Скачати 112,82 Kb.

Розвиток УП "Універсам" Сухаревский "
Дата конвертації16.04.2017
Розмір112,82 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 112,82 Kb.

«Бізнес - план розвитку УП« Універсам «Сухаревский» на 2009 рік »


зміст

Вступ

РЕЗЮМЕ

1.Характеристика універсамів і СТРАТЕГІЯ ЙОГО РОЗВИТКУ

2.Опісаніе характеру бізнесу

3.Оценка РИНКУ ЗБУТУ І АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ

3.1Сітуація в галузі

3.2 Сегментування покупців

3.3 Аналіз конкуренції

4.Стратегія МАРКЕТИНГУ

4.1 Прогноз структури роздрібного товарообігу

4.2Рекламная кампанія універсаму в 2009 році

5.ПРЕДПРІНІМАТЕЛЬСКІЙ ПЛАН

5.1Матеріально-технічна база підприємства

5.2Товарние запаси

5.3 Витрати обігу

6.ОРГАНІЗАЦІОННИЙ ПЛАН

7.Фінансовий план


ВСТУП

Досвід економічного розвитку країн з ринковою економікою свідчить про те, що товарний обіг - невід'ємний елемент ринкового господарства, що визначає його суть і суспільне призначення. Від ефективної діяльності торговельних підприємств багато в чому залежить вирішення головного завдання суспільного виробництва: задоволення різнобічних потреб людей. Саме торгівля, реалізуючи товари, пов'язує виробництво зі споживанням і сприяє встановленню оптимального співвідношення між пропозицією і попитом.

Підприємства роздрібної торгівлі є посередником між виробником і споживачем продукції і виконують ряд важливих функцій: вивчення споживчого попиту на реалізовану продукцію, сортування товару, його фасування, рекламу продукції в місцях продажу, створюють комфортні умови для організації покупок в магазині і т.д.

Ретельний і всебічний аналіз діяльності торгового підприємства допоможе попередити і вирішити багато неминучі проблеми в його розвитку, особливо в умовах світової фінансової кризи, коли ресурсне забезпечення кожного суб'єкта ринку залежить від ефективності господарювання, підвищення економічної ефективності торговельної діяльності стає першорядним завданням.

Таким чином, тема «Бізнес-план розвитку УП« Універсам «Сухаревский» актуальна не тільки для написання дипломної роботи, а й в цілому для ефективної роботи будь-якого підприємства в умовах формуються ринкових відносин. Тільки при написанні бізнес-плану можливо грамотне обгрунтування пропозицій та заходів в усіх напрямках фінансово-господарської діяльності. Обгрунтований бізнес-план служить гарантією надійності підприємницької діяльності, виступає як інструмент управління підприємством, що забезпечує ефективність фінансово-господарської діяльності, досягнення запланованого прибутку, рівня рентабельності, а також вирішення всіх поставлених завдань в рамках обраної підприємством стратегії. Крім того, розрахункові фінансові показники бізнес-планів підприємств є вихідними даними для вищестоящих організацій, в даному випадку Головного управління споживчого ранка Мінміськвиконкому і Міністерства торгівлі, для оцінки результатів діяльності галузі в цілому і планування параметрів її розвитку на майбутній період.

Для складання бізнес-плану необхідний комплексний і всебічний аналіз всіх сторін діяльності організації, для чого в даній дипломній роботі будуть вирішені наступні завдання:

1) характеристика основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства за станом на 01.01.2009, вдосконалення кадрової політики підприємства та розробка ділового розкладу на 2009 рік;

2) формування асортименту і цінова політика магазину на 2009 рік;

3) вивчення попиту споживачів і конкурентної позиції універсаму в даний час;

4) формування структури роздрібного товарообігу на запланований період.

Системний підхід до вивчення всіх функціональних стратегій розвитку торгового підприємства дозволить визначити основні напрямки діяльності організації на 2009 рік для забезпечення її сталого розвитку, ліквідності і платоспроможності.

Об'єктом дослідження є УП «Універсам« Сухаревский ».

Предмет дослідження - основні показники господарської діяльності, пошук шляхів досягнення їх позитивної динаміки для забезпечення довгострокової стійкості і конкурентоспроможності підприємства.

Запланована динаміка фінансових показників дозволить зберегти хороший соціально-психологічний клімат в колективі, знизити рівень плинності кадрів і підвищити зацікавленість працівників у досягненні планової продуктивності праці, в якісному обслуговуванні покупців і в розвитку своєї трудової кар'єри в рамках даного підприємства.

Дана дипломна робота написана відповідно до вимог нормативно-правової бази, яка регламентує розробку бізнес-планів розвитку в Республіці Білорусь:

- Постанова Міністерства економіки Республіки Білорусь від 31 серпня 2005 р №158 «Про затвердження правил з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів» (в редакції постанови від 07.12.2007 № 214);

- Наказу Міністерства торгівлі №158 від 14.12.2006 «Про прогнозах, бізнес-плани розвитку і бізнес-плани інвестиційних проектів державних комерційних організацій, підпорядкованих Міністерству торгівлі Республіки Білорусь, недержавних комерційних організацій, акції (частки) яких, що належать Республіці Білорусь, передані в управління Міністерства торгівлі Республіки Білорусь та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства торгівлі (в редакції наказу Мінторгу від 29.11.2007 №224);

- Постанова Міністерства економіки Республіки Білорусь від 30.10.2006 № 186 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення прогнозів розвитку комерційних організацій на п'ять років і рекомендацій з розробки бізнес-планів розвитку комерційних організацій на рік (в редакції постанови Мінекономіки від 30.10.2007 №190).

При написанні роботи були використані наступні праці:

- Морошкин В.А., Буров В.Г. Бізнес-планування: навчальний посібник. -М .: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2007. (Професійна освіта)

- Крум Е.В. Бізнес-планування / Е.В.Крум, Г.М.Важдаева, О.Е.Вискварко. - Мінськ: РІВШ, 2007.

- Івуть Р.Б., Піліпук М.М. Бізнес-план підприємства: Учеб. допомога. - Мн .: Виш. шк., 2000..


РЕЗЮМЕ

Основні завдання УП «Універсам« Сухаревский »в 2009 році:

1. Розширення і оновлення асортименту товарів і супутніх послуг.

2. Обгрунтована заміна імпортних товарів в асортименті вітчизняними.

3. Підвищення продуктивності праці і культури обслуговування.

4. Первинна автоматизація адміністративних та робочих процесів.

5. Посилення орієнтації на масового покупця в організації роботи.

6. Підвищення оплати праці работающіх.на підприємстві.

7. Досягнення стабільної прибуткової роботи підприємства.

Цілями розробки цього бізнес-плану є: встановлення цільових орієнтирів розвитку підприємства в 2009 році за рахунок вироблення критеріїв аналізу, оцінки і контролю роботи універсаму в планованому періоді, надання вищестоящої організації обґрунтованих техніко-економічних розрахунків на перспективу розвитку підприємства в 2009 році для подальшого вироблення галузевих управлінських рішень.

Головною метою Універсаму на 2009 рік є збереження і розвиток своїх позицій в максимальному задоволенні попиту покупців мікрорайону. Це знайде вираження у зростанні товарообігу та інших показників ефективності нашої роботи.

В роботі УП «Універсам« Сухаревский »в 2009 році заплановані наступні оціночні показники:

1. Зростання роздрібного товарообігу в порівнянних цінах в розмірі 2%

2.Среднемесячная зарплата виросте на 2,5% і складе 969,8 тис. Руб.

3.В технічне оснащення буде інвестовано 10,0 млн. Руб.

4.Доля товарів вітчизняного виробництва в загальній сумі роздрібного товарообігу складе 83,2%.

5.Всі інвестиції в 2009 році планується здійснювати без залучення позикових коштів

6.Разработать заходи з енергозбереження. Запланований цільовий показник економії паливно-енергетичних ресурсів складе 4,2%.

Ці результати дозволять зберегти хороший соціально-психологічний клімат в колективі, знизити рівень плинності кадрів і підвищити зацікавленість працівників у досягненні планової продуктивності праці, в якісному обслуговуванні покупців і в розвитку своєї трудової кар'єри в рамках даного підприємства.

Таким чином, виходячи з аналізу фінансово-господарської діяльності у 2008 році та факторів, що впливають на ефективність роботи організації, визначені основні напрямки діяльності організації на 2009 рік. Прогнозні показники по зростанню товарообігу, середню заробітну плату та інші прийняті нижче рівня завдань, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2009 рік, так як відкриття в другій половині 2008 року двох великих торгових центрів «Свято» і «Магніт» і Гіпердіскаунтера « Євроопт »в безпосередній близькості від підприємства різко знизило темпи зростання товарообігу в 2008 році і також продовжить надавати негативний вплив на темпи зростання товарообігу в 2009 році. Виконання прийнятих показників по зростанню товарообігу на 2 відсотки, підвищення середньої заробітної плати на одного працівника до 968,9 тисяч рублів, отримання прибутку від реалізації в розмірі 295 мільйонів рублів дозволять забезпечити сталий розвиток організації.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА універсамів і СТРАТЕГІЯ ЙОГО РОЗВИТКУ

Вид організації - підприємство,

Форма власності - комунальна,

Вид діяльності - роздрібна торгівля,

Галузева приналежність (ЗКГНГ) - 71211.

Державне підприємство «Універсам« Сухаревский »створено за рішенням Мінміськвиконкому в 1998 році для забезпечення мінчан, переважно жителів мікрорайону« Сухарева »продовольчими і непродовольчими товарами повсякденного попиту і отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності в цій сфері. Дата державної реєстрації: 04.11.1998 р, рішення №1157, реєстровий номер - 23895. Рішенням Мінського міськвиконкому від 22 червня 2000 р підприємство перереєстровано і перейменовано в Торговельне комунальне унітарне підприємство «Універсам« Сухаревский », Свідоцтво про реєстрацію підприємства представлено в Додатку 1 . УП «Універсам« Сухаревский »функціонує в сфері роздрібної торгівлі, на що має спеціальний дозвіл. Ліцензія на право роздрібної торгівлі - Додаток 2.

З дня відкриття підприємства воно фактично було єдиним великим підприємством в стрімко будується мікрорайоні Сухарева. Поблизу знаходився тільки один невеличкий магазин з площею торгового залу 90 м.кв. «Дияконія». До сьогоднішнього дня триває забудова району «Сухарева», відкритий виїзд на Мінську кільцеву автодорогу (на даний момент універсам розташований в одному кілометрі від неї), що є сприятливими факторами для розвитку підприємства і зростання його товарообігу. У 2008 році в районі відкрилося ще кілька великих торгових підприємств: ТЦ «Свято», ТЦ «Магніт», гіпердіскаунтер ТОВ «Євроопт», що пояснює спад чистого прибутку до 30 млн.руб.

Підприємство не має відокремлених структурних ланок (філій).

Універсам має розрахунковий рахунок 3012903320013 у відділенні № 522 ВАТ Білінвестбанк.

Прострочених зобов'язань перед бюджетом, постачальниками і підрядниками, кредитними установами та по оплаті праці персоналу немає.

Директор підприємства - Адаріч Ніна Іллівна.

Головний бухгалтер - Добровольська Регіна Броніславівна.

Торгівля здійснюється методом самообслуговування (при 65% торгової площі він забезпечує 81,34% товарообігу). У відділах, де це доцільно, застосовується змішана форма - традиційний метод «через прилавок» в поєднанні з самообслуговуванням.

