Скачати 12,99 Kb.

Розвиваючі ігри. Додаткова загальноосвітня програма комбінованого виду соціально-педагогічної спрямованості
Дата конвертації10.06.2017
Розмір12,99 Kb.
ТипДитячі ігри

Скачати 12,99 Kb.

Галина Ханова
Розвиваючі ігри. Додаткова загальноосвітня програма комбінованого виду соціально-педагогічної спрямованості

Вік дітей: 6 - 7 років (діти з особливими освітніми потребами 8 - 10 років)

Термін реалізації: 1 рік

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

1. Пояснювальна записка

2. Завдання

3. Формовані компетенції

4. Зміст освіти

5. Методичне забезпечення

6. Матеріально-технічне оснащення

7. Література

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Пояснювальна записка

1.1. Програма «Розвиваючі ігри» (далі програма) є додатковою загальноосвітньою програмою загальнорозвиваючого виду соціально-педагогічної спрямованості базового рівня освоєння освітніх результатів.

1.2. Актуальність даної програми полягає в затребуваності послуг по організації розвиваючих ігор, які виступають потужним соціально педагогічним засобом у вирішенні завдань формування світоглядних позицій дитини, культури свідомості і поведінки, здатності до самостійного вибору форм діяльності, активізації суспільно значущих потреб.

1.3. Призначення програми полягає в наданні послуг, спрямованих на навчання дітей іграм, які мають високу соціально-педагогічної значимість для навчання, виховання, розвитку та соціальної адаптації дітей.

1.4. Метою програми є розвиток у дітей навичок ігрової діяльності для придбання і закріплення у них властивостей, якостей, і здібностей, необхідних для виконання соціальних та творчих функцій, фізичного гарту організму, що розвивається.

1.5. Програма є модифікованою. В її основу закладена програма Давидової М. М. «розвиваючі ігри для дітей».

1.6. Вихідною теоретичною основою програми є положення про гру, як невід'ємної частини життя дитини, яка прискорює процес адаптації дітей, допомагає навчити їх навичкам самореалізації, правилам поведінки, комунікативних умінь.

1.7. Головна ідея програми полягає в особистісно-орієнтованому підході, що дозволяє більш повно наблизити гру до індивідуальних фізіологічних, психологічних та інтелектуальних особливостей кожної дитини.

1.8. Програма побудована на технології диференційованого підходу, що враховує можливості, здібності і схильності кожної дитини. При цьому її зміст орієнтований на знайомство дітей з іграми різної спрямованості, розвиток ігрових умінь і навичок, спостережливості, уваги, пам'яті, образного мислення, вміння формувати логічні операції, і виховання комунікативної культури.

1.9. Термін реалізації програми:

програма розрахована на один рік навчання.

загальна тривалість навчання становить 36 навчальних годин на рік.

1.10. Режим занять:

заняття проводяться 1 раз на тиждень по 30 хвилин;

приймаються всі бажаючі, які не мають протипоказань за станом здоров'я.

1.11. Вік учнів: 6 - 7 років.

1.12. Кількість учнів в групі: не більше 15 осіб.

1.13. Організаційні форми навчання - групові заняття з індивідуальним підходом і створенням змагального фону, стимулюючого підвищену працездатність і можливість активізації індивідуальної участі.

1.14. Форма занять - практичні заняття в ігровій формі.

1.15. Форми підведення підсумків реалізації програми:

поточний контроль в процесі проведення кожного навчального заняття, спрямований на закріплення теоретичного матеріалу по темі, що вивчається і формування практичних умінь;

підсумкова діагностика за результатами участі дітей в ігрових заходах.

2. Завдання програми

Для реалізації поставленої мети вирішуються наступні завдання:

1. знайомити дітей з іграми різної спрямованості;

2. сприяти розвитку у дітей ігрових умінь і навичок, спостережливості, уваги, пам'яті, образного мислення, вміння формувати логічні операції;

3. привчати дітей змагатися і в ході змагань виховувати дух команди і співробітництва в ній;

4. прищеплювати дітям моральні та ділові якості, необхідні для їх соціальної адаптації в суспільстві.

