Скачати 24,13 Kb.

Розвиток творчого потенціалу дошкільників через використання нетрадиційних технік в процесі ручної праці (з 3 до 7 років)
Дата конвертації30.03.2017
Розмір24,13 Kb.
ТипКонструювання, ручна праця

Скачати 24,13 Kb.

Людмила маралового
Розвиток творчого потенціалу дошкільників через використання нетрадиційних технік в процесі ручної праці (з 3 до 7 років)

виконала:

ст. вихователь МБДОУ д / с «Веселка»

Маралова Людмила Володимирівна

1. Цілі і завдання

Мета: Розвиток художніх здібностей дітей і дитячої творчості.

Основні завдання:

• Формувати у дітей міцні навички і вміння дій з різними матеріалами для дитячої творчості і можливість перенесення сформованих навичок і умінь роботи з одним матеріалом на іншій

• Створювати умови для експериментування з різними художніми матеріалами, інструментами, образотворчими техніками

• Заохочувати дітей втілювати в художній формі свої уявлення, переживання, почуття, думки, виявляти ініціативу; підтримувати особистісне творче начало

• Розвивати прагнення самостійно поєднувати знайомі техніки для додання продукту дитячої творчості ще більшої індивідуальності та виразності

• Розвивати фантазію, уяву

• Виховувати посидючість, акуратність і терпіння

Розвивати дрібну моторику рук, окомір

• Створити фізично і психологічно комфортні, безпечні умови для забезпечення освітньо-розвивального процесу

• Активізувати діяльність педагогів з розробки та впровадження програм нетрадиційних технік продуктивної діяльності дітей в освітньо-розвиваючому процесі дитячого садка

• Формувати позитивне ставлення батьківської громадськості до дитячого садка

2. Актуальність

Соціально-економічні перетворення в суспільстві диктують необхідність формування творчо активної особистості, із здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми.

Шкільне навчання вимагає вже досить сформованого рівня уяви. До першого класу дитина повинна вміти орієнтуватися в ситуаціях, в яких відбуваються різні перетворення предметів, образів, знаків, і бути готовим до передбачення можливих змін.

Уява виступає передумовою ефективного засвоєння дітьми нових знань, ніякої вид творчої діяльності не може обійтися без уяви.

Ефективним засобом розвитку творчого потенціалу дошкільників, на думку вчених, є продуктивні види діяльності (ліплення, аплікація, малювання, ручна праця).

З відкриттям дитячого садка ми відразу зіткнулися з проблемою «засиділися дітей вдома з супер люблячими або супер зайнятими батьками». До нас в дитячий сад прийшли в основному неорганізовані діти - з дому. У дітей 4-5 років практично повністю були відсутні навички самообслуговування і продуктивної діяльності. Діти не вміли правильно тримати ложку, ножиці і т. Д. Було відмічено, що деякі діти з небажанням беруться за фарби та олівці. Завдання творчого характеру ставили дітей в глухий кут. Але ж цим дітям через 3 роки потрібно було йти в школу.

Тому ми із задоволенням включилися в роботу по темі: «Розвиток творчого потенціалу дошкільників через використання нетрадиційних технік в процесі ручної праці».

Творчості можна навчити і слід вчити, воно не є вродженою якістю особистості і розвивається поступово під впливом виховання і навчання. У той же час творчість дошкільника - це не просто результат педагогічного впливу. Діти є суб'єктами творчості, активними учасниками процесу розвитку. Тому творчість дитини відрізняється неповторністю, щирістю переживань і яскраво вираженою оцінкою того чи іншого явища.

Використання нетрадиційних технік дає можливість застосовувати колективну форму творчості. Вона зближує дітей, розвиває навички культури спілкування.

Наше завдання - пробудити творчу активність дітей, стимулювати уяву, бажання включатися в творчу діяльність.

3. Результат.

