Самоаналіз педагогічної діяльності вихователя
Дата конвертації14.04.2017
Розмір8,01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Наталія Антонова
Самоаналіз педагогічної діяльності вихователя

З вересня 2014 року працює вихователем в МБДОУ дитячий садок «Сонечко» загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням діяльності з пізнавально-мовному розвитку дітей.

Моя робота в дитячому садку заснована на використанні наступної програми: «Від народження до школи» під ред. Н. Е. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої. - М .: МОЗАЇКА-СИНТЕЗ, 2014. Саме на її основі щорічно складається робоча програма вихователя.

За два роки у мене сформувалася своя методична система, мета якої навчити дітей вільно висловлювати свої думки, грамотно будувати своє висловлювання; розвивати вміння складати, розвивати монологічне мовлення дошкільнят через навчання складання оповідань, як за допомогою ілюстративного матеріалу, так і без нього.

Актуальність застосування такої методичної системи обумовлена ​​моїми особистими спостереженнями. Захоплюючись телевізором, комп'ютером, хлопці стали менше спілкуватися з дорослими. Діти відчувають труднощі при необхідності висловити свої думки. У наших силах допомогти дітям подолати ці труднощі. Робити це доцільно, поки дитина ще маленький, тому що з віком проблеми поглиблюються. Саме тому поряд з розвитком інтелекту дитини не можна забувати про розвиток його мовної культури.

Метою свого професійного розвитку в рамках методичної системи вважаю: систематизацію та відбір педагогічних методів і прийомів для розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Розвиток мови дітей повинно здійснюватися не тільки під час безпосередньої освітньої діяльності, а й в режимних моментах.

Головним завданням розвитку зв'язного мовлення дитини є вдосконалення монологічного мовлення. Це завдання вирішується через різні види мовленнєвої діяльності: переказ літературних творів, складання описових розповідей, створення творчих оповідань, заучування віршів, складання оповідань по картині. Дані види мовної діяльності актуальні при роботі над зв'язковою промовою дітей. Щоб досягти хороших результатів, вирішила використовувати нетрадиційні форми роботи з дітьми по формуванню зв'язного мовлення.

Давно встановлено, що в дошкільному віці проявляються істотні відмінності в рівні розвитку мовлення дітей. На сьогоднішній день - у мові дітей існує безліч проблем. З огляду на, що в даний час діти перенасичені інформацією, необхідно, щоб процес навчання був для них цікавим, цікавим, що розвиває. К. Д. Ушинський писав: «Вчіть дитину яким-небудь невідомим йому п'яти словами - він буде довго і марно мучитися, але зв'яжіть двадцять таких слів з картинками, і він засвоїть на льоту». Взявши в основу думку великого педагога, побачивши ефективність наочного матеріалу, протягом декількох років працюю над темою «Застосування мнемотабліц для пізнавально-мовного розвитку дітей дошкільного віку».

Мнемотехника - це система методів і прийомів, що забезпечують ефективне запам'ятовування, збереження і відтворення інформації і розвиток мови. За допомогою мнемотехніки вирішували наступні завдання:

• Розвивати зв'язну і діалогічну мова.

• Розвивати у дітей уміння за допомогою графічної аналогією, а також за допомогою заступників розуміти і розповідати знайомі казки, вірші (по мнемотабліце і колажу).

• Розвивати у дітей розумову активність, вміння порівнювати, виділяти істотні ознаки;

• Розвивати у дітей психічні процеси: мислення, увагу, пам'ять.

Мнемотехника будується від простого до складного. Починаю роботу з мнемоквадратов, потім переходжу до мнемодорожкам і, нарешті, до мнемотабліцам.

Головне - потрібно передати умовно-наочну схему так, щоб намальоване було зрозуміло дітям.

Мнемотабліци служать дидактичним матеріалом в роботі з розвитку зв'язного мовлення дітей. Використовую їх для:

• збагачення словникового запасу,

• при навчанні складання оповідань,

• при переказах художньої літератури,

• при відгадуванні і загадуванні загадок,

• при заучуванні віршів.

Результатом діяльності в рамках методичної системи є розроблені наступні дидактичні посібники:

Мнемотабліци по блокам «Зима», «Весна», «Літо», «Осінь».

Мнемотабліци для складання описових розповідей про іграшки, овочах і фруктах, тварин.

Мнемотабліца до казки А. Н. Толстого «Їжак».

Мнемотабліци виявилися особливо ефективні при розучуванні віршів. На початковому етапі пропоную готову план-схему, а пізніше дитина включається в процес створення своєї схеми.

Роботу на заняттях з мнемотабліцамі строю за таким планом:

1. Розгляд таблиці і розбір того, що на ній зображено.

2. Перетворення з абстрактних символів слів в образи.

3. Переказ казки або розповіді на задану тему.

Паралельно з цією роботою використовую мовні і настільно-друковані ігри, що допомагають дітям класифікувати предмети, розвивати мовлення, сприйняття, мислення, увагу, спостережливість.

Вважаю, що застосовувати модельні схеми можна і в інших видах діяльності (продуктивна діяльність, експериментування, театралізована діяльність, формування культурно-гігієнічних навичок, складання алгоритму одягання).

Для стимулювання мовного розвитку в групі створена відповідна предметно-розвиваюче середовище:

зона сюжетних ігор,

зона настільних ігор,

театрально-мовна зона,

книжкова зона.

Сформульовано і дотримуються певні вимоги до мови дорослого:

якість мовного оформлення мови,

ціннісно-особистісні установки педагога,

комунікативна компетентність,

чіткий відбір інформації для створення висловлювання,

орієнтація на процес безпосередньої комунікації.

Усвідомлюючи, що проблеми розвитку мови неможливо вирішити без єдності з сім'єю, приділяю особливу увагу роботі з батьками. Застосовую різні форми взаємодії з сім'єю й:

індивідуальні бесіди

консультації

Папки-пересування

пам'ятки

батьківські збори

Батьки можуть вести паралельний освітній процес будинку відповідно до вікових завданнями мовного розвитку. Підказую, як і чим можна займатися з дитиною вдома, як користуватися практичним матеріалом.

На допомогу батькам у формуванні мовлення дитини в сім'ї рекомендувала деякий практичний матеріал: загадки, прислів'я, лічилки, вірші з опорою на мнемотабліци. Мета: підвищення рівня мовної активності дітей через взаємодію з батьками.

Систематична робота по формуванню зв'язного мовлення у дітей з використанням нетрадиційних прийомів і методів, дидактичних ігор і вправ, наочних посібників, цікавого матеріалу, спільної роботи з батьками вихованців дає свої результати:

1. Зв'язкова мова дітей відповідає критеріям програми і стандартам.

2. Збагачується словниковий запас.

3. З'являється бажання переказувати тексти, придумувати цікаві історії.

4. З'явився інтерес до заучування віршів.

5. Словниковий запас виходить на більш високий рівень.

6. Долається боязкість під час публічних виступів.

Моя педагогічна діяльність здійснюється відповідно до ФГОС. У своїй роботі з дітьми орієнтуюся на нові підходи до проблем освіти. Перебуваю в постійному творчому пошуку, намагаюся якомога більше дізнатися про новинки літератури, які зможуть допомогти мені в роботі, використовувати варіативність в моніторингу, використовувати інноваційні технології при роботі, спрямованої на розвиток мовної сфери. Сподіваюся досягти позитивних результатів і набути досвіду в роботі з дітьми за цим напрямком.

Самоаналіз педагогічної діяльності вихователя