• 2.1 Роль дидактичних ігор .............................. .. .............................. ..9
 • 1 РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • 1.2 Формування математичних здібностей дітей
 • У той же час дитина з розвиненим
 • 2 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ІГРИ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 2.
 • Гра цінна тільки в тому випадку, коли вона сприяє кращому розумінню математичної суті питання, уточнення та формування математичних знань учнів.
 • Сенс ігрових дій повинен збігатися зі змістом і змістом поведінки в реальних ситуаціях з тим, щоб основний сенс ігрових дій переносився в реальну життєдіяльність.
 • Таким чином, дидактична гра - це цілеспрямована творча діяльність, в процесі якої учні глибше і яскравіше осягають явища навколишньої дійсності і пізнають світ.
 • 2.2 Методика навчання рахунку і основам математики дітей дошкільного віку через ігрову діяльність
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Скачати 33.11 Kb.

  Розвиток математичних здібностей у дітей дошкільного віку
  Дата конвертації29.06.2017
  Розмір33.11 Kb.
  Типреферат

  Скачати 33.11 Kb.

  22

  ЗМІСТ

  ВСТУП ................................................ ... .............................. ... 3

  1. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

  У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ .................. .. ........................ ..4

  1.1 Специфіка розвитку математичних здібностей ...................... ...... 4

  1.2 Формування математичних здібностей

  дітей дошкільного віку. Логічне мислення .................. ... ......... ..6


  2 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ІГРИ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ............... .. ............... .9

  2.1 Роль дидактичних ігор .............................. .. .............................. ..9

  2.2 Методика навчання рахунку і основам математики дітей дошкільного віку через ігрову діяльність ....................................... .... ...... .11

  ВИСНОВОК ............................................................ ... ............ ..19

  Список використаної літератури ............................... ...... ..20

  Додаток .............................................. ........................... .... 22

  ВСТУП  Поняття «розвиток математичних здібностей» є досить складним, комплексним і багатоаспектним. Воно складається з взаємозв'язаних і взаємообумовлених уявлень про простір, формі, величині, часу, кількості, їх властивості і відносини, які необхідні для формування у дитини «життєвих» і «наукових» понять.

  Під математичним розвитком дошкільнят розуміються якісні зміни в пізнавальній діяльності дитини, які відбуваються в результаті формування елементарних математичних уявлень і пов'язаних з ними логічних операцій. Математичне розвиток - значимий компонент у формуванні «картини світу» дитини.

  Формуванню у дитини математичних уявлень сприяє використання різноманітних дидактичних ігор. У грі дитина здобуває нові знання, вміння, навички. Ігри, що сприяють розвитку сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, розвитку творчих здібностей, спрямовані на розумовий розвиток дошкільника в цілому.

  У початковій школі курс математики зовсім не простий. Найчастіше діти відчувають різного роду труднощі при освоєнні шкільної програми з математики. Можливо, однією з основних причин подібних труднощів є втрата інтересу до математики як предмету.

  Отже, однією з найбільш важливих завдань вихователя і батьків - розвинути у дитини інтерес до математики в дошкільному віці. Залучення до цього предмету в ігровій та цікавій формі допоможе дитині надалі швидше і легше засвоювати шкільну програму.

  1 РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  1.1 Специфіка розвитку математичних здібностей

  У зв'язку з проблемою формування і розвитку здібностей слід вказати, що цілий ряд досліджень психологів направлений на виявлення структури здібностей школярів до різних видів діяльності. При цьому під здібностями розуміється комплекс індивідуально - психологічних особливостей людини, що відповідають вимогам даної діяльності і є умовою успішного виконання. Таким чином, здібності - складне, інтегральне, психічне утворення, своєрідний синтез властивостей, або, як їх називають компонентів.

  Загальний закон освіти здібностей полягає в тому, що вони формуються в процесі оволодіння і виконання тих видів діяльності, для яких вони необхідні.

  Здібності не є щось раз і назавжди зумовлене, вони формуються і розвиваються в процесі навчання, в процесі вправи, оволодіння відповідною діяльністю, тому потрібно формувати, розвивати, виховувати, удосконалювати здібності дітей і не можна заздалегідь точно передбачити як далеко може піти цей розвиток.