Діяльність підприємства забезпечена сучасним, добре підібраним торгово-технологічним і холодильним обладнанням, що має сучасний дизайн, велику площу викладення і зручним для користування працівниками і покупцями.Холодильне обладнання, розміщене в торговому залі магазину, вироблено в Німеччині і Італії. Воно високонадійні, має повітряне охолодження і низьке споживання електроенергії, можливість перепрограмування холодопроизводительности в широкому діапазоні, а також оснащено вбудованим захистом від некомпетентного користувача.

До нинішнього року робота з насиченням магазину товарами велася під гаслом: «Розширення асортименту!» - асортимент тільки продовольчих товарів становив близько 14000 позицій. У 2008 році при співпраці фірми «Рітейл Маркетинг» для фахівців підприємства були проведені семінари з мерчендайзингу, після чого знову ж при співробітництві вищевказаної фірми була повністю перероблена асортиментна матриця. Актуальний для універсаму гасло: «Тільки брендовий і« ходовий »товар!».

Крім того, в УП «Універсам« Сухаревский »була прийнята програма підтримки вітчизняних виробників. Основними принципами даної програми є:

1. Перевага підприємствам-резидентам РБ;

2. Перевага пропозицією вітчизняних товарів перед імпортом;

3. Перевага фірмам з хорошою репутацією;

4. Перевага підприємствам-виробникам;

5. Перевага фірмам, готовим на розумну відстрочку платежу.

У 2005 році відповідно до підпункту 2.1. Постанови Ради Міністрів РБ і Національного банку РБ від 9.01.2002г. №18 / 1 (в редакції від 07.02.2007) «Про прийом готівкових грошових коштів при реалізації товарів (робіт, послуг) і про деякі питання використання касових підсумовуючих апаратів і спеціальних комп'ютерних систем» підприємством було укладено договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, здійснено монтаж локальної числительной мережі, придбані копії програмного забезпечення «Супермаг 2000». У січні 2006 року за договором фінансового лізингу укладеного строком на 2 роки в розмірі 176,6 млн. Руб. придбані і встановлені системні апарати, що забезпечують облік прийнятих готівкових коштів і розрахунків з використанням банківських пластикових карток, а так само диференційований облік даних про товари. Здійснені у 2008 році інвестиції дозволили підприємству поліпшити і прискорити технологічні режими виготовлення власної продукції, яка вже знайшла постійного покупця і вдало доповнила основний товарний асортимент універсаму, скоротити втрати товару при реалізації, поліпшити культуру обслуговування покупців.

Підприємство використовує свою виробничу потужність на 100% за станом на 01.01.2009. В цілому торгово-технологічне обладнання, торгові меблі та виробничо-господарський інвентар підприємства досить сучасні, продуктивні і сприяють вирішенню завдань підприємства.

Основні фінансові показники господарської діяльності підприємства за 2006 - 2008 роки відображені в таблиці 1.

Таблиця 1 Основні показники господарської діяльності УП «Універсам« Сухаревский »за 2006-2008 роки.

Найменування показників 2006р. 2007р. 2008р. 2008р.в% до 2007р.в действ.ценах
1 2 3 4 5
1. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг за все, млн. Руб. 17454 20545 25200 122,7
1.1. виручка від надання послуг без ПДВ, млн. руб. 24 29 120,8
1.2. товарообіг, млн. руб. 17454 20517 25197 122,8
1.2.1. податок з продажів і на послуги, млн. руб. 306 457 503 110,1
1.2.2 ПДВ по реалізованих товарів, млн. Руб. 2021 2185 2899 132,7
2. Виручка без податків з продажів, на послуги, ПДВ 15127 17899 21824 121,9
млн. руб.
3. Валовий дохід - всього, млн. Руб .: 2833 3367 4141 123
в% до виручки без податків 18,73 18,81 18,97 100,9
3.1. від надання послуг, млн. руб. 28 34 121,4
3.2. від реалізації товарів, млн. руб. 2833 3344 4107 122,8
4. Податки з валового доходу за все, млн. Руб .: 85 101 88 87,1
5. Витрати обігу всього, млн. Руб .: 2540 3055 3680 120,5
в% до товарообігу 16,79 17,07 16,86 98,8
6. Прибуток від реалізації, млн. Руб. 208 211 373 176,8
в% до виручки без податків 1,38 1,18 1,71 144,9
7. Операційні доходи, млн. Руб. 29 24 20 83,3
8.Внереалізаціонние доходи, млн. Руб. 18 7 11 157,1
9. Операційні і позареалізаційні витрати, млн. Руб. 127 123 170 138,2
10. Прибуток за звітний період 128 119 234 196,6
в% до виручки без податків 0,85 0,66 1,07 162,1
11.Начісленние податки і збори з прибутку, платежі і витрати з прибутку, млн. Руб .: 85 96 146 152,1
- податок на нерухомість, млн. Руб. 25 29 32 110,3
- податок на прибуток, млн. Руб. 49 52 96 184,6
- місцеві податки і збори, млн. Руб. 6 9 10 111,1
- платежі і витрати з прибутку (санкції до бюджету), млн. Руб. 5 6 8 133,3
12.Чістая прибуток (збиток) 43 23 88 382,6
в% до виручки без податків

13. Розподіл і використання чистого прибутку, млн. Руб.

- фонд накопичення, млн. Руб.

- відрахування 5% в фонд розвитку, млн. Руб.

- нерозподілений прибуток, млн. Руб.

30

1

12

16

1

6

40

8

40

250

800

666,7

14.Среднеспісочная чисельність працівників, чол. 173 179 182 101,7
15.Среднегодовая сума оборотних коштів, млн. Руб. 1 073 1126 1 356 120,4
16.Виработка на 1 працівника, млн. Руб. 101 115 138 120

Примітка. Джерело: первинна облікова документація підприємства

Згідно з даними таблиці 1 в УП «Універсам« Сухаревский »за останні роки намітилася стійка тенденція зростання товарообігу, який в 2008 році в порівнянні з 2007 збільшився на 22,8% і, як наслідок, збільшення чистого прибутку в 3,8 рази. Однак, спостерігається також і зростання витрат обігу на 20,5% в 2008 році. Динаміка зміни чистого прибутку УП «Універсам« Сухаревский »за 2005 - 2008 роки представлена« на малюнку 1 ».


Малюнок 1. Чистий прибуток УП «Універсам« Сухаревский в 2005 - 2008рр. (Джерело: дані таблиці 1)

Що використовується підприємством майно знаходиться в комунальній власності м Мінська і закріплено за підприємством на праві господарського відання; реєстровий № 735 МНК. Відповідне свідоцтво за № 735 видано 12.07.1999, переоформлено - 22.12.2001.

Діяльність підприємства неодноразово відзначалася почесними грамотами та нагородами Мінміськвиконкому і Головного Управління споживчого ринку Мінміськвиконкому, найбільш значущими з них є: «Почесна грамота за санітарний стан та обслуговування покупців» в 2000 році і «Бронзовий Меркурій» в 2001. У 2003 році ВП «Універсам« Сухаревский »посів перше місце в місті по зростанню товарообігу за рік (143%).

В даний час, не дивлячись на жорстку конкуренцію в районі, наявність і створення численних об'єктів торгівлі в мікрорайоні Сухарева, підприємство розвивається і вдосконалюється і по праву вважається одним з кращих підприємств роздрібної торгівлі в Фрунзенському районі міста Мінська.

Фінансовий стан підприємства на кінець 2008 року задовільний: коефіцієнт поточної ліквідності - 0,97, що незначно нижче нормативу; коефіцієнт забезпеченості власними коштами - 0,02 (норматив - 0,1), але дефіциту коштів для роботи немає, більше того, від'ємне значення даного показника вказує на виключно високу інтенсивність використання оборотних коштів організації. За рахунок грамотного управління товарними і грошовими потоками вдалося профінансувати всі планові інвестиційні витрати з модернізації технічної бази.

УП «Універсам« Сухаревский »не має простроченої кредиторської заборгованості, за енергоносії, з персоналом по заробітній платі, по податках і платежах до бюджету. Показники платоспроможності УП «Універсам« Сухаревский »представлені в таблиці 2.

Таблиця 2. Показники платоспроможності організації в 2007-2008 роках

найменування показника норматив фактично
станом на 01.01.2008 станом на 01.01.2009
1 2 3 4
1. Коефіцієнт поточної ліквідності 1 0,91 0,95
2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами 0,1 -0,1 -0,05
3. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами не більше 0,85 0,48 0,5

Примітка. Джерело: Галузеве зіставлення показників фінансового становища підприємства, розташоване в Додатку 5.

З таблиці 2 видно, що коефіцієнт ліквідності і коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами УП «Універсам« Сухаревский »нижче нормативу, однак, якщо порівнювати дані показники з показниками по галузі по республіці в цілому (виходячи з галузевого зіставлення показників фінансового становища підприємств, представленого в Додатку 5), можна зробити висновок про те, фінансовий стан підприємства досить стійко. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами не перевищує норму.


2. ОПИС ХАРАКТЕРУ БІЗНЕСУ

Основний вид діяльності УП «Універсам« Сухаревский »- роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами. Даний вид діяльності підприємства забезпечений необхідною ліцензією на право здійснення роздрібної торгівлі (включаючи алкогольні напої та тютюнові вироби) і громадське харчування № 50000/0317737, зареєстрована в реєстрі ліцензій Мінського міськвиконкому за № 2437, дійсна до 26.02.2009 р

Підприємство має наступну торгово-виробничу структуру:

- торговий зал з основним асортиментом продовольчих товарів (площа 450 м. Кв.). Планування торгового залу представлена ​​в Додатку 4;

- три цехи для виготовлення власної продукції: цех по виробництву кулінарних виробів, цех з виробництва булочно-кондитерських виробів та цех по виробництву м'ясних напівфабрикатів;

- відділ будівельних товарів «Стройдом»;

- відділ промислових товарів;

- дитячий кафетерій «Казковий світ»;

- винно-горілчаний відділ;

- з вересня 2006 року на балансі підприємства знаходиться магазин по вулиці Маневича, 9 з торговою площею 55,7 м.кв.

Основний дохід підприємство отримує від торгівлі продовольчими товарами. Однак торгівля непродовольчими товарами також має ряд переваг, основним з яких є те, що за непродовольчими товарами торгова націнка становить 30%, тоді як на соціально значущі продовольчі товари націнки регулюються державою, встановлюються граничні роздрібні ціни. За останні роки спостерігається зовсім незначна зміна структури товарообігу магазину, представлене в Таблиці 3. У 2009 році планується збільшити частку непродовольчих товарів в загальному обсязі товарообігу - представлено «малюнку 2» .Крім того, УП «Універсам« Сухаревский »у 2008 році надавав населенню ряд додаткових послуг:

- гостьова автостоянка,

- прийом попередніх замовлень на продукцію власного виробництва,

- продаж квітів і квіткової продукції,

- продаж книжкової продукції,

- приймальний пункт хімчистки,

- банкомат,

- пункт страхування транспортних засобів,

- аптечний кіоск,

- пункт обміну валют,

- радіоінформірованіе покупців в торговому залі,

- відділ здорового харчування,

- доставка товарів і подарунків додому покупцям (за попередніми заявками),

- регулярно організовуються виставки-продажу з можливістю дегустації продуктів та акції з призами для покупців,

- в період новорічних свят комплектуються подарунки на замовлення населення,

- працює пункт з продажу засобів мобільного зв'язку і аксесуарів до них, укладання договорів і надання послуг мобільного зв'язку,

- прокат і продаж аудіо- відеопродукції.

