Розвиток логічного мислення дітей через ігрову діяльність з використанням блоків Дьенеша
Дата конвертації15.04.2017
Розмір12.6 Kb.
Типблоки Дьенеша

Ольга Кузьмінова
Розвиток логічного мислення дітей через ігрову діяльність з використанням блоків Дьенеша

«Щоб переварити знання,

Треба поглинати їх з апетитом »

Дошкільна дитинство - це період інтелектуального розвитку всіх психічних процесів, які забезпечують дитині можливість ознайомлення з навколишньою дійсністю. Дитина вчиться сприймати, думати, говорити; він опановує багатьма способами дії з предметами, засвоює певні правила і починає керувати собою.

Математика є потужним фактором інтелектуального розвитку дитини, формування його пізнавальних і творчих здібностей. В даний час доведено не лише можливість, а й необхідність раннього ознайомлення дітей з логікою математики. Робити це слід не для того, щоб раніше і побільше вкласти в дитини знань (що по собі є шкідливим, а щоб задовольнити допитливість малюка, щоб дати йому незвичайний (інтелектуальний) матеріал для гри і спілкування з дорослими і з однолітками, щоб розвинути у нього інтелектуальні здібності, «інструменти мислення». Навичка логічного мислення - це здатність «діяти в умі».

Чому ж багатьом дітям так важко дається математика? У чому актуальність і значимість проблеми? Проаналізувавши свій досвід роботи з дітьми, прийшла до висновку, що великий відсоток дошкільнят не можуть логічно мислити, аналізувати, узагальнювати. Багато батьків вважають, що головне при підготовці до школи - це познайомити дитину з цифрами і навчити його писати, рахувати, складати і віднімати. Однак забувають про те, що потрібно навчити дитину думати. При навчанні в школі ці вміння ненадовго виручають дитини. Запас завчених знань кінчається швидко і несформованість власного уміння продуктивно мислити дуже швидко призводить до появи «проблем з математикою».

Як же «розбудити» пізнавальний інтерес дитини? Необхідно зробити навчання пізнавальним і цікавим. Воно стане таким, якщо діти в ході його думають (аналізують, порівнюють, узагальнюють, доводять, дивуються (радіють успіхам і здобуткам, новизні, уважні (цілеспрямовані, наполегливі, проявляють волю в досягненні результату, фантазують (передбачають, створюють самостійні нові образи).

Розвивати логічне мислення дошкільника найдоцільніше в руслі математичного розвитку. Мною був розроблений математичний проект в формі гуртка «Смекалочка». До нього увійшли діти, у яких за результатами моніторингу, проведеного на початку навчального року, виявилися проблеми з основних розділів математичного розвитку. Гурток проводиться 1 раз в тиждень 20-25 хвилин. Особливість цієї роботи полягає в тому, що дана діяльність є системою захоплюючих ігор та вправ для дітей з цифрами, знаками, геометричними фігурами, тим самим дозволяє якісно підготувати дітей до школи.

Мета проекту - розвиток логічного мислення і психічних процесів: уваги, пам'яті, уяви дітей засобами цікавих ігор та вправ.

Завдання проекту:

1. Сприяти освоєнню дітьми вміння виявляти тільки одна властивість (колір, форму, розмір, товщину, порівнювати, класифікувати і узагальнювати предмети по кожному з цих властивостей.

2. Розвивати у дітей уміння оперувати однією властивістю (виявляти і відрізняти одну властивість від іншого, порівнювати, класифікувати і узагальнювати предмети).

3. Формувати вміння оперувати двома і навіть трьома властивостями.

У чому полягає суть мого проекту?

