• Хімія 8 клас.
 • Хімія 10 клас (базовий рівень).

 • Скачати 20,28 Kb.

  РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ НАВЧАЮТЬСЯ До НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ З ХІМІЇ (В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ФГОС ТОВ)
  Дата конвертації16.06.2017
  Розмір20,28 Kb.

  Скачати 20,28 Kb.


  РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ НАВЧАЮТЬСЯ До НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ З ХІМІЇ (В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ФГОС ТОВ).


  Крашеніннікова Анна Миколаївна;

  МОУ «Гімназія м Вольська Саратовської області»;

  учитель хімії, біології.

  Кожному вчителю відомо з досвіду роботи, що причин небажання вчитися у дітей багато. Чи можна зараз в умовах, що склалися, пов'язаних зі змінами в системі освіти, забезпечити не тільки бажання школярів вчитися, а й пробудити в них спрагу пізнання?

  В умовах реформування шкільної системи освіти, тобто в умовах переходу на ФГОС ТОВ, поки ще не торкнулося предмета хімії, необхідно вирішувати завдання по реалізації вимог, передбачених стандартом.

  У сучасній школі провідною стає діяльність учня (вчення), а не діяльність вчителя (викладання).

  Суттєвою характеристикою діяльності є її мотивованість. Відомий психолог А.Н. Леонтьєв підкреслює: «Діяльності без мотиву не буває». Його колега С.Л. Рубінштейн визначає мотив діяльності як «що спонукає до дії переживання чогось значущого, що надає даному дії сенс для індивіда».

  Учитель часом забуває про те, що багато що видається йому самому важливим і корисним, позбавлене сенсу для учня. Мотивацію треба спеціально формувати, розвивати, стимулювати.

  Виділяють 4 блоки основних методів мотивації і стимулювання діяльності учнів в залежності від впливу на різні сфери особистості учня:

  емоційні методи мотивації: заохочення, осуд, навчально-пізнавальна гра, створення яскравих наочно-образних уявлень, створення ситуації успіху, що стимулює оцінювання, задоволення бажання бути значущою особистістю;

  пізнавальні методи мотивації: опора на життєвий досвід, пізнавальний інтерес, створення проблемної ситуації, спонукання до пошуку альтернативних рішень, виконання творчих завдань (завдань), «мозкова атака», розвиваюча кооперація (парна і групова робота, проектний метод);

  вольові методи мотивації: пред'явлення навчальних вимог, інформування про освітні результати навчання, пізнавальні труднощі, самооцінка діяльності та корекції, рефлексія поведінки, прогнозування майбутньої діяльності;

  соціальні методи мотивації: розвиток бажання бути корисним суспільству, спонукання наслідувати сильної особистості, створення ситуації взаємодопомоги, пошук контактів і співпраці, зацікавленість в результатах колективної роботи, взаимопроверка, рецензування.


  Мотивом може служити:


  • інтерес,

  • потреба,

  • прагнення,

  • переконання,

  • ідеал,

  • емоції,

  • потягу,

  • інстинкти,

  • установки


  Причому, інтерес у дитини стоїть на першому місці. «Психологічний закон говорить: перш ніж закликати дитини до будь-якої діяльності, зацікав його нею, подбай про те, щоб виявити, що він готовий до цієї діяльності, що у нього напружені всі сили, необхідні для неї», - писав Л.С. . Виготський. І як тут не згадати слова ще одного видатного російського вченого, фізіолога, першого російського нобелівського лауреата І.П. Павлова: «Коли інформація подається поза інтересу, в корі головного мозку формується центр її активного відторгнення».

  Якщо раніше на уроках пробуджували інтерес до навчання, то тепер треба його розвивати, а це значить треба розробляти для занять цілу систему творчих завдань - комплект, до якого входять творчі завдання з цікавим змістом з трьох основних груп:

  • причинно-наслідкові зв'язки,

  • комбінування інформації,

  • планування і виконання практичної діяльності.

  Застосування системи творчих завдань для розвитку мотивації в учнів до навчальної діяльності передбачає використання на кожному уроці, як мінімум, по одному завданню з кожної групи.


  Наведу кілька прикладів таких завдань з кожної групи, які я використовую у своїй практиці.


  Хімія 8 клас. Узагальнення і систематизація знань з теми «Зміни, що відбуваються з речовинами».

  Якщо в кабінеті є доступ до мережі Інтернет, пропоную хлопцям знайти інформацію про хімічний елемент, зміст якого в морській воді становить близько 8 мільярдів тонн (або в якості домашнього завдання на попередньому уроці, якщо Інтернету немає). Учні визначають, що цей елемент - золото. На уроці працюємо в групах. Однією з груп пропоную скласти кросворд, ключовим словом в якому і буде назва цього хімічного елемента. Як відповідей до завдань кросворду можуть бути назви типів хімічних реакцій, явищ, одиниці вимірювання фізичних величин, що застосовуються у вирішенні завдань по рівняннях хімічних реакцій і т.д. Іншим групам пропонуються вправи типу: склади завдання партнеру (щодо розстановки коефіцієнтів, визначення типів і (або) ознак хімічних реакцій) в формі гри «хрестики і нулики» і ін.


