Скачати 10,56 Kb.

«Розвиток творчого потенціалу дошкільників в процесі навчання нетрадиційним способам конструювання»
Дата конвертації31.07.2017
Розмір10,56 Kb.
ТипКонструювання, ручна праця

Скачати 10,56 Kb.

Надія Крилова
«Розвиток творчого потенціалу дошкільників в процесі навчання нетрадиційним способам конструювання»

Семінар для старших вихователів на тему:

«Розвиток творчого потенціалу дошкільників в процесі навчання нетрадиційним способам художньої праці та конструювання». Частина III.

6. Форми організації навчання дошкільнят конструювання.

З метою розвитку дитячого конструювання як діяльності, в процесі якої

розвивається і сама дитина, дослідники запропонували різні форми організації навчання конструювання.

Конструювання за зразком, розроблене Ф. Фребелем. В даній формі навчання забезпечується пряма передача дітям готових знань, способів дій, заснована на наслідуванні, таке конструювання важко безпосередньо пов'язати з розвитком творчості. Використання зразків - це необхідний і важливий етап навчання, в ході якого діти дізнаються про властивості деталей будівельного матеріалу, опановують техніку зведення будівель. Правильно організоване обстеження зразків допомагає дітям опановувати узагальненим способом аналізу - умінням визначити в будь-якому місці основні частини, встановити їх просторове розташування, виділити окремі деталі в цих частинах і т. Д. Такий структурний аналіз сприяє виявленню істотних відносин і залежностей між частинами об'єкта, встановлення функціонального призначення кожної з них, створює передумови для формування у дітей уміння планувати свою практичну діяльність по створенню конструкцій з урахуванням їх основних функцій.

Направляючи самостійну діяльність дошкільнят на підбір і доцільне використання деталей, рекомендується застосовувати в якості зразка малюнки, фотографії, що відображають загальний вигляд споруди (Ф. В. Ізотова, певну конструкцію з будівельного матеріалу: в ній відсутні деякі необхідні деталі, які слід замінити наявними (Давидчук А. Н.), а так само пропонувати дітям завдання на перетворення зразків з метою отримання нових конструкцій. У цьому випадку дитина повинна створювати кожну наступну споруду пут ем перетворення попередньої: наприклад, диван перебудувати в вартову будку, зображену на малюнку, використовуючи всі деталі набору (Ф. Фребель).

Таким чином, конструювання за зразком, в основі якого лежить подражательная діяльність, є важливим навчальним етапом, на якому можна вирішувати завдання, що забезпечують перехід дітей до самостійної пошукової діяльності творчого характеру.

Конструювання за моделлю (Н. А. Міренова, А. Р. Лурія) полягає в наступному, дітям в якості зразка пред'являють модель, в якій обрис окремих елементів приховано від дитини (в якості моделі може виступати конструкція, обклеєна пітною білим папером). Цю модель діти повинні відтворити з наявного у них будівельного матеріалу. Таким чином, дитині пропонують певну задачу, але не дають способу її вирішення.

І як показало дослідження А. Р. Лурии, постановка таких завдань перед дошкільнятами є досить ефективним засобом активізації їх мислення. У процесі вирішення завдань у дітей формується вміння подумки розбирати модель на складові її елементи, для того, щоб відтворити її в своїй конструкції, вміло, підібравши і використавши ті і інші деталі.

Для більш ефективного використання моделей в конструюванні, як, виявилося, слід запропонувати дітям з початку освоїти різні конструкції одного і того ж об'єкта, вираженого в моделі, на основі їх аналізу (виділення основних частин, їх просторового розташування, функціонального призначення і т. Д. ) у дітей формуються узагальнені уявлення про конструйованому об'єкті (наприклад, у всіх конструкцій вантажних машин є загальні частини: кабіна, кузов, колеса та ін., які можуть мати різний вигляд в залежності від їх практичного назна чення). Ці узагальнені уявлення, сформовані в процесі конструювання за зразками, надалі дозволять дітям при конструюванні за моделлю здійснити більш гнучкий і осмислений її аналіз, що, безсумнівно, позитивно впливає не тільки на розвиток конструювання як діяльності, але і на розвиток аналітичного та образного мислення дітей.

Конструювання за моделлю є ускладненою різновидом конструювання за зразком.

Конструювання за умовами, запропоноване Н. Н. Поддьякова, принципово інше за своїм характером. Воно полягає в наступному. Не даючи дітям зразка споруди, малюнків, способів її зведення, визначають лише умови, яким споруда повинна відповідати і яких, як правило, підкреслюють її практичне її призначення (наприклад, звести через річку міст певної ширини для пішоходів і транспорту, гараж для легкових і вантажних машин і т. п.). Завдання конструювання в даному випадку виражаються через умови і носять проблемний характер, оскільки способів їх вирішення не дається.