  Говорячи про математичні здібності як особливості розумової діяльності, слід перш за все вказати на декілька поширених серед педагогів помилок.

  По-перше, багато хто вважає, що математичні здібності полягають перш за все в здатності до швидкого і точного обчислення (зокрема в умі). Насправді обчислювальні здібності далеко не завжди пов'язані з формуванням справді математичних (творчих) здібностей. По-друге, багато хто думає, що здатні до математики школярі відрізняються хорошою пам'яттю на формули, цифри, числа. Однак, як вказує академік А. Н. Колмогоров, успіх в математиці найменше заснований на здатності швидко і міцно запам'ятовувати велику кількість фактів, цифр, формул. Нарешті, вважають, що одним з показників математичних здібностей є швидкість розумових процесів. Особливо швидкий темп роботи сам по собі не має відношення до математичних здібностям. Дитина може працювати повільно і неквапливо, але в той же час вдумливо, творчо, успішно просуваючись в засвоєнні математики.

  Крутецкий В.А. в книзі «Психологія математичних здібностей дошкільнят» розрізняє дев'ять здібностей (компонентів математичних здібностей):

  1) Здатність до формалізації математичного матеріалу, до відділення форми від змісту, абстрагування від конкретних кількісних відносин і просторових форм і оперування формальними структурами, структурами відносин і зв'язків;

  2) Здатність узагальнювати математичний матеріал, виокремлювати головне, відволікаючись від несуттєвого, бачити загальне в зовні різному;

  3) Здатність до оперування числовою і знаковою символікою;

  4) Здатність до «послідовному, правильно розчленованому логічного міркування», пов'язаного з потребою в доказах, обгрунтуванні, висновках;

  5) Здатність скорочувати процес міркування, мислити згорнутими структурами;

  6) Здатність до оборотності розумового процесу (до переходу з прямого на зворотний хід думки);

  7) Гнучкість мислення, здатність до перемикання від однієї розумової операції до іншої, свобода від сковує впливу шаблонів і трафаретів;

  8) Математична пам'ять. Можна припустити, що її характерні особливості також випливають з особливостей математичної науки, що це пам'ять на узагальнення, формалізовані структури, логічні схеми;

  9) Здатність до просторових уявлень, яка прямим чином пов'язана з наявністю такої галузі математики як геометрія.

  1.2 Формування математичних здібностей дітей

  дошкільного віку. Логічне мислення
  Багато батьків вважають, що головне при підготовці до школи - це познайомити дитину з цифрами і навчити його писати, рахувати, складати і віднімати (на ділі це зазвичай виливається в спробу вивчити напам'ять результати додавання і віднімання в межах 10). Однак під час навчання математиці за підручниками сучасних розвиваючих систем (система Л. В. Занкова, система В. В. Давидова, система "Гармонія", "Школа-2100" і ін.) Ці вміння дуже недовго виручають дитину на уроках математики. Запас завчених знань кінчається дуже швидко (через місяць-два), і несформованість власного уміння продуктивно мислити (тобто самостійно виконувати зазначені вище розумові дії на математичному змісті) дуже швидко призводить до появи "проблем з математикою».

  У той же час дитина з розвиненим логічним мисленням завжди має більше шансів бути успішним в математиці, навіть якщо він не був заздалегідь навчений елементам шкільної програми (рахунку, обчисленням і
  т. п.). Не випадково в останні роки в багатьох школах, що працюють за розвиваючих програм, проводиться співбесіда з дітьми, які надходять в перший клас, основним змістом якого є питання і завдання логічного, а не тільки арифметичного, характеру. Закономірним є такий підхід до відбору дітей для навчання? Так, закономірний, оскільки підручники математики цих систем побудовані таким чином, що вже на перших уроках дитина повинна використовувати вміння порівнювати, класифікувати, аналізувати і узагальнювати результати своєї діяльності.

  Однак не слід думати, що розвинене логічне мислення - це природний дар, з наявністю або відсутністю якого слід змиритися. Існує велика кількість досліджень, які підтверджують, що розвитком логічного мислення можна і потрібно займатися (навіть в тих випадках, коли природні задатки дитини в цій області вельми скромні). Перш за все розберемося в тому, з чого складається логічне мислення.