  Хімія 8 клас. Масова і об'ємна частка компонентів суміші.

  На цю тему за програмою відводиться 2 години. На першому уроці в якості одного з домашніх завдань пропоную кільком учням (2-3) взяти інтерв'ю у своїх мам або бабусь з питання консервування овочів, зокрема огірків (можуть бути і інші варіанти). На наступному уроці після з'ясування питання про приготування розсолу для консервації кожної господинею, пропоную вирішити завдання на визначення масової частки солі в зазначених розчинах (рассолах). На слайді (або в раздаточном матеріалі) виводиться додаткова інформація:

  m (цукру) в одній ст. л. = 5 м, m (солі) в одній ст. л. = 6 м

  Роботу доцільніше провести в групах, тому що групова робота «втягує» в активну діяльність навіть пасивних, слабо мотивованих учнів. Після вирішення завдань проводжу бесіду, в ході якої приходимо до висновку про те, який розсіл найменш шкідливий для організму людини:

  - як ви думаєте, чому ми почали з вирішення саме цих завдань, а не з завдань,

  пропонованих авторами підручника?

  - яку дію може надати надлишок солі на організм людини?

  - який з розчинів краще використовувати при консервації? і т.п.

  В іншому класі, де більше учнів, орієнтованих на предмет, ці завдання вирішували при виконанні практичної роботи з приготування розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини.

  Хімія 10 клас (базовий рівень). Ферменти.

  При вивченні хімії в старшій школі на базовому рівні зацікавленість предметом і мотивація учнів до діяльності на уроці помітно знижується, тому намагаюся організувати її так, щоб кожна яка вивчалася тема носила прикладний характер.

  Завдання: спираючись на матеріал параграфа (або роздатковий матеріал), спробуйте вирішити проблему (роботу краще проводити в групах).

  - В інструкціях до пральних порошків з біологічно активними добавками зазвичай зазначено, що ці кошти не рекомендується застосовувати для прання виробів з натуральних шовку і вовни. Однак, деякі господині спеціально стирають такими засобами одяг з грубої домашньої вовни і вважають, що після прання речі стають м'якшими і пухнастими. Чи справді таке можливо або це тільки здається господаркам? І як все-таки слід чинити: дотримуватися інструкції або не звертати на неї уваги?

  - Чому пральні порошки з біологічно активними добавками сильніше роз'їдають шкіру рук, ніж звичайні?

  - Чому трикотажні вироби з натуральної вовни дуже сильно витягуються і втрачають форму після прання, якщо сушити їх в підвішеному стані, а бавовняний трикотаж можна сушити таким способом, і він при цьому не втрачає форму?

  В результаті рішення творчих завдань на уроках і в позаурочній діяльності підвищується інтерес до предмету і мотивація навчання, між вчителем та учнем встановлюються партнерські відносини, знижується психологічне напруження учнів на уроках. Дитина вчиться реально оцінювати свої можливості, а також бачити свої досягнення. Крім цього, не можу не відзначити, підвищується якість знань учнів на уроках і активність слабоуспевающих учнів, та й у інших знання стали більш системними. Адекватною стала самооцінка учнів, зник страх перед перевіркою знань. Все це активізує розумову діяльність учнів, про що свідчить позитивна динаміка навчальних досягнень моїх учнів. Після закінчення гімназії випускники гімназії вибирають професії, пов'язані з хімією. Як позитивний результат розцінюю щорічний вибір випускниками іспиту з хімії та підтвердження їх якості знань на державну підсумкову атестацію.

  Таким чином, можна зробити висновок, що застосування системи творчих завдань дає непогані і стабільні результати, а також сприяє розвитку кожного учня.
  Література.


  1. Пічугіна Г.В. Ситуаційні завдання з хімії. 8-11 класи. - М .: ВАКО, 2014.

  2. Рубінштейн М. М. Проблема вчителя: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / За ред. В. А. Сластенина. - М .: Видавничий центр «Академія», 2004.

  3. Сєріков В. В. Навчання як вид педагогічної діяльності: Учеб. посібник для студ. вищ. учеб.заведеній / В. В. Сєріков; Під ред. В. А. Сластенина, І. А. Колесникової. - М .: Видавничий центр «Академія», 2008.

  4. Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти.

  5. Хуторський А. В. Методика особистісно-орієнтованого навчання. Як навчати всіх по-різному ?: Посібник для вчителя. - М .: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.
  Скачати 20,28 Kb.


  РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ НАВЧАЮТЬСЯ До НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ З ХІМІЇ (В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ФГОС ТОВ)

  Скачати 20,28 Kb.