• Прикріплені файли

 • Скачати 11.08 Kb.

  Розвиток пізнавальної діяльності дошкільнят
  Дата конвертації25.10.2017
  Розмір11.08 Kb.
  ТипТемочка

  Скачати 11.08 Kb.

  Наталя Максакова
  Розвиток пізнавальної діяльності дошкільнят

  Пізнавально-дослідницька діяльність дітей є однією з форм реалізації освітньої програми ДОО згідно з федеральним державним освітнім стандартом дошкільної освіти, затв. Наказом Міністерства освіти та науки Росії від 17.10.2013 №1155.

  В процесі пізнавально-дослідницької діяльності у дітей формуються уявлення про навколишній світ, їм надається можливість самим знайти відповіді на питання «як?» І «чому?».

  У зв'язку з цим, особливо важливу роль у своїй педагогічній роботі я відвела розвитку пізнавальної діяльності дошкільнят. Педагогічно - дослідницька робота проводилася в підготовчій до школи групі «Знайки» (6-7 років) МБДОУ «ЦРР - д / с« Казка ».

  Основним об'єктом дослідження виступає пізнавальна діяльність дошкільнят, предметом - педагогічні умови розвитку пізнавальної діяльності дошкільнят.

  Мета дослідження: виявлення педагогічних умов розвитку пізнавальної діяльності дошкільнят.

  Відповідно до мети були визначені наступні завдання:

  - вивчення сутності поняття пізнавальна діяльність;

  - виявлення факторів і педагогічних умов, що впливають на розвиток пізнавальної діяльності дошкільника;

  - організація НСД з розвитку пізнавальної діяльності дошкільнят.

  Для вирішення поставлених завдань були використані методи: вивчення і аналіз психолого-педагогічної, методичної та навчальної літератури з теми; педагогічні спостереження, бесіди.

  В ході педагогічної діяльності були вивчені теоретичні аспекти пізнавальної діяльності, яка являє собою активну діяльність з придбання і використання знань. Вона характеризується пізнавальною активністю дитини, його активної перетворюючої позицією як суб'єкта цієї діяльності, що полягає:

  - в здатності бачити і самостійно ставити пізнавальні завдання;

  - намічати план дій;

  - відбирати способи вирішення поставленого завдання;

  - домагатися результату і аналізувати його.

  У процесі пізнавальної діяльності відбувається пізнавальний розвиток дитини, т. Е. Розвиток його пізнавальної сфери (пізнавальних процесів) - наочного і логічного мислення, довільних уваги, сприйняття, пам'яті, творчої уяви.

  На початок 2014-2015 навчального року, за результатами діагностичного дослідження, рівень розвитку пізнавальної діяльності групи становив - 70%, на кінець - 82%.

  Це свідчить про те, що педагогічна реальність щодня доводить, що процес навчання проходить набагато ефективніше, якщо дошкільник виявляє свою пізнавальну активність.

  Саме, діяльність є необхідною умовою розвитку дитини. В процесі діяльності набувається життєвий досвід, пізнається навколишня дійсність засвоюються знання, виробляються вміння і навички завдяки чому розвивається і сама діяльність.

  У чому ж полягає роль вихователя у розвитку пізнавальної діяльності? На мою думку, мета роботи вихователя з розвитку пізнавальної діяльності полягає в розвитку творчих здібностей дошкільнят. Засобом розвитку пізнавальних здібностей дітей є вміле застосування таких методів і прийомів, що забезпечують високу активність дошкільнят в навчальному пізнанні.

  Методи і прийоми формування досвіду, які застосовує вихователь, повинні враховувати рівень пізнавальних здібностей дітей, тому непосильні завдання можуть підірвати віру вихованців в свої сили і не дадуть позитивного ефекту. У своїй педагогічній роботі методи і прийоми розвитку пізнавальної активності активно застосовувалися в НОД. Вони реалізовувалися як в індивідуальній, так і груповій формі, режимних моментах. Наприклад, були розглянуті такі теми «Дивовижні предмети», «Подорож в минуле книги», «Школа», «Подорож в друкарню», «Хвойний ліс», «Ательє» і т. Д.

  Тому система роботи вихователя з розвитку пізнавальної діяльності вихованців повинна будуватися з урахуванням поступового і цілеспрямованого розвитку творчих пізнавальних здібностей дошкільнят, розвитку їх мислення. У процесі навчання дитина здійснює різні дії, в яких виступають основні психічні процеси: відчуття, сприйняття, уява, мислення, пам'ять і ін.

  Програма пізнавальної діяльності передбачало перспективне планування НОД 1 раз в тиждень, з дослідами і експериментами, відкриваючи для дошкільнят новий світ об'єктів і явищ неживої природи.