  Логічні прийоми розумових дій - порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікація, сериация, аналогія, систематизація, абстрагування - в літературі також називають логічними прийомами мислення. При організації спеціальної розвиваючої роботи над формуванням і розвитком логічних прийомів мислення спостерігається значне підвищення результативності цього процесу незалежно від вихідного рівня розвитку дитини.

  Для вироблення певних математичних умінь і навичок необхідно розвивати логічне мислення дошкільнят. У школі їм знадобляться вміння порівнювати, аналізувати, конкретизувати, узагальнювати. Тому необхідно навчити дитину вирішувати проблемні ситуації, робити певні висновки, приходити до логічного висновку. Рішення логічних задач розвиває здатність виділяти істотне, самостійно підходити до узагальнень (див. Додаток).

  Логічні математичного змісту виховують у дітей пізнавальний інтерес, здатність до творчого пошуку, бажання і вміння вчитися. Незвичайна ігрова ситуація з елементами проблемності, характерними для кожної цікавої задачі, завжди викликає інтерес у дітей.

  Цікаві завдання сприяють розвитку у дитини вміння швидко сприймати пізнавальні завдання і знаходити для них вірні рішення. Діти починають розуміти, що для правильного вирішення логічної задачі необхідно зосередитися, вони починають усвідомлювати, що така цікава задачка містить в собі якийсь "підступ" і для її вирішення необхідно зрозуміти, в чому тут хитрість.

  Логічні задачки можуть бути наступними:

  - У двох сестер по одному брату. Скільки дітей в сім'ї? (Відповідь: 3)

  Очевидно, що конструктивна діяльність дитини в процесі виконання даних вправ розвиває не тільки математичні здібності та логічне мислення дитини, але і його увагу, уяву, тренує моторику, окомір, просторові уявлення, точність і т. Д.

  Кожне з наведених у Додатку вправ спрямована на формування логічних розумових прийомів. Наприклад, вправа 4 вчить дитину порівнювати; вправу 5 - порівнювати і узагальнювати, а також аналізувати; вправа 1 вчить аналізу і порівнянню; вправу 2 - синтезу; вправу 6 - фактична класифікація за ознакою.

  Логічний розвиток дитини передбачає також формування вміння розуміти і простежувати причинно-наслідкові зв'язки явищ і вміння вибудовувати найпростіші умовиводи на основі причинно-наслідкового зв'язку.

  Таким чином, за два роки до школи можна надати значущий вплив на розвиток математичних здібностей дошкільника. Навіть якщо дитина не стане неодмінним переможцем математичних олімпіад, проблем з математикою у нього в початковій школі не буде, а якщо їх не буде в початковій школі, то є всі підстави розраховувати на їх відсутність і надалі.

  2 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ІГРИ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  2.1 Роль дидактичних ігор

  Дидактична гра як самостійна ігрова діяльність заснована на усвідомленості цього процесу. Самостійна ігрова діяльність здійснюється лише в тому випадку, якщо діти виявляють інтерес до гри, її правилами і діям, якщо ці правила ними засвоєні. Як довго може цікавити дитини гра, якщо її правила і зміст добре йому відомі? Ось проблема, яку необхідно вирішувати майже безпосередньо в процесі роботи. Діти люблять гри, добре знайомі, з задоволенням грають в них.

  Яке ж значення має гра? В процесі гри у дітей виробляється звичка зосереджуватися, мислити самостійно, розвивається увага, прагнення до знань. Захопившись, діти не помічають, що вчаться: пізнають, запам'ятовують нове, орієнтуються в незвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Навіть найбільш пасивні з дітей включаються в гру з величезним бажанням, докладають усіх зусиль, щоб не підвести товаришів по грі.

  У грі дитина здобуває нові знання, вміння, навички. Ігри, що сприяють розвитку сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, розвитку творчих здібностей, спрямовані на розумовий розвиток дошкільника в цілому.

  На відміну від інших видів діяльності гра містить мету в самій собі; сторонніх і відокремлених завдань в грі дитина не ставить і не вирішує. Гра часто і визначається як діяльність, яка виконується заради самої себе, сторонніх цілей і завдань не переслідує.