Педагогами ДОУ були розроблені програми групових (подгруппових) занять для повноцінного художньо-творчого розвитку дітей, спираючись на психолого вікові особливості вихованців.

Назва програми Вік дітей

«Ліплення з солоного тіста» для дітей 3-4 років

«Акварельку» для дітей 4-5 років

«Маленькі чарівники» для дітей 4-5 років

«Чарівний квадрат» для дітей 5-6 років

«Умілі ручки» для дітей 6-7 років

Планомірна, систематичність і послідовність організація занять з художньо-естетичного розвитку принесла відчутні плоди у вигляді реальних продуктів дитячої творчості, а так само позитивної динаміки результатів діагностики за всіма показниками художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку.

В результаті чотирирічного пошуку і апробації різноманітних занять з художньо-творчого напрямку в нашому дошкільному закладі склався оптимальний підхід до цього виду діяльності. Ми розглядаємо ручна праця як взаємодія різних видів продуктивної діяльності дошкільнят. В результаті роботи виникає реальний привабливий для дітей продукт (іграшка, сувенір, подарунок мамі).

Єдність педагогів в розумінні перспектив розвитку дитини та взаємодія між ними - одне з найважливіших умов розвитку творчого потенціалу дітей.

Компонентами дитячої творчості є: активність, самостійність, ініціатива, уяву.

Активність дитини в процесі ручної праці носить творчий характер і проявляється, перш за все, в прагненні повно і до кінця реалізувати свій задум.

Показником самостійності в художньо-творчій діяльності можна вважати вміння переносити вміння і навички з одних умов в інші, пошук способів і прийомів створення виразного образу.

Ініціатива проявляється в тому, наскільки дитина розширює межі змісту продукту своєї творчості, спираючись на особистий досвід, керуючись задумом, фантазією, емоційно-оцінним сприйняттям і ставленням до поделке.

Весь процес творчого художньої праці супроводжується активною роботою уяви, яке є основою для реалізації дитиною свого задуму.

У процесі роботи нами виділені і апробовані умови успішної організації творчих занять з художньо-естетичного розвитку. це:

• багато насичена різноманітними матеріалами для дитячої художньої творчості предметно - розвиваюче середовище;

• вільний доступ до цих матеріалів і можливість експериментування з ними;

• створення емоційно-позитивної атмосфери на заняттях;

• використання створених дітьми продуктів художньої творчості для оформлення дошкільного закладу, участі в конкурсах різного рівня, організації виставок;

• жвавий інтерес батьків до процесу та результатів художньої творчості дітей та залучення їх до цього процесу.

Заняття наших вихованців носять варіативний характер. Це спеціальні колективні заняття з усією групою, або підгрупою по інтересам і рівню підготовки дітей, самостійна діяльність дітей по виготовленню виробів. Особиста зацікавленість, небайдужість, захопленість вихованців.

Нами було розроблено перспективне планування за видами дитячої художньої творчості. У цьому плануванні знайшли відображення заняття по виготовленню виробів в різних техніках: тістопластика, паперопластика, робота з текстильними матеріалами, природним і викидними матеріалом, изодеятельности. Тематика занять відображає багатий набір виробів, виготовлених нашими вихованцями за допомогою нетрадиційних технік.

Проведене нами педагогічне відстеження на початку, середині і наприкінці кожного навчального року показало позитивну динаміку в усіх напрямках, в тому числі і по напрямку «творча уява і прояв індивідуальності».

З метою діагностики результатів педагоги розробили систему відстеження рівня розвитку дітей. За навчальний рік проводилося 3 контрольних заняття з ускладненням завдань. Результати показали, що у всіх творчих групах спостерігається позитивна динаміка. Так на початку року кількість дітей, що виконують завдання самостійно була низькою, а до кінця року ситуація змінювалася в протилежному напрямку і зменшувалася кількість дітей, які відчувають труднощі, незважаючи на ускладнення завдання. Справжньою оцінкою творчості наших вихованців стали призові місця на дитячих конкурсах.

