Розвиток толерантності дошкільнят в процесі ознайомлення з правами людини
Дата конвертації19.06.2017
Розмір4,56 Kb.
ТипПрава дитини. Правове виховання дітей

агігат машадіева
Розвиток толерантності дошкільнят в процесі ознайомлення з правами людини

Однією з головних завдань сучасного етапу розвитку освіти є освоєння дитиною загальнолюдських цінностей, серед яких прогресивні мислителі завжди виділяли права людини, її свободу, повагу людських достоїнств, турботу про людей, співчуття, прийняття іншої людини такою, якою вона є, то, що в роботах зарубіжних і вітчизняних учних визначається терміном «толерантність».

Аналіз сучасної нормативно-правової бази з дошкільної освіти і існуючого програмно-методичного комплексу виявив протиріччя між: потребою сучасного суспільства в удосконаленні людських відносин і рівнем вирішення проблеми формування толерантного ставлення дітей один до одного в дошкільній педагогіці; необхідністю формування толерантного ставлення у дошкільників до однолітків і відсутністю обґрунтованого методичного забезпечення такого процесу; необхідністю виявлення методів і приймемо формування толерантного ставлення у дошкільників засобами мистецтва і малої їх розробленістю в педагогічній теорії і практиці. І тому ця проблема дуже актуальна в сучасній педагогіці.

Результати анкетування батьків ДНЗ показали, що три чверті опитаних взагалі не знайомі з нормативно-правовими документами, що визначають права дитини та її посильні обов'язки.

Наше звернення до цієї теми пов'язане, перш за все, ще й з тим, що у нас в дитячому садку виховуються діти різних національностей.

Мною була збудована і реалізується система роботи з розвитку толерантності дошкільнят в процесі ознайомлення з правами людини за трьома напрямками: з співробітниками, дітьми, батьками.

Система роботи заснована на наступних концептуальних ідеях: обгрунтування поняття «толерантність» як одного з найважливіших напрямків гуманістичного виховання; формулювання поняття «толерантність» як основи нової соціальної ідеології включає такі поняття, як особистість, сім'я, громадянськість, суспільство; розвиток поняття «толерантність» як засобу глобального людського мислення і світогляду, спрямованого на попередження конфліктів, екстремізму і насильства.

Основою змісту діяльності педагогічного колективу по формуванню толерантної поведінки дітей є:

- створення умов для формування уявлень дитини про себе як унікальної, самоцінною, неповторної особистості;

- розвиток уявлень про інших людей на основі зіставлення себе з ними, виділення схожості та відмінностей;

- повідомлення знань про навколишній світ відповідно до базисної програмою (особливості культури, побуту, укладу, сімейного життя і т. П.);

- виховання активної життєвої позиції на основі усвідомлення дитиною своїх потреб і вироблення вміння задовольняти їх не на шкоду іншим; усвідомлення своїх можливостей, достоїнств і недоліків, прояви критичності; усвідомлення своїх прав і обов'язків перед собою та іншими людьми; формування вміння рахуватися з правами інших, проявляти терпимість, повага традицій і культури інших; визначення разом з дітьми правил і норм людського співжиття, (знайомство з поняттями «правила», «закон», «норма», «вимоги», «традиції»); розвиток вміння давати оцінку своїм вчинкам і вчинкам інших; вміння робити свій вибір, прислухатися до думки інших.

Засоби виховання толерантної поведінки:

- всебічний розвиток і виховання дитини у всіх видах діяльності в умовах гуманістичної середовища, створення атмосфери добра і взаєморозуміння через використання відеорепортажів «Моя мрія», «Ми всі різні», «Ми всі рівні»; проведення Днів відкритих дверей; заняття; бесіди в повсякденному житті.

В даному напрямку я планую продовжити працювати з дітьми старшого дошкільного віку: знайомити їх зі своїми правами, до Конвенції про права дитини та Декларацією Захисту дітей.

Розвиток толерантності дошкільнят в процесі ознайомлення з правами людини