Скачати 15,92 Kb.

Розвиток пізнавального інтересу до математики як одна з умов формування пізнавальних процесів старших дошкільників.
Дата конвертації20.06.2017
Розмір15,92 Kb.

Скачати 15,92 Kb.

Олена Демидова
Розвиток пізнавального інтересу до математики як одна з умов формування пізнавальних процесів старших дошкільників.

Обгрунтування актуальності і перспективності досвіду. Його значення для вдосконалення навчально-виховного процесу.

Відомо, що багато дітей відчувають труднощі при засвоєнні математичних знань. «Математика завжди залишається для учнів роботою», - стверджував майже півтора століття тому Д. І. Писарєв. З тих пір сприйняття математики мало змінилося. Математика продовжує ос-тава найбільш трудомістким навчальним предметом в школі. Про це говорять і батьки, і вчителі, і самі учні.

Дошкільнята ж не знають, що математика важка дисципліна. І не повинні дізнатися про це ніколи. Завдання, що стоїть перед нами, педагогами дошкільного закладу істотно відрізняється від завдання вчителя школи: вона полягає не в передачі тих чи інших математичних знань і навичок, а в залученні дітей до матеріалу, що дає поживу уяві, яке торкається не тільки чисто інтелектуальну, але пізнавальну і емоційну сферу дитини.

У федеральному державному стандарті нового покоління

говоритися про «портреті» дошкільника, як про допитливою, активною і зацікавлено пізнає світ особистості. Кожна дитина на заняттях повинен ставитися в ситуацію: «Думай, міркуй, шукай рішення».

Сучасні умови вимагають від дитини вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, робити самостійні висновки, вимагає досить розвинених пізнавальних процесів. Але розвиток перерахованих процесів неможливо без наявності яскравого, безкорисливого інтересу до всього навколишнього.

У федеральному державному освітньому стандарті дошкільної освіти підкреслюється, що формування елементарних математичних уявлень дошкільнят входить в освітню галузь "Пізнавальний розвиток" і передбачає розвиток у дітей пізнавальних інтересів та інтелектуального просування за допомогою розвитку пізнавально-дослідної діяльності, формування цілісної картини світу і розширення кругозору.

Адже саме пізнавальний інтерес до математики є однією з умов формування пізнавальних процесів дошкільнят (мислення, пам'яті, мови, уваги і т. Д, а, отже, і успішного навчання в школі.

Доведено, що справжній пізнавальний інтерес дитини старшого дошкільного віку є основою його навчальної діяльності, так як: засвоєння знань залежить від того, наскільки дитина зацікавлений діяльністю.

Якщо ця діяльність протікає успішно, то у дитини посилюється бажання більше займатися нею, що благотворно позначається на розвиток його пізнавального інтересу. Володіючи величезною спонукальною силою, інтерес змушує дитину активно прагнути до пізнання, шукати способи і засоби задоволення «спраги знань».

Як зробити так, щоб таке бажання виникло? Адже універсальних рецептів розвитку пізнавальної активності немає.

Умови формування провідної ідеї досвіду, умови виникнення, становлення досвіду.

Сформована система навчання в дошкільних освітніх установах по формуванню елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку спрямована, в першу чергу, на отримання міцних знань, умінь і навичок, проте в меншій мірі орієнтована на розвиток пізнавальної активності, пізнавальних процесів і інтелектуальних умінь дітей, що призводить до втрати інтересу, байдужого відношення до навчання вже в дошкільному віці і негативно впливає на подальше навчання в школі, в цілому, на весь хід розвитку особистості.

У зв'язку з недостатньою вивченістю даної проблеми в дошкільних освітніх установах не завжди проводиться цілеспрямована робота по формуванню у дітей інтересу до математики, не приділяється належної уваги формуванню логічних структур мислення, розвитку креативних здібностей, що не відповідає соціальному замовленню сучасної школи.

Актуальність питання і зумовила вибір мною інноваційного проекту на тему: «Розвиток пізнавального інтересу до математики як одна з умов формування пізнавальних процесів старших дошкільників».

Формування пізнавального інтересу є важливим стимулом виховання цілеспрямованості, наполегливості в досягненні мети, прагнення до завершення діяльності. Пережиті при цьому позитивні емоції - здивування, радість успіх, гордість в разі виконання завдання - все це створює у дитини впевненість у своїх силах, спонукає до нового пошуку.

Теоретична база досвіду.

Основоположними документами, якими я керувалася, є: програма «Дитинство» - приблизна основна загальноосвітня програма дошкільної освіти. Наукові редактори: Т. І. Бабаєва, А. Г. Гогобірідзе, З. А. Михайлова.