Основні принципи розроблених програм з художньо-естетичного розвитку.

Принцип поетапності «занурення» в програму. Є найвідповідальнішим, т. К. Програми складені з урахуванням вікових особливостей дітей. Якщо приступити до освоєння етапу минаючи попередній, то робота може не принести очікуваного результату.

Принцип динамічності. Кожне завдання необхідно творчо пережити і відчути, тоді збережеться логічний ланцюжок - від самого простого до заключного - максимально складного завдання.

Принцип порівняння має на увазі різноманітність варіантів вирішення заданої теми, розвиток інтересу до пошукової роботи з матеріалом із залученням до цієї теми тих чи інших асоціацій, допомагає розвитку самої здатності до асоціативного, а значить, і до творчого мислення.

Принцип вибору в творчій взаємодії дорослого і дитини при вирішенні даної теми без будь-яких певних і обов'язкових обмежень.

Види діяльності дітей і педагога.

Для забезпечення органічного навчання і творчості дітей заняття включають в себе наступні види діяльності:

• Виклад навчального матеріалу у формі гри, бесіди. Введення нових способів художньої діяльності, нових матеріалів та інструментів, через творчі завдання, які вони самі обирають спільно з педагогом і індивідуально.

• Самостійна практична робота дітей, яка є основою в освітньо-розвиваючому процесі. Її мета - творчість. Створення художніх образів розвиває у дітей вміння узагальнювати їх, приводити до єдності, цілісності.

• Обговорення творчих робіт дітьми і педагогом допомагає дитині бачити світ не тільки зі своєї точки зору, але і з точки зору інших людей, приймати і розуміти інтереси іншої людини. Можуть бути організовані змінні виставки, кращі роботи оформлені в паспарту або рамки. Оскільки роботи дошкільнят не оцінюються, педагог може аналізувати дитячу творчість за ступенем активності дітей в процесі викладу матеріалу або за рівнем освоєння тих чи інших художніх прийомів у творчій роботі.

• Плануючи заняття, педагог вибирає для кожної теми певну форму роботи, враховуючи предметно-просторове середовище групи та ДНЗ. В процесі навчання діти знайомляться з особливостями, властивостями і можливостями багатьох природних і штучних матеріалів, з різними інструментами, а також з основними прийомами їх застосування.

Організація процесу сприйняття.

Відомо, що в дошкільному віці увагу дитини нестійкий, він не може тривалий час спостерігати за об'єктом. Якщо процес споглядання не доставляє йому задоволення, то і сам предмет, що потрапив в поле його уваги, перестає бути для нього цікавим. Інтерес будь-якого заняття багато в чому буде залежати від інтуїції педагога, від його вміння використовувати будь-яку несподівану ситуацію в педагогічних цілях.

Подив, що виникає у дитини в процесі розглядання знайомих йому речей, стимулює активність сприйняття. Педагог, використовуючи метод порівняння і зіставлення реального об'єкта з казковим або незвичайним, визначає значимість речі, її естетичну цінність. Так, поступово в свідомості дитини формуються уявлення про розмаїття форм і способів вираження, які він використовує в процесі реалізації свого задуму.

Практична діяльність дітей.

Дитина дошкільного віку має маленький досвід в освоєнні образної мови мистецтва, його потрібно багато чому навчити: вмінню спостерігати, користуватися різними художніми матеріалами, висловлювати свої думки через зображення і т. П.

Протягом навчального року діти освоюють на доступному їм рівні способи образотворчої, конструктивної, декоративної, мовленнєвої діяльності та поступово набувають первинні навички.

Робота з батьками.

При роботі з дитиною одна із завдань педагога - встановити довірчі відносини з батьками. Як показала практика, чим тісніше взаємозв'язок педагога і батьків, тим більше успіхів у дитини.

Кожен його успіх у творчості і в особистісному плані доводиться до відома батьків, завдяки чому дитина має можливість отримати похвалу від батьків, що для нього дуже важливо.

