Скачати 13,36 Kb.

Розвиток мовної активності за допомогою cказкотерепіі.
Дата конвертації17.06.2017
Розмір13,36 Kb.
ТипЛялькотерапія

Скачати 13,36 Kb.

Ольга Гончарова
Розвиток мовної активності за допомогою cказкотерепіі.

1. Умови формування досвіду.

По даній темі мною була підібрана і вивчена література:

1. Бистрова Г. А., Сизова Е. А., Шуйская Т. А. Логосказкі [Текст]: СПб .: "Каро", 2005р

2. Гаврючіна Л. В. Здоровьесберегающте технології в ДНЗ. - М., 2007..

3. Глухів В. П. Формування зв'язного мовлення дітей дошкільного віку з ОНР. - М. 2004.

4. Зінкевич - Євстигнєєва Т. Д. Ігри в казкотерапії; Розвиваюча Казкотерапія - Санкт - Петербург. 2006. Основи казкотерапії; Тренінг по казкотерапії. - Санкт - Петербург. 2010 року.

5. Закон України «Про освіту». - М., 2007..

6. Конвенція про права дитини.

7. Літературний енциклопедичний словник. Під редакцією Кожевнікова В. М. 1987.

8. Макуніна Е. Придумуємо історії та казки. Ж. Дитина в дитячому саду 6-2005г. с. 35.

9. Нищева Н. В. Розвиваючі казки [Текст]: Цикл занять з розвитку лексичного складу мови, вдосконалення граматичної будови мови, розвитку зв'язного мовлення у дітей дошкільного віку - навчально-методичний посібник-конспект. - Санкт-Петербург: Дитинство-прес, 2007 р

10. Новиковская О. А. Конспекти комплексних занять по казках. У вступній статті. - Санкт - Петербург. 2007.

11. Сакович Н. А. Практікасказкотерапіі. Санкт - Петербург. 2005р.

12. Стішенок І. В. Казка у тренінгу. Санкт - Петербург. 2009р.

. Шорохова О. А. Граємо в казку. - М. 2006.

13. Шорохова Граємо в казку [Текст]: Казкотерапія і заняття з розвитку зв'язного мовлення дошкільнят. - М .: ТЦ Сфера, 2008 р

14. www.cka3ka-pro.ru

2. Теоретична база досвіду.

Виховно-освітній процес здійснюється відповідно нормативно - правовими документами «Конвенція про права дитини», закон України «Про освіту», «Основна загальноосвітня програма дитячого саду», на основі особистісно - орієнтованої моделі навчання і виховання. Створюються умови (загальноосвітні програми, розвиваюче середовище, особистий професіоналізм, що забезпечують готовність дітей з ОНР до наступному ступені освіти, повноцінний розвиток особистості: емоційної сфери, творчості, інтересів, мотивів, самооцінки і самосвідомості дитини з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.

У зв'язку з тим, що характер мовних патологій у дошкільнят став складніше, виникла необхідність пошуку нових форм і методів роботи, використання інноваційних технологій в області корекційно розвивального навчання і виховання. Що є завданням Федеральної програми розвитку освіти в Росії.

Проаналізувавши дану ситуацію мною була визначена педагогічна проблема: виявлення методів і прийомів ефективної роботи вчителя - логопеда в ДОУ для вдосконалення всіх компонентів мовної системи, підвищення інтересу до виконання вправ з корекції мовлення, розвитку пізнавальних психічних процесів, а саме, образного мислення, уваги, пам'яті , уяви, розвитку емпатії, формування моделей вираження основних емоцій і почуттів, оволодіння практичними навичками управління своєю поведінкою, творчої активності, виховання н авственності.

Вивчивши психолого-педагогічну літературу я виділила для себе метод казкотерапії, який є здоров'язберігаючих технологією, а саме комплексною системою, спрямованою на корекцію мовних порушень, особистісний розвиток дитини і збереження його здоров'я, і дозволяє в рамках казки вирішувати навчальні, корекційні, виховні завдання.

3. Актуальність і перспективність.

Казка є ефективним розвиваючим і корекційним засобом для розвитку зв'язного мовлення в роботі з дітьми із загальним недорозвиненням мови.

Підвищення якості освіти дітей з порушеннями в мовному розвитку є одним з важливих напрямків модернізації дошкільної освіти. Поширеність мовних дефектів у дошкільнят і необхідність їх корекції вимагає від вчителя - логопеда майстерності в застосуванні сучасних освітніх технологій.