У програмі «Дитинство» виділено розділ «Перші кроки в математику» (З. А. Михайлова, Т. Д. Ріхтерман) по всіх вікових групах, починаючи з першої молодшої. У цьому розділі передбачається знайомство з поняттями «Рахунок», «Числа», «Вимірювання», «Величина», «Геометричні фігури», «Просторові відносини» з урахуванням сучасних досліджень (Н. Г. Білоус, Л. В. Венгер, В . Г. Житомирський, Т. В. Лаврентьєва, З. А. Михайлова, Р. Л. Ніпомнящая, Л. Н. Шеврин і ін.). У програмі знайшла відображення ідея Л. С. Виготського про те, що тільки те навчання є хорошим, яке «забігає» вперед розвитку дитини, щоб діти могли докласти певних зусиль для оволодіння математичним матеріалом.

Використовую розвиваючі технології Л. Г. Петерсон «Раз-сходинка, два - сходинка» (за програмою «Школа-2100 ...»)

У своїй роботі я також використовую методичні посібник: Т. Бабушкіна Математика. Підготовча група. нестандартні заняття

Даний посібник являє собою розробки нестандартних занять з математики для дітей підготовчої групи дитячого садка. Особливу увагу автор приділяє таким нестандартним формам: урок-подорож, урок-казка, урок-свято, урок-екскурсія. Вони дозволяють зробити процес навчання найбільш продуктивним.

У своїй роботі я використовую:

Калеснікова Е. В. Математика для дітей 6-7 років

Новикова «Математика в дитячому садку 6-7 років»

Михайлова З. А. Цікаві матеріали в навчанні дошкільнят елементарної математики. СПб .: Детство- Прес. 2001.

Використовую в роботі матеріали журналів «Дошкільне виховання», «Розвиток дитини в дитячому саду», газети «Дошкільна освіта».

Технологія досвіду. Система конкретних педагогічних дій, зміст, методи, прийоми виховання та навчання.

В основу моєї системи роботи лягли наступні завдання:

- забезпечити досягнення дошкільнятами готовності до школи в області елементарних математичних уявлень;

- формувати і підтримувати у дітей стійкий інтерес до отримання знань про елементарні математичних уявленнях;

- розвивати інтелектуальні, пізнавальні та дослідницькі здібності дітей, їх уяву;

- підтримувати у дітей ініціативу, допитливість і самостійність;

- розширити кругозір дошкільнят, підвищити їх загальну культуру.

Ці завдання і визначили мій підхід до організації виховно-освітньої роботи з цього напрямку.

Для реалізації проекту були намічені наступні напрямки роботи:

1. створення предметно розвиваючого середовища в групі;

2. використання нетрадиційних методів роботи з математичного розвитку дітей;

3. використання нетрадиційних занять;

Як вже говорилося, неодмінною умовою розвитку пізнавального інтересу у дошкільнят до математики є предметно розвиваюче середовище.

Тому, я свою роботу розпочала зі створення предметно розвиваючого середовища в своїй групі.

Особливу увагу приділила, перш за все, її розвиває характеру. Однією з основних завдань вважаю збагачення середовища такими елементами, які б стимулювали пізнавальну активність дітей.

У групі продумана раціональна і доцільна розстановка меблів з виділенням різних зон і куточків.

Книжковий куточок

куточок будівельників

Центр розвиваючих ігор (дидактичні ігри, математичні)

куточок краєзнавства

Куточок образотворчої діяльності

Екологічний куточок (природи)

театралізоване куточок

Куточок «Піску і води» Лабораторія

логопедичний куточок

Розвиток пізнавальних процесів дитини засобами розвивального середовища бачиться мені,

- по-перше, в тому, що кожній дитині надається можливість для його самовираження і саморозвитку, і,

- по-друге, йому надається допомога в реалізації своїх задумів, підказаних предметним матеріалом без нав'язування йому навчальних завдань.

Також розвитку пізнавального інтересу сприяє використання мною в роботі з дошкільнятами нетрадиційних методів з математичного розвитку.

До даної групи методів належать:

моделювання (наприклад, запропонувати дітям використовувати моделі (заступники) при відтворенні такого ж кількості предметів (купити в магазині шапок стільки, скільки ляльок; при цьому кількість ляльок фіксувати фішками, так як поставлена умова - ляльок в магазин брати не можна,

елементарні досліди (Дітям можна запропонувати, наприклад, перелити воду з пляшок різної величини (висока, вузька і низька, широка) в однакові судини, щоб визначити: обсяг води однаковий, цікаві проблемні ситуації (Наприклад, формуючи у дошкільнят тимчасові уявлення, ми можемо запропонувати наступну проблемну ситуацію: «Попелюшку вчасно потрібно повернутися з балу додому, а палацові годинник раптом зупинилися!»,

математичні казки, проектна діяльність і т. д.