У 2009 році вносити зміни в дані послуги не планіруется.На підприємстві впроваджена система безготівкового банківського розрахунку на основі пластикових карт системи Белкарт і міжнародної платіжної системи VISA.


Таблиця 3. Питома вага товарів і товарних груп в товарообігу підприємства

№ п / п Найменування товарних груп і товарів Питома вага в товарообігу Зміна (+/-)
2007 рік 2008 рік
1 2 3 4 5
1 М'ясо та птиця 10 10,2 0,2
2 Ковбасні вироби і копченості 12,3 11,4 -0,9
3 Риба і морепродукти харчові 2,5 2,6 0,1
4 оселедця 0,2 0,1 -0,1
5 масло тваринне 1,3 1,3 0
6 Масло рослинне 0,5 0,6 0,1
7 маргаринова продукція 0,1 0,1 0
Продовження таблиці 3
1 2 3 4 5
8 майонезна продукція 0,9 0,9 0
9 Молоко і молочна продукція 9,8 10,1 0,3
10 сир 2,5 2,6 0,1
11 Консерви м'ясні 0,3 0,4 0,1
12 Консерви рибні 1,2 1,1 -0,1
13 Консерви овочеві 1,2 0,9 -0,3
14 Консерви фруктово-ягідні 2,2 2,4 0,2
15 Яйця і яйцепродукти 1,9 1,6 -0,3
16 цукор 1,4 1,1 -0,3
17 Кондитерські вироби 6,6 6,8 0,2
18 Варення, джеми, повидло, мед 0,1 0,1 0
19 Чай та кава 1 1,1 0,1
20 борошно 0,5 0,5 0
21 Хліб і хлібобулочні вироби 4,5 4,5 0
22 Крупа і бобові 0,7 0,8 0,1
23 Макаронні вироби 0,3 0,4 0,1
24 Картопля 1 0,9 -0,1
25 Овочі 2,5 2,5 0
26 Плоди, ягоди, виноград, кавуни і дині 3 3,7 0,7
27 Горілка і лікеро-горілчані вироби 5,5 6 0,5
28 вино 3,1 2,5 -0,6
29 коньяк 0,4 0,4 0
30 шампанське 0,8 1 0,2
31 пиво 2,4 2,8 0,4
32 Безалкогольні напої 2,5 2,6 0,1
33 морозиво 4,4 4,4 0
34 Інші прод. товари 1,8 1,3 -0,5
35 Разом прод. товарів 86,4 86,6 0,2
36 Разом непрод. товарів 13,6 13,4 -0,2
37 всього 100 100

Примітка. Джерело: Звіт про роздрібну торгівлю УП «Універсам« Сухаревский »

Малюнок 2. Питома вага продовольчих і непродовольчих товарів у товарообігу УП «Універсам« Сухаревский »(Джерело: дані таблиці 3)

Головною метою функціонування підприємства в 2009 році є збереження і розвиток своїх позицій в максимальному задоволенні попиту покупців мікрорайону. Це знайде вираження у зростанні роздрібного товарообігу та інших показників ефективності роботи у 2009 році.

Основні завдання, для цього, заплановані в 2009 році:

- розширення і оновлення асортименту товарів і супутніх послуг;

- обґрунтована заміна імпортних товарів в асортименті вітчизняними;

- підвищення продуктивності праці і культури обслуговування;

- автоматизація адміністративних та робочих процесів;

- посилення орієнтації на масового покупця в організації роботи;

- просування і реклама нових видів продукції, що випускаються вітчизняними підприємствами шляхом проведення акцій, дегустацій, рекламних акцій, проведення розпродажів та інших промо-акцій;

- організація в залі самообслуговування додаткової зони реалізації ковбасних виробів за допомогою установки холодильного обладнання з метою збільшення реалізації ковбасних виробів і, відповідно товарообігу;

- активне застосування знижок на товари з пайовою участю в знижці як виробника, постачальника, так і універсаму;

- планується вино-горілчаний відділ перетворити в окремий відділ по реалізації продовольчих товарів зі зміною графіка його роботи 7.30 до 22.30 з тим, щоб жителі району могли придбати необхідні товари, що також сприятиме зростанню товарообігу;

-організація нової послуги «Доставка товарів додому покупцям в мікрорайонах Сухарева, Червоний бор, Захід за допомогою надання пропонованих товарів на сайті універсаму при замовленні по телефону»;

- організація нового формату дрібнороздрібної торгівлі з розширеним асортиментом продовольчих товарів, в тому числі продукції власного виробництва, реалізація шашликів, барбекю, охолоджуваних соків і напоїв, морозива та інших товарів;

- установка на підприємстві камери шокової заморозки, що дозволить запропонувати покупцям широкий асортимент свіжозамороженої продукції власного виробництва: чебуреків, вареників, млинців в асортименті, круасанів, листкового тіста, основи для піци, що приверне покупців;

- узгодження медіа-плану на радіостанції FM та в інших ЗМІ з метою позиціонування універсаму на ринку і для залучення нових покупців;

- досягнення стабільної прибуткової роботи універсаму.

Ті, хто стоїть перед підприємством завдання вимагають роботи з великою кількістю постачальників. У 2008 році чисельність контрагентів універсаму стійко зберігалася в межах 580-ти компаній, підприємств і фірм Договір УП «Універсам« Сухаревский »з одним із контрагентів представлений в Додатку 5, специфікація до договору в Додатку 6. За десять років роботи ненадійні постачальники товарів практично були відсіяні (так, в 2006 - 2007 роках підприємство працювало більш ніж з 800 підприємствами). Жорсткі вимоги, що пред'являються до контрагентів, будуть збережені і в планованому періоді:

- своєчасне постачання товарів;

- наявність всіх супровідних документів, в тому числі сертифікатів якості, посвідчень про гігієнічної реєстрації, митних декларацій, ветеринарних свідоцтв та ін .;

- поставка товарів належної якості з хорошими термінами реалізації;

- здійснення розрахунків за поставлену продукцію не раніше ніж через 30 календарних днів або за фактом реалізації, за винятком м'ясомолочної продукції і продукції сільського господарства.

Договірній роботі в УП «Універсам« Сухаревский »приділяється велика увага, до договорів, які не задовольняють вимогам підприємства, полягають протоколи розбіжностей або додаткові угоди, зразок якого представлений в Додатку 7. З постачальниками, які відмовилися підписати вищевказані документи, договори не укладаються.

В даний час чисельність контрагентів універсаму стійко зберігається в межах 580 компаній і фірм.

УП «Універсам« Сухаревский »є акуратним платником за зобов'язаннями. Ця обставина дозволила добитися у багатьох великих, значущих в усіх відношеннях для підприємства постачальників відстрочки платежу в 30 - 40 днів. А це, в свою чергу, - дозволило оптимізувати грошовий оборот і, зокрема, не розширювати істотно кредитування в комерційному банку.

Очікується посилення прямої конкуренції для магазину з боку нових торгово-роздрібних структур, що відкрилися в безпосередній близькості і перевищують по потенційної потужності УП «Універсам« Сухаревский ». Цей фактор врахований в даному бізнес-плані шляхом прогнозування темпів зростання роздрібного товарообігу, а також плануванням підвищених порівняно з теперішнім часом величин поточних витрат на маркетинг.


3. ОЦІНКА РИНКУ ЗБУТУ І АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ

3.1 Ситуація в галузі

З огляду на підсумки розвитку торгівлі, можна констатувати, що в цілому забезпечено стабільний розвиток внутрішнього споживчого ринку країни переважно за рахунок реалізації товарів вітчизняного виробництва, високих темпів розвитку роздрібного товарообігу, вдосконалення матеріально-технічної бази торгівлі, розвитку нових форм і методів продажу товарів, впровадження інформаційних технологій . Однак, за результатами моніторингу за 2008 рік, представленому в Додатку 8 в торгівлі ще має місце збитковість, окремі торгові організації відчувають нестачу власних оборотних коштів.

Високі темпи розвитку роздрібного товарообігу в попередні роки в чималому ступені досягнуті внаслідок сприятливої ​​економічної ситуації, що склалася в республіці, і в першу чергу за рахунок зростання реальних грошових доходів населення, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, а також нарощування обсягів виробництва товарів вітчизняного виробництва.

Цілі, завдання і шляхи розвитку роздрібного товарообігу і споживання найважливіших продовольчих і непродовольчих товарів, розширення і вдосконалення інфраструктури роздрібної та оптової торгівлі, громадського харчування, вдосконалення наукової, технічної та технологічної політики, фінансово-кредитного забезпечення торгових організацій, включаючи вдосконалення принципів державного регулювання і кадрового забезпечення в сфері торгівлі визначені в Програмі розвитку внутрішньої торгівлі Республіки Білорусь на 2006 - 2010 роки.

Відповідно до даної Програмі в 2006 - 2010 рр. розвиток роздрібної торговельної мережі буде здійснюватися за двома основними напрямками:

- укрупнення розмірів магазинів за рахунок будівництва і відкриття гіпер- і супермаркетів і торгових центрів;

- формування системи так званих зручних магазинів, розташованих в радіусі пішохідної доступності і торгують асортиментом продовольчих і непродовольчих товарів першої необхідності.

У міру становлення і розвитку вітчизняних торговельних мереж розглядаються пропозиції про можливості входження на білоруський ринок іноземних мережевих компаній.

Географія ринку збуту продукції підприємства в 2008 році переважно обмежена ринком мікрорайону «Сухарева». Згідно з даними статистики на 01.01.2009 в мікрорайоні «Сухарева» знаходиться 18,5 тисяч квартир (сімей). Мікрорайон постійно будується, що обумовлює високий рівень платоспроможного попиту, а це тягне за собою присутність в мікрорайоні великої кількості торгових організацій.

Універсам розташований досить вдало: щільна забудова «висотки» в житловому районі, на жвавій дорозі, що веде до МКАД. Більшість квартир в мікрорайоні куплені, а не виділені державою. Труднощів з під'їздом не виникає, є парковка, однак її явно не вистачає через постійне використання близько 20 паркувальних місць мешканцями прилеглих будинків як «особистої» стоянки в найбільш жваві години роботи підприємства - з 19.00, що призводить до щоденної втрати потенційних покупців, і , як наслідок, товарообігу щомісяця до 15 млн. руб., в рік - близько 150 млн. руб.

3.2 Сегментування покупців

Покупець представлений найширшим колом осіб, різних за статтю, віком, соціальним і економічним становищем. Для більш повного аналізу споживачів розглянемо наступні дані. Вивчення покупців УП «Універсам« Сухаревский »проводиться на підставі даних, представлених в Додатку 9. Результати вивчення покупців універсаму були отримані шляхом анкетування в грудні 2008 року силами торгового відділу.