Метод казкотерапії є здоров'язберігаючих технологією, комплексною системою, спрямованою на корекцію мовних порушень, особистісний розвиток дитини і збереження його здоров'я, і дозволяє в рамках казки вирішувати навчальні, корекційні, виховні завдання.

Мета: використання ефективних методів і прийомів казкотерапії для корекції мовлення, мотивації дітей до процесу корекції і пов'язаних з нею психічних процесів, розвиток емоційно-експресивної сфери дошкільнят.

Вся робота побудована з опорою на общедидактические принципи (принцип систематичності і послідовності; принцип свідомості і активності, принципи спеціальної педагогіки (принцип розвиваючого навчання; принцип наочності; принцип корекційної спрямованості) і принципи логопедії (принцип диференційного підходу; принцип формування мовних навичок в умовах природного мовного спілкування; онтогенетический принцип).

4. Новизна досвіду

Казкотерапія - метод, відомий з давніх часів, але отримав останнім часом популярність в корекційної педагогіки. Зв'язкова мова - найбільш складний розділ в роботі вчителя-логопеда, особливо з дітьми із загальним недорозвиненням мови. Розвиток зв'язного мовлення на заняттях з використанням методу казкотерапії має займати одне з центральних місць, оскільки ніякої інший вид діяльності не може забезпечити такого комплексного впливу на мовну сферу дитини.

Виховні та навчальні властивості казки, як педагогічного засобу, відомі з давніх часів. Казка застосовується в різних областях роботи з дітьми дошкільного віку, що мають мовні порушення, в тому числі і в роботі над зв'язного промовою. Зв'язкова мова, будучи самостійним видом речемислітельной діяльності, разом з тим виконує важливу роль в процесі виховання та навчання дітей, так як виступає у вигляді засобу отримання знань і засоби контролю за цими знаннями.

5. Адресність досвіду.

Матеріал може бути використаний в умовах дитячих садів, логопункта, логопедичних групах вчителями-логопедами, вихователями, студентами педколеджів і педвузів.

6. Технології досвіду

Методи: цілеспрямоване спостереження тексту; опис по прочитанню тексту; "Інтер'єр" казки; створення ілюстрацій до окремих епізодів; ліплення казкових персонажів; виготовлення карнавальних масок; чарівних атрибутів; відбір ілюстрацій до раніше прочитаних книг; розігрування сценок з казок; літературні театри: драматизація, літературне читання, демонстрація малюнків і виробів; прослуховування музичних творів; виставка книг письменників; твір розповідей від імені одного з героя твору; домислювання долі героїв; розповідання про улюблену казку; тематичні бесіди про прочитане, про автора, про жанр; бесіда про літературних героїв, завдання яких - розвивати художні асоціації; бесіда про жанр; експеримент з художнім образом; гри "Герої серед нас".

У роботі з казкою використовую прийом мнемотехніки, комп'ютерну техніку (до казок складено мнемотабліци і комп'ютерні презентації).

У роботі використовую методичні посібники, в яких представлені цикли логопедичних дидактичних казок з елементами казкотерапії. Цикли - це розділи програми: Фонетика. Звуковимову. Навчання грамоті. Граматика. Лексика. Кожен цикл казок має свого персонажа, свою казкову країну з її законами, свої випробування (тобто завдання по конкретному розділу програми).

Прийоми казкотерапії при формуванні зв'язного мовлення: словесна режисерська гра; переказ від імені літературного героя; словесне малювання; "а що потім"; спільне вирішення проблемного питання до казки; зміна ситуації в знайомих казках; придумування коротких історій; моделювання; казки про самого себе; перебріхування казки; біном фантазії; казки по-новому; казка-калька; слово-казка

У своїй логопедичної практиці використовую такі форми роботи комплексної казкотерапії:

Аналіз казок (рішення "відкритих" казкових завдань).

Розповідання казок (групове: придумування "по колу", розповідання "по колу" відомої казки; індивідуальне: від 3-ї особи, від 1-го особи).

Постановка казок (ігри-драматизації).

Твір казок (інтерпретація, переписування, дописування, твір нових казок і історій).

Медитація на казку (занурення в будь-який процес - статичне, психодинамическое)

Лялькотерапія (пальчикові, маріонетки, паперові, ляльки рукавичок, верхові ляльки, фланелеграф, тіньові, магнітні, стендові).