  Для дітей дошкільного віку гра має виняткове значення: гра для них - навчання, гра для них - праця, гра для них - серйозна форма виховання. Гра для дошкільників - спосіб пізнання навколишнього світу. Гра буде засобом виховання, якщо вона буде включатися в цілісний педагогічний процес. Керуючи грою, організовуючи життя дітей у грі, вихователь впливає на всі сторони розвитку особистості дитини: на почуття, на свідомість, на волю і на поведінку в цілому.

  Однак якщо для вихованця мета - в самій грі, то для дорослого , Організуючого гру, є й інша мета - розвиток дітей, засвоєння ними певних знань, формування умінь, вироблення тих чи інших якостей особистості. У цьому, між іншим, одне з основних протиріч гри як засобу виховання: з одного боку - відсутність мети в грі, а з іншого - гра є засіб цілеспрямованого формування особистості.

  Найбільшою мірою це проявляється в так званих дидактичних іграх. Характер вирішення цієї суперечності і визначає виховну цінність гри: якщо досягнення дидактичної мети буде здійснено в грі як діяльності, що вбирає мета в самій собі, то виховна її цінність буде найбільш значущою. Якщо ж дидактична задача вирішується в ігрових діях, метою яких і для їх учасників є цієї дидактичної задачі, то виховна цінність гри буде мінімальною.

  Гра цінна тільки в тому випадку, коли вона сприяє кращому розумінню математичної суті питання, уточнення та формування математичних знань учнів. Дидактичні ігри та ігрові вправи стимулюють спілкування, оскільки в процесі проведення цих ігор взаємини між дітьми, дитиною і батьком, дитиною і педагогом починають носити більш невимушений і емоційний характер.

  Вільне та добровільне включення дітей у гру: не нав'язування гри, а залучення в неї дітей. Діти повинні добре розуміти сенс і зміст гри, її правила, ідею кожної ігрової ролі. Сенс ігрових дій повинен збігатися зі змістом і змістом поведінки в реальних ситуаціях з тим, щоб основний сенс ігрових дій переносився в реальну життєдіяльність. У грі повинні керуватися прийнятими в суспільстві нормами моральності, заснованими на гуманізмі, загальнолюдських цінностях. У грі не повинно принижуватися гідність її учасників, в тому числі і тих, хто програв.

  Таким чином, дидактична гра - це цілеспрямована творча діяльність, в процесі якої учні глибше і яскравіше осягають явища навколишньої дійсності і пізнають світ.

  2.2 Методика навчання рахунку і основам математики дітей дошкільного віку через ігрову діяльність  У сучасних школах програми досить насичені, існують експериментальні класи. Крім того, все стрімкіше входять в наші будинки нові технології: у багатьох сім'ях для навчання і розваги дітей купують комп'ютери. Вимога знань основ інформатики пред'являє нам саме життя. Все це обумовлює необхідність знайомства дитини з основами інформатики вже в дошкільний період.

  У дошкільному віці закладаються основи знань, необхідних дитині в школі. Математика являє собою складну науку, яка може викликати певні труднощі під час шкільного навчання. До того ж далеко не всі діти мають схильності і володіють математичним складом розуму, тому при підготовці до школи важливо познайомити дитину з основами рахунку.

  При навчанні дітей основам математики та інформатики важливо, щоб до початку навчання в школі вони мали такі знання:

  - рахунок до десяти в зростаючому і спадному порядку, вміння впізнавати цифри поспіль і вразбивку, кількісні (один, два, три ...) і порядкові (перший, другий, третій ...) числівники від одного до десяти;

  - попередні та наступні числа в межах одного десятка, вміння складати числа першого десятка;

  - дізнаватися і зображати основні геометричні фігури (трикутник, чотирикутник, коло);

  - частки, вміння розділити предмет на 2-4 рівні частини;

  - основи вимірювання: дитина повинна вміти вимірювати довжину, ширину, висоту за допомогою мотузки або паличок;

  - порівнювання предметів: більше - менше, ширше - вже, вище - нижче;

  - основи інформатики, які поки є факультативними і включають в себе розуміння таких понять: алгоритми, кодування інформації, обчислювальна машина, програма, що керує обчислювальною машиною, формування основних логічних операцій - "не", "і", "або" і ін.