Результати діагностичного відстеження доводяться до відома батьків. Через індивідуальні бесіди з батьками та виставки.

Взаємодія з батьками відбувається індивідуально і колективно. У будь-який час за бажанням батьків ми можемо дати усну консультацію по створилася проблеми або Погодження про.

Проводяться заняття для батьків, на батьківських групових зборах, де спільно з вихователем групи батьки вчаться певної творчої діяльності.

В кінці навчального року проводиться виставка творчості всіх колективів.

Важливий принцип роботи з батьками такої: «Щоб батьки допомагали дитячому саду, їх треба вступити в дитячий сад». Зустрічі з батьками на святкових заходах завжди мобілізують, роблять наше життя яскравішим, від цього зростає самооцінка, як педагога, у батьків з'являється задоволення від спільної роботи. З цією метою проводились спільні дозвілля, свята. Сім'ї брали активну участь в конкурсах і виставках різного рівня «Золотий ключик», «Великдень червона», Чудо своїми руками »,« Щасливі разом », на яких займали призові місця.

Батьки надають допомогу групі в оформленні предметно-розвиваючого середовища.

У роботі з батьками ми не порівнюємо дітей один з одним, ми знаходимо в кожній дитині щось хороше і хвалимо його від щирого серця. Зі свого боку ми враховуємо побажання і рекомендації батьків, залучаємо їх до творчо - освітнього процесу.

Необхідно здійснювати зв'язок батьки - дитина - педагог, що дозволить створити для дітей умови саморозкриття, т. Е. Домогтися успіху.

Опис програм.

«Ліплення з солоного тіста» для дітей 3-4 років

Актуальність Ліплення є одним з найбільш відчутних видів художньої творчості, в якому з пластичних матеріалів створюються об'ємні (іноді рельєфні) образи і цілі композиції. У кожної дитини з'являється можливість створити свій дивовижний світ. Основним інструментом у ліпленні є рука, отже, рівень вміння залежить від оволодіння власними руками, від моторики, яка розвивається в міру роботи з тестом. Розвиток дрібної моторики пальців рук позитивно впливає на розвиток мови. Заняття ліпленням одночасно є заняттями з розвитку мовлення. В процесі обігравання сюжету і виконання практичних дій з тестом ведеться безперервний розмову з дітьми. Така ігрова організація діяльності дітей стимулює їх мовну активність, викликає мовне наслідування, а в подальшому організовує справжній діалог з іграшковим персонажем або з дорослим. У процесі ліплення, діти, як ні в якому іншому занятті знімають свої негативні емоції, ніякі інші види діяльності не виробляють такого ефекту, як розривання тесту на шматочки, а потім створення з нього чогось нового.

мета:

Оволодіння дітьми технікою ліплення з солоного тіста.

завдання:

1. Розвивати у дітей творчість і художній смак.

2. Розвивати допитливість, естетичне сприйняття навколишнього світу, уточнювати уявлення про форму предметів, їх відмінності і схожість.

3. Розвивати мова.

Результат Діти добре освоїли техніку ліплення з солоного тіста.

У хлопців розвинувся інтерес до занять ліпленням, художній смак і прагнення до творчості. У процесі ліплення з солоного тіста, хлопці закріпили уявлення про форму та величину предметів, їх відмінності і схожість. Діти навчилися різним прийомам ліплення і успішно застосовують їх у роботі з солоним тістом, використовуючи набуті навички в роботі з пластиліном. У процесі ліплення у дітей стала більш розвинена дрібна моторика, координація рухів рук, увагу.

«Акварельку» для дітей 4-5 років

Актуальність В процесі малювання у дитини вдосконалюються спостережливість і естетичне сприйняття, художній смак і творчі здібності. Малюючи, дитина формує і розвиває у себе певні здібності: зорову оцінку форми, орієнтування в просторі, відчуття кольору. Також розвиваються спеціальні уміння та навички: координація очі і руки, володіння пензлем руки.

