Скачати 11,18 Kb.

Розвиток творчих здібностей при навчанні співу дітей старшого дошкільного віку
Дата конвертації18.04.2017
Розмір11,18 Kb.
ТипВокал. навчання співу

Скачати 11,18 Kb.

Наталія Константинова
Розвиток творчих здібностей при навчанні співу дітей старшого дошкільного віку

Проблема розвитку дитячої творчості набуває все більшого значення в даний час, коли зусилля вітчизняних педагогів і психологів спрямовані на вирішення однієї з найважливіших завдань - формування гармонійно розвиненої особистості. Розвиток особистості і її досягнення на життєвому шляху тісно пов'язані з такими індивідуально-психологічними особливостями людини, як здібності, нахили, обдарування. Дитинство - період посиленого розвитку, зміни та навчання, парадоксів і протиріч, без яких неможливо уявити собі процес становлення особистості. Найбільш яскраво це виражається у творчій діяльності, що дозволяє особливо повно розкрити свій внутрішній світ

Дослідження Л. С. Виготського, А. В. Запорожця, А. Н. Леонтьєва та ін. Показують, що в старшому дошкільному віці, в порівнянні з раннім дитинством, з'являється новий тип діяльності - творчий. Своєрідність даного типу полягає в тому, що він породжує можливість йти від думки до ситуації, а не навпаки, як було раніше. Однак, характеризуючи особливості творчої діяльності дітей старшого дошкільного віку, педагоги і психологи підкреслюють її специфічність. Так, багато хто з компонентів творчості в цьому віці тільки починають розвиватися, хоча суб'єктивно дитина постійно відкриває щось нове. Н. Н. Поддьяков відзначав, що в дитячому віці творчість слід розуміти як механізм розвитку різноманітних діяльностей дитини, накопичення досвіду, особистісного зростання [3]. На думку Л. С. Виготського, основний закон дитячої творчості полягає в тому, що цінність його слід бачити не в результаті, не в продукті творчості, а в самому процесі такої діяльності [2].

Одним з основних засобів музичного виховання в дитячому садку є спів. Воно відіграє істотну роль у вирішенні завдань всебічного і гармонійного розвитку дитини. Пісня - яскрава, образна форма поглибленого уявлення про навколишню дійсність. Виконання пісні викликає у дітей позитивне ставлення до всього прекрасного, доброго і часом переконує його сильніше, ніж отримана іншим шляхом інформація.

У співі активно розвиваються музичні здібності дитини. Н. А. Ветлугіна відносить спів «до числа тих видів музичної діяльності, в процесі якої успішно розвивається естетичне ставлення до життя, до музики, збагачуються переживання дитини; активно формуються музично - сенсорні здібності і особливо музично - слухові уявлення звуковисотного відносин »[1]. Комплекс здібностей, необхідних для збереження в пам'яті і відтворення мелодії пісень, надзвичайно великий - це і почуття ладотональности, і мелодійний слух, і почуття ритму, і музична пам'ять, і їх розвиток в процесі співу слід здійснювати невимушено і взаємопов'язано.

Для визначення рівня музичного розвитку в пісенної виконавської діяльності серед дітей 6-7 років провели обстеження в ДОУ яке показало, що найкраще діти сприймають ритмічний малюнок, який побудований на зіставленні двох тривалостей і якщо він носить остінантний характер (якщо цей ритмічний оборот багаторазово повторюється, відзначали не тільки загальний характер пісні, а й його особливості, але не всі діти давали розгорнуту характеристику пісні, хоча по навідним питань відповідали правильно.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що в умовах безпосереднього сприйняття пісень у дітей відбувається накопичення активного і пасивного словника, вони пов'язують зміст літературного тексту з його музичним виразом. Відчуття ладу, слухові уявлення, в силу вікових психічних особливостей виявлялися не в рівній мірі. А при характеристиці образотворчого характеру музичної мови діти важко відповідати. Якщо не правильно організувати вокальну діяльність дошкільнят, не береться сприятливий період для розвитку музичних здібностей у співі. А адже розвиток музичних здібностей у співі - одна з головних задач музичного виховання дітей.

З метою реалізації змісту програми і проаналізувавши результати діагностики, розробила поетапну систему роботи.

На 1-му етапі робота з розвитку музичних здібностей у співі включало організацію різних видів занять (індивідуальні, по підгрупах і фронтальні). За змістом - типові, тематичні, домінантні, інтегровані. При побудові спільної освітньої діяльності враховувала принцип інтеграції освітніх областей, специфіку і можливість освітніх областей (музика, художня творчість, пізнання, читання художньої літератури, іноді використавши інформаційно - комунікаційну технологію.

На початку роботи провели облік музично-вокальних даних кожного дитини, т. Е. Визначили діапазон їхні голоси, музичний слух, пам'ять, почуття ритму. Разом з вихователями продумали, як зручніше з урахуванням індивідуальних особливостей, розсадити дітей на музичному занятті. Це було необхідно для розвитку мелодійного слуху. На третій ряд ми посадили чисто интонирующих дітей, на другий ряд - зі слабким співочими навичками, а на 1-ий ряд - дітей, пасивних, погано співаючих.

