Скачати 14,45 Kb.

«Розвиток мовлення у дитини дошкільного віку.»
Дата конвертації26.02.2020
Розмір14,45 Kb.
ТипТемочка

Скачати 14,45 Kb.

Марина Носова
Розвиток мовлення у дитини дошкільного віку

Актуальність проблеми мовного розвитку

Говорити вміють майже все, але говорити правильно, лише одиниці з нас. Розмовляючи з іншими, ми користуємося мовою, як засобом передачі своїх думок. Мова є для нас однією з головних потреб і функцій людини. Саме через спілкування з іншими людьми людина реалізує себе як особистість.

Судити про початок розвитку особистості дитини дошкільного віку без оцінки його мовного розвитку неможливо. З розвитком мови пов'язане формування як особистості в цілому, так і всіх психічних процесів. Тому визначення напрямків і умови розвитку мови у дітей відносяться до числа найважливіших педагогічних завдань. Проблема розвитку мовлення є однією з актуальних.

Насправді ж невтручання в процес формування дитячого мовлення майже завжди тягне за собою відставання в розвитку. Мовні недоліки, закріпившись в дитинстві, з великими труднощами долаються в наступні роки. Добре розвинена мова дітей є одним з головних показників готовності до навчання в школі.

В останні роки спостерігається значне зниження рівня мовного розвитку дошкільнят. В першу чергу це пов'язано з погіршенням здоров'я дітей, що, так чи інакше, позначається на їхньому розвитку.

Проблеми в розвитку мови дітей в ДНЗ

21 століття - століття комп'ютерних технологій. У дітей, здавалося б, є все для їх розвитку: комп'ютери, телефони, телевізори, але чомусь все більше і більше зустрічається дітей з мовними порушеннями.

У чому ж справа? Що впливає на розвиток мовлення дітей? Екологія? Шкідливі звички батьків? Родові травми або хвороба матері під час вагітності? Або просто педагогічна занедбаність? А може і те і інше і третє. Але досвід роботи показав, що в наше століття, коли батьки постійно зайняті, їм ніколи спілкуватися з дітьми. А адже формування мовлення дитини відбувається, перш за все, в постійному спілкуванні з дорослими. Своєчасне і повноцінне формування мови в дошкільному віці - одне з основних умов нормального розвитку малюка і надалі його успішне навчання в школі.

Образна, багата синонімами, доповненнями і описами мова у дітей - явище дуже рідкісне. Діти засвоюють рідну мову, наслідуючи мови оточуючих. На жаль, багато батьків в наш час частенько забувають про це і пускають процес розвитку мови на самоплив.

У наш сучасний час наші діти мало проводять часу в суспільстві батьків (все більше за комп'ютером, перед телевізором або зі своїми іграшками) і рідко слухають розповіді та казки з вуст мами чи тата, а вже вдома розвиваючі мовні заняття - це взагалі рідкість.

Щоб позитивно вплинути на якісне і своєчасне мовленнєвий розвиток дошкільників, максимально попередити можливі відхилення в розвитку їх мови, необхідна всебічна і ретельна опрацювання організаційно-змістовних аспектів створення умов для повноцінного розвитку мовлення дітей, використання педагогічного потенціалу фахівців ДОУ і батьків.

Організація роботи з батьками, спрямованої на формування правильного мовного виховання дитини в сім'ї, є необхідною умовою при створенні єдиного мовного простору в ДНЗ. Підвищення педагогічної компетентності батьків в питаннях мовного розвитку дитини, спонукання їх до діяльності за загальним і мовному розвитку дитини в сім'ї здійснюється через:

Оформлення інформаційного стенду для батьків в холі ДОУ і групах.

Консультації: «Мовна середовище в сім'ї та її вплив на розвиток мовлення дитини», «Роль батьків у розвитку мовлення дітей», ознайомлення з особливостями мовного розвитку дітей певного віку, «Граємо з пальчиками», «Вплив мовних порушень на шкільне навчання, на формування особистості дитини »та ін.

Індивідуальні бесіди з батьками за підсумками обстеження мовлення дітей, що проводяться вихователями та фахівцями.

Консультування батьків дітей з проблемами в мовному розвитку.

Практичні поради батькам - показ артикуляційних вправ для вимови певних звуків, ігри та вправи на закріплення пройденого матеріалу.