Це поетапне, поступово ускладнюється, з урахуванням віку, впровадження в виховно-освітній процес різних ігор, ігрових прийомів на розвиток логічного мислення, які сприяють зростанню інтелектуальної культури. Для дітей дошкільного віку гра має виняткове значення: гра для них - навчання, гра для них - праця, гра для них - серйозна форма виховання. Гра для дошкільників - спосіб пізнання навколишнього світу. Весь комплекс завдань - це довга інтелектуальна сходи, а самі ігри та вправи - її сходинки. На кожну з цих сходинок дитина обов'язково повинен піднятися.

Логічні прийоми - порівняння, синтез, аналіз, класифікація, доказ та інші - застосовуються у всіх видах діяльності.

Умови реалізації програми.

У групі оформлена математичний куточок, де є ігри на розвиток логічного мислення, картотека ігор, підібраний матеріал для експериментування і дослідницької діяльності, розроблені конспекти.

Однією з особливостей дошкільнят є яскравий прояв різних темпів розвитку дітей. Виходячи з цього, розвиваюче середовище групи включає в себе ігровий матеріал різного рівня складності, щоб дати можливість дітям, випереджаючим в розвитку однолітків, не зупинятися, а просуватися далі.

У куточку є:

1. Логічні блоки Дьенеша. Вони являють собою еталони форм - геометричні фігури (коло, квадрат, рівносторонній трикутник, прямокутник, червоного, синього, жовтого кольорів) і є прекрасним засобом ознайомлення маленьких дітей з формами предметів і геометричними фігурами.

2. Перфокарти з умовним позначенням властивостей блоків (колір, форма, розмір, товщина) і з запереченням властивостей (НЕ синій, не цілий і т. Д.). Використання карток дозволяє розвивати у дітей здатність до заміщення і моделювання властивостей, вміння запам'ятовувати інформацію про них.

3. Картотеки з загадками і завданнями-жартами, цікавими питаннями. У загадках математичного змісту аналізується предмет з кількісної, просторової, тимчасової точки зору, помічені найпростіші математичні відносини.

4. Рахункові палички (головоломки) - трансфігурація, перетворення одних фігур в інші.

5. Дидактичні, розвиваючі настільні ігри.

Робота гуртка «Смекалочка» ведеться у вечірній, вільний від організованої освітньої діяльності час, в формі ігрової діяльності. У гості до дітей приходять різні казкові герої, і діти допомагають їм виконати завдання, вчать, як треба виконати, виправляють помилки допущені героями у виконанні завдань, беруть участь в іграх змагального характеру. Робота ведеться відповідно до розробленого плану.

Розвиток логічного мислення дітей - процес тривалий і досить трудомісткий; перш за все для самих дітей - рівень мислення кожного дуже специфічний. Ми вважаємо за доцільне запровадити в гурток роботу в зошитах на друкованій основі "30 занять для успішного розвитку дитини". Автори Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. Робота в зошитах допомагає провести індивідуальну роботу з дітьми та диференціювати завдання за складністю.

Поділ дітей за результатами успішності допомагає орієнтуватися в підборі цікавого матеріалу і завдань, попереджає можливі перевантаження «слабких» дітей, втрату інтересу (через відсутність ускладнень) - у «сильних». Особливий підхід необхідний до «слабким» дітям. З огляду на їх психічні і фізичні особливості, я намагаюся вселити їм впевненість в собі, підвести до самостійного вирішення простих завдань. У разі швидкого стомлення, міняю вид діяльності. «Сильні» діти, відмінно впоралися з конкретним завданням, на моє прохання (або самостійно) «підключаються» до тих, хто зазнає серйозних труднощів. Така форма взаємодії дуже ефективна. Вона допомагає згуртувати колектив, дає можливість самоствердитися успевающим дітям і відчути впевненість в своїх силах - більш слабким.

Завдяки наявності в дитячому садку комп'ютера та інтернету стало можливим проводити ігри «Логіка» на комп'ютері.

Завдяки логічним іграм можна простежити формування всіх компетентностей у дошкільнят:

- комунікативної - діти вчаться аналізувати, міркувати, логічно мислити, доводити, поповнюючи словниковий запас (з'являються такі визначення: ". Це червоний, великий, круглий, товстий блок). Ігри супроводжуються читанням загадок, віршів, потешек, лічилок.