МЕТА: навчання дітей навичкам малювання, правильно тримати пензель, олівець використовуючи різні техніки.

ЗАВДАННЯ:

1. Розвивати пізнавальний інтерес до методів і прийомів роботи з олівцями, фарбами;

2. Удосконалювати вміння та навички роботи з олівцями, фарбами;

3. Розвивати особисті якості: самостійність, відповідальність, активність, актуальність;

4. Сприяти ефективному розвитку дрібної моторики рук.

Результат У дітей є достатній практичний досвід у використанні різних технік малювання.

Вміють користуватися пензлем і фарбами.

Самостійно придумують сюжети для своїх робіт.

Виконуючи малюнки з використанням ватних паличок, коктейльних трубочок діти дізналися, що в творчості можна використовувати різні матеріали, так як вата легко залишає відбитки, а коктейльні трубочки легко видувають повітря і направляючи в ту чи іншу сторону фарбу створюють цікавий образ, то дітям робота з такими матеріалами приносить задоволення.

«Чарівний квадрат» для дітей 5-6 років

Актуальність Для творчого розвитку головне - дитина повинна постійно вирішувати проблеми (і прості і складні). Мистецтво орігамі - інтригуюча загадка, і вона вабить кожної дитини неймовірними перетвореннями звичайного квадратика паперу.

Орігамі допомагає розвивати художній смак і логіку, сприяє формуванню просторової уяви, розвиває пам'ять, активізує розумові процеси, сприяє концентрації уваги і самодисципліни. Крім того, у дітей удосконалюється дрібна моторика рук, точні рухи пальців, розвивається окомір.

Мета: Знайомство дітей з мистецтвом орігамі, як художнім способом конструювання з паперу.

завдання:

• Ознайомити дітей з видами і властивостями паперу.

• Навчити дітей базовим формам орігамі (трикутник, книжка, двері, повітряний змій, подвійний трикутник).

• Вчити дітей доповнювати роботи в техніці орігамі аплікацією, малюванням, створювати тематичні композиції.

• Розвивати інтерес до занять орігамі.

• Розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, фантазію, уяву.

Результат Діти оволоділи різними прийомами роботи в техніці орігамі. Освоїли основні базові форми орігамі. Навчилися слідувати усним інструкціям.

«Маленькі чарівники» для дітей 5-6 років

Актуальність Аплікація дає дітям можливість засвоювати знання про колір, будову предметів, їх величині, формі і композиції.

Створюючи красиві аплікації своїми руками, бачачи результат своєї роботи, діти відчувають позитивні емоції. Робота з папером і поролоном дає можливість дітям проявити терпіння, завзятість, фантазію і смак.

Мета: вдосконалення навичок конструювання, аплікації, вміння порівнювати.

завдання:

1. Розвивати пізнавальний інтерес до методів і прийомів роботи з папером;

2. Удосконалювати вміння та навички роботи з папером, ножицями, клеєм.

3. Розвивати особисті якості: самостійність, відповідальність, активність.

Результат За період роботи гуртка, діти навчилися користуватися ножицями; освоїли навички роботи з клеєм; навчилися використовувати в роботі трафарет, шаблон; працювати з новим матеріалом для аплікації ватою (ватяними дисками нарізаними смужками, створювати різні образи; скручувати папір, серветки в джгутики; складати композицію, вибирати самостійно кольору; навчилися створювати з паперової смужки гурток, крапельку, листочок, арочку.

Діти вміють працювати акуратно; самостійно придумують сюжети для своїх робіт, розвивається фантазія, творчі здібності: смак, почуття кольору; вони стали більш посидющими.

«Умілі ручки» для дітей 6-7 років

Актуальність Робота з ручного творчості - праця кропітка, захоплюючий і дуже приємний.