Показ відкритих занять з розвитку мовлення.

Проведення майстер-класів для батьків.

Анкетування батьків.

Проведення батьківських зборів із запрошенням вчителя-логопеда.

Придбання та виготовлення ігор і посібників з розвитку мовлення.

У нашому ДОУ вже традиційним стало проведення театральної тижні, що теж дуже благотворно позначається на залученні батьків до педагогічного процесу.

Конкурси читців, КВН та Брейн-ринги.

Шевство біліше старших вихованців над групами дитячого віку.

Найважливішою умовою наступності є встановлення довірчого ділового контакту між родиною і дитячим садом, в ході якого коригуються позиції батьків і педагогів. Жодна, навіть найкраща, розвиваюча програма не може дати повноцінних результатів, якщо вона не вирішується спільно з сім'єю, якщо в дошкільному закладі не створені умови для залучення батьків до участі в освітньо-виховному процесі.

Культура мови педагога

Мова вихователя, який знаходиться постійно в полі зору малюків, в спілкуванні з ними, є основним джерелом, з якого діти отримують зразок рідної мови, культурної мови, тому вона повинна бути не тільки правильної, з ясним і виразним проголошенням всіх звуків рідної мови, повинна бути інтонаційно виразною, правильно оформленої граматично, зв'язковий, доступною для розуміння, з правильним і точним використанням словесних позначень.

У розумовому розвитку дітей велике значення має формування усного мовлення. Вчити дітей слід на кращих зразках рідної мови. Отже, розвиваючий потенціал мовного середовища в дитячому виховному закладі цілком залежить від якості мови вихователя.

Для вихователя дитячого садка володіння зразковою промовою - це показник його професійної підготовленості. Від культури мовлення вихователя залежить культура мови дітей. Розповідь, прочитаний вихователем з використанням засобів художньої виразності, викличе у дітей інтерес, змусить їх співпереживати, відчути силу слова, надовго запам'ятати зміст; той же розповідь, прочитаний сухо, в швидкому темпі, без емоцій, може викликати тільки нудьгу і байдужість до художнього твору.

Педагог повинен самокритично ставитися до власної мови і при наявності недоліків у неї прагнути до їх усунення. Однак встановити і виявити недоліки своєї мови не завжди легко, так як в процесі спілкування увагу мовця звернуто, перш за все, не на форму мови (як сказати, а на її утримання (що сказати). Крім того, в результаті тривалого недбалого ставлення до своєї мови деякі недоліки можуть міцно закріпитися і в подальшому не помічатися. Наприклад, не помічаються такі недоліки, як квапливість, невиразність, монотонність мови, підвищена гучність голосу, неточність проголошення окремих звуків або слів і інші недосконалості.

Щоб знати про недосконалості власної мови, вихователю необхідно прислухатися до зауважень товаришів. Відкриті заняття корисно записувати на відео, з тим, щоб під час їх розбору (або спеціально) можна було звернути увагу на мову вихователя, провести аналіз її звукової сторони, використання лексичних засобів, граматичного оформлення. Виявлені недосконалості своїй промові (погана дикція, порушення в лексико-граматичному оформленні і т. Д.) Вихователь відзначає, потім виробляє план і організовує роботу по їх усуненню.

Тому турбота про вдосконалення своєї мови - моральний і громадянський обов'язок кожного майбутнього педагога. Він зобов'язаний розвинути в собі досконале володіння тими мовними навичками, які потім передасть дітям.

Культурою мови називають її правильність, т. Е. Відповідність нормам орфоепії, граматики, лексики, стилістики, орфографії, встановленим традицією для літературної мови.

Культурна мова є обов'язковим елементом загальної культури людини. Не випадково вважається, що мова людини - його візитна картка, оскільки від того, наскільки грамотно він виражається, залежить його успіх не тільки в повсякденному спілкуванні, але і в професійній діяльності. Особливо актуально це твердження по відношенню до мови педагога, що працює з дітьми дошкільного віку.

Дошкільний вік є сенситивним періодом мовного розвитку дитини, тому одне з провідних напрямків діяльності вихователя дитячого садка - формування усного мовлення та навичок мовного спілкування, що спирається на володіння рідною літературною мовою.

Одним з основних механізмів оволодіння дітьми рідною мовою є наслідування.