У процесі такого конструювання у дітей формується вміння аналізувати і на основі цього аналізу будувати практичну діяльність досить складної структури. Діти також легко і міцно засвоюють залежність структури конструкції від її практичного призначення і надалі можуть самі - на основі встановлення такої залежності - визначати конкретні умови, яким буде відповідати їх споруда, створювати цікаві задуми і втілювати їх, т. Е. Ставити перед собою завдання .

Дана форма організації навчання в найбільшою мірою сприяє розвитку творчого конструювання (Н. Н. Подд 'яков, А. Н. Давидчук, J1. А. Парамонова). Однак для цього діти повинні мати певний досвід: узагальнені уявлення про конструюються об'єктах, вміння аналізувати подібні за структурою об'єкти і властивості різних матеріалів. Цей досвід формується, перш за все, в конструюванні за зразками і в процесі експериментування з різними матеріалами.

Даная форма традиційно відноситься до конструювання з будівельного матеріалу. Однак вона може використовуватися і в інших його видах (конструюванні з деталей конструкторів, з природного матеріалу і т. Д.) З метою розвитку творчості.

Конструювання по найпростішим кресленнях і наочним схемами розроблено С. Леоном Лоренсо і В. В. Холмівської. Спочатку необхідно навчити дітей побудови простих схем- креслень, що відбивають зразки будівель, а потім, навпаки, практичного створення конструкцій за простими чертежам- схемами.

Всі діти відчувають, як правило, труднощі у виділенні площинних проекцій об'ємних геометричних тіл (деталі будівельного матеріалу). Для їх подолання були спеціально розроблені шаблони, які діти використовували для побудови наочних моделей (креслення, що відображають їх конструктивні задуми.

В результаті такого навчання у дітей розвивається образне мислення і пізнавальні здібності.

Конструювання за задумом, має великі можливості для розгортання творчості дітей, для прояву їх самостійності: вони самі вирішують, що і як будуть конструювати. Але створення задуму майбутньої конструкції і його здійснення - досить важке завдання для дошкільнят: їх задуми нестійкі і часто змінюються в процесі діяльності.

Щоб ця діяльність протікала як пошуковий і творчий процес, діти повинні мати узагальнені уявлення про конструйованому об'єкті, володіти узагальненими способами конструювання і вміти шукати нові способи. Ці знання та вміння формуються в процесі інших форм конструювання - за зразком і за умовами, інакше кажучи, конструювання за задумом не є засобом навчання дітей створення задумів, але лише дозволяє самостійно і творчо використовувати знання і вміння отримані раніше. При цьому ступінь самостійності і творчості залежить т рівня наявних знань і умінь (вміння будувати задум, шукати рішення, не боячись помилок і т. П.).

Конструювання по темі. Дітям пропонують загальну тематику конструкцій ( «Птахи», «Місто» і т. П., І вони самі створюють задуми конкретних будівель, виробів, вибирають матеріал і способи їх виконання). Це досить поширена в практиці форма конструювання дуже близька за своїм характером до конструювання за задумом - стій лише різницею, що задуми дітей тут обмежуються певною темою. Основна мета конструювання по заданій темі - актуалізація та закріплення знань, умінь, а також перемикання дітей на нову тематику в разі застрявання на одній і тій же темі.

Каркасне конструювання передбачає початкове знайомство дітей з простим за будовою каркасом як центральною ланкою споруди і подальшу демонстрацію педагогом різних його змін, що призводять до трансформації всієї конструкції. У ДОП рідко використовується каркасне конструювання і тільки конструктор «Квадро», дозволяє реалізувати в педагогічній практиці ідею каркасного конструювання. Частково ідея каркасного конструювання була реалізована (Л. А. Парамонова, Г. В. Урадовскіх) шляхом пред'явлення дітям завдань на добудовування заданої основи майбутньої конструкції. Однак, як виявилося, у міру розвитку уяви діти починали використовувати задану конфігурацію не тільки як основу, а й як елемент своєї конструкції.

Таким чином, виявлена специфіка різних форм організації навчання конструювання дозволяє наповнити їх новим змістом і використовувати у взаємозв'язку з метою формування діяльності творчого характеру.Скачати 10,56 Kb.


«Розвиток творчого потенціалу дошкільників в процесі навчання нетрадиційним способам конструювання»

Скачати 10,56 Kb.