Розвивати творчість дітей можна працюючи з підручними матеріалами, створюючи образи предметів з тканини, природного і непридатної матеріалів. У процесі роботи з цими матеріалами діти пізнають їх властивості, можливості їх перетворення і використання їх в різних комбінаціях.

Мета: Формування у дошкільників трудових навичок, творчої активності, художнього смаку.

завдання:

• Вміти розуміти поставлене завдання і її виконувати.

• Вміти виконувати виріб послідовно

• Вміти створювати виріб за власним задумом

• Розвивати у дітей активний пізнавальний інтерес до занять з художнього ручної праці.

• Формувати практичні вміння ручної роботи, на основі розширення трудового досвіду дітей, з паралельним розвитком руки, окоміру і т. Д.

• Оволодіти основами трудового культури, вміннями заздалегідь планувати хід різних поетапних операцій, моделювати розроблений предмет.

• Вчити варіативно, творчо, раціонально використовувати різні матеріали для роботи.

• Виховувати працелюбність, свідоме ставлення до праці і шанобливе ставлення до результатів своєї праці та інших людей.

Результат Робота з нитками і тканиною вимагає від дітей більшої уваги і посидючості. У дітей розвиваються творчі здібності, смак і почуття кольору. Розвивається пізнавально-дослідницька діяльність.

Практично всі діти вміють аналізувати виріб. Заняття зацікавлюють і захоплюють хлопців своєю незвичністю, можливістю застосовувати вигадку, фантазію, здійснювати пошук різних прийомів і способів дій, творчо спілкуватися один з одним,

В результаті проведеної роботи діти отримали навички роботи з природним і викидними матеріалом. Мають знання про правила роботи з шилом. Спільно з батьками діти виходили на прогулянки в парк, ліс і заготовляли природний матеріал.

3. Висновок.

Ми переконані, що ручна праця є ефективним засобом розвитку творчого потенціалу дошкільників, що в повній мірі підтверджує вся наша практична діяльність і не втрачають своєї актуальності слова скульптора Родена (1840-1917г. Г.):

«... Світ буде щасливий тільки тоді, коли у кожної людини буде душа художника. Інакше кажучи, коли кожен буде знаходити радість в своїй праці ".

Творчість - інтегральна діяльність особистості, необхідна кожній сучасній людині і людині майбутнього. І починати його формування можна і потрібно в дошкільний період.

Необхідними умовами розвитку художньої творчості у дітей дошкільного віку є:

• пріоритетна увага до дитячої діяльності - грі;

• творчий підхід педагога до відбору змісту освіти, до організації занять з дітьми та до використання різноманітних методів і прийомів в роботі;

• широко повинні використовуватися в оформленні приміщень дитячого садка малюнки, ліплення, аплікації, виконані дітьми як індивідуально, так і колективно;

• виключення формалізму, сухості, що суперечать специфіці мистецтва і художньої творчості;

• вивчення індивідуальних особливостей кожної дитини і на цій основі здійснення індивідуального підходу або особистісно-орієнтованого підходу в навчанні дітей образотворчої діяльності та розвитку творчості;

• взаємозв'язок творчості з навчанням, в процесі якого діти опановують необхідними для творчості знаннями, навичками і вміннями.

Ми вважаємо, що здійснюване широке включення в педагогічний процес, різноманітних занять з художньо-творчої діяльності, максимальну увагу і повагу до продуктів дитячої творчості, широке їх використання в житті дошкільнят наповнює життя дітей новим змістом, створює для них обстановку емоційного благополуччя, викликає почуття радості .

Ми виходимо з того, що заняття різноманітними видами художньої діяльності створюють основу для повноцінного змістовного спілкування дітей між собою і з дорослими, слід прагнути допомогти їм здійснювати таке спілкування.Скачати 24,13 Kb.


Розвиток творчого потенціалу дошкільників через використання нетрадиційних технік в процесі ручної праці (з 3 до 7 років)

Скачати 24,13 Kb.