Таким чином, середньостатистичний покупець УП «Універсам« Сухаревский »- це жінка, вік якої 35 - 44 роки, зі складом сім'ї 3 - 4 людини, яка працює, відвідує магазин 1 - 2 рази на тиждень, із середнім доходом на одного члена сім'ї 300 - 600 тисяч рублів. За наявності машини в родині респонденти вибіркової сукупності розділилися практично однаково з незначною перевагою на користь респондентів, що мають машину. Найбільш часта причина відвідування УП «Універсам« Сухаревский »його розташування ближче інших об'єктів роздрібної торгівлі до будинку потенційного покупця, про що свідчать дані таблиці 4. Саме на такого покупця буде орієнтуватися підприємство у виборі стратегії свого розвитку в 2009 році, вивчаючи його потреби і переваги , а також проводячи подальші дослідження потенційних покупців для більш повного задоволення їх попиту, а значить збільшення прибутку магазину і збереження і збільшення частки ринку в мікрорайон Сухарева.

Таблиця 4. Рейтинг причин найбільш частого відвідування УП «Універсам« Сухаревский »

Причина кількість респондентів
1 2
Ближче до дому 66
Широкий вибір 53
Подобається оформлення магазину 10
подобається обслуговування 17
Поруч пошта, де дають пенсію 1
По дорозі 1
Свіжі продукти 1
Ціни нижче, ніж в інших магазинах 1
дешеві сири 1
Працюю в цьому магазині 2
Зручна організація магазину 1
чисто 1
Поруч є господарський магазин 1

Примітка. Джерело: результати досліджень, проведених силами торгового відділу УП «Універсам« Сухаревский »

Дані таблиці 5 характеризую динаміку зміни кількості чеків, тобто кількості покупців, суми придбання товарів в УП «Універсам« Сухаревский »за 2008 рік. Слід зазначити, що показники грудня місяця значно більше даних інших місяців, але пов'язано це з великою кількістю святкових днів (Новий рік, Різдво). Тому для більш ретельного дослідження даних показників необхідно розрахувати середню кількість чеків, що складе 143 181 і середню суму одного чека - 13040 рублів.

Таблиця 5. Динаміка кількості чеків і середньої суми чека за 2008 рік

період Середня сума чека з продовольчого магазину кількість чеків
січень 15030 140308
Лютий 13030 137080
Березень 13040 142508
Квітень 13040 143492
Травень 15040 149440
червень 13040 137840
Липень 9050 133110
Серпень 9020 138880
вересень 9030 144504
Жовтень 13060 146208
Листопад 13060 146004
грудень 21030 158800

Примітка. Джерело: звіт ПО Супермаг 2000 УП «Універсам« Сухаревский »за 2008 рік

Дані, зазначені в таблиці 5 в сукупності з первинної облікової документації підприємства і вивченням економічної ситуації є вихідними даними для планування товарообігу в 2009 році. Для сталого розвитку універсаму і виконання показника по зростанню товарообігу, зазначеного в даному бізнес-плані необхідно щоб сума одного чека не опускалася нижче кордону в 16000 рублів, беручи до уваги, що кількість чеків значно прогресувати не може, так як значного зростання кількості мешканців прилеглих будинків не передбачається, а з таблиці 8 зроблено висновок, що найбільш вагома причина відвідування УП «Універсам« Сухаревский »його близькість до будинку покупця. Динаміка зміни кількості суми покупки по місяцях представлена ​​«на малюнку 3». У 2009 році підприємством планується зберегти намічену позитивну динаміку шляхом збереження «старих» покупців і залучення нових.

Малюнок 3. Динаміка зміни середньої суми покупки по місяцях 2008 року (Джерело: дані таблиці 11)

Динаміка зміни середньої кількості чеків по місяці 2008 року представлена ​​«на малюнку 4». Всі ці дані враховуються при визначенні обсягів поставок товарів а універсам для того, щоб уникнути відсутності будь-якої продукції в наявності в продажу, в той же час не допустити затаваріванія і зниження ефективності використання оборотних коштів.

Малюнок 4. Динаміка зміни середньої кількості чеків по місяцях 2008 року (Джерело: дані таблиці 11)

3.3 Аналіз конкуренції

Конкуренція відноситься до одного з неконтрольованих факторів мікросередовища універсаму. Наявність конкуренції змушує підприємство виявляти реальні потреби конкретних покупців і формувати асортимент товарів, найбільш повно їх задовольняють.

Універсам знаходиться в щільному оточенні торгових підприємств: великий ТЦ «MAXIMUS», гастрономи Блиск, блискавиці, SL-маркет, що відкрився влітку 2008 ТЦ «Свято» (Вестер), ТЦ «Магніт», Гіпердіскаунтер ТОВ «Євроопт» і деяких менших структур - всього 18 торгових підприємств. Питома вага найбільш великих торгових підприємств мікрорайону Сухарева в загальному товарообігу району представлений «на малюнку 5».

Малюнок 5. Питома вага підприємств роздрібної торгівлі мікрорайону Сухарева в загальному товарообігу району

(Джерело: статистичні дані Головного управління споживчого ринку Мінміськвиконкому)

Дані малюнка 5 свідчать про досить сильній позиції універсаму в районі по відношенню до головних конкурентів, беручи до уваги той факт, що площа торгового залу УП «Універсам« Сухаревский »450 квадратних метрів, а площі торгових залів основних конкурентів: ТЦ« Свято », ТЦ «Магніт», Гіпердіскаунтер ТОВ «Євроопт», ТЦ «MAXIMUS» понад тисячу п'ятисот квадратних метрів. Більш того, Гіпердіскаунтер ТОВ «Євроопт» є імпортером, що дозволяє йому запропонувати покупцеві ціни на порядок нижче інших підприємств роздрібної торгівлі. Порівняльний аналіз роздрібних цін на деякі товари представлений в Додатку 10.

Будівництво в безпосередній близькості від універсаму (в радіусі 0,6-1 км.) І відкриття в 4-му кварталі 2008 року великого гіпермаркету істотно загострило і без того напружену конкурентну обстановку в мікрорайоні, а для підприємства загрожує втратою частини постійних покупців.

Розміри підприємства і стоять перед ним завдання найбільш повного задоволення зростаючого купівельного попиту вимагають працювати в 2009 році з великою кількістю постачальників.


4. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ

4.1 Прогноз структури роздрібного товарообігу

Основний акцент в товарній політиці зроблений на товари повсякденного попиту, в першу чергу - продовольчої групи (непродовольчі товари займають лише 14% в загальному обсязі продажів).

Політика формування цін універсамом, просування і комунікацій в 2009 році залишаться незмінними. Формування цін буде здійснюватися відповідно до інструкції «Про порядок формування цін і тарифів», затвердженої Постановою Міністерства економіки РБ від 10.09.2008 №183. Торговий зал підприємства в 450 м. Кв. не дозволяє організувати реалізацію всіх груп товарів, що на сьогоднішній день готові запропонувати виробники і імпортери, тому після ретельного аналізу, було вирішено у 2009 році залишити тільки той товар, який користується стабільним і зростаючим попитом у споживача. Однак асортимент постійно вивчається і оновлюється, товари з падаючим або низьким попитом залишають полки універсаму - асортимент знизився до 8000 найменувань.

Трохи іншим чином складається ситуація з товарами вітчизняного виробництва. З причини того, що підприємство державне, йому щорічно і щоквартально доводяться квоти на вибірку фондів деяких груп товарів вітчизняного виробництва (плодоовочева консервація, фруктова і плодоовочева консервація для дитячого харчування, сигарети, шампанське, пиво, макаронні вироби «Баримак», риба жива внутрішніх водойм і т.д.). Крім того, на кожен рік Головним управлінням споживчого ринку Мінміськвиконкому і Мінміськвиконкому затверджується асортиментний перелік, в якому чітко вказується кількість найменувань за певними групами товарів вітчизняного виробництва, які підприємство просто зобов'язана мати в наявності. Відповідальність за вибірку фондів і підтримання обов'язкового асортиментного переліку несе керівник. Продукції вітчизняного виробництва приділяється велика увага для збільшення попиту на неї і нарощування обсягів продажів: викладка на пріоритетних місцях за всіма правилами мерчендайзингу: правило «золотої полиці», правило «витягнутої руки», проведення акцій, дегустацій, розпродажів, реклама в торговому залі по телевізорах і радіо.

На підприємстві приділяється особлива увага культурі роботи з відвідувачами магазину, а також індивідуальної дисципліни персоналу універсаму, безпосередньо пов'язаної з підтриманням загального технологічного порядку в роботі і зростання комфорту покупців. Багато зусиль керівництва і співробітників відведено поліпшенню викладення товару як одному з найважливіших факторів задоволення покупців, зростання товарообігу і конкурентоспроможності підприємства.

У сформованих умовах конкурентної боротьби керівництвом підприємства вироблені наступні принципи стратегії маркетингу на 2009 рік:

1.Формування своєї індивідуальності, думаючи про інтереси тільки конкретного споживчого оточення, якому ця специфіка всерйоз і надовго стане незаперечно цінної при витрачанні грошей.

2. Найбільш повне вивчення покупців і ринку, визначення оптимального асортименту і розробка найбільш ефективної збутової політики.

3. Системно вибудовувати весь набір робочих інструментів (логістики, маркетингу, обліку, планування, економіки, фінансів) під свою стратегію для адекватного її підтримки.

4. Збільшити частку ринку, обсяги продажів шляхом збереження «старих» покупців і залучення нових, стимулювання продажів, збільшення спектру послуг, що надаються.

Річний план підприємства передбачає розвиток його в рамках сформованої і добре освоєної їм товарної і географічної середовища. Конкурентна позиція магазину в 2009 році буде відстоюватися і зміцнюватися випробуваним в колишні роки способом: розвитком асортименту, підвищенням якості обслуговування. Чи не будуть радикально модифікуватися канали руху товару і способи комунікацій з покупцями. Цінова стратегія залишиться в рамках, що задаються нормативними документами Республіки Білорусь. Правильним є розвиток конкурентоспроможності на шляху пропозиції жителям мікрорайону продуктів власного виробництва, випущеної з білоруських - в основному - продуктів, але за допомогою впроваджуваних сучасних європейських технологій, що забезпечують споживачам високу якість.

Важливим завданням, що стоїть перед підприємством у 2009 році стане забезпечення підтримки вітчизняних виробників, недопущення фактів отримання товарів від фірм-посередників по необґрунтованими цінами, при виборі постачальників - облік рівня цін за даними відділу фінансів та цін Головного управління споживчого ринку Мінміськвиконкому згідно проведеного моніторингу ціноутворення.

Заслуговує бути відзначеним соціально-орієнтоване прагнення підприємства перетворити дитячий кафетерій в сторону кафетерію сімейного дозвілля, до спеціальних заходів для дітей різного віку. У мікрорайоні Сухарева в даний час очевидний дефіцит подібних закладів.