Казкова імідж-терапія (миттєве перетворення за допомогою костюмів).

Малювання казок (спонтанне "чарівне" малювання).

Казку можна скласти з тканини.

Порівняння. Гра в порівняння: «Хто на кого схожий?» «Що на що схоже?»

Казки мають запахи. Проживання казки через нюх, т. Е. З допомогою запахів.

Казки звучать. Щоб допомогти дітям краще відчути особливість тієї чи іншої казки, ми використовуємо звуки, які видають дзвіночки, бубни, а також пластмасові баночки з різними предметами всередині, які при струшуванні "шумлять"

7. Результативність досвіду.

Казкотерапія в системі логопедичних занять з розвитку зв'язного мовлення переслідує такі цілі: - створення комунікативної спрямованості мовних висловлювань; - вдосконалення лексико-граматичних засобів мови, звукової сторони мови; - розвиток просодической сторони мови; - розвиток діалогічного і монологічного мовлення; - залучення дітей до витоків народної культури. Заняття за казками будуються за наступним алгоритмом: слухаємо, розповідаємо, проживаємо і складаємо казку.

У своїй логопедичної практиці використовую такі форми роботи комплексної казкотерапії.

Казку можна скласти з тканини. Я разом з дітьми стала на столі зображати місце, де відбувається дія казки, за допомогою відрізків тканин, різних за формою, розміром, кольором. Наприклад, вийшов Іван-царевич в широке поле - на столі стеляться клапті з ромашками і волошками; довга блакитна стрічка з шифону - струмочок.

Ігри - бесіди з персонажами казок. Після проведення в групі бесіди з дітьми, яка дає можливість оцінити, наскільки зрозуміле зміст художнього твору, іноді продовжую обговорення книги, але вже у формі гри-бесіди з її персонажами (театральні ляльки, м'які іграшки). Мета - вчити підтримувати бесіду, ініціативно висловлюватися, ставити запитання, узагальнювати в мові свої знання.

Найсмішніша казка. Найсмішніший епізод ( «Які ще смішні книжки ти пам'ятаєш?»). Таку саму розмову проводжу про найстрашнішою, сумної книжці - в будь-якому випадку у дитини розвивається мислення і виникає певна систематика прочитаного: за подібністю і розбіжності героїв, авторів, за подібністю отриманих від книг вражень. Поряд з цим виробляється вміння виділяти в казці конкретний епізод. Мета-вміння вибудовувати взаємодію мовних партій

Гра - драматизація Хто на кого схожий

Наступний етап в роботі в другому півріччі старшої групи - це гра - драматизація, гра - інсценування.Саме цю особливість справжнього художнього твору використовую в подальшій роботі над ним.

Ляльковий театр

Казка і музика.

Підбір найбільш підходящою музики до казки (окремими фрагментами). Музика здатна лікувати - це вже багато разів доведено вченими медиками всього світу. Музика-основа гармонійного розвитку особистості.

У героїв можна переодягтися і потанцювати. Творчість і уява розвиваються також в процесі придумування і складання костюма казкового героя. Ми їх не шиємо, а саме складаємо з наявною у нас колекції тканин. Діти люблять вбиратися. Коли діти "одягнуться" як казкові герої, намилуються собою і один на одного, ми підбираємо музику.

Експеримент з художнім образом гри «Герої серед нас»

показ ілюстрацій

Розігрування сценок з казок

Малювання і аплікація казкових персонажів

Я прагну прожити казку разом з дітьми, задіявши всі органи його почуттів. Коли почала займатися з дітьми казкотерапією, то зрозуміла, що просто розказані казки не залишають глибокого сліду в душі дитини Так, наприклад, вони "не бачать" ні лісу, через який пробирається Іван-царевич, ні місця, де росте могутній чарівний дуб. У цьому випадку допомагають ілюстрації, але вони є не в кожній книзі. Тому разом з дітьми після читання казки стали малювати, робити аплікації, відновлюючи в пам'яті різні епізоди. Побачила, що кожна дитина сприймає казку по-своєму, а малювання і аплікація допомагає зрозуміти моральні боку, полегшує процес переказування самої казки, її сюжет.

Різні види театрівСкачати 13,36 Kb.


Розвиток мовної активності за допомогою cказкотерепіі.

Скачати 13,36 Kb.