3. Формовані компетенції

В процесі реалізації програми у дітей формуються такі предметні компетенції:

зацікавленість дітей в ігровій діяльності;

рівень кругозору дітей, їх обізнаності та освіченості;

вміння дітей працювати в колективі, співпереживати і радіти за інших;

розвиток у дітей почуття відповідальності;

формування моральних якостей і культури поведінки в суспільстві.

Також в процесі реалізації програми будуть формуватися наступні ключові компетенції:

1. ціннісно-смислові - вміння формулювати власні ціннісні орієнтири по відношенню до досліджуваного навчального предмета.

2. навчально-пізнавальні - вміння пояснити мету, здійснювати її реалізацію, давати самооцінку своєї навчально-пізнавальної діяльності;

3. соціокультурні - мати уявлення про соціальні норми і цінності; усвідомлений досвід життя в суспільстві; володіти етикою взаємовідносин; володіти елементами художньо-творчих компетенцій читача, слухача, виконавця, глядача.

4. комунікативні - вміти виступати з усним повідомленням, відповідати на питання; володіти такими видами мовленнєвої діяльності, як монолог і діалог; володіти способами спільної діяльності в групі, прийомами дій в ситуаціях спілкування; мати позитивні навички спілкування.

5. інформаційні - володіти навичками роботи з різними джерелами інформації; усвідомлено сприймати інформацію, вміти виділяти в ній головне і необхідне;

6. здоров'язберігаючих - вміння позитивно ставитися до свого здоров'я; піклуватися про власне здоров'я, особистої безпеки.

4. Зміст освіти

1. Вступне заняття. Узагальнення знань про гру. Техніка безпеки. Гра на знайомство «Снігова куля».

2. Ігри, що розвивають координацію рухів і увагу. «Їжачки», «Веселий м'ячик», «Хом'ячок», «Зайка». Считалочки, хоровод «Во саду-ли, в городі», танець - гра «Лаваті».

3. Ігри на розвиток мови і логічного мислення. «До нас приїхали діти з Москви», «Один зайвий», «Це все мої друзі», «Та й немає», «Веселі телеграми», «Новорічні загадки», «У ведмедя у бору», «Новорічні загадки», логічна гра «Хто в теремі живе?», година спілкування «Ходимо-гуляємо, пісню наспівуємо».

4. Сюжетно-рольові ігри. «Глухий телефон», «Дитяча лікарня», «Ярмарок», «Йшов козел по лісі», «Російські народні казки».

5. Фізкультхвилинки - гри. «Як живеш?», «Якщо подобається тобі, то роби так ...», «Бугі-Вугі», «Зайка», «Зверобіка», «Світлофор», «Заводний іграшки».

6. Ігри на розвиток артикуляційного апарату. Шумова гра «Запуск космічної ракети», релаксаційна гра «Море хвилюється», гра «Ось побудували ми коло».

7. Ігри на розвиток спритності, уяви і фантазії. Гра «Струмочок», «День і ніч», «Переправа», «Класики», «Жаби».

6. Методичне забезпечення

З огляду на особливості ігрової діяльності, слід пам'ятати, що завдання керівництва іграми полягає в постійному контролі виконання дітьми своїх ролей і правил, тактовно направляти гру, підказувати в разі утруднення. Допомагаючи виконувати завдання, педагог ні в якому разі не повинен робити що-небудь за дитину, позбавляючи його ініціативи.

Особливу увагу слід приділяти індивідуальній роботі з сором'язливими, повільними і менш кмітливими дітьми. Завжди повинна мати місце об'єктивна оцінка діяльності дітей.

Вся ігрова діяльність в програмі побудована так, щоб поступово підвести дітей до вміння зробити самостійно висновки, умовиводи, а також заохочувати ініціативу аналізу своєї гри самими дітьми.

Саме в грі діти активніше зіставляють свої успіхи з успіхами товаришів, а педагог допомагає їм в цьому, посилюючи в іграх елемент змагання (вручення за правильну відповідь жетонів або картинок із зображенням зірочки або прапорця).

Рухлива гра в рамках даної програми є незамінним засобом розвитку кмітливості, спритності, вправності, морально-вольових якостей особистості. Вона завжди виступає як творча діяльність.

Дана програма побудована таким чином, що діти не грають постійно в одні і ті ж ігри. Передбачено кілька варіантів однієї гри, зі змінами правил або ускладненням завдань. Це дуже важливо, оскільки діти, засвоївши той чи інший спосіб вирішення, можуть застосувати його при іншому змісті або в інших умовах.