Дані таблиці 6 характеризують динаміку роздрібного товарообігу підприємства в розрізі товарних груп за 2008-2009 роки


Таблиця 6. Аналіз і прогноз структури роздрібного товарообігу і товарних запасів УП «Універсам« Сухаревский »

Найменування товарних груп Роздрібний товарообіг за 2008р. Запланований роздрібний товарообіг на 2009р. відхилення
млн. руб. в% від виробленого млн. руб. в% від виробленого Сума, млн. Руб.
1 2 3 4 5 6
Усі товари 25092 100 27641 100 2549
1.Продовольственние товари 21581 86 23771 86 2190
М'ясо та птиця 2310 9,2 2570 9,3 260
Ковбасні вироби і копченості 2828 11,3 3150 11,4 322
Риба та морепродукти 583 2,3 660 2,4 77
оселедця 43 0,2 55 0,2 12
масло тваринне 324 1,3 360 1,3 36
Масло рослинне 194 0,8 220 0,8 26
маргаринова продукція 43 0,2 55 0,2 12
майонезна продукція 237 1 275 1 38
Молоко і молочна продукція 2 482 9,9 2760 10 278
сир 670 27 745 2,7 75
Консерви м'ясні 108 0,4 110 0,4 2
Консерви рибні 237 0,9 220 0,8 -17
Консерви овочеві 260 1 300 1,1 40
Консерви фруктово-ягідні 560 2,2 660 2,4 100
Яйця і яйцепродукти 388 1,5 415 1,5 27
цукор 260 1 280 1 20
Кондитерські вироби 1640 6,5 1770 6,4 130
Варення, джем, повидло, мед 20 0,1 25 0,1 5
Чай та кава 324 4,3 360 1,3 36
сіль 22 0,1 27 0,1 5
борошно 130 0,5 140 0,5 10
Хліб і хлібобулочні вироби 1 057 4,2 1190 4,3 133
Крупа і бобові 237 0,9 250 0,9 13
Макаронні вироби 108 0,4 110 0,4 2
Картопля 194 0,8 250 0,9 56
Овочі 625 2,5 690 2,5 65
Плоди, ягоди, виноград, кавуни 1 057 4,2 1105 4 48
Горілка і лікеро-горілчані вироби 1575 6,3 1660 6 85
вино 540 2,2 610 2,2 70
коньяк 150 0,6 165 0,6 15
шампанське 260 1 276 1 16
пиво 820 3,3 860 3,1 40
Безалкогольні напої 580 2,3 635 2,3 55
морозиво 325 1,3 380 1,4 55
Інші прод. товари 390 1,6 433 1,5 43
Х / б тканини 25 0,1 28 0,1 3
Одяг та білизна 11 0,1 20 0,1 9
верхній трикотаж 110 0,4 110 0,4 0
білизняний трикотаж 129 0,5 140 0,5 11
Панчішно-нічні вироби 165 0,6 200 0,7 35
мило господарське 20 0,1 25 0,4 5
мило туалетне 25 0,1 25 0,1 0
Синтетичні миючі засоби 183 0,7 190 0,7 7
Парфумерно-косметичні товари 276 1,1 304 1,1 29
галантерея 175 0,7 195 0,7 20
Табачні вироби 500 2 550 2 50
сірники 2 2 0
меблі 65 0,3 83 0,3 18
металевий посуд 30 0,1 35 0,1 5
Скляний посуд 41 0,2 20 0,1 21
Фарфорофаянсовая і керамічний посуд 36 0,1 25 0,1 -11
електротовари 260 4 360 1,3 100
Інструменти 50 0,2 55 0,2 0
Паперово-чистові товари 150 0,6 165 0,6 0
Шкільно-письмові та канцелярські приналежності 50 0,2 50 0,2 0
Друковані видання 70 0,3 85 0,3 15
Теле- і радіотовари 142 0,6 165 0,6 23
іграшки 75 0,3 85 0,3 10
Сільськогосподарський та садово-городній інструмент 10 12 0,4 2
Господарські товари 141 0,6 100 1,7 -41
Будівельні товари 375 1,5 470 1 95
Товари побутової хімії 240 1 280 1 40
Інші непродовольчі товари 147 0,6 80 -14 -67
Разом непродовольчих товарів 3511 14 3870 14 359

Планується, що в структурі продажу продовольчих товарів у 2009 році буде спостерігатися тенденція підвищення частки більш цінних в живильному відношенні продуктів харчування, таких як овочі, фрукти, м'ясо, молоко, яйця, риба і рибопродукти, при одночасному уповільненні темпів продажу кондитерських виробів, рибних консервів , горілки і лікеро-горілчаних виробів, плодів, ягід та винограду, що ввозяться з-за кордону.

Проведення виставок-продажів, дегустацій, гнучка цінова політика сприятимуть зростанню продажів товарів вітчизняних виробників.

УП «Універсам« Сухаревский »в структурі продажів непродовольчих товарів запланував зростання реалізації будівельних та електротоварів, складної побутової техніки. Важливим залишається той факт, що покупка побутової техніки, не дивлячись на складну економічну ситуацію, може здійснюватися в кредит, а великогабаритні товари доставляються споживачеві безкоштовно.

Завдання, які стоять перед підприємством в 2009 році - забезпечувати підтримку вітчизняних виробників, не допускаючи фактів отримання товарів від фірм-посередників за необґрунтовано високими цінами, при виборі постачальників враховувати рівень цін за даними відділу фінансів та цін Головного Управління Споживчого Ринку Мінміськвиконкому згідно проведеного моніторингу ціноутворення.

4.2Рекламная кампанія універсаму в 2009 році

Система формування попиту і стимулювання збуту для УП «Універсам« Сухаревский », як і для інших підприємств, має важливе значення в досягненні основної мети: отримання прибутку і задоволення попиту покупців. Універсам, подібно будь-якому іншому роздрібному підприємству докладає зусиль для максимального збільшення стійкого прибутку, при цьому зберігши лояльність покупців в довгостроковій перспективі. Тому в 2009 році адміністрацією магазину заплановано підтримку і розвиток вже напрацьованих в процесі функціонування завдань стимулювання збуту:

- універсам користується гарною репутацією в районі (вивчивши покупців магазину можна зробити висновок про те, що їм подобається увага до власної персони, подобається можливість у чомусь розібратися, щось обговорити, порадити, тому тут бездоганно працює фактор чуток або, кажучи по -Науково, засіб рекламного інформування під назвою «міжособистісне спілкування»;

- дизайн торгового залу спланований для максимальної зручності покупців (зручні стелажі, холодильники та інші торгові меблі, доступна викладка товарів, широкі проходи між рядами і інші);

- музика в торговому залі універсаму;

- висока культура обслуговування покупців;

- постійна робота з якістю товару;

- висока пропускна здатність магазина (в залі самообслуговування розміром 450 квадратних метрів розміщено 7 вузлів розрахунку з кваліфікованими касирами, що дозволяє уникнути великих черг навіть у години «пік»);

- товари розміщені по товарних групах і дуже компактно, що дозволяє покупцям швидко знайти необхідний їм товар;

- та інші.

Не менш серйозна робота ведеться і для стимулювання збуту:

- проведення рекламних акцій, дегустацій;

- надання знижок на товари;

- продаж товарів в кредит (у відділі «Стройдом»);

- радіореклама в торговому залі і відділах;

- трансляція рекламних роликів на рідкокристалічних екранах, встановлених над вузлами розрахунку.

Важливим є той факт, що УП «Універсам« Сухаревский »у багатьох контрагентів входить в список Vip клієнтів, в зв'язку з чим вищеперелічені заходи щодо стимулювання збуту оплачуються самими контрагентами, що виключає необхідність магазину виділяти додаткові кошти на маркетинг.

Таким чином, в 2009 році реклама і маркетинг стануть провідними напрямками діяльності УП «Універсам« Сухаревский », адже якщо реклама зроблена професійно, то їй вдається налагодити ефективні комунікативні відносини з споживачами, а це в свою чергу, обов'язково позначається на товарообігу. [24, с.21] Підприємством планується установка ще одного рідкокристалічного монітора в відділі ковбасних виробів (найбільш часто відвідуваний відділ) і запис власних рекламних роликів про відділи магазину, про продукцію власного вироб одеситів, а також запис компакт-диска з радіо-рекламою, так як реклама читається зусиллями торгового відділу універсаму, робочий день яких з 9.00 до 18.00, необхідно щоб реклама звучала і в їх відсутність (вихідні дні, час після 18.00, яке характеризується найбільшим купівельним потоком.


5. ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПЛАН

5.1 Матеріально-технічна база підприємства

Торгово-технологічне обладнання підприємства виготовлено фірмами «Арлекс», «Смук-Р», «Командор». Воно практично нічим не поступається західноєвропейським аналогам. Деякі підприємства-постачальники самі пропонують і розміщують в універсамі свої охолоджувані вітрини, гірки, шафи, інше обладнання та торгові меблі сучасного дизайну для експозиції поставляється ними товару.

Планування УП «Універсам« Сухаревский », розміщена в Додатку 4, забезпечує легкість і простоту здійснення покупок, створює максимальну видимість викладених товарів і забезпечує видимість асортименту, стимулює вчинення імпульсивних покупок, мінімізує час пошуку потрібних товарів і відстань, яку потрібно пройти для того, щоб придбати всі необхідні продукти.

Основні принципи організації технологічного планування магазінаследующіе:

- забезпечення в торговому залі гнучкого і вільного пересування людей, товарів і устаткування;

- створення умов економічності і простоти санітарного догляду та технічного обслуговування;

- створення привабливого інтер'єру магазину за рахунок використання відповідної меблів і торгового устаткування, інвентарю, підбір колірного рішення, освітлення. Схема планування торгового залу представлена ​​в Додатку 4.

В цілому, торгово-технологічне обладнання, торгові меблі та виробничо-господарський інвентар підприємства досить сучасні, продуктивні і сприяють вирішенню завдань цього бізнес-плану. Склад основного обладнання УП «Універсам« Сухаревский »представлено в таблиці 7. Звіт про наявність та рух основних засобів та інших необоротних активів УП« Універсам «Сухаревский» за 2008 розміщений в Додатку 12.