Саме тому до мови педагога дошкільного навчального закладу, сьогодні пред'являються високі вимоги, і проблема підвищення культури мовлення вихователя розглядається в контексті підвищення якості дошкільної освіти.

Якість мовного розвитку дошкільника залежить від якості мови педагогів і від мовної середовища, яку вони створюють в дошкільному навчальному закладі.

Серед вимог до мови педагога ДНЗ виділяють:

Правильність - відповідність мови мовним нормам. Педагогу необхідно знати і виконувати в спілкуванні з дітьми основні норми російської мови: орфоепічних норми (правила літературної вимови, а також норми освіти і зміни слів.

Точність - відповідність смислового змісту промови та інформації, яка лежить в її основі. Особливу увагу педагогу слід звернути на семантичну (смислове) сторону мови, що сприяє формуванню у дітей навичок точності слововживання.

Логічність - вираз в смислових зв'язках компонентів мови і відносин між частинами і компонентами думки. Педагогу слід враховувати, що саме в дошкільному віці закладаються уявлення про структурні компоненти зв'язного висловлювання, формуються навички використання різних способів внутритекстовой зв'язку.

Чистота - відсутність у мові елементів, чужих літературній мові. Усунення нелітературних лексики - одне із завдань мовного розвитку дітей дошкільного віку. Вирішуючи це завдання, беручи до уваги провідний механізм мовного розвитку дошкільнят (наслідування, педагогу необхідно дбати про чистоту свого виступу: неприпустимо використання слів-паразитів, діалектних і жаргонних слів.

Виразність - особливість мови, захоплююча увагу і створює атмосферу емоційного співпереживання. Виразність мови педагога є потужним знаряддям впливу на дитину. Володіння педагогом різними засобами виразності мовлення (інтонація, темп мови, сила, висота голосу і ін.) Сприяє не тільки формуванню довільності виразності мовлення дитини, але і більш повного усвідомлення їм змісту промови дорослого, формуванню вміння висловлювати своє ставлення до предмету розмови.

Багатство - вміння використовувати всі мовні одиниці з метою оптимального вираження інформації. Педагогу слід враховувати, що в дошкільному віці формуються основи лексичного запасу дитини, тому багатий лексикон самого педагога сприяє не тільки розширенню словникового запасу дитини, але і допомагає сформувати у нього навички точності слововживання, виразності і образності мови.

Доречність - вживання в мові одиниць, відповідних ситуації та умов спілкування. Доречність мови педагога передбачає, перш за все, володіння почуттям стилю. Врахування специфіки дошкільного віку націлює педагога на формування у дітей культури мовної поведінки (навичок спілкування, вміння користуватися різноманітними формулами мовного етикету, орієнтуватися на ситуацію спілкування, співрозмовника та ін.).

Для успішного освоєння програми навчання в школі у випускника дитячого садка повинні бути сформовані вміння зв'язно висловлювати свої думки, будувати діалог і складати невелику розповідь на певну тему. Але щоб цього навчити, необхідно розвивати і інші сторони мови: розширювати словниковий запас, виховувати звукову культуру мовлення і формувати граматичний лад. Все це так званий стандарт, який повинен мати дитина при вступі до школи.

У Федеральному державному освітньому стандарті визначено, що освітня діяльність, здійснюється в процесі організації різних видів дитячої діяльності (ігрової, комунікативної, трудової, пізнавально-дослідницької, продуктивної, музично-художньої, рухової, а також в ході режимних моментів, в самостійної діяльності дітей і у взаємодії з сім'ями вихованців ДНЗ.

Таким чином, мова вихователя, батьків, називає те, що діти бачать, є єдиним джерелом збагачення їх лексики, своєрідним стимулятором розвитку їх мови, діалогічного і монологічного. Під час безпосередньо освітньої діяльності по ознайомленню з художньою літературою основним джерелом збагачення мови дітей стає текст художнього твору, який вихователь читає або розповідає дітям, а додатковим джерелом залишається мова самого вихователя, коментує текст. Безпосередньо освітня діяльність має на меті допомогти дітям «помітити» їх власну мову, поставитися до неї як до об'єктивно існуючого явища і поступово навчитися оцінювати якість мовлення.

20.12.217 рікСкачати 14,45 Kb.


«Розвиток мовлення у дитини дошкільного віку.»

Скачати 14,45 Kb.