На 2-му етапі поглиблено велася робота по формуванню співочих навичок, виразності виконання і одночасно для розвитку пісенної творчості. Підібрали спеціальні завдання, які як елемент, включали на занятті. У формуванні співочих навичок, виразності виконання важливим є виховання культури слухання музичного твору при ознайомленні з ним. Для виховання інтересу до нової пісні, бажання її слухати, а потім вивчити і виразно заспівати, використовували різноманітні прийоми.

Спираючись на знання, особистий досвід дітей, знайомлячи їх з якутської, російської народної попевку, пропонували згадати вже відомі їм використовували картини, ілюстрації. З метою підвищення інтересу дітей до нової пісні використовували музичні дидактичні ігри. На розучування пісні ми використовували такі прийоми: граю мелодію, одночасно підспівуючи, співаю пісню без музичного супроводу, пропоную дітям вимовити текст в ритмі пісні, чітко артикулюючи слова, співаємо всі разом напівголосно, співає один куплет якась група дітей (починаю з чисто интонирующих ) Перший звук співаємо чисто, співаю його сама, діти повторюють за мною все разом, вступаємо як один, разом після вступу.

Використовували ігрові пріё ми: а) співаємо, як в одну дудочку граємо; б) хто краще заспіває в) перший куплет співаємо вголос, другий про себе, третій знову вголос.

Перед розучуванням пісні, показували дітям масаж обличчя, носа, шиї. Велика увага приділяється роботі над співочим диханням. Для правильної інтонації велике значення має гарну вимову.

Нашим основним завданням було: навчити кожну дитину самостійно знаходити потрібну співочу інтонацію, розвивати ладовий слух і пісенна творчість. Прагнучи розвинути здібності дітей, ми в ході занять давали творчі завдання. наприклад; перше завдання закріплює вже має досвід дітей і пов'язане зі спробою наслідувати звуки, які дитина не раз слухав: «Чик, чик, чірік» або як стукає дощ «топ, топ, топ». Чия пісенька буде краще, ту ми виконаємо всі разом, хором. Для дітей це ціле відкриття - можна співати і свою мелодію, створювати музику.

Другий цикл завдань - це застосування музичних питань і відповідей в ігровій формі. Дітям нагадують, що під час розмови хтось запитує, хтось відповідає, потім читають текст і задають питання. Закріплювати у дітей уміння імпровізувати мелодії до окремих фраз на заданий текст. Такі імпровізації, проведені протягом декількох занять, стають звичними і не уявляють труднощів.

Третій цикл завдань. Найбільш складний вид завдань, коли діти не тільки варіюють окремі мелодійне звучання, музичні фрази, а складають маленькі пісеньки, використовуючи свій музичний досвід, музичний багаж в поданні про жанр, про пісенній формі і т. Д. Такі завдання мають найважливіші значення для всебічного розвитку особистості дитини, надають більш дієвий характер його практичної діяльності, розвивають цінні якості дошкільника: активність, самостійність, самоорганізацію, здатність до природного самовираження.

Наступний етап роботи - підведення дітей до творчої інтерпретації музичного твору, розвиток здібностей до самовираження в музиці. У дітей формувалося вміння самостійно підбирати і комбінувати знайомі мелодії і придумувати власні оригінальні поспівки.

Отримані в цих дослідженнях дані, дають можливість стверджувати, що формування у дошкільнят сприйняття звуковисотного і ритмічних відносин в процесі навчання співу сприяє інтенсивному розвитку музичного слуху. Прислухаючись до музичної мови, вони здатні вловити зв'язок між емоційно образним змістом пісні і виразно-образотворчими засобами. На основі набутих умінь діти самостійно починають імпровізувати найпростіші мелодії. Дитяча творча діяльність розвивається природно від віку до віку, якщо в цьому напрямку ведеться відповідна робота. Спеціальні вправи в процесі навчання співу, спрямовані на розвиток у дітей уваги, ладового почуття, музичної вистави, емоційної чуйності активізує творчі здібності.

Таким чином, продумана систематична послідовна робота з навчання дітей співу розширює музична вистава кожної дитини, сприяє розвитку музичних здібностей, позитивно впливає на загальний розвиток дитини.

література:

1. Ветлугіна Н. А. Розвиток сприйняття звуковисотного і ритмічних відносин в процесі навчання дошкільнят співу. В зб. «Сенсорне виховання дошкільників» Под ред. А. В. Запорожця і А. П. Усовой. -М., Изд-во АПН РРФСР, 1963

2. Ветлугина. Н. А. Розвитку слуху і голосу у дитини 5-7 років в процесі навчання співу. Розвиток дитячого голосу / Под ред. В. Н. Шацької, -М., 1970

3. Ветлугіна Н. А. Музичний розвиток дитини. М., 1962

4. Ветлугіна Н. А. Методи навчання співу. «Известия» АПН, 1969

5. Виготський Л. С. Уява і творчість в дитячому віці: Психологічний нарис: Кн. для вчителя. М., 1991

6. Поддьяков Н. Н. Творчість і соразвитие дітей дошкільного віку.Волгоград, 1994.Скачати 11,18 Kb.


Розвиток творчих здібностей при навчанні співу дітей старшого дошкільного віку

Скачати 11,18 Kb.