Програма виходить з того, що будь-яка використовувана гра повинна, в першу чергу, викликати інтерес і захопити самого педагога, тільки в цьому випадку він зможе правильно і на високому емоційному рівні піднести її дітям, доставивши їм радість і принести певну користь.

5. Матеріально-технічне оснащення

1. Приміщення для занять з килимовим покриттям, спортивний (ігровий) майданчик.

2. Комплекти скакалок, м'ячів, обручів, кеглів, крейди, іншого спортивно-мистецьке обладнання.

3. Методичні розробки ігор.

4. Аудіо- і відеотехніка, телевізор.

5. Доступ до фондів районної та селищної бібліотек.

6. Доступ до інформаційно-комунікаційних мереж.

7. Література

для педагога

1. Давидова М. М. розвиваючі ігри для дітей [Текст] / М. М. Давидова // М .: «Видавництво« Акваріум ».- 2001.-223с.

2. Дереклеева Н. І. Рухові ігри, тренінги та уроки здоров'я 1 - 5 класи [Текст] / Н. І. Дереклеева // М.: ВАКО. - 2004. - 150с.

3. Граємо круглий рік [Текст] / Н. В. Хаткина, М. А. Хаткина // М .: ТОВ «Видавництво АСТ»; Донецьк: «Сталкер». - 2001. -286с.

4. Кугач А. Н., Туригіна С. В. Шкільні свята, конкурси, шоу-програми [Текст] / А. Н. Кугач, С. В. Туригіна // Ярославль: Академія розвитку: Академія Холдинг. - 2004. - 189с.

5. Михайлова М. А. А у наших біля воріт, розвеселий хоровод [Текст] / М. А. Михайлова // Дошкільне виховання. 2007. - № 2. - С. 18-24

6. Нікітін Б. П. розвиваючі ігри [Текст] / Б. П. Нікітін // М .: Педагогіка. - 1981. - 119с.

7.Рябцева І. Ю., Жданова Л. Ф. Приходьте до нас на свято: Збірник сценаріїв для дітей [Текст] / І. Ю. Рябцева, Л. Ф. Жданова // Ярославль: Академія розвитку: Академія, К °: Академія Холдинг . - 2001. - 152с.

8. Федін С. Н. Ігри нашого дитинства [Текст] / С. Н. Федін // М .: Айріс-прес. - 2006. - 106с.

9. Фізкультхвилинки [Текст] / С. А. Левіна, С. І. Тукачёва // Волгоград: Учитель. - 2005. - 67с.

10. Цибульник В. І. Золотий карнавал казок [Текст] / В. І. Цибульник // Донецьк: «Сталкер». - 2002. - 149с.

11. Щоткін А. В. Театральна в дитячому саду. Для занять з дітьми 6 - 7 років [Текст] / А. В. Щоткін // М .: Мозаїка-Синтез. - 2007. - 191с.

12. Яковлєв Л. І. Усі свята [Текст] / Л. І. Яковлєв // М .: Айріс-прес. - 2006. - 236с.

для батьків і дітей

1. Граємо круглий рік [Текст] / Н. В. Хаткина, М. А. Хаткина // М .: ТОВ «Видавництво АСТ»; Донецьк: «Сталкер». - 2001. -286с.

2. Рябцева І. Ю., Жданова Л. Ф. Приходьте до нас на свято: Збірник сценаріїв для дітей [Текст] / І. Ю. Рябцева, Л. Ф. Жданова // Ярославль: Академія розвитку: Академія, К °: академія Холдинг. - 2001. - 152с.

3. Федін С. Н. Ігри нашого дитинства [Текст] / С. Н. Федін // М .: Айріс-прес. - 2006. - 106с.

4. Цибульник В. І. Золотий карнавал казок [Текст] / В. І. Цибульник // Донецьк: «Сталкер». - 2002. - 149с.

5. Яковлєв Л. І. Усі свята [Текст] / Л. І. Яковлєв // М .: Айріс-прес. - 2006. - 236с.Скачати 12,99 Kb.


Розвиваючі ігри. Додаткова загальноосвітня програма комбінованого виду соціально-педагогічної спрямованості

Скачати 12,99 Kb.