  Основу з основ математики складає поняття числа. Однак число, як, втім, практично будь-який математичне поняття, являє собою абстрактну категорію. Тому часто виникають труднощі з тим, щоб пояснити дитині, що таке число, цифра.

  Формуванню у дитини математичних уявлень сприяє використання різноманітних дидактичних ігор. Такі ігри вчать дитину розуміти деякі складні математичні поняття, формують уявлення про співвідношення цифри і числа, кількості і цифри, розвивають вміння орієнтуватися в напрямках простору, робити висновки.

  При використанні дидактичних ігор широко застосовуються різні предмети і наочний матеріал, який сприяє тому, що заняття проходять у веселій, цікавій і доступній формі.

  Якщо у дитини виникають труднощі при рахунку, покажіть йому, вважаючи вголос, два синіх кружальця, чотири червоних, три зелених. Попросіть його самого вважати предмети вголос. Постійно вважайте різні предмети (книжки, м'ячі, іграшки і т. Д.), Час від часу запитуйте у дитини: "Скільки чашок стоїть на столі?", "Скільки лежить журналів?", "Скільки дітей гуляє на майданчику?" і т.п.

  Придбання навичок усного рахунку сприяє навчання малюків розуміти призначення деяких предметів побутового вжитку, на яких написані цифри. Такими предметами є годинник і термометр.

  Такий наочний матеріал відкриває простір для фантазії при проведенні різних ігор. Навчити малюка вимірювати температуру, просите його щодня визначати температуру на зовнішньому термометрі. Ви можете вести облік температури повітря в спеціальному "журналі", відзначаючи в ньому щоденні коливання температури. Аналізуйте зміни, просите дитини визначити зниження і підвищення температури за вікном, запитаєте, на скільки градусів змінилася температура. Складіть разом з малюком графік зміни температури повітря за тиждень або місяць.

  Читаючи дитині книжку або розповідаючи казки, коли зустрічаються числівники, просите його відкласти стільки рахункових паличок, скільки, наприклад, було звірів в історії. Після того як ви порахували, скільки в казці було звіряток, запитайте, кого було більше, когось - менше, кого - однакова кількість. Порівнюйте іграшки за величиною: хто більше - зайка або ведмедик, хто менше, хто такого ж зростання.

  Нехай дошкольнікк сам придумує казки з числівниками. Нехай він скаже, скільки в них героїв, які вони (хто більше - менше, вище - нижче), попросіть його під час розповіді відкладати рахункові палички. А потім він може намалювати героїв своєї історії і розповісти про них, скласти їхні словесні портрети і порівняти їх.

  Дуже корисно порівнювати картинки, в яких є і загальне, і відмінне. Особливо добре, якщо на картинках буде різна кількість предметів. Запитайте малюка, чим відрізняються малюнки. Просіть його самого малювати різну кількість предметів, речей, тварин і т. Д

  Підготовча робота з навчання дітей елементарних математичних дій додавання і віднімання включає в себе розвиток таких навичок, як розбір числа на складові частини і визначення попереднього і наступного числа в межах першого десятка.

  В ігровій формі діти із задоволенням вгадують попередні і подальші числа. Запитайте, наприклад, яке число більше п'яти, але менше семи, менше трьох, але більше одиниці і т. Д. Діти дуже люблять згадувати числа і відгадувати задумане. Задумайтесь, наприклад, число в межах десяти і попросіть дитину називати різні числа. Ви говорите, більше назване число задуманого вами або менше. Потім помінятися з дитиною ролями.

  Для розбору числа можна використовувати рахункові палички. Попросіть дитину викласти на стіл дві палички. Запитайте, скільки паличок на столі. Потім розкладіть палички по двом сторонам. Запитайте, скільки паличок зліва, скільки справа. Потім візьміть три палички і також розкладіть на дві сторони. Візьміть чотири палички, і нехай дитина розділить їх. Запитайте його, як ще можна розкласти чотири палички. Нехай він поміняє розташування рахункових паличок таким чином, щоб з одного боку лежала одна паличка, а з іншого - три. Точно так же послідовно розберіть все числа в межах десятка. Чим більше число, тим, відповідно, більше варіантів розбору.

