Розвиваючі ігри як засіб пізнання світу математики
Дата конвертації24.06.2017
Розмір3.92 Kb.
ТипДитячі ігри

Ірина Радіна
Розвиваючі ігри як засіб пізнання світу математики

Кожен дошкольнік- маленький дослідник, з радістю і здивуванням

відкриває для себе навколишній світ. Завдання вихователів і батьків-допомогти йому зберегти і розвинути прагнення до пізнання, задовольнити дитячу потребу в активній діяльності, дати їжу для розуму дитини.

Педагогічна практика підтверджує, що за умови правильно органі- зованного педагогічного процесу із застосуванням різних методик, як правило, ігрових, що враховують особливості дитячого сприйняття, діти мо гут вже в дошкільному віці без перевантажень і напруги засвоїти багато з того, чого раніше вони починали вчитися тільки в школі. А чим більше підготовленість прийде дитина в школу-мається на увазі навіть не кількість накопичені знань, а саме готовність до розумової діяльності-тим успішніше, а значить, щасливіше буде для нього початок цього дуже важливого пе ріода- шкільного дитинства.

Те, що дитині з перших днів його життя необхідні вправи для роз- витку всіх м'язів, розуміють всі. Уму також необхідна постійна треніі- ровка. Людина, яка здатна конструктивно мислити, швидко вирішувати логічні завдання, найбільш пристосований до життя. Він швидше знаходить ви- хід зі скрутних ситуацій, приймає раціональні рішення; мобі- льон, оперативний, проявляє точні і швидкі реакції.

Так, математика по праву займає дуже велике місце в системі дош- Кольна освіти. Вона відточує розум дитини, розвиває гнучкість миш- лення, вчить логіці.

Засвоєнню досить складних математичних знань (відносини екві- валентності, порядку, комбінаторики, формуванню інтересу до них) до- Гаета гра- одне з найпривабливіших для дітей занять. Игра- естест- венний для дитини вид діяльності. В ігровій діяльності дитина осваемие кість різноманітні вистави, самостійно «відкриває» способи дій, пізнає деякі залежності і закономірності навколишнього світу. Особливо слід наголосити роль розвиваючих ігор як методу навчання та розвитку математичних уявлень.

Використання даних ігор формує у дитини самостійність, спо сонность автономно, незалежно від дорослих вирішувати доступні завдання в раз- них видах діяльності, а також здатність до елементарної творчої і пізнавальної активності, сприяють освоєнню дітьми засобів позна- ня: еталонів (колір, форма, розмір, маса, моделей образів, уявлень мови; накопичення логіко математичного досвіду, оволодіння способами поз нания: порівнянням, обстеженням, вирівнюванням, рахунком.

Для даного виду ігор характерна ігрова спрямованість діяльності, насичення проблемними ситуаціями, творчими завданнями, наявність ситуа ций пошуку з елементами експериментування, практичного дослідження схематизацией. Обов'язковою вимогою до даних ігор є їх розвиваюче вплив.

Розвиваючі ігри (В, Воскобовіча, Дьенеша, Кюізінера, Б, Нікітіна та ін) конструюються на основі сучасного погляду на розвиток математичних - чеських здібностей дитини. До них відносяться прагнення дитини отримати резульат: зібрати, з'єднати, виміряти, проявити ініціативу і творчість; передбачити результат; змінити ситуацію; активно, не відволікаючись, дійство- вать практично і подумки; оперувати образами; встановлювати зв'язки і залежності, фіксувати їх графічно.

Дані гри сприяють розвитку уваги, пам'яті, уяви та мислення дитини, створюють позитивну емоційну атмосферу, по- спонукає дітей до навчання, колективного пошуку, активності в преобразо- вання ігрової ситуації.

Таким чином, проблема розвиваючої гри, як засобу пізнавальні - ної активності дитини, є актуальною.

Розвиваючі ігри як засіб пізнання світу математики