« Сімейна вітальня »,« Круглий стіл »).

Електронне інформаційну взаємодію (див наступну публікацію)

Самоаналіз результатів використання нових освітніх технологій у фізичному вихованні дошкільнят