- здоров'язберігаючих - розвивають загальну і дрібну моторику.

- соціальної - в іграх діти встановлюють і підтримують відносини один з одним (аналізують дії і вчинки, виявляють уміння вирішувати конфліктні ситуації).

- діяльнісної - використовуючи блоки Дьенеша, діти вчаться робити вибір, приймати правильне рішення, домовлятися про спільні дії, працювати в групі.

- інформаційної - граючи, діти накопичують нові знання при роботі з картинками, зошитами, розвиваючи логічне мислення. Діти домагаються результатів, спираючись на власний досвід.

Очікувані результати гуртка «Смекалочка» орієнтовані не тільки на сформованість окремих математичних уявлень і понять у дітей, а й на розвиток розумових можливостей і здібностей, почуття впевненості в своїх знаннях, інтересу до пізнання, прагнення до подолання труднощів, інтелектуальному задоволенню. Порівнюючи результати успішності дітей, які відвідують гурток «Смекалочка» в минулому році, видно позитивний результат проведеної роботи.

Рівні засвоєння програми Початок року Кінець року

Зона найближчого розвитку 12 чол. - 100% 7 чол. - 58,4%

Зона актуального розвитку 5 чол. - 41,6%

В кінці навчального року у дітей значно покращилися показники за основними напрямками математичного розвитку. Причина недостатнього рівня - в заниженої самооцінки дітей, невпевненості в своїх силах, страх помилки, слабкому розвитку таких психічних процесів, як пам'ять і увагу.

Я вважаю, що досягти певних результатів у розвитку дітей неможливо без спільної роботи дитячого сад АІ сім'ї. Для цього я використовую такі форми роботи з батьками, як:

• Консультація про підбір розвиваючих ігор для дитини;

• Індивідуальні бесіди з рекомендаціями по кожній конкретній дитині;

• Збори з показом фрагментів занять (мета - звернути увагу батьків на комунікативну, мовну і розумову боку розвитку їхньої дитини);

• Спільні ігри - заняття з дітьми та батьками (у другій половині дня);

• Змагання між командами батьків і дітей (використовується цікавий матеріал як для дітей, так і для дорослих);

• Спільний вибір і придбання розвиваючих ігор для групи;

• Підбір та демонстрація спеціальної літератури, спрямованої на розвиток логічного мислення;

• Роз'яснювальна та освітня робота.

Батьки дуже чуйні, готові прийти на допомогу в любу хвилину. Часто приносять цікаву дитячу літературу енциклопедичного характеру, а так само деякі ігри (настільно - друковані, розвиваючі, тим самим вносять елемент нового і поки ще незвіданого в ігрову діяльність дітей.Підтримується зв'язок з батьками дітей попереднього випуску. Дуже радують успіхи хлопців. Приємно усвідомлювати важливість і значимість дитячого садка в житті дитини.

висновок:

Таким чином, дана робота розвиває інтелектуальні здібності, пізнавальну активність, інтерес дітей до математики і бажання творчо застосовувати отримані знання, отже, сприяє міцному засвоєнню програмного матеріалу. У грі у дітей формуються важливі якості особистості: самостійність, винахідливість, кмітливість, виробляється посидючість, розвиваються конструктивні вміння. Діти вчаться планувати свої дії, обмірковувати їх, здогадуватися в пошуку результату, проявляючи при цьому творчість.

Отже, у висновку можна зробити висновок, що розвиток логічного мислення, вміння класифікувати, узагальнювати, групувати предмети, будувати графічні моделі, розвиток інтелектуальних і особистісних якостей, самовираження і самостійність має важливе значення для успішного розумового розвитку дитини.

Розвиток логічного мислення дітей через ігрову діяльність з використанням блоків Дьенеша