Таблиця 7. Склад основного обладнання підприємства

Найменування Кількість потужність час
п / п обладнання шт. кВт роботи
год / рік
вентиляційні системи
1 П-1 1 5,500 480
2 По-0 1 1,500 900
3 У 3 1 1,100 730
4 В 4 1 0,550 730
5 В 5 1 0,370 730
6 О 6 1 1,100 730
7 О 7 1 1,500 730
8 В 8 1 0,550 730
9 В-9 (строймат.) 1 0,400 2190
10 кондиціонер 2 0,700 1860
11 кондиціонер 7 2,000 1200
12 кондиціонер 3 5,000 1200
Холодильне обладнання
1 SPH 054Е 012 1 1,663 8760
2 SPL 024 Z012 1 1,980 8760
3 SPL 024 Z012 1 3,330 8760
4 SPH 022 E012 2 1,160 8760
5 SPM 054 Y012 1 2,180 8760
6 EXPO-98 1 0,600 8760
7 EK-51 2 0,210 8760
8 EK-40 1 0,200 8760
9 ITALIA-150 1 0,400 8760
10 ITALIA-200 1 0,490 8760
11 ШХ-0.56 1 0,600 8760
12 МХМ-268 1 8760
13 МХМ-161-50 1 8760
14 МХМ-162-50 1 8760
15 МХ-365 1 8760
16 ШВУ-0.4-1.3 5 8760
17 Хол.агр.ВОСК H6Х3 / 325 1 8 8760
618 Хол.агр.ВОСК H6Х4 / 425 1 10 8760
19 Хол.вітр.Cold C14G 2 0,66 8760
20 Муром-190 1 1,57 8760
21 Муром-130 1 1,24 8760
22 Дніпро-140 Р 1 0,51 8760
23 АНТ 2 0,2 8760
24 Хол.агрег.TFH24802В2 1 3,58 8760
25 CAPRI-200 1 0,73 8760
26 Хол.агр.Copeland 1 8,2 8760
27 Хол.вітр.Неман-300 4 3,2 8760
28 Хол.вітр.Неман-120 1 1,2 8760
29 Хол.агр.ВОСК HG4 / 385 1 10 8760
30 Хол.вітр.Lion 125 2 0,9 8760
31 Хол.вітр.Lion 188 2 1,37 8760
32 Хол.вітр.Lion кут 2 0,4 8760
33 ROYAL-200 1 0,8 8760
Теплове і технологічне обладнання
1 кавоварка 1 2,5 1 095
2 Упаков.піщ.продукт. 2 0,3 2190
3 ЕВПЗ-15 2 15 240
4 Кип'ятильник КНЕ-100 1 8 240
5 Шафа ШПЕСМ-3 2 12 2190
6 Ел.пліта ЕП-4ЖШ 1 12 2190
7 Ел. Гриль 1 3 3650
8 Шафа жарочн.ШЖЕ-04 1 15 2190
9 М'ясомасажери 1 1,75 2190
10 Електро 1 6 2190
11 Ел.пліта ПЕМ-4-01 2 17 1460
12 піч СВЧ 4 1,2 730
13 Ел.сушітель "Веяліс" 5 1 730
14 Маш.взбів.RE-24 1 1,5 2920
15 М'ясорубка МІМ-300 1 1,5 1 095
16 М'ясорубка МІМ-600 1 2,2 1 095
17 Картоф.МОК-350 1 0,55 1 095
18 Ізм.овощей ГАММА-5 1 0,62 1 095
19 міксер 2 0,24 2190
20 Тестом.машіна 1 2,2 1460
21 Вибросито 1 0,9 2190
22 Маш.взбів. МВ-60 1 2,2 2190
23 Кассов.аппарат 5 0,025 4380
24 Ваги електро. 8 0,017 4380
25 Маш.счета грошей 2 0,09 1 095
26 Ел.двіг.ціркул.насоса 2 0,4 4380
27 Перфор.BOSCH 2 0,62 350
28 Машина свердлив. 1 0,45 350
29 ел.чайник 4 1,8 1 095
30 Теплова завіса 1 12 1240
31 комп'ютер 17 0,075 1800
32 пакувальник BEFOR 1 0,45 2190
33 Пакувальник SL-44 2 1,7 2920
34 Тестораскат.машіна 1 0,55 2920
35 компресор 1 1,5 350
36 пароконвектомат 1 17,1 4380
37 пароконвектомат 1 10 4380
38 вітрина теплова 1 2,3 2920
39 ксерокс 2 1,4 1800
40 Комбін.усілітель 1 0,5 4380
41 телевізор 5 0,15 2190
42 відеомагнітофон 1 0,15 1000
43 кавомолка 1 2,1 400
44 Углошліф.машін.DWT 1 2,2 350
45 ліфт вантажний 1 3,5 2920
46 POS-терм. 13 0,3 5110
47 Ваги електр.с чекопеч. 12 0,03 4380
48 Сканер многопл. 8 0,009 5110
49 ручний сканер 11 0,001 5110
50 Принтер печ.ЕТК. 2 0,05 4380
51 сервер 1 0,35 8760
52 Верстат свердел. 1 0,35 350
53 апарат зварювальний 1 100
54 електрорубанок 1 0,6 200
55 Овощерез.RobotCupe 1 0,55 1 095
56 Мясорубка Filmar 1 1,1 1 095
57 Вітрина теплова WDL 1 0,65 2920
58 принтер 7 0,5 1800

Оцінка матеріально технічної бази магазину на 01.01.2009 представлена ​​в таблиці 8.


Таблиця 8. Оцінка стану матеріально-технічної бази на 01.01.2009р. (Млн. Руб.)

відновлювальна вартість Залишкова вартість % зносу Додаткова потреба
1 2 3 4 5
всього 3516 2609 26 -
В тому числі: -
1.Основні виробничі фонди 3438 2548 26 -
з них: -
Будівлі, споруди 2277 2072 9 -
передавальні пристрої - - - -
Машини та обладнання 1 058 434 59 10
Транспортні засоби 70 29 59 -
Виробничий і господарський інвентар 33 13 61 -
2.Непроізводственние фонди 78 61 22 -
3.Неустановленное обладнання - - - -

Примітка. Джерело: первинна облікова документація універсаму.

З таблиці 8 видно, що ступінь зносу діючих фондів оцінюється в 60%, при чому по машинах і устаткуванню - у 59%. Ця величина відображає як політику амортизації, що проводиться УП «Універсам« Сухаревский », так і рівень морального зносу, що обліковується в ній. В цілому ж в універсамі проведена повна заміна фізично і морально застарілого торгово-технологічного обладнання (Лист начальнику ГУПР Мінміськвиконкому «Про вкладенні коштів в технічне переозброєння підприємства» з дня відкриття).

Для обліку обладнання, що значиться на балансі підприємства складається звіт про наявність та рух основних засобів та інших необоротних активів.


5.2Товарние запаси

Для УП «Універсам« Сухаревский », як і для інших торгових підприємств, важливою складовою частиною товарного забезпечення господарської діяльності, що дозволяє досягати стабільного функціонування і стійкості асортименту, є товарні запаси.

Розмір товарних запасів в значній мірі визначається об'ємом і структурою товарообігу торгової організації або підприємства. Тому робота фахівців торгового відділу УП «Універсам« Сухаревский »спрямована на підтримання оптимальної пропорції між величиною товарообігу і розмірами товарних запасів, так як при недостатній величині запасів виникають складності з товарним забезпеченням товарообігу організації, зі стійкістю асортименту; зайві ж запаси викликають додаткові збитки, збільшення потреби в кредитах і зростання витрат на виплату відсотків по ним, збільшення витрат на зберігання запасів, що в сукупності погіршує загальний фінансовий стан. Отже, питання кількісного виміру величини товарних запасів і визначення відповідності цієї величини потреб товарообігу саме на часі.

Товарні запаси аналізуються, плануються і враховуються. Аналіз товарних запасів проводиться на підставі звіту про роздрібну торгівлю.

До моменту продажу будь-який товар відноситься до категорії товарного запасу. Ця обставина, зокрема, означає, що товарний запас є величиною змінною: він постійно залучається до товарообіг, продається, перестає бути запасом. Так як товарні запаси заміщуються іншими партіями товарів, тобто регулярно поновлюються, вони є постійно існуючої величиною, розмір якої варіює залежно від конкретних господарських умов. Товарооборачиваемости, виражена в днях товарообігу, показує час, протягом якого товарні запаси знаходяться в сфері обігу, тобто обертається середній товарний запас. В УП «Універсам« Сухаревский »середня товарооборотність продовольчих товарів становить 12,5 днів, непродовольчих товарів - 58 днів. Даний показник розраховується шляхом знаходження частки від розподілу товарних запасів в грошовому вираженні на певний період часу (як правило, місяць) на середньоденний товарообіг, отриманий діленням місячного товарообігу на 30. У 2009 році планується вести роботу щодо зниження товарооборачиваемости до 10 днів по продовольчих товарах і до 30 днів за непродовольчими товарами.

Кругообіг товарів, зміна статичної форми запасу динамічною формою товарообігу, становить економічний зміст процесу товарооборачиваемости. Остання, будучи одним з показників ефективності господарської діяльності торгової організації, дозволяє оцінити і кількісно виміряти два параметри, властиві товарних запасах: час і швидкість їх обігу. Для УП «Універсам Сухаревский» на даному етапі актуально рішення про поступову ліквідацію повільно продаються товарних груп і їх заміщення швидко продаються, проте це досить складний процес, пов'язаний з рядом об'єктивних причин:

- відсутні можливості змінити товарну спеціалізацію;

- відбудеться різке звуження асортименту і кола покупців;

- неможливо підтримувати відпускні ціни на рівні конкурентів.

Основні положення, що застосовуються в універсамі при роботі з товарними групами зниженій швидкості обороту:

- уважний відбір товарних груп, по можливості виключаючи групи з низькою швидкістю продаваемости (оборотності) з асортименту;

- в разі різкої зміни купівельного попиту і попадання товару в групу з низькою швидкістю обороту, використання всіх доступних методів для якнайшвидшої продажу цього товару;

- активне включення в асортимент товарів з більш низькою швидкістю оборотності.

5.3 Витрати обігу

У 2009 році на підприємстві буде продовжена робота по зниженню енергоспоживання, економії енергії і тепла: заміна діючих світильників на енергозберігаючі, реконструкція віконних прорізів з установкою енергоефективних склопакетів вітчизняного виробництва, оптимізація використання теплового і технологічного обладнання цехів.

В УП «Універсам« Сухаревский »прийнята програма по зниженню паливно-енергетичних ресурсів на 2009 рік, представлена ​​в Додатку. Передбачуваний економічний ефект від вищевказаних заходів представлений в таблиці 10.

Основними постачальниками паливно-енергетичних ресурсів УП «Універсам« Сухаревский »є РУП« Мінськенерго »і« Мінсккоммунтеплосеть ». Підприємство оснащене сучасним торгово-технологічним обладнанням, яке дозволить при раціональному його використанні і збільшенні коефіцієнта завантаження досягти економії електроенергії.

Інвестиції плануються для придбання торгово-технологічного обладнання для демонтажу та реконструкції хлібного відділу. Весь обсяг інвестицій буде освоєний за рахунок власних коштів.

Планується, що дана міра в 2009 році дозволить підприємству відмовитися від позичкового рахунку в банку і працювати за рахунок оборотних коштів, а це пряма економія коштів, які витрачаються універсамом (виключається плата відсотків банку за користування позиковими коштами).


Таблиця 9. Програма залучення інвестицій в розвиток матеріально-технічної бази і впровадження нових форм і методів торгівлі на 2009 рік

найменування заходу сума

Ремонт приміщень, в тому числі

- заміна дверей в охолоджувальної камері

- заміна діючих світильників на енергозберігаючі

- установка енергоефективних склопакетів

10

Заміна обладнання, в тому числі

- придбання рідкокристалічного монітора

- установка камери шокової заморозки

10
Благоустрій території 10
Разом 30

Примітка. Джерело: План основних ремонтно-будівельних робіт по УП «Універсам« Сухаревский »на 2009 рік

Таблиця 10. Виконання цільового показника енергозбереження

№ п / п найменування заходу період реалізації Витрати на реалізацію, млн. Руб. Передбачуваний економічний ефект, млн. Руб. Термін окупності витрат відповідальний
1 організаційні заходи 1 - 4 квартал 5,7 Адміністратори, завідувачі виробництвом, завідувачі товарними відділами
2 Поетапна заміна світильників і ламп на енергозберігаючі 1 - 2 квартал 3 0,9 3 роки Зам. Директора гостроголова С.Н.
3 Заміна дерев'яних віконних блоків на пластикові 2 квартал 10 0,75 12 років Зам. Директора гостроголова С.Н.
4 Установка доводчиків дверей в опалювальних приміщеннях 3 квартал 0,7 0,7 1 рік Інженер 1 категорії Адаріч А.І.

План витрат обігу на 2009 рік будується на підставі роботи в минулому і економічної ситуації сьогодні і представлений в таблиці 11.