Вони спонукають дітей до активної розумової і практичної діяльності; мотивують активність в самовираженні, пошуку і знаходженні відповіді, прояві здогадки.

Важливу роль у розвитку пізнавального інтересу грають нетрадиційні заняття:

Заняття-змагання.(Вишиковуються на основі змагання між дітьми: хто швидше назве, знайде, визначить, помітить і т. Д.);

Заняття КВН. (Припускають поділ дітей на 2подгруппи і проводяться як математична вікторина);

Театралізовані заняття. (Розігруються мікросценкі, що несуть дітям пізнавальну інформацію);

Заняття - сюжетно-рольові ігри. (Педагог входить в сюжетно-рольову гру як рівноправний партнер, підказуючи сюжетну лінію гри і вирішуючи таким чином завдання навчання);

Заняття-сумніви (пошуку істини) (Дослідницька діяльність дітей типу тане-не тане, літає-не літає);

Заняття-подорожі;

Заняття-казки;

Заняття типу «Слідство ведуть знавці». (Робота зі схемою, орієнтування по схемі з детективної сюжетною лінією);

Заняття типу «Поле чудес». (Проводиться як гра «Поле чудес» для тих, хто читає дітей);

Роботу в цьому напрямку проводжу в тісному контакті з батьками.

В куточку для батьків розміщую інформаційні матеріали, що відображають поточні події в групі і несучі конкретні знання і рекомендації. Разом з батьками направляю свої зусилля на створення сприятливих розвиваючих умов для дітей в групі. Запрошую на відкриті заняття, щоб вони бачили успіхи своїх дітей. В індивідуальних довірчих бесідах з батьками інформую їх про результати обстеження дітей, роблячи акцент на позитивні моменти. Рекомендую батькам організувати спільні з дітьми розвиваючі ігри, поступово створювати домашню ігротеку.

Аналіз результативності.

Перед кожним випуском в школу діти проходять психолого-медико-педагогічну комісію, результати нас завжди радують.

Аналіз роботи за останні три роки (я працюю в підготовчій групі постійно) показав, що рівень розвитку пізнавальної активності у дітей з кожним випуском вище, пізнавальні інтереси стали більш стійкими. 85% дітей мають високий рівень розвитку. Дошкільнята навчилися більш довго зберігати працездатність, доводити почату справу до кінця. Вони частіше стали звертатися з питаннями в процесі освоєння матеріалу, швидко і точно виконують завдання, виявляючи при цьому самостійність в пошуку відповідей на питання, навички самоконтролю.

Я не стверджую, що мені повністю вдалося вирішити проблему розвитку пізнавальної активності дітей, попереду ще багато роботи за цим напрямком.

Проте, наявність стійкого пізнавального інтересу позитивно позначається на подальшому шкільному навчанні; на загальному інтелектуальне розвиток, в тому числі і на формуванні пізнавальних процесів особистості.

Зі спостережень, бесід з вчителями, які беруть від нас дошкільнят в перший клас, вже сьогодні можна стверджувати, що у більшості моїх вихованців сформовано стійкий інтерес до пізнання навколишнього світу. Їх самостійна поісков- пізнавальна діяльність здійснюється без примусу, супроводжується позитивними емоціями.

Усвідомлюючи важливість даної роботи у розвитку дітей, я не зупиняюся на досягнутому, буду продовжувати вдосконалювати педагогічну майстерність - займатися підбором і перевіркою нових методів, технологій з розвитку пізнавальних здібностей дітей. Вважаю, що подібна діяльність сприяє розвитку активної, самостійної і творчої особистості.

Труднощі і проблеми при використанні даного досвіду.

Для вихователя підготовка до занять вимагає витрат часу на виготовлення дидактичного матеріалу, слайдів, мультимедійних презентацій, проте ці витрати виправдовуються досягненнями планованого результату.

Адресні рекомендації щодо використання досвіду

Даний матеріал буде корисний вихователям старших і підготовчих груп, так як ця робота спрямована формуванні пізнавальних процесів особистості, що особливо актуально для старших дошкільнят, яким скоро доведеться йти в школу.

З метою обміну досвідом з колегами, я проводжу відкриті заняття, виступаю на педрадах, республіканських семінарах. Намагаюся підвищувати свій методичний рівень.

Свій матеріал я розмістила на сайтах:

• http://nsportal.ru/elenademidova

• http://ardatov-teremok.a2b2.ruСкачати 15,92 Kb.


Розвиток пізнавального інтересу до математики як одна з умов формування пізнавальних процесів старших дошкільників.

Скачати 15,92 Kb.