Самоаналіз безпосередньо-освітньої діяльності «Осінь» в підготовчій групі
Дата конвертації02.04.2017
Розмір7,13 Kb.
ТипКонспекти занять, НОД

Тетяна Шитикова
Самоаналіз безпосередньо-освітньої діяльності «Осінь» в підготовчій групі

Безпосередньо-освітня діяльність проводилася в груповий кімнаті в першій половині дня, з дітьми підготовчої групи. При організації діяльності, були дотримані санітарно - гігієнічні вимоги: група провітрена, меблі відповідає віку і росту дітей, демонстраційний і роздатковий матеріали підібрані відповідно до вимог безпеки, в достатній кількості. Тривалість діяльності 30 хвилин.

Виходячи з нових федеральних державних вимог і керуючись ними, були створені умови для розвитку кожної дитини. Безпосередньо-освітня діяльність побудована за принципом інтеграції освітніх областей: «Комунікація», «Пізнання», «Здоров'я», а також видів діяльності: комунікативної, пізнавально-дослідницької, ігрової, художньо-продуктивної.

Для показу мною вибрала спільна діяльність, яка підводила підсумок по темі: «Золота осінь». Взаємозв'язок мети даної НСД з цілями інших занять визначена комплексно - тематичним планом ДОУ.

Домогтися вирішення поставлених завдань мені допомогла попередня робота, яка включала в себе: спостереження в природі; ведення календаря природи; робота по мнемотабліцам; читання творів про осінь; розглядання картин, ілюстрацій, слайдових презентацій; складання розповідей; слухання музичних творів; гри з блоками Дьенеша; розучування прислів'їв про осінь і здоров'я.

Під час освітньої діяльності вирішувалися такі мета і завдання:

Мета: Продовжувати розширювати і уточнювати уявлення дітей про сезонні зміни в природі.

завдання:

освітні:

• Узагальнити і систематизувати уявлення про характерні ознаки осені.

• Продовжувати вчити дітей повно і точно відповідати на питання.

• Ознайомити зі значенням слова «екебана», з несклоняемое іменником «пальто».

Розвиваючі:

• Продовжувати формувати навички роботи з блоками Дьенеша.

• Формувати вміння відновлювати логічний взаємозв'язок, робити висновки.

• Тренувати в утворенні прикметників від іменників, підборі визначень до пропонованого слову.

• Формувати вміння вживати форми родового відмінка наступних слів: «черевики», «шкарпетки», «тапочки», «рукавички».

виховні:

• Формувати суб'єктні прояви: навички співпраці, доброзичливість, самостійність.

• Виховувати здоров'язберігаючих поведінку.

Форма проведення - спільна діяльність. У діяльності поєднувалися групові та подгрупповие форми роботи з дітьми.

Використані методи і прийоми були різноманітні і взаємопов'язані. Застосовувалися такі методи, як словесні, наочні і практичні. Також реалізувати поставлені завдання допомогли такі прийоми:

• питання до дітей - носили пошуковий характер і спонукали дітей до роздумів, активізували розумову діяльність;

• художнє слово (загадка про осінь, уривок з вірша І. Буніна) - підтримували інтерес до теми спільної діяльності, активізували розумову діяльність; краса поетичного слова, допомогла педагогу ще раз підкреслити красу осінньої природи;

• промовляння прислів'їв про здоров'я - сприяло залученню дітей до народної культури, формуванню правильного ставлення до свого здоров'я, розвивало речемислітельную діяльність дітей;

• мовне вправа «Закінчи речення», вправа в утворенні прикметників від іменників «З якого дерева лист?», Вправа в підборі визначень до слова «дощ» і знайомство з незмінним словом «пальто» - сприяло вдосконаленню активної мови і розвитку словника дітей, а також формуванню правильного граматичного ладу мовлення;

• знайомство з новим словом «екебана» - використовувалося для збагачення словника дітей;

• розповідання про характерні ознаки осені з використанням схеми - допомогло актуалізувати знання дітей, отримані раніше, розвивало зв'язну мова;

• гра «Знайди свою групу» - прийом використовувався для поділу дітей на підгрупи і вдосконалення знань про пори року;

• робота з блоками Дьенеша, картками-схемами, схемою автобуса - розвивали у дітей розумові вміння: аналізувати, порівнювати, кодувати і декодувати інформацію; сприяло розвитку пізнавальних процесів сприйняття пам'яті, уваги, зосередженості;

експериментальна діяльність - розвивала пізнавальну активність дітей, допомогла на практичному прикладі довести необхідність надягання теплих шкарпеток в осінній період, сприяла зміцненню знань (придбання навичок) по збереженню і зміцненню власного здоров'я;

• робота в підгрупах - сприяла формуванню суб'єктних навичок: співпраці, самостійності, доброзичливості;

самостійна діяльність дітей зі створення осіннього букета - сприяло розвитку у дітей творчої активності;

• музика П. І. Чайковський «Жовтень. Осіння пісня »- використовувалася для більш повної передачі краси осінньої природи;

• рефлексія - використовувалася для підбиття підсумку освітньої діяльності та формування у дітей елементарних навичок самооцінки.

Поставлені завдання допомогли реалізувати і прийоми здоровьясбереженія, які були використані для попередження стомлюваності дітей і зняття емоційної напруги. це:

• зміна положення поз;

• Физминутку;

• похвала і тактильний контакт.

Використання під час заняття засобів ІКТ сприяло підтримці інтересу дітей до спільної діяльності і розвитку уваги.

Мова педагога була чіткою, лаконічною, виразною. Під час заняття використовувався демократичний стиль спілкування, вислуховуються відповіді кожної дитини, спонукає до висловлення діти нерішучі.

Діти були активні, проявляли інтерес до діяльності, запропонованої педагогом, легко включалися в роботу, працювали в заданому темпі, були орієнтовані на спілкування з педагогом, що сприяло розвитку пізнавального інтересу дітей.

Продумано було і наочне забезпечення.

Вважаю, що спільна освітня діяльність досягла запланованої мети. Про це можна судити за відповідями і діям дітей, за інтересом і бажанням виконувати завдання. Поставлені завдання вдалося реалізувати повністю, завдяки створеній творчій атмосфері.

Підводячи підсумок, я хочу подякувати вам за увагу і сподіваюся, що ваша думка про проведений захід допоможе мені і далі вдосконалювати свою професійну майстерність.

Самоаналіз безпосередньо-освітньої діяльності «Осінь» в підготовчій групі