Таблиця 11. Аналіз витрат обігу УП «Універсам« Сухаревский »за 2007 - 2008 роки за статтями витрат, план витрат на 2009 рік

№ п / п Найменування статей 2007 рік 2008 рік Відхилення по уд. вазі 2008р. від 2007 2009 рік (план)
млн. руб. в% до виручки без податків млн. руб. в% до виручки без налоговгов
1 Транспортні витрати 20 0,11 22 0,1 -0,01 30
2 Витрати на оплату праці 1709 9,55 2042 9,36 -0,19 2093
3 Витрати на оренду (включаючи експлуатаційні витрати орендаря), лізинг 7,2 0,04 -0,04
4 Витрати на утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання та інвентарю 215,7 1,2 244 1,12 -0,08 320
5 Амортизація основних засобів 190,8 1,07 137 0,63 -0,44 144
6 Витрати на ремонт основних засобів 47,6 0,27 160 0,73 0,46 260
7 Витрати на санітарний одяг, столова білизна, столовий посуд та прибори 15,4 0,09 26 0,12 0,03 29
9 Витрати на зберігання, сортування і пакування товарів 23,1 0,13 24 0,11 -0,02 26
10 Витрати на торговельну рекламу 6,6 0,04 10 0,05 0,01 26
11 Відсотки за користування кредитом, позикою 17,5 0,1 14 0,06 -0,04 36
12 Втрати товарів і продуктів при перевезенні, зберіганні та реалізації, технологічні витрати (в межах норм природних втрат) 21,7 0,12 31 0,14 0,02 36
13 Витрати на тару 2,4 0,01 3 0,01 4
14 Відрахування в ФСЗН 598,4 3,34 722 3,31 -0,03 741
15 Податки / відрахування і збори, що включаються у витрати обігу 31,1 0,17 48 0,22 0,05 53
16 Інші витрати 148,9 0,83 197 0,9 0,07 362
Разом витрат обігу 3055 17,07 3680 16,86 -0,21

Примітка.Джерело: [первинна облікова документація УП «Універсам« Сухаревский »

Аналіз витрат обігу показує, що в 2008 році відбулося зростання за статтею «Витрати на ремонт основних засобів», що обумовлено проведеним ремонтом фасаду будівлі і дорогим ремонтом автотранспорту. У 2008 році зросли також витрати на торговельну рекламу - була проведена заміна рекламної вивіски підприємства. Зростання витрат на оплату праці та відрахування в ФСЗН викликаний виробленим підвищенням заробітної плати в грудні 2008 року, обумовленим рекомендаціями Головного управління споживчого ринку Мінміськвиконкому і рішенням керівництва універсаму в зв'язку з відставанням росту середньої заробітної плати по підприємству в порівнянні з іншими підприємствами роздрібної торгівлі міста Мінська.

Сукупність перерахованих вище заходів дозволить підвищити продуктивність праці, принесе підприємству економію витрат обігу. Програма залучення інвестицій на 2009 рік у таблиці 15.


6.ОРГАНІЗАЦІОННИЙ ПЛАН

Станом на 01.01.2009 в штаті підприємства складається 208 осіб, в тому числі адміністративно-управлінський персонал - 48 осіб, з вищою освітою - 35, в їх числі адміністративно-управлінського персоналу - 22 (Організаційна структура підприємства представлена ​​в Додатку 15, а штатний розклад в Додаток 16).

Вносити будь-які коригування в організаційну структуру УП «Універсам« Сухаревский »в 2009 році не планується, так як вона вироблялася роками і на сьогодні задовольняє умовам ефективної роботи підприємства. Слід зазначити, що організаційна структура управління підприємства побудована за такими принципами:

- єдиноначальність (кожен керівник несе персональну відповідальність за власні результати і за результати роботи своїх підлеглих);

- делегування повноважень (повноваження адміністрації розподілені таким чином, що виключають необхідність втручання директора в вузькоспеціалізовані питання);

- дотримання норм керованості (в підпорядкуванні кожного керівника знаходиться не більше дев'яти осіб);

- єдність розпорядження;

- гнучкість і адаптивність (при необхідності адаптації до будь-яких умов, що склалися структура може бути змінена).

Управління персоналом магазину побудовано на сукупності регламентів і посадових інструкцій. Це забезпечує швидке входження новачків і зовсім молодих співробітників в загальний робочий процес. Розподіл функцій серед ряду старших керівників, наочно представлене на Схемі організаційної структури, відображає їх індивідуальні навички, вміння, знання, сформовані з багаторічним досвідом роботи в роздрібній торгівлі.

Кадрова політика підприємства будується на основі Указу Президента РБ №354 від 26.07.2004 «Про роботу з керівними кадрами в системі державних органів та інших державних організацій» і програмою «Кадри» на 2006 - 2010 роки, яка доводиться Міністерством торгівлі РБ. Згідно вищевказаних документів на підприємстві затверджені «План роботи відділу кадрів на 2008 рік» представлений в Додатку 18 і «План роботи з резервом керівних кадрів на 2007 - 2010 роки» (розміщений в Додатку 19), а також будує свою роботу інспектор з кадрів УП « Універсам «Сухаревский». Відділ кадрів в магазині представлений інспектором з кадрів, так як в силу відносно невеликої штатного складу в наявності декількох інспекторів з кадрів керівництво підприємства необхідності не бачить.

Комплектація кадрами відбувається традиційними способами: через оголошення про вакансії, за рекомендаціями навчальних закладів.

Оплата праці працівників магазину в даний час відповідно до чинного законодавства Республіки Білорусь складається з наступних елементів:

- основою трудового винагороди є посадовий оклад, який визначається на основі Єдиної тарифної сітки;

- надбавки, доплати і преміальні, які визначаються на основі особистих трудових внесків працівників, які фіксуються Радою трудового колективу і виражаються в коефіцієнтах трудової участі

Додатковим стимулом - крім бажання ґрунтовно опанувати професію - є мотив кар'єрного росту для працівників магазину. У 2006 році на підприємстві введена система кредитування споживчих товарів для співробітників, що працюють більше одного року і відрізняються стабільно високою якістю праці. Фонд оплати праці підприємства формується відповідно до «Інструкції щодо заповнення форм державної статистичної звітності з праці» Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь, для чого на підприємстві заповнюється і надається в органи статистики форма 1-праця. Динаміка зміни фонду оплати праці за 2006 - 2008 роки та план на 2009 рік представлена ​​«на малюнку 6».

На малюнку 6 чітко видна чітка тенденція зростання фонду оплати праці, виходячи з чого, можна зробити висновок про зростання середньої заробітної плати працівників підприємства, оскільки їх кількісний склад суттєво не змінювався.

Фактори, що забезпечують нормальні умови праці працівників універсаму:

- зручні, сучасно обладнані роздягальні;

- кондиціонування торгових приміщень;

- регулярно оновлювана спецодяг;

- душова і санвузли, укомплектовані предметами особистої гігієни;

- увага до побажань персоналу про зміну індивідуального режиму роботи по неординарним особистим обставинам.

Малюнок 6. Динаміка зміни фонду оплати праці

На підприємстві при оплаті праці працівників застосовуються такі виплати стимулюючого і соціального характеру (згідно з розпорядженням Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 02.06.2008 № 09-01-09 / 3007п «Про соціальний пакет»), які в подальшому будуть збережені і забезпечать стимулювання підвищення кваліфікації, інтенсивність праці, відшкодування додаткових витрат праці:

- при укладенні контракту передбачено збільшення тарифної ставки (окладу) до 50 відсотків з віднесенням витрат на собівартість продукції (робіт, послуг);

- надбавки за високі досягнення у праці, складність і напруженість у роботі;

- премії за виробничі показники роботи (збільшення коефіцієнта трудового участі працівникам, які дістали подяки покупців в Книзі скарг і пропозицій);

- надбавка за стаж роботи (винагороду за вислугу років);

- одноразові премії за виконання особливо важливої ​​та термінової роботи;

- винагорода за підсумками роботи за рік;

- доплата за роботу в нічний час або в нічну зміну при змінному режимі роботи (в 2009 році планується змінити режим роботи виногорілчані відділу з 7.30 до 22.30 в зв'язку з планованою Міськвиконкомом ліквідацією дрібних торгових точок (кіосків) на зупинках громадського транспорту);

- доплата за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (водієві вантажного автомобіля);

- одноразові виплати до професійних свят, ювілейних дат працівників, організації;

- одноразові виплати, пов'язані з народженням дитини;

- виплата одноразових премій.

Крім цього, в даний час неухильно діє вся система гарантованої законом і державою соціального захисту, а також діє осередок галузевого первинної профспілкової організації, сумлінно виконує всі свої статутні функції в міру фінансових і організаційних можливостей, що буде збережено і в планованому 2009 році. На 2009 рік в УП «Універсам« Сухаревский »запланована динаміка зміни середньомісячної заробітної плати на одного працівника, зазначена в таблиці 12.

Таблиця 12. Прогноз середньомісячної заробітної плати на одного працівника універсаму на 2009 рік по місяцях

Середньооблікова чисельність, чол Середня заробітна плата, тис. Руб.
січень лютий Березень квітень травень червень Липень Серпень вересень жовтень листопад грудень
182 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 969,8

Важливою складовою кадрової політики магазину в 2009 році стане підвищення кваліфікації кадрів.

Основні показники з праці та заробітної плати УП «Універсам« Сухаревский »наведені в таблиці 13.

Таблиця 13. Показники по праці УП Універсам Сухаревский

показники року
Од. вим. 2007 рік 2008 рік 2008р. в% до 2007р. в діючих цінах 2009 рік (прогноз) 2009р. в% до 2008р. в діючих цінах
роздрібний товарооборот млн. руб 20398 25092 123 27641 110,2
Темп зростання роздрібного товарообігу в порівнянних цінах % 106,9 102,9 102
Сума витрат обігу млн. руб 3055 3680 120,4 4160 113
Фонд заробітної плати, всього, млн. Руб. млн. руб 1 710 2066 123,8 2118 102,5
Питома вага заробітної плати в сумі витрат обігу % 56 56,1 50,9
Фонд заробітної плати у відсотках до товарообігу % 8,38 8,23 7,66
в тому числі:
Виплати заробітної плати з коштів, що відносяться на собівартість продукції млн. руб 1708 2042 119,6 2093 102,5
у відсотках до товарообігу % 8,37 8,14 7,57
питома вага в ФЗП % 99,9 98,8 98,8
Виплати заробітної плати за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства млн. руб 9,2 27,6 300 25 90,6
у відсотках до товарообігу % 0,05 0,11 0,09
питома вага в ФЗП % 0,54 1,34 1,18
Виплати заробітної плати за спеціальними системами преміювання млн. руб
Середньооблікова чисельність працівників % 179 182 182
Середньомісячна заробітна плата тис. руб. 793 943,7 969,8
Відрахування на соціальні потреби млн. руб 598,4 722,5 735,6

Примітка. Джерело: [Звіт з праці УП «Універсам« Сухаревский »

Ділове розклад УП «Універсам« Сухаревский »представлено в таблиці 14.