  Необхідно познайомити малюка з основними геометричними фігурами. Покажіть йому прямокутник, коло, трикутник. Поясніть, яким може бути прямокутник (квадрат, ромб). Поясніть, що таке сторона, що таке кут. Чому трикутник називається трикутником (три кути). Поясніть, що є й інші геометричні фігури, що відрізняються кількістю кутів.

  Нехай дитина складає геометричні фігури з паличок. Ви можете задавати йому необхідні розміри, виходячи з кількості паличок. Запропонуйте йому, наприклад, скласти прямокутник зі сторонами в три палички і чотири палички; трикутник зі сторонами дві і три палички.

  Складайте також фігури різного розміру і фігури з різною кількістю паличок. Попросіть малюка порівняти фігури. Іншим варіантом будуть комбіновані фігури, у яких деякі сторони будуть спільними.

  Наприклад, з п'яти паличок потрібно одночасно скласти квадрат і два однакових трикутника; або з десяти паличок зробити два квадрата: великий і маленький (маленький квадрат складається з двох паличок всередині великого). За допомогою паличок корисно також складати букви і цифри. При цьому відбувається зіставлення поняття і символу. Нехай малюк до складеної з паличок цифрі підбере то число паличок, яке становить ця цифра.

  Дуже важливо прищепити дитині навички, необхідні для написання цифр.Для цього рекомендується провести з ним велику підготовчу роботу, спрямовану на з'ясування разлиновки зошити. Візьміть зошит у клітинку. Покажіть клітку, її боку і кути. Попросіть дитину поставити крапку, наприклад, в нижньому лівому кутку клітки, в правому верхньому кутку і т. П. Покажіть середину клітини і середини сторін клітини.

  Покажіть дитині, як малювати найпростіші візерунки за допомогою клітин. Для цього напишіть окремі елементи, поєднуючи, наприклад, верхній правий і нижній лівий кути клітини; правий і лівий верхні кути; дві точки, розташовані посередині сусідніх клітин. Намалюйте прості "бордюрчики" в зошиті в клітинку.

  Тут важливо, щоб дитина сам хотів займатися. Тому не можна змушувати його, нехай він малює не більше двох візерунків за один урок. Подібні вправи не тільки знайомлять дитину з основами письма цифр, але також і прищеплюють їм навички тонкої моторики, що в подальшому буде дуже допомагати дитині при навчанні написання букв.

  Логічні математичного змісту виховують у дітей пізнавальний інтерес, здатність до творчого пошуку, бажання і вміння вчитися. Незвичайна ігрова ситуація з елементами проблемності, характерними для кожної цікавої задачі, завжди викликає інтерес у дітей.

  Цікаві завдання сприяють розвитку у дитини вміння швидко сприймати пізнавальні завдання і знаходити для них вірні рішення. Діти починають розуміти, що для правильного вирішення логічної задачі необхідно зосередитися, вони починають усвідомлювати, що така цікава задачка містить в собі якийсь "підступ" і для її вирішення необхідно зрозуміти, в чому тут хитрість.

  Якщо дитина не справляється із завданням, то, можливо, він ще не навчився концентрувати увагу і запам'ятовувати умова. Цілком ймовірно, що, читаючи або слухаючи друга умова, він забуває попереднє. В цьому випадку ви можете допомогти йому зробити певні висновки вже з умови задачі. Прочитавши перше речення, запитаєте малюка, що він дізнався, що зрозумів з нього. Потім прочитайте друге речення і поставте те ж питання. І так далі. Цілком можливо, що до кінця умови дитина вже здогадається, який тут має бути відповідь.

  Вирішіть самі вголос яку-небудь задачу. Робіть певні висновки після кожного речення. Нехай малюк стежить за ходом ваших думок. Нехай він сам зрозуміє, як вирішуються завдання подібного типу. Зрозумівши принцип вирішення логічних завдань, дитина переконається в тому, що вирішувати такі завдання просто і навіть цікаво.

