Скачати 10,96 Kb.

Розвиток сенсорних еталонів у дітей з порушеннями зору
Дата конвертації17.04.2017
Розмір10,96 Kb.
ТипОВЗ. Обмежені можливості здоров'я

Скачати 10,96 Kb.

Олена Дозоровим
Розвиток сенсорних еталонів у дітей з порушеннями зору

Консультація для педагогів «Розвиток сенсорних еталонів

у дітей з порушеннями зору »

Сенсорний розвиток дитини - це розвиток його сприйняття і формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір, величиною, положення в просторі, а також запаху, смаку і т. П. Значення сенсорного розвитку в ранньому та дошкільному дитинстві важко переоцінити. Саме цей вік найбільш сприятливий для вдосконалення діяльності органів чуття, нагромадження уявлень про навколишній світ.

Сенсорний розвиток, з одного боку, становить фундамент загального розумового розвитку дитини, з іншого боку, має самостійне значення, так як повноцінне сприйняття необхідно і для успішного навчання дитини в дитячому саду, в школі, і для багатьох видів праці.

З сприйняття предметів і явищ навколишнього світу починається пізнання. Всі інші форми пізнання - запам'ятовування, мислення, уява - будуються на основі образів сприйняття, є результатом їх переробки. Тому нормальний розумовий розвиток неможливий без опори на повноцінне сприйняття.

Під сприйняттям розуміють суб'єктивний образ предмета, явища або процесу, безпосередньо впливає на аналізатор або систему аналізаторів. Це складний психофізіологічний процес формування перцептивного образу.

Велике значення в сенсорному розвитку має формування у дітей уявлень про сенсорні еталони. Сенсорні еталони - виділені людством в процесі суспільно-історичної практики системи чуттєвих якостей предметів, які засвоюються дитиною в ході онтогенезу і застосовуються в якості внутрішніх зразків при обстеженні об'єктів і виділення їх властивостей. Як сенсорних еталонів кольору виступають сім кольорів спектра та їх відтінки по світлин і насиченості, як еталони форми - геометричні фігури, величини - метрична система заходів. Свої види еталонів є в слуховому сприйнятті (це фонеми рідної мови, звуковисотні відносини, свої - у смакову, нюховому сприйнятті.

Засвоєння сенсорних еталонів - тривалий і складний процес, не обмежується рамками дошкільного дитинства і має свою передісторію. Засвоїти сенсорний еталон - це зовсім не означає навчитися правильно називати ту чи іншу властивість. Необхідно мати чіткі уявлення про різновиди кожного властивості і, головне, вміти користуватися такими уявленнями для аналізу і виділення властивостей самих різних предметів в самих різних ситуаціях. Інакше кажучи, засвоєння сенсорних еталонів - це використання їх в якості «одиниць виміру» при оцінці властивостей речовин.

Оволодіння знаннями і вміннями у всіх видах діяльності в дитячому саду вимагає постійної уваги до зовнішніх властивостях предметів, їх обліку та використання. У навчанні малюванню дитина повинна досить вловити властивості предмета. У конструюванні потрібно дослідження форми предмета, його будови. Формування елементарних математичних уявлень передбачає знайомство з геометричними формами і їх різноманітністю, порівняння предметів за величиною. При засвоєнні грамоти величезну роль грає фонематичний слух - точне диференціювання мовних звуків - і зорове сприйняття зображення букв. Без постійної орієнтування в зовнішніх властивостях предметів неможливо отримати виразні уявлення про явища живої і неживої природи, зокрема про їх сезонних змінах.

Діти з порушенням зору, що надходять в дитячий сад, не мають достатньо повних і точних уявлень про навколишній світ. Через порушення зору вони погано бачать і виділяють конкретні ознаки і властивості предметів: їх форму, величину, колір і просторове положення. На всіх видах занять необхідно вести систематичну роботу з розвитку зорового сприйняття, формування реальних уявлень і вмінь користуватися неповноцінним зором. Забезпечити засвоєння дітьми сенсорних еталонів - це значить сформувати у них уявлення про основні різновиди кожного властивості предмета. Але самі по собі такі уявлення не зможуть управляти сприйняттям, якщо у дитини немає способів, за допомогою яких можна було б з'ясувати, яким із наявних зразків (або будь їх поєднанню) відповідає властивість такого предмета, який сприймається в даний момент.

Процес формування образів зовнішнього світу при порушеннях зору знаходиться в прямій залежності від стану сенсорної системи, глибини і характеру ураження зору. Спотворене сенсорне відображення ознак предметів і зображень впливає на формування зорових образів і розпізнавальний етап сприйняття. Порушення механізмів сприйняття, в свою чергу, позначається на розвитку несенсорним психічних функцій: спостерігається більш пізній, ніж в нормі, формування операцій аналізу, синтезу, узагальнення та категоризації.

Колір усвідомлюється ще в дошкільному віці (2-3 рік, дитина активно використовує цей еталон, так як може дізнаватися і розрізняти кольори серед багатьох. Діти засвоюють назви кольорів, вміють локалізувати заданий колір і його відтінки, вміють порівнювати і співвідносити заданий колір з ознаками конкретного предмета. Діти вміють виділяти колір серед інших ознак предмета. Всі ці вміння - це сенсорні операції.