Таблиця 14. Ділове розклад УП «Універсам« Сухаревский »на 2009 рік

№ п / п найменування заходів виконавці Термін реалізації
1 Збільшення питомої ваги в товарообігу продукції власного виробництва, Мерчендайзінговий аналіз асортименту Заступник директора з торгівлі В.М. Ольшевська 2009 рік
2 Планування і організація ідеологічних і виховних заходів Спеціаліст з ідеологічної роботи постійно
3 Зростання товарообігу, підвищення продуктивності праці Директор Н.І. Адаріч 2009 рік
4 Підготовка і проведення єдиних днів інформування Члени інформаційно-пропагандистської групи щомісяця
5 Заміна світильників і ламп розжарювання на енергозберігаючі, заміна віконних блоків на пластикові, установка доводчиків дверей в опалювальних приміщеннях Заступник директора з техніки і обладнання С.Н.Остроголовий 2009 рік
6 Проведення роботи щодо зміцнення дисципліни праці, здорового морально-психологічного клімату в колективі Керівники структурних підрозділів щомісяця
7 Організація і проведення конкурсів профмайстерності і художньої самодіяльності в рамках республіканських конкурсів працівників торгівлі голова профкому Відповідно до плану ГУПР
8 Проведення суботників з благоустрою прилеглої території Заступник директора з техніки і обладнання С.Н.Остроголовий Квітень травень
9 Проведення щорічного періодичного медогляду працівників Адміністратори торгового залу Січень, липень
10 перезарядка вогнегасників Спеціаліст з охорони праці та техніки безпеки Лютий
11 Придбання медикаментів для аптечок Кастелянка щомісяця
12 Укладення договору з поліклінікою №2 на проведення передсезонної вакцинації проти вірусу грипу Спеціаліст з охорони праці та техніки безпеки Серпень
13 Забезпечення наявності запасу дезінфікуючих засобів Кастелянка щокварталу
14 Огорожа подвір'я підприємства Стройгруппа УП «Універсам« Сухаревский » травень червень

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

У підсумковому результаті балансу доходів і витрат варто негативна величина, яка пояснюється наступними обставинами: в період 2003 - 2008 рр. підприємством проводилися масштабні ремонтно-будівельні роботи

Однак, по планованим підсумками роботи універсаму в 2009 році цей умовний дефіцит буде значно скорочено.

Таблиця 15. Баланс доходів і витрат УП «Універсам« Сухаревский »на 2009 рік

показники Сума, млн.руб.
1.Наличие коштів на початок року -156
-нераспределенная прибуток (фонд накопичення, споживання) 40
-амортізаціонний фонд -196
2.Доходи від реалізації: 27931
-виручка від реалізації 27757
-внереалізаціонние і операційні доходи 30
-начіслено амортизаційного фонду 144
3.Прівлеченние кошти:
-займи, кредити
-целевое фінансування з бюджету 27775
4.Всего доходів: 27807
5.Расходи організації: 10
-об'єм інвестицій 3275
-податок на додану вартість
-акцізи 45
-обов'язкові відрахування і податки з валових доходів 530
-податок з продажу 4160
-витрати обігу 19452
-покупная вартість товарів 205
-внереалізаціонние і операційні витрати 113
-податки з прибутку
- чистий прибуток (збиток) 17
6.Остаток коштів на кінець року -32

Таблиця 16. Рух амортизаційного фонду в 2009 році млн. Руб

на 01.01.2009 2009 рік
1 квартал півріччя 9 місяців рік
Залишок амортизаційного фонду -196 -196 -196 -196 -196
нараховано x 36 72 108 144
Залишок на кінець x -160 -124 -92 -52

Примітка. Джерело: власна розробка на основі первинної облікової документації УП «Універсам« Сухаревский »

Факторами збільшення прибутковості функціонування магазину в 2009 році є:

- надання послуг рекламно-маркетингового характеру постачальникам (допомога в проведенні акцій, дегустацій, розпродажів, рекламні ролики на телевізійних моніторах, встановлених у торговому залі, радіореклама в торговому залі і відділах універсаму, розпродажі, палетная викладка і пріоритетні місця викладки (на рівні очей, на рівні руки) та інші;

- посилення маркетингової складової за допомогою вивчення думок покупців про асортимент і сервісі;

- прискорення оборотності товару за рахунок гнучкого ціноутворення (за підсумками 2008 року середня оборотність продовольчих товарів склала 12,5 днів);

- зниження витрат матеріалів на упаковку товарів:

• при замовленні товарів від постачальників пріоритет віддається фасованої продукції за умови, що це не відбивається на ціні;

• в магазині встановлено апарати для пакування товарів в термоусадочну плівку, що дозволяє значно знизити або практично виключити природне зменшення (виморожування свіжомороженої риби, втрата вологи овочами і фруктами і ін.), Як наслідок відсутність необхідності перефасовивать товар;

- економія теплової та електричної енергії, води.

Таким чином, в 2008 році підприємство підготувало грунтовну базу для повноцінного розвитку в 2009 в інтересах країни, трудового колективу і свого масового покупця - жителів мікрорайону Сухарева.

Керуючись Рекомендаціями Головного управління споживчого ринку Мінміськвиконкому по розробці Бізнес-планів розвитку організацій торгівлі та громадського харчування на 2009 рік від 27.11.2008 та враховуючи ситуацію, що склалася в районі і в цілому в республіці, на підприємстві заплановані основні фінансові показники на 2009 рік, зазначені в таблиці 18.

У таблиці 17 представлений розрахунок грошових потоків УП «Універсам« Сухаревский »(2008 рік та план на 2009 рік).

Таблиця 17. Розрахунок грошових потоків млн. Руб

Види надходжень і витрат 2008 2009 (прогноз)
1.Поступленіе готівки
1.1. виручка отреалізаціі продукції, товарів (послуг) 25231 28043
1.2. власні кошти
1.3. кредити, позики - всього 333 400
в т.ч.
1.3.1. короткострокові 333 400
1.3.2. довгострокові
1.4. централізовані джерела фінансування
1.5. інші доходи
1.6. повний приплив грошових коштів (сума рядків 1.1. по 1.5.) 25564 28443
2.Отток засобів 25563 28441
2.1. витрати на придбання основних фондів 141 10
2.2. приріст поточних активів 17910 20172
2.3. витрати на виробництво і реалізацію (за вирахуванням амортизації) 3543 4096
2.4. податки та неподаткові платежі з виручки (без преференцій) 2490 2654
2.5. податки з прибутку (без преференцій) 146 109
2.6. погашення основного боргу за кредитами 333 400
2.7. погашення відсотків за довгостроковими кредитами
2.8. погашення існуючої та відстроченої заборгованості
2.9. повний відтік грошових коштів (сума рядків з 2.1. по 2.8.) 1 2
3.Ізлішек (дефіцит) грошових коштів (різниця рядків 1.7. І 2.10.) 1 2

Таблиця 18. Основні економічні показники роботи підприємства на 2009 рік

показники період
2008 рік (довідково), млн. Руб. 2009 рік (план), млн. Руб. Темп зростання 2009 до 2008,%
1 2 3 4
1. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг за все 25231 27757 110
1.1. виручка від надання послуг без ПДВ 29
1.2. товарооборот 25197 27757 110,2
темп росту в порівнянних цінах 102,7 102
1.2.1. податок з продажів і на послуги 503 530 105,4
1.2.2 ПДВ по реалізованих товарів 2899 3275 113
2. Виручка без податків з продажів, на послуги, ПДВ 21824 23952 109,8
3. Валовий дохід - всього: 4141 4500 108,7
в% до виручки без податків 18,97 18,79
3.1. від надання послуг 34
3.2. від реалізації товарів 4107 4500 109,6
4. Податки з ВД всього: 88 45 51,1
5. Витрати обігу всього: 3680 4160 11
в% до виручки без податків 16,86 17,37
5.1.учітиваемие при оподаткуванні 3650 4125 113
5.2.не що не враховуються при оподаткуванні 30 35 116,7
6. Прибуток від реалізації 373 295 79,1
в% до виручки без податків 1,71 1,23
7. Операційні доходи 20 25 125
7.1.учітиваемие при оподаткуванні 20 25 125
7.2.не що не враховуються при оподаткуванні - - -
8. Позареалізаційні доходи 11 5 45,5
8.1.учітиваемие при оподаткуванні 11 5 45,5
8.2.не що не враховуються при оподаткуванні - -
9. Операційні витрати 7 4 57,1
9.1.учітиваемие при оподаткуванні 7 4 57,1
9.2.не що не враховуються при оподаткуванні - -
10.Внереалізаціонние витрати 163 201 123,3
10.1.учітиваемие при оподаткуванні 1 1 100
10.2.не що не враховуються при оподаткуванні 162 200 123,4
11. Прибуток за звітний період 234 120 51,3
12.Налогооблагаемая прибуток 426 355 83,3
13. Податки з прибутку: 146 113 77,4
13.1. податок на нерухомість 32 26 81,2
13.2. податок на прибуток 96 79 82,2
- пільгується прибуток
13.3 місцеві податки 18 8 44,4
14.Штрафи в бюджет з прибутку
15.Сумма пільги з податку на прибуток
16.Прибуток до розподілу (чистий прибуток (збиток)) 88 7 7,95
в% до виручки без податків
17.Распределеніе прибутку 88 7 7,95
- фонд накопичення 40 6 15
-5% відрахування 8 1 12,5
-нерозподілений прибуток 40
18.Дебіторская заборгованість, всього 78 76 97,4
- прострочена
- питома вага в загальному обсязі,%
19.Кредіторская заборгованість, всього 1720 один тисяча сімсот тридцять шість 100,9
- постачальникам за товари, роботи, послуги 1385 1400 101,1
- по відрахуваннях до бюджету 199 201 101,0
- позабюджетних фондів
- прострочена
- питома вага в загальному обсязі,%
20.Соотношеніе заборгованості до середньомісячної виручки,%
- дебіторської 3,7 3,3
- кредиторської 81,8 75,1
21.Задолженность по кредитах банків, всього 198 350 176,7
- за довгостроковими кредитами
- за короткостроковими кредитами 198 350

Примітка. Джерело: власна розробка на основі первинної облікової документації УП «Універсам« Сухаревский ».

Таблиця 19.Общая потреба УП «Універсам« Сухаревский »в оборотних коштах у 2009 році (в порівнянні з 2008)

2008 р млн. Руб. 2009 р план млн. Руб.
1.Потребності в товарних запасах і грошових коштах 839 940
2.Дебіторская заборгованість 76 66
3.Запаси і витрати 70 85
4.Незавершенное виробництво
5.Готовая продукція
Разом потреба 985 1091
6. Наявність власних оборотних коштів (по балансу стр.490 + стор.640-стр.190) на початок року -209 -9
7.Недостаток оборотних коштів (стр.6-потреба) тисячі сто дев'яносто чотири 1100
8.Покритіе тисячі сто дев'яносто чотири 1100
в т.ч. за рахунок
чистого прибутку
короткострокових кредитів банку 333 400
інших кредиторів 861 700

Примітка. Джерело: власна розробка на основі первинної облікової документації УП «Універсам« Сухаревский ».

Таким чином, виходячи з аналізу фінансово-господарської діяльності у 2008 році та факторів, що впливають на ефективність роботи організації, визначені основні напрямки діяльності організації на 2009 рік. Прогнозні показники по зростанню товарообігу, середню заробітну плату та інші прийняті нижче рівня завдань, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2009 рік, так як відкриття в другій половині 2008 року двох великих торгових центрів «Свято» і «Магніт» і Гіпердіскаунтера « Євроопт »в безпосередній близькості від підприємства різко знизило темпи зростання товарообігу в 2008 році і також продовжить надавати негативний вплив на темпи зростання товарообігу в 2009 році. Виконання прийнятих показників по зростанню товарообігу на 2 відсотки, підвищення середньої заробітної плати на одного працівника до 968,9 тисяч рублів, отримання прибутку від реалізації в розмірі 295 мільйонів рублів дозволять забезпечити сталий розвиток організації.Скачати 112,82 Kb.


Розвиток УП "Універсам" Сухаревский "

Скачати 112,82 Kb.