  Під час НСД проводилося 3-4 експерименту в залежності від складності в формі гри-експериментування в дитячій лабораторії «Незвідане поруч» обов'язково з сюрпризних моментом, або з незвичністю об'єкта і т. Д. Основною формою дитячої пізнавальної діяльності, яка активно використовувалася - досліди. Діти з величезним задоволенням виконували досліди з об'єктами неживої природи: піском, глиною, снігом, повітрям, камінням, водою, магнітом і пр. Наприклад, ставилася проблема: зліпити фігурку з мокрого і сухого піску. Діти міркували, який пісок ліпиться, чому. Розглядаючи пісок через лупу, виявляли, що він складається з дрібних кристаликів - піщинок, цим пояснюється властивість сухого піску - сипучість.

  Розглядалися такі теми: «Чарівні фокуси Електрону», «Невидимка-повітря», «Сніжинка на долоньці», «Чудеса лимонаду», «Перетворення води в лід» і ін.

  В процесі проведення дослідів всі діти брали активну участь. Такі досліди чимось нагадували хлопцям фокуси, вони незвичайні, а головне - вони все робили самі. Тим самим у дітей розвиваються допитливість, спостережливість, і вміння знаходити шляхи вирішення проблемних ситуацій.

  Крім того, були реалізовані дослідницько-творчі проекти:

  - «Хліб - всьому голова!», В ході якого вихованці познайомилися з процесом посадки, виробництва і виготовлення хліба;

  - «Дивним світ годин», метою якого є розвиток інтересу до історії виникнення різних видів годин;

  - «Готовність до школи» (спільно з психологом). Даний проект включав в себе: бесіди «Що таке школа?», «Шкільне приладдя», екскурсію в школу, аплікацію «Портфель», ліплення «Наш клас».

  Найважливішою умовою при проведенні НСД пізнавального циклу необхідно враховувати загальні завдання пізнавального розвитку і наділити зміст в таку форму, щоб воно привертало дитини, стимулювало його активність. Організація пізнавальної діяльності повинно проходити в формі партнерства дорослого і дитини, що сприяє розвитку у дитини активності, самостійності, вміння прийняти рішення, пробувати робити щось, не боячись, що вийде неправильно, викликати прагнення до досягнення, що сприяє емоційному комфорту, розвитку соціальної та пізнавальної діяльності.

  Таким чином, на базі знань актуальних теорій про пізнавальної діяльності, завданням педагога є сформувати коректний пізнавальний досвід дошкільника. У вихованця необхідно розвивати мотивацію завоювання успіху і, навпаки, необхідно знижувати бажання уникати невдач. Дитині потрібно вирости людиною, впевненим в собі, здатним розвивати свої особистісні та моральні досягнення.

  Завдяки пізнавальному інтересу і самі знання, і процес їх придбання можуть стати рушійною силою розвитку інтелекту і важливим фактором виховання особистості. Обдарованим дітям властиво сильне прагнення до пізнання, дослідження навколишнього світу. Дитина не терпить обмежень на свої дослідження, і це його властивість, проявивши досить рано на всіх вікових етапах, продовжує залишатися його найважливішою відмінною рисою. Кращий спосіб особистісного розвитку, справжній заставу високого інтелекту - це щирий інтерес до світу, що виявляється в пізнавальній активності, в прагненні використовувати будь-яку можливість, щоб чогось навчитися.

  Так як, дошкільний дитина - людина граюча, тому навчання має входити в життя дитини через ворота дитячої гри. Пізнання ж є творчим процесом, тому в завдання дорослого входить підтримати і розвинути в дитині інтерес до відкриттів, досліджень, створити для цього необхідні умови.

  В ході проведеної роботи, слід, що розвиток пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку дозволяє сформувати у них досвід пізнавальної діяльності при дотриманні певних педагогічних умов:

  - враховувати зміст і форму організації пізнавальної діяльності, які проектують певний тип мислення;

  - представляти досліджуваний матеріал, як щось незвичайне, нове, контрастне, що входить в протиріччя з певними уявленнями дошкільнят;

  - використовувати різновиди пізнавальної діяльності (моделювання, дослідження, експериментування, проектування, різноманітні інтерактивні форми організації діяльності, з урахуванням механізмів індивідуальної включеності в діяльність дитини в залежності від його біологічних і психологічних особливостей;

  - зберігати провідну роль педагога, в ситуації, що у дітей має залишатися відчуття, що проблема і способи її вирішення обрані ними самостійно;

  - використовувати метод проектів, який може охоплювати зміст декількох освітніх областей основний загальноосвітньої програми дошкільної освіти;

  - за потребою, створення гуртка «Чудеса», завдяки якому буде підтримуватися робота з розвитку пізнавальної активності, інтересу, розширенню кругозору вихованців.

  Список використаної літератури:

  1. Лосєва Є. В. Розвиток пізнавально-дослідницької діяльності у дошкільнят. З досвіду роботи. - М .: Дитинство-Прес, 2013. - 256 с.

  2. www.sheksna.edu35.ru

  3. www.revolution./psychology.

  4. www.cafemam.ru/encyclopaedia/article.

  Прикріплені файли:

  prezentacija-k-vystupleniyu_ntac5.ppt | 14645,5 КБ | Завантажено: 140


  Скачати 11.08 Kb.


  Розвиток пізнавальної діяльності дошкільнят

  Скачати 11.08 Kb.