Розвиток пізнавальної активності дошкільника
Дата конвертації06.08.2017
Розмір6,96 Kb.
ТипТемочка

Заліна Черкасова
Розвиток пізнавальної активності дошкільника

Дошкільний вік - самоцінний етап у розвитку пізнавальної активності особистості. У цьому віці дитина починає виділяти себе з навколишнього середовища, розвивається емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього, формуються основи морально-екологічних позицій особистості, які проявляються у взаємодії дитини з навколишнім світом, в усвідомленні нерозривності з ним. Завдяки цьому можливі формування у дітей екологічних знань, норм і правил взаємодії з природою, виховання дбайливого ставлення до навколишнього світу, активність у вирішенні проблемних завдань. При цьому накопичення знань у дітей не є самоціллю, вони - необхідна умова вироблення емоційно-морального і дієвого ставлення до світу.

Дошкільний вік важливий для розвитку пізнавальної потреби дитини, яка знаходить вираз у формі пошукової, дослідницької діяльності, спрямованої на «відкриття» нового, яка розвиває продуктивні форми мислення. При цьому головним чинником виступає характер діяльності. Як підкреслюють психологи, для розвитку дитини вирішальне значення має не достаток знань, а тип їх засвоєння, який визначається типом діяльності, в якій знання купуються.

Протягом усього дошкільного дитинства, поряд з ігровою діяльністю, величезне значення в розвитку особистості дитини, в процесах соціалізації має пізнавальна діяльність, яка нами розуміється не тільки як процес засвоєння знань, умінь і навичок, а головним чином, як пошук знань, набуття знань самостійно або під тактовним керівництвом дорослого, здійснюваного в процесі гуманістичного взаємодії, співпраці, співтворчості.

У роботах багатьох вітчизняних педагогів йдеться про необхідність включення дошкільнят в осмислену діяльність, в процесі якої вони самі змогли б виявляти все нові і нові властивості предметів, їх подібність і відмінності, про надання їм можливості здобувати знання самостійно (Г. М. Ляміна, А. П. Усова, Є. А. Панько та ін.).

Причини зустрічається інтелектуальної пасивності дітей часто лежать в обмеженості інтелектуальних вражень, інтересів дитини. Разом з тим, будучи не в змозі впоратися з найпростішим навчальним завданням, вони шви-ро виконують його, якщо воно перекладається в практичну площину або в гру. У зв'язку з цим особливий інтерес представляє включення в восптітаельно - освітній процес дитячого експериментування, в ході якої дитина пізнає об'єкт в ході практичної діяльності з ним, здійснювані дитиною практичні дії виконують пізнавальну, орієнтовно-дослідницьку функцію, створюючи умови, в яких розкривається зміст даного об'єкта.

Китайське прислів'я говорить: «Розкажи - і я забуду, покажи - і я запам'ятаю, дай спробувати - і я зрозумію» Засвоюється все міцно і надовго, коли дитина чує, бачить і робить сам. Ось на цьому і базується активне впровадження дитячого експериментування в практику роботи дитячого дошкільного закладу. Вихователями робиться все більший акцент на створенні умов для самостійного експериментування і пошукової активності самих дітей. Потреба дитини в нових враженнях лежить в основі виникнення і розвитку невичерпною орієнтовно-дослідницької (пошукової) діяльності, спрямованої на пізнання навколишнього світу. Чим різноманітніше і інтенсивніше пошукова діяльність, тим більше нової інформації отримує дитина, тим швидше і повноцінніше він розвивається.

Світ, в якому ми живемо, стає все більш прагматичними і жорсткіше. Які цінності будуть переважати в суспільстві? Яким ідеалам служитимуть наші нащадки? Кожен педагог замислюється про це. Адже майбутнє закладається саме сьогодні.

Завдання педагога в тому, щоб в дітях, яких він виховує, закласти передумови гармонійної особистості, щоб в майбутньому їм були властиві такі якості, як духовність, вміння творити красу, прагнення робити добро, громадянська відповідальність.

Концепція дошкільного виховання виділяє основні орієнтири оновлення змісту виховно-освітньої системи в рамках дошкільного закладу. Вона дає орієнтування на особистісне своєрідність кожної дитини, на встановлення довірчих партнерських відносин, розширення кругозору дитини, перетворення предметного середовища, забезпечення самостійної та спільної діяльності дітей відповідно до їх бажаннями і схильностями. Зміст реалізованих в дошкільних установах програм забезпечує цілісний розвиток особистості дитини дошкільника. Завдання пізнавального розвитку займають центральне місце. Цілісне уявлення про світ - основа інтелектуального розвитку дітей. В уявленнях дитини відображаються в єдності об'єкти, дії з ними. Оперуючи цим, діти поступово пізнають світ таким, яким він є.

У процесі пізнавальної діяльності з дітьми ми забезпечуємо можливість для реалізації вікового потенціалу і прояви індивідуальності кожної дитини. Вчимо не просто "засвоювати" матеріал, а пізнавати світ, вступати з ним в активний діалог. Шукати відповіді на свої питання, не зупинятися на досягнутому етапі. На нашу думку основною умовою для розвитку пізнавальної активності дітей є:

• інтереси і потреби дітей,

• осмислення і усвідомлення себе в навколишньому світі,

• індивідуальність кожної дитини,

• засоби і способи добування знань.

Працюючи в пізнавально - мовному напрямку ми розвиваємо дитину як суб'єкта пізнання: його допитливість, ініціативність, самостійність в пошуку нових вражень, випробуванні різних способів дії, відповідей на виникаючі у нього питання, вирішення проблемних ситуацій. Розвиваємо загальні уявлення дитини про навколишній світ.

Освіта, спрямоване на пізнавальний розвиток дитини в дошкільному віці, передбачає:

• опору на природну дитячу допитливість;

• заохочення пізнавальної ініціативи дитини - дитячих запитань, міркувань, самостійних висновків, шанобливе до них ставлення;

• опору на такі види пізнавальної активності, як спостереження, експериментування, пізнавальне спілкування;

• організацію освітнього середовища, стимулюючої пізнавальну активність дітей;

• надання інформації з різних областей культури (мовної, математики, природничих наук, мистецтв, суспільного життя людини, здоров'я, екології та ін.) В інтегрованому вигляді за допомогою залучення дітей в цікаві для них види діяльності.

Розвиток пізнавальної активності дошкільника