  Звичайні загадки, створені народною мудрістю, також сприяють розвитку логічного мислення дитини:

  - Два кінця, два кільця, а посередині гвоздик (ножиці).

  - Висить груша, не можна з'їсти (лампочка).

  - Взимку і влітку одним кольором (ялинка).

  - Сидить дід, у сто шуб одягнений; хто його роздягає, той сльози проливає (цибуля).

  Знання основ інформатики в даний час для навчання в початковій школі не є обов'язковим, в порівнянні, наприклад, з навичками рахунку, читання або навіть листи. Однак навчання дошкільнят основам інформатики, безумовно, принесе певну користь.

  По-перше, практична користь навчання основам інформатики буде включати в себе розвиток навичок абстрактного мислення. По-друге, для засвоєння основ дій, вироблених з обчислювальною машиною, дитині знадобиться застосовувати вміння класифікувати, виділяти головне, ранжувати, зіставляти факти з діями і т. Д. Отже, навчаючи малюка основам інформатики, ви не тільки даєте йому нові знання, які знадобляться йому в опануванні комп'ютером, але ще і попутно закріплюєте деякі вміння загального характеру.

  Так само існують гри, які не тільки продають в магазинах, але і публікують в різних дитячих журналах. Це настільні ігри з ігровим полем, кольоровими фішками і кубиками або дзигою. На ігровому полі зазвичай зображені різні картинки або навіть ціла історія і є покрокові покажчики. Згідно з правилами гри, учасникам пропонується кинути кубик або дзига і, в залежності від результату, виконати певні дії на ігровому полі. Наприклад, при випаданні якоїсь цифри учасник може почати свій шлях в ігровому просторі. А зробивши то кількість кроків, яке випало на кубику, і потрапивши в певну область гри, йому пропонується виконати якісь конкретні дії, наприклад, перескочити на три кроки вперед або повернутися в початок гри і т. Д.

  Таким чином, в ігровій формі відбувається прищеплення дитині знання з області математики, інформатики, російської мови, він навчається виконувати різні дії, розвинете пам'ять, мислення, творчі здібності. В процесі гри діти засвоюють складні математичні поняття, вчаться рахувати, читати і писати. Найголовніше - це прищепити дитині інтерес до пізнання. Для цього заняття повинні проходити в цікавій ігровій формі.

  ВИСНОВОК  У дошкільному віці закладаються основи знань, необхідних дитині в школі. Математика являє собою складну науку, яка може викликати певні труднощі під час шкільного навчання. До того ж далеко не всі діти мають схильності і володіють математичним складом розуму, тому при підготовці до школи важливо познайомити дитину з основами рахунку.

  І батьки, і педагоги знають, що математика - це потужний фактор інтелектуального розвитку дитини, формування його пізнавальних і творчих здібностей. Найголовніше - це прищепити дитині інтерес до пізнання. Для цього заняття повинні проходити в цікавій ігровій формі.

  Завдяки іграм вдається сконцентрувати увагу та залучити інтерес навіть у самих незібраних дітей дошкільного віку. На початку їх захоплюють тільки ігрові дії, а потім і те, чому вчить та чи інша гра. Поступово у дітей пробуджується інтерес і до самого предмету навчання.

  Таким чином, в ігровій формі прищеплення дитині знання з області математики, навчіть його виконувати різні дії, розвинете пам'ять, мислення, творчі здібності. В процесі гри діти засвоюють складні математичні поняття, вчаться рахувати, читати і писати, а в розвитку цих навичок дитині допомагають близькі люди - його батьки і педагог.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:  1. Амонашвілі Ш.А. У школу - з шести років. -, 2002.

  2. Анікєєва Н.Б. Виховання грою. - М., 1987.

  3. Бєлкін А.С. Основи вікової педагогіки: Навчальний посібник для студентів вищих. Пед. навчальних закладів. - М .: Изд. центр «Академія», 2005.

  4. Бочек Е.А. Гра-змагання "Якщо разом, якщо дружно" // Початкова школа, 1999, №1.

  5. Виготський Л.С. Педагогічна психологія. - М., 1991.

  6. Карпова Е.В. Дидактичні ігри в початковий період навчання. - Ярославль, 1997..

