• Прикріплені файли

 • Розвиток сюжетно-рольової гри дітей середньої групи дитячого садка через ознайомлення з працею дорослих
  Дата конвертації15.04.2017
  Розмір7,21 Kb.
  ТипДитячі ігри

  Валентина Сергєєва
  Розвиток сюжетно-рольової гри дітей середньої групи дитячого садка через ознайомлення з працею дорослих

  Гра в змісті ФГОС ДО

  «I. Загальні положення"

  Один з основних принципів Стандарту:

  - реалізація Програми в формах, специфічних для дітей даної вікової групи, перш за все у формі гри, пізнавальної і дослідницької діяльності, у формі творчої активності, що забезпечує художньо-естетичний розвиток дитини. (п. 1.2. 4)

  - гра - це основний вид діяльності дітей дошкільного віку, це своєрідний, властивий дошкільному віку спосіб засвоєння громадського досвіду

  - К. Д. Ушинський визначав гру, як посильний для дитини спосіб увійти у всю складність навколишнього його світу дорослих.

  - С. Л. Новосьолова зазначає, що «основним джерелом, що гру, є реальний досвід» дитини

  Проблеми використання педагогами гри в навчанні дітей

  Помилкове рішення педагогами питання про взаємозв'язок гри і навчання жорстке розділення педагогами гри і навчання.

  Використання педагогами іграшок, різних предметів для залучення уваги дітей до засвоєння того чи іншого предметного змісту.

  В результаті навчання не носить розвиваючого характеру, вихователі не знають яку гру підібрати, як її організувати, включити в неї той чи інший навчальний зміст.

  Для вирішення питання про те, як використовувати гру в навчанні треба по-новому підійти до розуміння гри як провідної діяльності і до поняття цілеспрямованого навчання: (суб'єктами в освітньому процесі повинні бути і педагог і дитина, реактивне навчання повинно бути трансформовано в спонтанне, в навчанні , вихованні головними моментами не є засвоєння знань, а створення умов для оптимального розвитку дитини.

  У зміст поняття цілеспрямованого навчання включається не тільки НОД, але і все життя дитини.

  Дидактичну функцію можуть виконувати лише ті види дитячої гри, які перестали бути провідною діяльністю, а перетворилися в форму організації життєдіяльності дитини

  Проблеми в ігровій діяльності

  1. Сюжетно-рольові ігри дітей бідні за змістом і тематикою.

  2. У самостійних іграх спостерігається багаторазова повторюваність сюжетів, без внесення дітьми нових сюжетних ліній;

  3. Ігрова тематика одноманітна.

  4. Рольова поведінка характеризується відсутністю новизни, варіативності.

  5. Ігрові завдання діти вирішують звичними способами

  Мета роботи

  Збагачення уявлень дітей 4-5 років про навколишній світ з метою розвитку сюжетно-рольових ігор

  завдання

  - розширити і уточнити уявлення дітей про працю дорослих, показати взаємозв'язок між різними видами праці;

  - розвивати навички спілкування з дорослими і однолітками в процесі знайомства з працею дорослих

  - вчити відображати отримані враження в образотворчій та ігрової діяльності

  Етапи роботи

  вивчити роботи і наукові дослідження з даної проблеми;

  • виявити особливості розвитку сюжетно-рольових ігор дітей середнього дошкільного віку;

  • розробити систему заходів спрямовані на збагачення змістовної сторони ігор дітей, формування у них предметних і рольових способів вирішення ігрових завдань

  педагогічні дослідження

  Л. А. Венгер і В. С. Мухіна відзначали, що в дошкільному віці уявлення ще носять в основному мимовільний, пасивний характер. Дитина не ставить перед собою спеціальні завдання уявити собі що-небудь і не володіє необхідними для цього діями. Образи виникають в ході гри, малювання, конструювання, слухання оповідань, казок, ознайомлення дітей з навколишнім світом в активній діяльності;

  А. М. Виноградова підкреслює необхідність підтримування і розвитку інтересу дитини до праці дорослих, організовуючи з цією метою екскурсії, прогулянки, спостереження, бесіди, читання художньої літератури;

  С. А. Козлова розкриває наочні методи, які є найбільш ефективними при ознайомленні дітей з працею дорослих. До цієї групи належать: спостереження, розгляд картин, демонстрація діафільмів і кінофільмів, а також деякі прийоми навчання, в окремих випадках виступають у функції самостійних методів: показ зразка - завдання, способу дії

  Особливості гри дітей 4-5 років

  Для дітей середнього віку характерна вже спільна сюжетно рольова гра. Від ігор на побутові теми (50 - 70% в молодшому віці) дошкільнята переходять до ігор з трудовим, виробничим сюжетам, а потім до ігор з відбиттям суспільних подій і явищ. У змісті починають відбиватися різноманітні суспільні відносини, вчинки. Наприклад: мама піклується про доньку, не тільки годує, купає, одягає, а й виховує; лікар - умовляє, заспокоює і т. д. Діти відображають події не тільки ті, в яких беруть участь самі, а й ті, які спостерігали. До 4-х років дитина вже здатний використовувати в грі рольові дії і рольову мова, вступати в рольова взаємодія з однолітком - називати свою роль, вести короткий рольової діалог. У 4-5 років дитина продовжує освоювати рольове поводження як спосіб побудови гри: з'являється здатність будувати сюжети з великою кількістю персонажів, самостійно вести рольові діалоги, виконувати по ходу розвитку сюжету не одну, а кілька ролей.

  Діагностика соціальної компетентності дітей середнього віку

  1. Індивідуальні бесіди з використанням картинок

  - Ким працюють ці люди?

  - Як здогадався?

  - Що робить кухар (водій?

  2. Ігрові завдання

  Самостійно вибрати картинку (кухар, продавець, лікар) і скласти по ній описовий розповідь.

  3. Спостереження сюжетно- рольової гри

  Результати дослідження

  Більшість дітей не мають достатньо повних, вичерпних уявлень про працю дорослих;

  Особливі труднощі представляє виділення характерних трудових дій, результатів праці;

  Діти слабо орієнтуються в трудових засобах, простежується бідність словника, що характеризує специфіку професій;

  Діти не володіють навичками відповідного рольового спілкування;

  Рольові дії дуже примітивні і малозмістовні.

  Прикріплені файли:

  prezent-na-mam_hkjul.ppt | 3419,5 КБ | Завантажено: 109
  Розвиток сюжетно-рольової гри дітей середньої групи дитячого садка через ознайомлення з працею дорослих