Найлегше в самостійному житті опанувати сенсорним еталоном кольору, так як це визначається вродженою функцією цветоразличения.

Сприйняття кольору - одномоментна операція. Тобто на рівні сенсорних операцій впізнавання і називання колір безпосередньо не пов'язаний з простежується функцією очі. Труднощі у дітей з порушеннями зору пов'язані з низькою розпізнавальною здатністю, з характером порушення зору, зі звуженням поля зору, тому:

- діти важко опановують квітами синьо-фіолетової частини спектра і їх відтінками;

- важко засвоюють локалізацію кольору їх безлічі, співвіднесення і порівняння однорідних кольорів;

- зорове сприйняття дошкільнят ситуативно;

- розвиток дитини з порушенням зору з віком впливає на оволодіння еталоном, але не всі операції доступні для оволодіння:

- називання і впізнавання розвивається пропорційно віку;

- порівняння та співвіднесення кольорів зі зразком більш важкі, тут немає прямої пропорції з віком.

Складніше, ніж еталоном кольору діти опановують еталоном форми, так як виділення форми залежить не тільки від гостроти зору, але і від розвитку простежується функції ока.

Сенсорні операції оволодіння сенсорним еталоном форми:

- діти повинні вміти локалізувати геометричні фігури заданої форми;

- знати назви простих геометричних форм з показом їх і без нього;

- повинні вміти виділяти і називати форми геометричних фігур і предметів, зображених в різному просторовому розташуванні;

- вміти порівнювати і співвідносити геометричні форми між собою і з формою конкретних предметів;

- повинні вміти оперувати формою як ознакою предмета.

Уявлення повинні бути про форми в різних модальності: в силуетом, контурном вигляді.

Діти з порушеннями зору значно відстають в оволодінні еталоном форми від здорових однолітків. Вони насилу засвоюють навіть впізнавання і називання форми. Самостійно не опановують, так як при цих операціях вони повинні виконувати два зорових дії: обвести по контуру поглядом; порівняти кожну частину. А що простежує функція є порушеною (амблиопичного очей не бере участі в прослеживании). Таким чином, ці зорові дії не розвиваються.

Особливо важко відбувається оволодіння процесами локалізації і співвіднесення. Навіть впізнавання знайомої постаті утруднено, якщо вона дається в незвичайному розташуванні. Перехід зорових дій в розумовий план затримується.

Оволодіння еталоном простору залежить від розрізняльної здатності очі, від характеру зору, від оволодіння дитиною нестереоскопіческімі способами сприйняття предметів в просторі.

операції:

- локалізація предмета в просторі за розміром і формою;

- співвіднесення величини і форми предмета з іншими в залежності від місця розташування і відстані (від себе, між предметами);

- вміння оцінювати відстань.

Це найважчий для сприйняття еталон.

Більшість дітей ускладнюється оцінювати взаємне розташування предметів.

Ускладнено точне оцінювання відстані між об'єктами.

Ускладнено визначення і називання напрямку розташування об'єктів (попереду, ззаду, справа, зліва).

Найбільш легко засвоюється локалізація величини.

В ході формування і розвитку системи сенсорних еталонів у дітей з порушеннями зору педагог повинен орієнтуватися на основні стратегії.

Перша полягає в організації зорового пошуку дитиною заданого елемента в системі еталонів за зразком, що знаходиться в полі зору. Педагог повинен навчити дитину здійснювати чисто зорове рух по системі сенсорних еталонів, представлених в ряду. Воно повинно бути направлено на пошук еталона, ідентичного заданим зразком.

Друга, більш складна стратегія полягає в організації зорового пошуку еталона за поданням (мнемическому образу).

Третя стратегія передбачає формування стійкого зв'язку між еталоном і словом.

Всі три стратегії можуть включатися у виконання елементарних, простих, складних завдань. Успішність засвоєння сенсорних еталонів може оцінюватися на основі показників точності побудови рядів, що складаються з послідовностей різних еталонів.

література:

1. Венгер Л. А. та ін. Виховання сенсорної культури дитини від народження до 6 років: Кн. для вихователя дет. саду / Л. А. Венгер, Е. Г. Пилюгіна, Н. Б. Венгер: Під ред. Л. А. Венгера. - М .: Просвещение, 1988. - 144 с.

2. Григор'єва Л. П., Бернадська М. Е., Блинникова І. В., Солнцева О. Г. Розвиток сприйняття у ребё нка: Посібник для корекційних занять з дітьми з ослабленим зором в сім'ї, дитячому садку, початковій школі. - М .: Школа-Пресс, 2001. 96 с.

3. Зінченко В. П., Мещеряков Б. Г. Великий психологічний словник. - СПб .: Прайм-Еврознак, 2003. - 632 с.Скачати 10,96 Kb.


Розвиток сенсорних еталонів у дітей з порушеннями зору

Скачати 10,96 Kb.