  7. Коваленко В.Г. Дидактичні ігри на уроках математики. - М., 2000.

  8. Математика від трьох до семи / Навчальний метадіческое посібник для вихователів дитячих садків. - М., 2001..

  9. Новосьолова С.Л. Гра дошкільника. - М., 1999..

  10. Пантина Н.С. Вихідні елементи психічних структур в ранньому дитинстві. / Питання психології, №3, 1993.

  11. Перова М.М. Дидактичні ігри та вправи з математики. - М., 1996.

  12. Попова В.І. Гра допомагає вчитися. // Початкова школа, 1997, №5.

  13. Радугин А.А. Психологія і педагогіка - Москва, 2000 р

  Сорокіна А. І Дидактичні ігри в дитячому садку. - М., 2003.

  14. Сухомлинський В.А. Про виховання. - М., 1985.

  15. Тіхоморова Л.Ф. Розвиток логічного мислення дітей. - СП., 2004.

  16. Чілінрова Л.А., Спиридонова Б.В. Граючи, вчимося математики. - М., 2005.

  17. Щедровицький Г.П. Методичні зауваження до педагогічних досліджень гри. // Психологія і педагогіка гри дошкільнят. Под.ред.Запорожца - М., 2003

  ДОДАТОК

  Вправи на розвиток математичних здібностей для дітей п'яти - семи років

  Вправа 1

  Матеріал: набір фігур - п'ять кіл (сині: великий і два маленьких, зелені: великий і маленький), маленький червоний квадрат).

  Завдання: "Визнач, яка з фігур в цьому наборі зайва. (Квадрат) Поясни чому. (Всі інші - кола)".

  Вправа 2

  Матеріал: той же, що до вправи 1, але без квадрата.

  Завдання: "Що залишилися кола роздягли на дві групи. Поясни, чому так розділив. (За кольором, за розміром)".

  Вправа 3

  Матеріал: той же і картки з цифрами 2 і 3.

  Завдання: "Що на колах означає число 2? (Два великих кола, два зелених кола.) Число 3? (Три синіх кола, три маленьких кола)".

  Вправа 4

  Матеріал: той же і дидактичний набір (набір пластикових фігурок: кольорові квадрати, кола і трикутники).

  Завдання: "Згадай, якого кольору був квадрат, який ми прибрали? (Червоного.) Відкрий коробочку" Дидактичний набір ". Знайди червоний квадрат. Якого кольору ще є квадрати? Візьми стільки квадратів, скільки кіл (див. Вправи 2, 3). скільки квадратів? (п'ять.) Можна скласти з них один великий квадрат? (Ні.) Додай стільки квадратів, скільки потрібно. скільки ти додав квадратів? (Чотири.) скільки їх тепер? (Дев'ять.) ".

  Вправа 5

  Матеріал: зображення двох яблук маленька жовта і велике червоне. У дитини набір фігур: трикутник синій, квадрат червоний, коло маленький зелений, коло великий жовтий, трикутник червоний, квадрат жовтий.

  Завдання: "Знайди серед своїх фігур схожу на яблуко". Дорослий по черзі пропонує розглянути кожне зображення яблука. Дитина підбирає схожу фігуру, вибираючи підставу для порівняння: колір, форма. "Яку фігурку можна назвати схожою на обидва яблука? (Кола. Вони схожі на яблука формою.)".


  Вправа 6

  Матеріал: той же і набір карток з цифрами від 1 до 9.

  Завдання: "Відклади направо все жовті фігури. Яке число підходить до цієї групи? Чому 2? (Дві фігури.) Яку іншу групу можна підібрати до цього числа? (Трикутник синій і червоний - їх два, і обидві червоні фігури, два кола; два квадрата - розбираються всі варіанти.) ". Дитина складає групи, за допомогою рамки-трафарету замальовує і зафарбовує їх, потім підписує під кожною групою цифру 2. "Візьми всі сині фігури. Скільки їх? (Одна.) Скільки тут всього квітів? (Чотири.) Фігур? (Шість.) ".
  Скачати 33.11 Kb.


  Розвиток математичних здібностей у дітей дошкільного віку

  Скачати 33.11 Kb.