Самоаналіз НСД по мовному розвитку в середній групі «Бурулька»
Дата конвертації03.05.2017
Розмір6.29 Kb.
ТипКонспекти занять, НОД

Олена Яковенко
Самоаналіз НСД по мовному розвитку в середній групі «Бурулька»

Шановні колеги!

Вашій увазі була представлена інтегрована безпосередня освітня діяльність по З діяльності в середній групі на тему: «Бурулька».

НОД включає кілька освітніх областей: «Мовний розвиток», «Художньо - естетичний розвиток», «Пізнавальний розвиток», «Соціально-комунікативний розвиток»

При розробці конспекту враховувала програмні вимоги і вікові особливості дітей середньої групи. Мною були поставлені наступні завдання:

Мовленнєвий розвиток: розвивати діалогічну мова; розвивати вміння слухати вихователя і правильно відповідати на його питання; вчити відповідати на питання з опорою на картинку; активізувати словник по темі; розвивати вміння чітко вимовляти слова; тренувати дітей в узгодженні слів у реченні;

Художньо - естетичний розвиток: формувати вміння бачити красу навколишнього світу; формувати навички культури слухання музики; вчити малювати бурульку; формувати вміння зафарбовувати малюнки олівцем, проводячи лінії і штрихи в одному напрямку; закріплювати вміння ритмічно наносити штрихи по всій формі, не виходячи за межі контуру;

Пізнавальний розвиток: розвивати вміння впізнавати і називати пору року - весна; виділяти ознаки весни;

Соціально - комунікативний розвиток: вчити звертати увагу на результат робіт інших хлопців, оцінювати роботи; виховувати чуйність, бажання відповісти на лист; підтримувати інтерес до творчої діяльності, закріпити правила безпечної поведінки на прогулянці під час відлиги.

Була проведена попередня робота: Спостереження на прогулянці за бурульками, таненням снігу, за природою; були проведені досліди з водою; розгляд ілюстрацій «Весняне пробудження».

Дане НСД було розроблено з урахуванням сучасних вимог (ФГОС ДО, СанПин). Тривалість НСД відповідала гігієнічним нормам для дітей даного віку. Повітряний, тепловий, санітарний режим були дотримані. Швидка змінюваність прийомів і зміна поз протягом НСД дозволили уникнути стомлюваності дітей. Використання мультимедійної установки відповідало рекомендаціям СанПіН.

Форма організації НСД: групова.

В основу організації безпосередньої освітньої діяльності покладена технологія діяльнісного методу «Ситуація»: діти отримують електронного листа, від жителів Африки, вони просять дітей розповісти їм про бурульки. Протягом всієї освітньої діяльності діти зустрічалися з новою ситуацією, в процесі якої діти або дізнавалися щось нове, або закріплювали вже засвоєний матеріал.

За своєю структурою безпосередня освітня діяльність побудована на єдиному ігровому сюжеті. щоб викликати і підтримувати пізнавальний інтерес. Складається з 3-х частин: підготовчої, основної та заключної.

Водна частина безпосередньо освітньої діяльності (НОД) передбачала організацію дітей: перемикання уваги на майбутню діяльність, стимуляцію інтересу до неї, створення емоційного настрою, установку на майбутню діяльність. Це було зроблено за допомогою гри-вітання.

Основна частина НСД спрямована на самостійну розумову і практичну діяльність, виконання всіх поставлених навчальних завдань.

В основну частину НСД були включені завдання на повторення вивченого і активізацію опорних знань з метою повторення пройденого і підведення до сприйняття нових знань, систематизацію наявних знань дітей в самостійної діяльності.

В ході заняття з метою зняття статичної напруги, підвищення розумової працездатності, зниження втоми були проведені фіз. хвилинка «Пустотливі бурульки», мовна гра з м'ячем.

У заключній частині, підбиваючи підсумок заняття, я залучила до цього дітей, попросила висловитися на тему: Що більше сподобалося на занятті?

Для досягнення мети були використані такі методи і пріё ми:

- наочний метод (Для підвищення мотивації до участі в майбутній діяльності, на кожний момент заняття були підібрані наочні посібники, кадри мультимедійної презентації, які стимулювали і активізували дітей до розумової діяльності. Їх розміщення та використання було раціональним, продуманим в навчальному просторі НОД).

- словесний метод (розповідь, бесіда, питання - відповідь).

- ігровий (гра).

Безпосередньо освітня діяльність була побудована з використанням елементів сучасних освітніх технологій: індивідуально-диференційованого навчання, інформаційно-комунікаційних технологій, що розвивають дидактичних посібників, проблемних ситуацій і проблемних питань.

Вся безпосередня освітня діяльність побудована відповідно до дидактичними і педагогічними принципами:

- Принцип психологічної комфортності. Під час НСД була створена довірча доброзичлива атмосфера. Діти вільно міркували просуваючись все поступово далі. Цей принцип є основоположним для дошкільного віку, оскільки емоційна атмосфера ДОУ безпосередньо впливає на психофізичний здоров'я дітей.

- Принцип безперервності. НОД побудована на основі одного випливає з іншого, всі освітні області взаємопов'язані. Починаючи з наочності міркувань, аналізу карти хлопці задіють і мовну активність, і дихальні гімнастики, і рухливі ігри і пам'ять, і увага.

- Принцип активності. Підтримувалася мотивація і інтерес дітей.

- Принцип доступності. Весь матеріал відповідав віковим особливостям дітей.

Я вважаю, що мені вдалося домогтися рішення поставлених завдань. Освітня діяльність вийшла насиченою, цікавою. Логічність побудови різних видів діяльності, дозволило провести її, не виходячи за рамки часу. В ході заходу спостерігався сприятливий психологічний клімат.

Самоаналіз НСД по мовному розвитку в середній групі «Бурулька»